Komplikasyonlar
Stent Sıyrılması
Doç. Dr Alev Arat-Özkan
İÜ Kardiyoloji Enstitüsü
•
•
•
•
•
24 yaş, erkek
1,5 st tipik göğüs ağrısı
RF: Sigara
FM: TA 110/70 mmHg, KH 80/dak, ÖY
EKG: SR, DI-aVL, V1-6 3-7 mm ST
elevasyonu, II, III, avF ST depresyonu
AP Caudal 10
t-PA 120. dak
Aspirasyon kateteri ilerlemedi
2.0x 15 mm balon
Predilatasyon sonrası
Stent kayması? Szabo
Stent ilerlemedi, geri çekilirken
balondan sıyrıldı
Stent Sıyrılması/ Kaybı
• Perifere/ uçlara embolize olan stentlerde ted.
gerek yok
• Stentin uygun bir yerde açılması
• Başka bir stentle yapıştırma
• Distalde küçük balon şişirilerek stentin çekilmesi
• Snare ile yakalama
• Miyokardiyal biopsi forsepsiyle yakalama
• İkinci bir teli stent arasından geçirip dolayarak
çekme
Küçük balon
3.0x 17 mm BMS
Sonuç
• Stent embolizasyonu nadir ve hastaya ek
risk oluşturabilecek bir komplikasyondur.
• Embolize stentin perkütan çıkarılması için
değişik yöntemler tanımlanmıştır.
• Uygulanacak yöntem seçimi
– Klinik durum
– Operatör deneyimi
– Laboratuar donanımı
Sonuç
EN İYİ YÖNTEM EN BASİT YÖNTEMDİR!
EN İYİ İYİ’NİN DÜŞMANIDIR!
Download

Komplikasyonlar Stent Sıyrılması