M.Ülkü Karakuş
Türkiyem-Bir Başkanı
20-23 Nisan 2014
Mardan Palace / Antalya
ARTAN NÜFUS
GELİR DÜZEYİNİN ARTIŞI
KÜRESEL ISINMA
KURAKLIK
TARIMSAL ALANLARDAKİ DARALMA
PROTEİN KAYNAKLARININ KITLIĞI
GIDAYA ERİŞİMDEKİ SORUNLAR
DÜNYA HUBUBAT DURUMU(milyon ton)
2.500
2.000
1.500
Üretim
1.000
Tüketim
Stoklar
500
0
Kaynak: IGC
Mısır, buğday ve arpa
DÜNYA YAĞLI TOHUM DURUMU (milyon ton)
600
500
400
300
Üretim
200
Tüketim
100
Stoklar
0
Kaynak: USDA
Soya, pamuk, kolza, ayçiçeği, palm, yerfıstığı, kopra
DÜNYA HUBUBAT VE YAĞLI TOHUM FİYAT ENDEKSİ (2000=100)
400
300
200
100
0
Kaynak: IGC
DÜNYA GIDA FİYAT ENDEKSİ
250
200
150
100
50
0
2000
Kaynak: FAO
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
DÜNYA KARMA YEM ÜRETİMİ (milyon ton)
1100
1000
900
800
700
600
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Kaynak: IFIF, FEFAC, FEED INTERNATIONAL
Dünya Karma Yem Üretimi 1 Milyar Ton
2013
KARMA YEM ÜRETİMİ (2013)
Sıralama
Ülke
Milyon Ton
1
Çin
189
2
ABD
169
3
Brezilya
67
4
Meksika
29
5
Hindistan
26
6
Rusya
25
7
Japonya
24
8
Almanya
23
9
Fransa
21
10
İspanya
21
11
Kanada
20
12
Kore
19
13
Türkiye
16*
14
İngiltere
16
15
Tayland
16
Kaynak: FEFAC, TÜRKİYEM-BİR
* Kendi yemini üretenler ile birlikte 21 milyon ton
AB KARMA YEM ÜRETİMİ
160.000
156 milyon ton
155.000
150.000
145.000
AB-15
140.000
135.000
130.000
125.000
120.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kaynak: FEFAC
2013 YILI KİŞİ BAŞINA ET TÜKETİMLERİ (kg/yıl)
120
100
80
60
40
20
0
DÜNYA
TÜRKİYE
AVRUPA BİRLİĞİ
ABD
BREZİLYA
ÇİN
RUSYA
KIRMIZI ET
6,6
13,7
18,2
37,9
41,6
6,1
17,6
Kaynak: BESD-BİR, FABRI-ISU, FAO
DOMUZ ETİ
12,2
0
40,8
26,9
13,7
38,9
21,7
PİLİÇ ETİ
13,3
21
18,3
43,3
44,3
10,3
23,8
TOPLAM
32,1
34,7
77,3
108,1
99,6
55,3
63,1
TÜRKİYEDE DURUM NEDİR?
TÜRKİYE HAYVAN VARLIĞI (BAŞ)
60 000 000
53 milyon baş
50 000 000
40 000 000
Sığır
30 000 000
Koyun
20 000 000
Keçi
Toplam
10 000 000
Kaynak: TUİK
TÜRKİYE HUBUBAT ÜRETİMİ (TON)
40 000 000
36,5 milyon ton
35 000 000
30 000 000
25 000 000
Mısır
20 000 000
Arpa
15 000 000
Buğday
10 000 000
Toplam
5 000 000
0
Kaynak: TUİK
TÜRKİYE YAĞLI TOHUMLU BİTKİ ÜRETİMİ (TON)
3 500 000
3,1 milyon ton
3 000 000
2 500 000
Soya
2 000 000
Ayçiçeği
1 500 000
Kolza
Çiğit
1 000 000
Toplam
500 000
0
Kaynak: TUİK
TÜRKİYE KARMA YEM ÜRETİMİ
18.000.000
16 milyon ton*
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Kaynak: GKGM
* Kendi yemini üretenler hariç
TÜRKİYE KARMA YEM FABRİKA SAYISI VE KAPASİTESİ
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
16 milyon ton (tek
vardiya)
Faal Fabrika Adet
492
Faal Kapasite (10.000
ton/yıl)
AB YEM MEVZUATINA UYUM SÜRECİ
DEVAM ETMEKTEDİR
• Yem sektörü aşağıdaki konulara odaklanmış durumdadır:
HACCP
Yem Hijyeni
İzlenebilirlik
Etiketleme
• 2016 itibariyle hayvansal rendering ürünlerinin yemde kullanımı
yasaklanması önemli bir kısıtlamadır
GDO Durumumuz
Onaylanmış GD Varyeteler
GD
Adet
Mısır
16-(2)=14
Soya
3
•
Biotech firmaları yeni varyetelerin onayı için çekimser
•
Sıfır tolerans (onaylanmamış GD materyali)
•
Bulaşıklık
•
GDO konusunda yetersiz bilgi ve yayın
•
Biyogüvenlik Kanunu ve ilgili yönetmeliklerdeki belirsizlikler
YANLIŞ ALGI
•
•
•
Bilim dışı söylemler, (Hormonlu, antibiyotikli, GDO’lu…)
Bilgi kirliliği,
Negatif propoganda ve karalama.
Yanlış-algı
Et, süt, yumurta
&
İşlenmiş hayvansal ürünlerin tümü
(Karsinojenik, zehirli, toksik, vs.)
-Tarım Bakanlığının tavukçulukla ilgili kamu spotu
-Konuyla ilgili bilim adamlarının çıkıp konuşması
PROTEİN
AÇIĞIMIZI NASIL
KAPATACAĞIZ ?
ÇİN VE DİĞER ÜLKELERİN
SOYA İTHALATI (milyon ton)
80
70
60
50
40
30
20
Çin
10
0
Diğer Ülkeler
2002 - 2013 YILLARI DESTEKLEME MİKTARLARI (KRŞ/KG)
60
50
 YAĞLI TOHUMLAR
ÖNEMSENMEKTEDİR
40
30
 ÖZEL TEŞVİK
POLİTİKALARI :
20
Kolza
Aspir
Soya
Ayçiçeği
10
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pamuk
Ayçiçeği
Soya
Kanola
Aspir
D.Mısır
Kaynak: BYSD
YEM HAMMADDELERİNİN İTHALAT MİKTARI (milyon ton) VE DEĞERİ
(milyar dolar)
7,0
6 milyon ton
6,0
5,0
4,0
3 milyar dolar
3,0
2,0
Miktar
1,0
Değer
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kaynak: TUİK
Sonuç
• Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu Bölgesinde önemli
Hayvansal ürün
Karma yem
ihracatçısı konumuna gelebilir:
•
Yağlı tohum, hububat ve yem bitkisi teşvikleri
sürdürülmelidir (12.04.2014/6091 resmi gazetedeki tedbirler
olumludur)
• «Biyogüvenlik» mevzuatının yenilenmesi gerekmektedir.
V. DÜNYA YEM & GIDA KONGRESİ
XXVII. FEFAC KONGRESİ
12. Uluslararası Yem Yöneticileri Kongresi (IFRM)
“Herkese Eşitlik Herkese Refah”
18-23 Nisan 2016 Antalya / Türkiye
TEŞEKKÜR EDERİZ
Download

M. Ülkü KARAKUŞ - Türkiye Yem Sanayicileri Birliği