AV-2424 LFS kayıt cihazı ŞARTNAME;
1. Dijital Kayıt Cihazı, tüm program ayarları ile her türlü kullanımla ilgili fonksiyonun, yardımcı
başka ekipmanlar olmaksızın cihaz üzerinden de gerçekleştirilebildiği “Standalone ” bir dijital
kayıt cihazı olacaktır
2. Dijital Kayıt Cihazı, PC Server mainboardları üzerine ilave edilen Görüntü yakalama kartları (
Capture Card ) ile oluşturulmuş, ticari işletim sistemlerine bağımlı olarak çalışan ve bu
bağımlılık sebebiyle sürekli halde güvenilir ve stabil bir performans sunma yüzdesi düşük
olan PC Bazlı kayıt cihazı tipinde olmayacaktır
3. Dijital Kayıt Cihazının en az 24 adet BNC video girişi bulunmalıdır.
4. Dijital Kayıt Cihazı üzerinde tutulmakta olan görüntü kayıtları, canlı izleme, kayıt izleme (
Playback ) , ya da network erişimi ile cihazın takip ve kumanda edilmesinden
etkilenmeyecektir.
5. Dijital Kayıt Cihazının tüm görüntü kanalları için toplam canlı gösterim hızı 600 resim ( frame
) / saniye olacaktır.
6. Sıkıştırma tekniği H.264 olmalıdır.
7. Dijital Kayıt Cihazı, en az 1 adet ana monitör çıkışı (BNC), 1 adet HDMI çıkışı, 1 adet spot
çıkışı, 1 adet VGA, 4 adet ses girişi ve 1 adet ses çıkışına sahip olmalıdır.
8. Cihazda en 2 adet önde, 2 adet önde USB çıkışı bulunmalıdır.
9. Cihaz USB çıkışından backup almaya elverişli olacaktır. Aynı zamanda yedek atarken
içersine izleme programını da atabilmelidir.
10. Cihazda en az 8 HDD girişi olacaktır. Bu HDD girişleri SATA olacak ve en az 2 TB HDD yi
destekleyecektir.
11. Digital Kayıt Cihazı elektrik kesintilerinden sonra elektriğin gelmesi ile birlikte herhangi bir
müdahaleye gerek olmaksızın kayıt tutmaya devam edecektir
12. Dijital Kayıt Cihazının Harddisk arıza durumunda alarm çıkışı ve genel arıza durumunda
alarm vermelidir.
13. Dijital Kayıt Cihazı, kayıt kapasitesi dolduğunda tercihe bağlı olarak ya en eski kayıtlardan
başlamak üzere silerek yeni görüntüleri kaydetmeye devam edecek, ya da kullanıcı için
kapasite dolu ikazını verecektir.
14. Dijital Kayıt Cihazı üzerindeki kayıtların depolandığı Harddiskler, aynı model başka bir dijital
kayıt cihazına Harddisk formatlama işlemine gerek duyulmaksızın takılabilmeli ve kayıtlı
görüntüler bu dijital kayıt cihazından da izlenebilmelidir.
15. Cihaz sürekli, harekete duyarlı, alarm girişine bağlı ve anlık kayıt yapabilmelidir.
16. Dijital Kayıt Cihazı, 24 adet görüntü kanalını, D1 (704x576) 150 resim ( image) /saniye hızla,
Field çözünürlükte CIF çözünürlükte ( 350*288 ) 600 resim ( image) /saniye hızla kayıt
yapabilmelidir
17. Dijital Kayıt Cihazı operatör tarafından girilen gün ve saatteki kayıtları otomatik olarak
bulabilmelidir.
18. Cihazda alarm anında e-mail atma özelliği bulunmalıdır.
19. Dvr sistemi aynı anda kayıt izleme, kayıt yapabilme, uzak bağlantı ve canlı izleme
yapabilmelidir.
20. Aynı anda uzaktan ya da localden bağlanan kullanıcı sayısı min. 10 kişinin altında
olmamalıdır.
21. Cihazın USB Mouse desteği olmalıdır.
22. Kamera görüntüleri istenildiği takdirde flash disk üzerinden alınabilmelidir.
23. Kayıt kalitesi en az 3 seviye olmalıdır.
24. Cihazın PTZ kontrol özelliği olacaktır.
25. Görüntüyü ekranda 1–4–8-9–16-25-bölünmelidir.
26. Cihaz iPhone, .Android, HTC, PDA ve cep telefonundan izlenebilmelidir.
27. Uzak izlemede herhangi bir program yüklemeye gerek kalmadan web browserdan bağlantı
yapılabilmelidir.
28. Uzak erişimde geçmiş kayıtları izleme, ptz kontrolü ve görüntü modları değiştirilebilmelidir.
29. Uzak erişim yazılımı ( CMS ) en az 121 tane kamerayı tek bir ekranda gösterebilmelidir.
30. Uzak erişim yazılımı ( CMS ) aynı anda en az 1000 adet kayıt cihazına bağlanabilmelidir.
31. Uzak erişimdeki portlar değiştirilebilmelidir.
32. Uzak erişimde kayıt aramayı alarm, hareketli kayıt ve video sinyal olarak arattırılabilmelidir.
33. Dijital Kayıt Cihazı, 220V Power supply besleme kaynağı ile çalışacaktır
Download

NV 5000 ŞARTNAME: