KODU: 100323
ADAPTÖR NÖTR ( WOLLY LAB MONOPOLAR UYUMLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
Koter ucu, standart üç girişli koter kalemine uyumlu ve 17cm.( + 2cm) boyunda olmalıdır.
2.
Koter ucu, giriş kısmı ve kesici uç kısmı hariç diğer kısımları yalıtılmış olmalıdır.
3.
Koter ucu, paslanmaz çelikten olmalı ve kolay bükülmemelidir.
4.
Malzeme steril tekli pakette ve paket üzerinde sterilizasyonla ilgili bilgiler bulunmalıdır.
5.
Depo teslimi sırasında 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
KODU: 111003
ELEKTROD EKG DISPOSABLE (ÇITÇITLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Elektrot yuvarlak ve çapı 4.5 cm (± 2 mm) olmalı
Elektrot vücut kontürlerine uygun olmalı
Elektrodun sırt yapısı ince köpük yapısında olmalı ve cilt nefes almalı
Elektrot içindeki jeli düşük klorürlü olmalı ve latex içermemeli
Jel süngeri polyester olmalı
İçindeki jel miktarı yeterli olmalı
Jeli % 4 oranında gümüş klorür içermeli
Jeli kısa sürede kurumamalı, geçirgen olmalı
Jeli katı (solid) olmalı, sızıntı yapmamalı, yapışkanı bozulmamalı
Jeli kurumayı engelleyen PE özel haznede olmalı
Cilde yapışan kısmı cildi tahriş etmemeli
Cilde kolayca yapışabilmeli, yapışkanlığı en az 24 saat sürdürülebilmeli ve hastanın hareketi ile ciltten
kendiliğinden ayrılmamalı
Elektrodun arkasındaki koruyucu tabaka uygulama öncesi elektroddan kolayca ayrılabilmeli, elektroda zarar
vermemeli
Kaldırılması gerektiğinde cilde yapışan kısmı kopmamalı, yırtılmamalı
Kaldırıldığında cilt üzerinde yapışkanlığını veya jel artığını bırakmamalı
Allerji yapmamalı
Çıtçıtlı EKG kablosuna takılabilir nitelikte olmalı
Çıtçıtlı EKG kablosuna takıldığında kabloların ağırlığını taşımalı ve cilt üzerinden ayrılmamalı ve
kendiliğinden kolayca çıkmamalı
Elektrot monitörde görüntü kalitesini uzun süre devam ettirmeli, parazit yapmamalı.
Elektrodlar 50 veya 100 adetlik, hava temasını önleyici özel dizayn edilmiş paketlerde olmalı
Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az
iki (2) yıl olmalı
Teklif veren firmalar bu kalem için en az 30 adet numune bırakmak zorundadırlar.
KODU: 154611
SÜREKLİ HEMOFİLTRASYON SOLUSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.5000 m'lik steril torbalarda bulunmalıdır.
2.CRRT tedavisi için kullanılmalıdır.
3.Solüsyon iyonik kompozisyonu, Ca:1,75 mmol/L, mg:05 mmol/L,Na:140 mmol/L CL:111,5 mmol, Laktat:3 mmol/L,
Bikarbonat:32 mmol/L, K:2 mmol/L, Glukoz:6,1 mmol/L şeklinde olmalıdır.
4.Torba 2 kompartmanlı olup, kolayca kırılmalı ve iyonik kompozisyon elde edilmelidir.
5.Eldeki solüsyonlar son kullanım tarihine 3(üç) ay kala yüklenici firma tarafından yeni miadlı solüsyonlarla
değiştirilecektir.(Solüsyonlar bitene kadar değişim birden fazla kez yapılabilecektir.
KODU: 167135
TUBİNG SET ASPİRASYON İRİGASYON İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
Teklif edilecek kanül ve tubing set ,kliniğimizde bulunan Dissectron marka ultrasonik aspiratör ile birebir uyumlu
ve orijinal olmalıdır.
2.
Kanüller çalışan bölgeye su irigasyonu sağlayacak şekil ve ebatta yapılmış olmalı ,el aplikatörüne takılan
titanyum uçların üzerini tamamen saracak şekilde aplikatör gövdesine oturmalıdır.
3. Tubing set silikon esaslı olmalıdır.
4. Tubing set muhteviyatında:
a. En az 6,5 m boyunda iki ayrı çapta ,birbirine yapışık hortum olmalıdır.Hortumun bir ucu el aplikatöründe iki ayrı
noktaya ,diğer tarafı aspirasyon şişesine ve perilstatik pompa hortumuna takılabilmelidir.
b. İki tarafı luerli 30 cm’lik silikon esaslı perilstatik pompa hortumu olmalıdır.Hortumun bir ucu el aplikatöründen
gelen küçük çaplı hortuma ,diğer tarafı serum şişesine takılabilmelidir.
c. Hortum üzerinde 5 adet kablo tutturma konektörü olmalı, el aplikatörünü cihaza birleştiren kablo bu konektörler
yardımıyla hortuma takılabilmeli,böylece ameliyat bölgesindeki kablo karmaşasını önlemelidir.
5. Kanül ve tubing set EO streil edilmiş olarak orijinal ambalajında olacaktır.
6. Depo tesliminden itibaren 2 yıl miyatlı olmalıdır
KODU: 167747
KATETER BALON PTCA 3.0 x10 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.Shaftı distal 2.3-2.8 F ve proksimal 2.0-2.8 F kalınlığında olmalıdır.
2. Balon semikomplians özelliğine sahip olmalıdır.
3. Balon nominal basıncı 6-8 atm, rateted burst pressure 14-16 atm ve ortalama burst (patlama) basıncı 22-24 atm
değerinde olmalıdır.
4. Balon 0.014 guide-wire ile kullanılabilmelidir.
5.Balon distal shaft materyali fleksible özellikte, kink resistance imkanı vermemelidir.
6. Balon kıvrımlı lezyonlarda yüksek düzeyde itilebilirlik (pushabilite) ve tracabilite
özelliklerine sahip olmalıdır.
7. Balon distal tip uzunluğu 3 mm, ve 1.9 F kalınlığında olmalı ve bu sayede ilerletilebilme özelliği üst düzeyde
olmalıdır.
8. Balonun profili en fazla 0.028 inch olmalıdır.
9. Balon üzerinde distal ve proksimalde (veya orta) olmak üzere iki adet marker bulunmalıdır.
10. Balon şişme (inflation) ve inme (deflation) süreleri minimal olmalıdır.
11. Balon proksimal shaftı PTFE ile kaplı paslanmaz çelik hypotube dizayna sahip olmalıdır.
12. Balon kateterin hub kısmında , çap ve uzunluk ölçüleri buulnmalıdır.
13. Balon 3.0 mm çaplarda, 9-11 mm aralığında olmalıdır.
14. Minimum 5F guiding kateterden geçebilmelidir.
15. Malzemeler,steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
16. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
17. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
KODU: 169004
SNARE POLİPEKTOMİ ENDOSKOPİK TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
Steril pakette olmalıdır.
2.
Disposable olmalıdır.
3.
Oval tipte olmalıdır.
4.
Polipektomi snare tel genişliği 25 mm. 35mm. 50mm. olan
malzemeler gerektiğinde
değiştirilebilir olmalıdır.
5.
Kolonoskopi kanalında kullanılmaya uygun olup 1.8 mm. ile 2.4 mm. kalınlığında olmalıdır.
6.
Polipektomi snare uzunluğu en az 160 cm. olmalıdır.
7.
Gerektiğinde otoklavda steril edilebilmelidir.
8.
Her polipektomi snare’ nin kendine ait Handle’ ı olmalıdır.
9.
Depo teslim tarihinden itibaren 2 yıl miadlı olmalıdır.
kullanıcı
tarafından
KODU: 169005
SNARE POLİPEKTOMİ KOLONOSKOPİK TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
Steril pakette olmalıdır.
2.
Disposable olmalıdır.
3.
Oval tipte olmalıdır.
4.
Polipektomi snare tel genişliği 25 mm. 35mm. 50mm. arasından kullanıcı tarafından seçilebilir olmalıdır.
5.
Kolonoskopi kanalında kullanılmaya uygun olup 1.8 mm. ile 2.4 mm. kalınlığında olmalıdır.
6.
Polipektomi snare uzunluğu en az 230 cm. olmalıdır.
7.
Gerektiğinde otoklavda steril edilebilmelidir.
8.
Her polipektomi snare’ nin kendine ait Handle’ ı olmalıdır.
9.
Depo teslim tarihinden itibaren 2 yıl miadlı olmalıdır.
KODU: 169499
KANÜL ULTRASONİK ASPİRATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
Teklif edilecek kanül ve tubing set ,kliniğimizde bulunan Dissectron marka ultrasonik aspiratör ile birebir uyumlu
ve orijinal olmalıdır.
2. Kanüller çalışan bölgeye su irigasyonu sağlayacak şekil ve ebatta yapılmış olmalı ,el aplikatörüne takılan
titanyum uçların üzerini tamamen saracak şekilde aplikatör gövdesine oturmalıdır.
3. Tubing set silikon esaslı olmalıdır.
4. Tubing set muhteviyatında:
a. En az 6,5 m boyunda iki ayrı çapta ,birbirine yapışık hortum olmalıdır.Hortumun bir ucu el aplikatöründe iki ayrı
noktaya ,diğer tarafı aspirasyon şişesine ve perilstatik pompa hortumuna takılabilmelidir.
b. İki tarafı luerli 30 cm’lik silikon esaslı perilstatik pompa hortumu olmalıdır.Hortumun bir ucu el aplikatöründen
gelen küçük çaplı hortuma ,diğer tarafı serum şişesine takılabilmelidir.
c. Hortum üzerinde 5 adet kablo tutturma konektörü olmalı, el aplikatörünü cihaza birleştiren kablo bu konektörler
yardımıyla hortuma takılabilmeli,böylece ameliyat bölgesindeki kablo karmaşasını önlemelidir.
5. Kanül ve tubing set EO streil edilmiş olarak orijinal ambalajında olacaktır.
6. Depo tesliminden itibaren 2 yıl miyatlı olmalıdır
Download

( WOLLY LAB MONOPOLAR UYUMLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1