TCDD 2. BÖLGE TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİK MALZEMESİ ŞARTNAMESİ
A -) KONU VE KAPSAM
Bu şartname TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Eskişehir Sinyalizasyon ve
Telekomünikasyon Şefliği bölgesindeki Yunusemre Doğu , Sazak Doğu ve Biçer Batı Röle
evlerine 220V AC şehir şebekesi enerjisi alımı için temin edilecek elektrik malzemelerini
kapsar.
B -)TEMİN EDİLECEK MALZEMELERE İLİŞKİN GENEL VE TEKNİK ŞARTLAR
B1-)Monofaze Elektrik Sayacı ve Sayaç Panosu
1-)Elektrik Sayaçları TEDAŞ asgari şartlarına uygun olarak tasarlanmış ve TEDAŞ
tarafından onaylanmış olmalıdır.
2-)Elektrik Sayaçları Avrupa Birliği Ölçü Aletleri Direktifine (MID) uyumlu
olmalıdır.
3-)Elektrik Sayacı harcanan aktif enerjiyi sınıf-1 doğruluğunda (TS EN 50470-1 , TS
EN 50470-3) doğruluğunda ölçmelidir.
4-)Sayaç Panosu TEDAŞ Elektrik Piyasası İzleme ve Değerlendirme Dairesi
Başkanlığı’nın ‘Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP) Teknik Şartnamesi’ ne
uygun olmalıdır.
B2-) 1x25+16 mm² Alpek ,2x16mm² NYY ve 2x10mm² NYM Tipi Kablolar
1-) Üretici firma ISO 9001:2000 ve ISO 14001 Kalite Güvence Sistemleri ve Çevre
Yönetim Sistemlerine sahip olmalıdır.
2-) Yüklenici firmanın üretimi :
TS IEC60502-1 (Bu standart, dağıtım şebekeleri veya endüstriyel tesisler gibi sabit
tesisler için beyan gerilimi 1 kV ve 3 kV olan ektrüzyonla çekilmiş katı yalıtımlı güç
kablolarının yapımını boyutlarını ve deney özelliklerini kapsar.) ile BS 6346 ve VDE 0271
standartlarına sahip olmalıdır.
3-) Alpek tipi Kablo TS-11654 stnadardına uygun olmalıdır.
4-) NYY tipi Kablo IEC 60502-1,VDE 276-604, BS 7211 ve DIN VDE 0276
standartlarına uygun olmalıdır.
5-) NYM tipi Kablo IEC 60227 , VDE 0250-215 ,BS 6004; DIN VDE 025 , TSE 9759
standartlarına uygun olmalıdır.
6-) Temin edilecek kablolar yukarıda belirtilen standartları sağlayan 1x25+16 mm²
Alpek , NYY tipinde 2x16mm² ve NYM tipinde 2x10 mm² kesitlerinde olmalıdır.
7-)NYY Kablo Yapısı :Maks.çalışma sıcaklığı 70C ,
kısa Devre sıcaklığı 160C olmalıdır.
1- XLPE İzolasyon
2- Özel LSFOH dolgu
3- Özel LSFOH kılıf
4-Som yada bükülü İletken
NYM Kablo Yapısı: Maks.çalışma sıcaklığı 70C , Kısa Devre sıcaklığı 160C
olmalıdır.
1-Bakır İletken
2-PVC İzole
3-PVC Dolgu
4-PVC Kılıf
Cengiz KOŞAR
2/XVI Tekniker
Osman DEMİRHAN
2/XVI Tekniker
Nedim DEMİREL
2/XVI Mühendis
Download

TOPLAM 94