SEGBİS PROJESİ
HATA TESPİT VE GİDERME YÖNERGESİ
Sürüm: 20140127
Hazırlayanlar
Can Hayat
Ahmet Cemil Sabır
Mehmet Akif Güzey
İçindekiler
1.GÖRÜNTÜ PROBLEMLERİ .............................................................................................................. 3
1.
Görüntü Gelmeme, Bozuk Gelme ve Kopma Problemleri .................................................... 3
2.
Cisco Yazısı Donma ve Mavi Ekran Kalması Problemleri ...................................................... 3
3.
Aramalarda Gelen Görüntüde Karelenme ve Kesilme Problemleri ...................................... 3
2.NETWORK PROBLEMLERİ .............................................................................................................. 4
1.
Ana Ekranda IP Bilgisinin Gözükmeme Problemi.................................................................. 4
2.
IP Girilmesine Rağmen Cihazın Farklı IP Gösterme Problemi ............................................... 4
3.
IP Girilmesine Rağmen Cihazda IP Görülmemesi Problemi .................................................. 4
4.
Cihaza Bağlantı Sağlanamaması Problemi ............................................................................ 4
3.KAMERA PROBLEMLERİ ................................................................................................................. 6
1.
Görüntünün Gelmeme Problemi .......................................................................................... 6
2.
Görüntünün Gidip-Gelme Problemi ..................................................................................... 6
3.
Kameraların Beraber Dönme Problemi ................................................................................ 6
4.
Odaklama Problemi .............................................................................................................. 6
5.
Kameraya Uzaktan Erişim Sağlanamaması Problemi ........................................................... 6
6.
Kamera Dönmeme Problemi(Bağlantıların Sorunsuz Olduğu Varsayılır) ............................. 6
4.KONFİGÜRASYON PROBLEMLERİ................................................................................................... 7
1.
Tc-console “SSH/Telnet not available” Hatası ...................................................................... 7
2.
Doğru konfigürasyon atıldı mı? ............................................................................................ 7
3.
Konfigürasyon gitti ama cihaz konfigürasyon almadı/cihazda bir değişim olmadı. ............. 7
4.
Ekranda tel kameranın görüntüsü var(ekranın çoğunu kapsıyor/domine ediyor) ............... 7
5.KAYIT SİSTEMİ(TMS) PROBLEMLERİ .............................................................................................. 8
1.
Rehber yok............................................................................................................................ 8
2.
Arama yapılamıyor. .............................................................................................................. 8
3.
Ana ekranda “not registered(kayıtlı değil)” mesajı var. ....................................................... 8
6.MİKSER PROBLEMLERİ ................................................................................................................... 9
1.
Faz 1 kapsamında kurulan bir salona hoparlör kurulumu yapıldı. ....................................... 9
2.
Hoparlörlerden ses gelmiyor. ............................................................................................... 9
3.
Monitörlerden ortam sesi geliyor / Hoparlörlerden uzak uç sesi geliyor............................. 9
4.
Yankı var. .............................................................................................................................. 9
5.
Mikrofonlardan ses alınmıyor............................................................................................... 9
7.SES PROBLEMLERİ........................................................................................................................10
1.
Mikrofonların ışıkları yanmıyorsa. ......................................................................................10
2.
Mikrofon ışıkları yanıyor ancak ses gelmiyorsa ..................................................................10
3.
Hışırtı varsa .........................................................................................................................10
4.
Çatırtı varsa.........................................................................................................................10
5.
Periyodik bir parazit varsa ( gürültü ) .................................................................................10
6.
Periyodik olmayan değişken parazit varsa ( Çınlama )
(distorsiyon) ...............................10
1.GÖRÜNTÜ PROBLEMLERİ
1. Görüntü Gelmeme, Bozuk Gelme ve Kopma Problemleri
a) Monitörlerin güç ve çalıştığından emin olunmalı.
b) Hdmi kabloları, arada splitter olmadan direk kodek ve monitör
arasında
bağlanarak test edilir.
c) Kablolarda sorun yoksa,
 Splitter resetlenir ve bir daha kontrol yapılır.
 Sorun devam ediyorsa splitter değiştirilir.
 Bir kaç splitterda aynı sorun devam ediyorsa (kopma vs.)
splitter başka bir marka splitter ile değiştirilir. ( Splitter ve
kodek serisi uyumsuz. Splitterda arıza yok.)
 Hdmi kablo uzunluğu >20 m için güçlendiricili hdmi kablo
gerekli.
2. Cisco Yazısı Donma ve Mavi Ekran Kalması Problemleri
a) Seri bağlantı üzerinden kodek cihazına factory reset atılır. Ve
yeniden başlatılır.
b) Devam ediyorsa kodek cihazının sürümü kontrol edilir, eski sürüm
ise update edilir.
3. Aramalarda Gelen Görüntüde Karelenme ve Kesilme Problemleri
a) Arama yapanın bağlantı hızıyla alakalı.
2.NETWORK PROBLEMLERİ
1. Ana Ekranda IP Bilgisinin Gözükmeme Problemi
2.
a)
cihazın
Kumandadan sistem durumu ekranını açılmalı. Sistem durumu ekranında
o anda kullanmakta olduğu IP(IPv4) bilgileri yer alır.
b)
belirtilen
Çözünürlük ve en-boy oranını(aspect ratio) kurulun yönergesinde
değerlere getirilmeli.
IP Girilmesine Rağmen Cihazın Farklı IP Gösterme Problemi
a) DHCP kapatılmalı(Statik IP seçeneği seçilmeli).
b) IP adresinin, gateway adresinin ve subnet maskesinin doğru girildiğini teyit
edilmeli.
c)
Verilen IP adresinin doğru IP bloğundan olduğunu teyit edilmeli.
d) Kodek cihazı yeniden başlatılmalı.
3.
IP Girilmesine Rağmen Cihazda IP Görülmemesi Problemi
a) Ethernet (data) kablosunun uçlarını kontrol edilmeli. Gevşeme, temassızlık,
yanlış
kablo sıralaması olmamalı.
b) Switch portu değirilmeli. Port yanlış konfigüre edilmiş ya da fiziksel olarak
hasarlı olabilir.
c) Switch sağlıklı olmayabilir. Aynı switche bağlı başka cihazların durumunu
kontrol edilir.
d) İnternet/Ethernet bağlantısı doğrulanmalı.
4.
Cihaza Bağlantı Sağlanamaması Problemi
a) IP bilgilerinin doğru olarak girildiğini doğrulanır.
b) Cihazın IPsine ping atılır
i.
Ping gidiyor ise;

TTL değeri 69’dan büyükse bir başka cihazla IP çakışması var
demektir.
Cihazın IP’si değiştirilir ya da IP’nin
boşaltılmasını sağlanır.

TTL değeri 70’ten küçükse cihazın bağlı olduğu lokasyonda izin
problemi var demektir. IP adresi ve lokasyon bilgisiyle BİM network
şubeye başvurulunur.
ii. Ping gitmiyor ise;

Sırayla zaman aşımı/cihaz erişilemiyor çıktısı geliyorsa, IP
çakışması var demektir. Cihaz IP’si değiştirilmeli ya da IP’nin
boşaltılmasını sağlanmalıdır.

Sürekli/çoğunlukla
zamanaşımı
hatası
veriyorsa
internet/Ethernet erişimi yok demektir. BİM’le temasa
geçilmeli.
c) Switche ek kabloyla başka bir switch bağlı.
i.
Bu konfigürasyonda SEGBİS data iletişimi sağlanamaz. SEGBİS data
hattını ana switch üzerine aldırılmalı.
d) Cihaz IPsini traceroute komutu ile izleyin.
i.
Omurga üzerinden 2.2.2.98 adresinden sonra cevap gelmiyor

Omurgaya bağlanan router/switch kapalı.
ii. Omurgadan sonra cevap gelmiyor.

BİM network şube ile temasa geçin.
3.KAMERA PROBLEMLERİ
1. Görüntünün Gelmeme Problemi
a) Kamera güç alıyor mu?
b) Hdmi kablo doğru takılımı
c) Sorunlar devam ediyorsa hdmi kablo kontrol edilmeli.
d) Birinde görüntü var diğerinde yoksa kameralar kendi aralarında yer
değiştirilerek kameralar test edilir.
2. Görüntünün Gidip-Gelme Problemi
a)
Hdmi kablolar kontrol edilir, gevşemiş olabilir. Sorun devam ederse
değiştirilir.
b) Hdmi kablo uzunluğu >20 m için güçlendiricili hdmi kablo gerekli.
3. Kameraların Beraber Dönme Problemi
a) İki kamera arasındaki kontrol kablosu (daisy chain) kontrol edilir her iki
ucunda renk sıralaması kurulum yönergesinde ki gibi olmalı.
b) Main kameraya gelen kodek üzerine takılı olan rs-232 kablosu renk
sırasına göre kontrol edilmeli (içindeki pinler atabiliyor.) Rj-45 ucu renk
sırasına göre kontrol edilmeli.
4.
Odaklama Problemi
a) Auto focus modu açık mı? Açıksa kamera önünde odaklamayı
engelleyecek cisim var mı? Sorunlar devam ediyorsa.
b) Kamera resetlenir.
c) Kameralar yer değiştirilir. Sorunlu kamera hala sorunluysa muhtemel
kamera arızası vardır.
5.
Kameraya Uzaktan Erişim Sağlanamaması Problemi
a) Kamera Kodek bağlantısı olan rs-232 ve rj-45 tarafı kontrol edilir.
b) İki kamera arasındaki kontrol kablosu kontrol edilir.
6.
Kamera Dönmeme Problemi(Bağlantıların Sorunsuz Olduğu Varsayılır)
a)
Kumanda pili bitmiş veya arızalı olabilir. Başka bir kumandayla test
edilmeli.
4.KONFİGÜRASYON PROBLEMLERİ
1. Tc-console “SSH/Telnet not available” Hatası
a) Cihaza erişim sorunu olmadığı doğrulanmalı.
b) Bir başka cihazla IP çakışması olabilir. Kodek cihazlarının web arabirimi
vardır. Bir tarayıcının adres satırına kodek cihazının IPsini yazarsanız bu
arabirimin açılması gerekir. Farklı arabirim gelmesi cihazın IPyi almadığını ve
çakışma olduğunu gösterir. Cihaz IPsi değiştirilmeli ya da IP boşaltılmalı.
c)
IP bloğunun izinlerinin verilip verilmediği kontrol edilmeli.
2. Doğru konfigürasyon atıldı mı?
a) Mikserli sistemlerin kodek konfigürasyonu faz 1 için de faz 2 için de aynıdır.
b) Miksersiz sistemlerin kodek konfigürasyonu(mikrofon sayısı ve mahkeme
yerleşim planı fark etmeksizin) aynıdır.
c)
Faz 1 mikserli sistemlerin mikser konfigürasyonu faz 2 mikserli sistemlerin
mikser konfigürasyonundan farklıdır.
d) Faz 1 mikserli sistemlere hoparlör takıldığı takdirde mikser-kodek
bağlantıları faz 2 şemasına göre yeniden yapılmalı ve miksere faz 2 mikserli
sistem mikser konfigürasyonu yüklenmelidir.
3. Konfigürasyon gitti ama cihaz konfigürasyon almadı/cihazda bir değişim olmadı.
a) Bazen tc-console konfigürasyonu gitmiş gibi gösterse de cihaz
konfigürasyonu çeşitli sebeplerden ötürü alamamış/kabul etmemiş olabilir.
Bu cihazlar kodek cihazı olmamasına rağmen gelen konfigürasyonu
reddetmemektedir. Bu durumda konfigürasyon tc-console üzerinden
yeniden gönderilmelidir.
4. Ekranda tel kameranın görüntüsü var(ekranın çoğunu kapsıyor/domine ediyor)
a) Bazen tc-console konfigürasyonu gitmiş gibi gösterse de cihaz
konfigürasyonu çeşitli sebeplerden ötürü alamamış/kabul etmemiş olabilir.
Bu durumda konfigürasyon tc-console ile yeniden gönderilmelidir.
5.KAYIT SİSTEMİ(TMS) PROBLEMLERİ
1. Rehber yok.
a) TMS’e cihaz kaydedilmiş mi?
1. Kaydedilmişse TMS üzerinden templete yollanması gerekmektedir.
2. Kaydedilmemişse cihaz TMS’e kaydedilip TMS üzerinden templete
yollanması gerekmektedir.
2. Arama yapılamıyor.
a) TMS üzerinde birden fazla cihaz aynı alias ile kaydedilmişse o alias’ı
kullanan cihazların hiç birisi arama gerçekleştiremez. Cihaz aliaslarının
ya TMS üzerinden ya da cihazın web arabirimi üzerinden doğru ve eşsiz
değerlerine getirilmesi gerekir.
3. Ana ekranda “not registered(kayıtlı değil)” mesajı var.
a) TMS üzerinde aynı alias’ı kullanan başka cihaz ya da cihazlar var
demektir.ihaz aliaslarının ya TMS üzerinden ya da cihazın web arabirimi
üzerinden doğru ve eşsiz değerlerine getirilmesi gerekir.
6.MİKSER PROBLEMLERİ
1. Faz 1 kapsamında kurulan bir salona hoparlör kurulumu yapıldı.
a) Bu durumda kodek-mikser bağlantılarının faz 2 kurulum
yönergesinde belirtildiği şekilde yeniden yapılması, ve miksere
faz 2 konfigürasyonunun yüklenmesi gerekir.
2. Hoparlörlerden ses gelmiyor.
a) Faz 1 salonlar için; odek-mikser bağlantılarının faz 2 kurulum
yönergesinde belirtildiği şekilde yeniden yapılması, ve miksere
faz 2 konfigürasyonunun yüklenmesi gerekir.
b) Uygun mikser konfigürasyonu yeniden yüklenmelidir.
c)
Hoparlör kablosunun mikserin doğru portuna takıldığı teyit
edilmelidir.
3. Monitörlerden ortam sesi geliyor / Hoparlörlerden uzak uç sesi geliyor.
a) Miksere uygun konfigürasyon yüklenmelidir.
4. Yankı var.
a) Miksere uygun konfigürasyon yüklenmelidir.
b) Salonun UYAP kaydı yoksa yapıldıktan sonra UYAP üzerinden
arama gerçekleştirilmelidir.
5. Mikrofonlardan ses alınmıyor.
a) Mikser bağlantı noktalarındaki klemensler kontrol edilmelidir.
(sol baştan: kırmızı(+), siyah(-), bakır rengi(şase/toprak)
b) Miksere uygun konfigürasyon yüklenmelidir.
c)
Katip bilgisayarı üzerinden kapatılıp kapatılmadıkları kontrol
edilmelidir.
7.SES PROBLEMLERİ
1.
Mikrofonların ışıkları yanmıyorsa.
a) Xlr kablo yerlerine oturmuş mu?
b) Xlr kablo lehim sırası doğru mu?
c) Kopuk lehim var mı ?
d) Lehim akması var mı?
e) Başka çalışan bir mikrofon denenerek aynı uzatma üzerinde
test edilir ve sorun kaynağı uzatma kablolarında mı
mikrofonda mı tespit edilmeli.
2. Mikrofon ışıkları yanıyor ancak ses gelmiyorsa
a) Mikrofon başlıkları (çekirdekleri) kontrol edilmeli. Çalışan bir
mikrofonla başlıkları değiştirilerek kontrolleri yapılmalı.
b) Lehimler kontrol edilmeli.
c) Kodek üzerinde veya mikser üzerindeki konfigrasyonlar uzak erişimle
kontrol edilmeli yenisi istenmeli.
3.
Hışırtı varsa
a) Mikrofon başlıkları (çekirdekleri) kontrol edilmeli gevşemişse sıkılmalı.
4. Çatırtı varsa
a)
Bağlantılar yerlerine oturtulmalı.
5. Periyodik bir parazit varsa ( gürültü )
a) Dış etmenlerden parazit alıyor olabilir. Dış hatlardan, printerdan, florasan
lambadan gibi.
6.
Periyodik olmayan değişken parazit varsa ( Çınlama )
(distorsiyon)
a) Xlr bağlantı sıraları pinlere doğru şekilde
yönergesinden doğru sıralamaya bakılmalı.
yapılmalı.
Kurulum
b) Doğru sıralama yapıldığı düşünülüyorsa, tek bir mikrofon uzatmasız
şekilde (fabrika çıkışı) kodek arkasına tek tek takılarak ses karşı taraftan
dinlenir. Bu şekilde sorun yoksa sorun kaynağı olarak uzatma kabloları
kontrol edilir.
c) Tek mikrofon fabrika çıkışı denendiğinde sorun devam ediyorsa
şebekenin toprak hattında problem olabilir. Başka enerji kaynakları
kullanılmalı ve ölçümleri yapılmalı.
d) Çınlama sesi duyulur seviyenin altında ama mikrofona el ile temas
edildiğinde karşı tarafa giden seste çınlama artıyorsa sorun xlr pin dizilimi
sırasında, lehimlerde veya şebekenin toprak hattında aranmalı.
Download

SEGBİS PROJESİ - Mehmet Akif Güzey