T.C.
ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
SIHHİ TESİSAT MALZEMELERİ ALINMASI İŞİNE AİT
TEKNİK ŞARTNAME
1. PVC-U BORULARI VE EK PARÇALARI (ATIK SU) TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1.1 İmal edilecek boru ve ekleme parçaları TS 275-1 EN 1329-1 sayılı Türk
standartlarına uygun olacaktır
1.2 Boru ve ek parçaların et kalınlıkları B veya BD sınıfına uygun olacaktır.
1.3 Boru ve ek parçaların soket (muf) tipi geçme (contalı olacak,bunların net
boylarının ölçümü standardın çizelge 1 de belirlediği şekilde yapılacaktır)
1.4 Geçme muflu boru ve ek parçalarda kullanılacak sızdırmazlık halkaları (contalar)
TS EN 681 ‘e uygun olacaktır.
1.5 Üretici firmanın, kalite güvence sistemi için ISO 9000 belgesi, Borular için TS
275-1 EN 1329-1 standardına ait TSE belgesi olacaktır
1.6 Boru ve ek parçaları döşenmesini müteakip boruların üstü kapatılmadan gerekli
sızdırmazlık testleri yapılıp olumlu sonuç alınıncaya kadar üretici firmanın
garantisinde olacaktır.
2. KORİGE BORU VE EK PARÇALARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
TS EN 13476-3 Standartlarına uygun , HDPE Malzemeden , muflu Korige Boru ve
Ek Parçaları olacaktır.
3. PVC-U BORU VE EK PARÇALARI (TEMİZ SU) TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
3.1 İmal edilecek Borular TS EN ISO 1452-2,ekleme parçaları ise TS EN ISO 1452-3
sayılı Türk Standartlarına uygun olacaktır.
3.2 Boru ve ekleme parçalarında kullanılan malzemenin Kül miktarı TS EN ISO
3451-1’e göre test edildiğinde %6 dan küçük olacaktır.
3.3 Borular Hijyenik ve Toksikolojik bakımdan Sağlık Bakanlığı Gıda Maddeleri
Tüzüğü’ne uygun olacaktır. Üretici Firma içme sularında kullanılabilirliğine dair Sağlık
Bakanlığı Hıfzısıhha Enstitüsü raporunu önceden ibraz edecektir.
3.4 Üretici Firmanın Kalite Güvence Sistemi için İSO 9000 Belgesi, Borular için TS
EN ISO 1452-2,Ekleme Parçaları için TS EN ISO 1452-3 standartlarına ait TSE
Belgelerinin noter tasdikli suretleri ihale aşamasında Müdürlüğümüze verilecektir.
3.5 Boru ve Ekleme parçaları içme suyu içme suyu tesisine döşenmesine müteakip
boruların üstü kapatılmadan gerekli saha testleri yapılıp olumlu sonuç alınıncaya
kadar üretici firmanın garantisinde olacaktır
1/5
3.6 Müdürlüğümüz gerekli gördüğü takdirde giderleri üretici firmaya ait olmak üzere,
boru ve ekleme parçalarını üretimden tesise döşenip yapılacak saha testlerinden
olumlu sonuç alınıncaya kadar, her aşamada ilgili standartlarına göre deneylerini
yaptırabilecektir.
3.7 Ø400, Ebatlarındaki Boru ve Ek Parçalarının muf yatakları V (Yapraklı) contaya
uygun olacak şekilde imal edilecek ve Ø400,Ø500,Ø630 Ebatlarındaki Boruların baş
bağlantıları (mufları) contalı geçeme muf olacaktır. Muf dışında kalan faydalı boru
boyu (6) metreden kısa olmayacaktır.
3.8 Contalar: Boru mufuna (TS EN 681) uygun imal edilmiş lastik conta olacak.
Contalar Pvc-u boru, manşon ve deveboynu muf sayısının %5 (Muf sayısı*1,05)
fazlası ile birlikte 20’şer deste halinde teslim edilecek. Contalar için ayrıca ücret
ödenmeyecektir.
4. SARI KAPLİN ADAPTÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Orijinal pirinç hammaddeden, TSE EN 1254–3 normlarına uygun olarak üretilmeli,
yüzükleri pirinç olmalı, lastik contası esnek olmalı, conta sıkma esnasında
yırtılmamalı, kesilmemelidir. Adaptörün iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalı, herhangi bir
çapak içermemelidir
5. GALVENİZ PARÇA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Galvaniz bağlantı parçaları TS 11 EN 10242 standardına uygun olmalıdır. Galvaniz
parçalar, temper döküm olup orijinal daldırma galvaniz olmalıdır.
6. KÜRESEL VANA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Düz, iç vidalı,tam geçişli,bakır alaşımlı TS EN 13828 PN 10 DN 15 dahilden DN 100
dahile kadar olacaktır.
7. SÜRGÜLÜ VANA (METAL SİTLİ)
TS EN 1171 ve DIN 3216 normlarına uygun,PN10, flanşlı, izomorfik, GGG40.3 sfero
dökümden imale edilmiş olmalıdır
8-) ŞİBER VANA TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
TSE belgeli olup TS 3147 normlarına uygun olarak orijinal pirinç malzemeden
üretilmelidir.
9. DÖKÜM FİTTİNGSLER TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Döküm fittings malzemeler için aranan özellikler (MMA, MMB, kör tapa, EF parçası
ve dirsekler) aşağıdaki tabloda verilmiştir.
2/5
MALZEMENİN CİNSİ (DIN 1691)
GG-25
Çekme dayanımı
Sertlik
30
270
250 – 350 N/mm²
Et Kalınlığı
2,5 - 5
Gösterim
Max
5 –10
Max
10 – 20
Max
20 – 40
-
40 – 48
-
245
225
Eğilme bükülme mukavemeti
420 N/mm²
Basma Dayanımı
700-1000 N/mm²
Elastik Modül
105-120 N/mm²
Poisson Oranı
0,30
Genleşme Katsayısı
0,258 –0,273
Kırılma Direnci
1,5 – 1,1 N/mm²
Burkulma yorulması
0,35-0,50 N/mm²
Çentik Darbe Direnci
20 – 60 I/cm²
Özgül Ağırlığı
7,2 – 7,35 kg/dm³
Isı İletkenliği
46 – 59 w /(mK)
Doğrusal Genleşme
9 -11
C
3,00-3,25 %
Si
1,85-2,10 %
Mn
0,40-0,70 %
S
0,12 Max %
P
0,25 Max %
3/5
10. ABONE KELEPÇESİ (PİK KOLYE) TEKNİK ÖZELLİKLERİ
10.1 Döküm GGG40 Sfero Döküm
10.2 Civatalar Galvaniz Kaplı 8,8 Metrik 12
10.3 Kelepçe Altı Yekpare Contalı
10.4Üst Priz ağzında oring conta olacaktır.
10.5 Priz ağzı bir parmak dişli açılacaktır.
10.6 Kelepçe talep edilen çapa uygun olacaktır.
10.7 Contalar NBR Doğal kauçuktan üretilecektir.
10.8 Priz Ağzının boru tarafında ring conta için yuvarlak kanal açılacaktır.
11. POLİETİLEN TEMİZ SU BASINÇLI BORU TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
11.1 İmal edilecek borular TS 418-2 EN 12201-2 sayılı Türk Standartlarına uygun
olacaktır.
11.2 Borular Beyaz renkte üretilecektir.
11.3 Boruların dış çap toleransları TS 418-2 EN 12201-2 standardına göre Sınıf A
toleranslarına uygun olacaktır.
11.4 Orijinal granül haldeki hammadde içine, imalatçı firma tarafından, boruların imali
sırasında boyar madde dışında hiçbir yabancı madde katılmayacak ve hammadde
orijinal haliyle kullanılacaktır. İdare gerekli gördüğü takdirde boru malzemesinin
orijinal olup olmadığını Üniversite, TSE gibi resmi kurum laboratuarlarında test
ettirecektir.
11.5 İmalatçı firma kullandığı hammaddenin tüm özelliklerini istendiği takdirde
Müdürlüğümüze vermek zorundadır.
11.6 Borular Hijyenik ve Toksikolojik bakımdan Sağlık Bakanlığı Gıda Maddeleri
Tüzüğüne uygun olacaktır. Üretici Firma içme sularında kullanılabilirliğine dair Sağlık
Bakanlığı Hıfzısıhha Enstitüsü raporunu önceden ibraz edecektir.
11.7 Üretici Firmanın Kalite Güvence Sistemi için İSO 9000 Belgesi, Borular için TS
418-2
EN 12201–2 standartlarına ait TSE Belgelerinin noter tasdikli suretleri ihale
aşamasında Müdürlüğümüze verilecektir.
11.8 Boruların içme suyu tesisine döşenmesine müteakip boruların üstü
kapatılmadan gerekli saha testleri yapılıp olumlu sonuç alınıncaya kadar üretici
firmanın garantisinde olacaktır.
11.9 Müdürlüğümüz gerekli gördüğü takdirde giderleri üretici firmaya ait olmak üzere,
boruların üretimden tesise döşenip yapılacak saha testlerinden olumlu sonuç
alınıncaya kadar her aşamada ilgili standartlarına göre deneylerini yaptırabilecektir.
12. ÇEKVALF YAYLI TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Yaylı Çekvalf’ler PN 16 TS 10873 Dizaynına uygun klingerit contalı olacaktır.
13.
PATEND DİRSEK TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Siyah Dikişsiz borudan PN 16 DIN 2605 Standartlarında olacaktır.
14 . TESLİMAT YERİ
4/5
Firma teklifini nakliye dahil depo yada idarenin istediği yer ve istediği zamanlarda
teslim edecektir. Ayrıca nakliye, indirme ve bindirme bedeli talep etmeyecektir.
İş bu teknik şartname 15 maddeden oluşmaktadır.
5/5
Download

1/5 T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER