T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sayı
Konu
:
:
29773215/840
2015 Yılı Tıbbi Cihaz Alımı
Yaklaşık Maliyet Çalışması
Sayın.....................................................
Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinin
ihtiyacı olan 2015 Yılı Tıbbi Cihaz Alımı işinin yaklaşık maliyetlerinin hesaplanabilmesi için
teknik şartnamedeki hususlar dahilinde, KDV hariç birim fiyatı yazılarak 19.03.2015 tarihi
mesai bitimine kadar 0(368) 271 57 96 numaralı faxa gönderilmesini rica ederim.
Hicabi UZUN
Genel Sekreter a.
Mali Hizmetler Başkanı
Sıra
Malzeme Adı
No
1 Cryostat ( Frozen Section)
Birim
Miktar
Adet
1
2 Asistan Gözlem Ekipmanı
3 Endoskopi Koter Cihazı
Adet
Adet
1
1
4 Video Kolonoskop Cihazı
Adet
1
5 Hasta Dönüşüm Elektrodu
Adet
2
6 Oftalmik Yağ Lazer Cihazı
Adet
1
7 Göz Ameliyat Mikroskobu
Adet
1
8 Multifonksiyonel Elektrocerrahi Jenaratörü
Adet
1
9 Eksolazer Varis Tedavi Cihazı
Adet
1
10 Endoskopi Yıkama Ve Dezenfeksiyon Cihazı
Adet
1
11 KBB Muayene Uniti
Adet
1
12 Traksiyon Cihazı
Adet
1
13 Sürekli Pasif Hareket Cihazı
Adet
1
14 Üreterorenoskop Cihazı
Adet
1
Birim
Fiyat
Toplam
Tutar
Gelincik Mah. Fatih Cad. No:129 Merkez/SİNOP
Ayrıntılı bilgi için: Semiye AKGÜN 0368 2715560/1105 [email protected]
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 4372847d-974d-4141-bba4-72a21579448f kodu ile erişebilirsiniz.
15 LED Kafa Lambası
Adet
1
16 Hopkins 90 Larinks Teleskopu
Adet
1
17 Perkütan Nefroskop Seti
Adet
1
18 Otorefkeratometre
Adet
1
19 Hasta Başı Monitör
Adet
1
20 Laparoskopi Ünitesi
Adet
2
21 Elektrokoter Cihazı
Adet
1
Not: Teknik Şartname (http:/http://sinopkhb.saglik.gov.tr/) sitesinden görülecektir.
.
Gelincik Mah. Fatih Cad. No:129 Merkez/SİNOP
Ayrıntılı bilgi için: Semiye AKGÜN 0368 2715560/1105 [email protected]
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 4372847d-974d-4141-bba4-72a21579448f kodu ile erişebilirsiniz.
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU