brş-cam DVR-4032-H DİJİTAL KAYIT CİHAZI ŞARTNAMESİ
1. Cihaz, 32 (otuziki) kanal video ile 4 (dört) kanal ses girişli, tek başına işlem yapabilen Dijital Video
Kaydedici “Standalone Digital Video Recorder” cihazı olmalıdır.
2. Dijital Kayıt Cihazı, PC Cihazlarlarına takılan video kayıt kartları( Capture Card) ile oluşturulmuş, ticari
işletim sistemlerine bağımlı olarak çalışan ve bu bağımlılık sebebiyle sürekli halde güvenilir ve stabil bir
performans grafiği düşük olan PC Bazlı kayıt kartları tipinde olmayacaktır.
3. Cihaz hibrit yapıda olmalı hem analog hem de IP network tabanlı kameraları çalıştırabilmelidir.
4. Cihaz, DVR (Digital Video Recorder), NVR (Network Video Recorder), HVR (Hybrid Video Recorder)
olarak üç farklı cihaz modun da çalışabilmeli ve kullanıcı cihazın menüsünden istediği modu
seçebilmelidir.
5. Cihaz NVR olarak 8 adet 720P (1280X720) çözünürlük de IP ağ kamerasını kayıt yapıp izleme ekranında
gösterebilmelidir.
6. Cihaz NVR olarak 4 adet 1080P (1920X1080) çözünürlük de IP ağ kamerasını kayıt yapıp izleme
ekranında gösterebilmelidir.
7. Cihaz HVR olarak aynı anda 8 adet analog kamera, 7 adet 720P (1280X720) ve 1 adet 1080P
(1920X1080) IP ağ kamerasını kayıt yapıp izleme ekranında gösterebilmelidir.
8. Cihaz yeni nesil kayıt cihazı olmalı, kurumun modeminde port açılmadan ve statik ıp adresi olmadan
cihazın görüntüleri, cihazın seri numarası üzerinden uzaktan izlenebilmelidir.
9. Cihazın speed dome kamera yönlendirmesi yeni teknoloji olmalı Mouse ekran üzerinde nereye tıklanırsa
kamera oraya dönmeli ve Mouse tekerleği ile zoom yapabilmelidir.
10. Merkezi bir server yazılımı kullanılarak sisteme bağlı tüm kayıt cihazlarından, cihazların çalışır durumda
olduğunu gösterir sağlık raporu alınabilmelidir.
11. Cihaza 3G Modem takılarak internet bulunmayan noktalarda görüntüleri uzaktaki bilgisayarlardan cep
telefonlarından izlenebilinmelidir.
12. Cihaza USB girişi üzerinden wifi modülü takılarak kablosuz çalışması sağlanabilmelidir.
13. Kayıt cihazlarının görüntüleri birbirine tanıtılarak kayıt yedeklemesi yapılarak kayıt güvenliği artırılmalıdır.
Örneğin 8 kanal kayıt cihazının görüntüleri uzaktaki 16 kanal kayıt cihazına yönlendirilerek iki tarafta da
kayıt yapılması ve izlenmesi sağlanmalıdır.
14. Farklı noktalarada çalışan cihazların görüntüleri bu cihaz üzerine alınarak hem izleme hemde kayıt
yapılacağından, tüm cihazların aynı markada olması gerekmektedir.
15. Cihazda, canlı izleme de dijital zoom yaparak görüntüyü yakınlaştırma özelliği olmalıdır.
16. Cihazın görüntüleri ve kayıtları cep telefonu üzerinden izlenebilmelidir.
17. Cihaza mikrafon bağlı ise cep telefonu üzerinden ortam sesi ve kayıtların sesleri dinlenebilmelidir.
18. Cihaz ortamda haraket algıladığında bağlı olan speed dome kamerayı hareketin olduğu noktaya
yönlendirmeli ve optik zoom yaparak ayrıntılı bir görüntü almalıdır.
19. Cihaz sistem güvenliği açısından herhangi bir şekilde kameranın görüntüsü kesildiğinde (kameraya
sabotaj yapıldığında) speed dome kamerayı, görüntüsü kesilen kameraya yönlendirerek optik zoom
yapmalı ve ayrıntılı bir görüntü almalıdır.
20. Cihazın kamera görüntüleri istendiğinde kurumun internet sitesine veya görüntülerin yayınını yapacak
servere yönlendirilebilmelidir. Kullanıcılar kendi bilgisayarlarından herhangi bir program kurmadan ,
akteviks yüklemeden, şifre girmeden görüntüleri kurumun internet sistesinden izleyebilmelidirler.
21. Cihazda, geriye dönük kayıtlar izlenirken dijital zoom görüntüyü yakınlaştırma özelliği olmalı bu sayede
görüntüdeki ayrıntılar artırılmalıdır.
22. Uzak erişim yazılımı ( CMS ) en az 64 çerçeveli 128 adet kamerayı tek bir bilgisayarda gösterebilmelidir.
23. Uzak erişim yazılımı ( CMS ) aynı anda en az 128 adet kayıt cihazına bağlanabilmelidir. Yazılımın harita
desteği olmalı ve kurumun haritası üzerine kameralar yerleştirilebilmelidir.
24. Dijital Kayıt Cihazının VGA ve HDMI çözünürlüğü (1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900,
x1920x1080) değerlerinde olmalıdır.
25. Cihazın HDMI çıkışı 1080P yüksek çözünürlüğü desteklemelidir.
26. Cihazın HDMI çıkışı üzerinden ses iletilmeli ses işlemi için ayrı hopörlör ve ses kablosu kullanılmamalıdır.
27. Dijital Kayıt Cihazı üzerinde tutulmakta olan görüntü kayıtları pentaplex özelliğine sahip olmalıdır, canlı
izleme, kayıt izleme ( Playback ) , ya da network erişimi ile cihazın takip ve kumanda edilmesinden
etkilenmeyecektir.
28. Cihazda en 2 adet USB girişi bulunmalıdır.
29. Cihaz USB çıkışından backup (yedekleme) alma işlemine imkan sağlamalıdır.
30. Cihazda en az 2 HDD girişi olacaktır. Bu HDD girişleri SATA olacak ve en az 3 TB hdd yi destekleyecektir.
31. Digital Kayıt Cihazı elektrik kesintilerinden sonra elektriğin gelmesi ile birlikte herhangi bir müdahaleye
gerek olmaksızın kayıt tutmaya devam edecektir.
32. Dijital Kayıt Cihazının Hard disk arıza durumunda alarm çıkışı ve genel arıza durumunda alarm vermelidir.
33. Dijital Kayıt Cihazı, kayıt kapasitesi dolduğunda tercihe bağlı olarak ya en eski kayıtlardan başlamak üzere
silerek yeni görüntüleri kaydetmeye devam edecek, ya da kullanıcı için kapasite dolu ikazını verecektir.
34. Dijital Kayıt Cihazı üzerindeki kayıtların depolandığı Harddiskler, aynı model başka bir dijital kayıt cihazına
Harddisk formatlama işlemine gerek duyulmaksızın takılabilmeli ve kayıtlı görüntüler bu dijital kayıt
cihazından da izlenebilmelidir.
35. Cihaz sürekli, harekete duyarlı, alarm girişine bağlı ve anlık kayıt yapabilmelidir.
36. Cihaz hangi kameradan hareket algıladı ise o kameranın görüntüsü büyümeli ve uyarı sesi vermelidir.
37. Cihazda PRE alarm özelliği olmalıdır.
38. Cihazın USB Mouse desteği olmalıdır.
39. Cihazın PTZ kontrol özelliği olmalıdır.
40. Cihaz, manuel, programlı (haftanın belli günlerinde belli saatlerinde kayıt yapacak şekilde), alarm (cihazın
alarm girişlerinden gelen tetik ile beraber) ve hareket anında olacak şekilde farklı kayıt yöntemlerine sahip
olmalıdır.
41. Cihaz USB bellek veya CMS yazılımı üzerinden ile güncellemesi kolay yapılabilir olmalıdır.
42. Cihaz da, her kanal için ayrı ayrı harekete duyarlı (Motion) kayıt ayarı açılıp kapanır şekilde menüsünden
ayarlanabilmelidir.
43. Cihazın kamera görüntüsü herhangi sebep den engellendiğinde istenilen kameranın görüntüsü ekranda
büyük gözükmeli ve CMS programına bu kameranın görüntüsü gönderilmelidir.
44. Cihazın kamera kablosu kesildiğinde veya BNC söküldüğünde DVR uyarı sesi vermeli ve istenilen kamera
görüntüsü ekranda büyümeli bu kameranın görüntüsü uzak bilgisayara gönderilmeli aynı zamanda
kullanıcı mail adresine mesaj gitmelidir.
45. Her cihazın kendine ait bir seri numarası olmalı ve uzak kullanıcılar DDNS desteği sayesinde bu seri
numarası ile internet Explorer veya CMS üzerinden statik IP adresine ihtiyaç duyulmadan cihaza
bağlanabilmelidir.
46. Cihazın menüsü kolay kayıttan oynatma, yedekleme ve sistem bilgisini gösterir yapıda olmalıdır.
47. Cihazda smart search özelliği bulunmalıdır.(Akıllı Arama Özelliği )
48. Cihaza uzaktan bağlantı kuran her bir farklı kullanıcıya farklı kameraları görebilmeleri için ayrı ayrı kamera
ve fonksiyonları yetkilendirmesi yapılabilmelidir
49. Cihazın menüsünden uzaktan bağlanacak ya da direk cihazın menüsüne müdahalede bulunacak
kullanıcıların her biri ayrı, ayrı yetkilendirilebilir olmalıdır.
50. Cihazın, uzaktan erişim yazılımları ile yetkili kullanıcı tarafından menü ayarları kontrol edilebilmeli, yetkisiz
kullanıcılar tarafından kontrol edilememelidir.
51. Cihazın görüntülerinin mahkemeler tarafından delil olarak kullanılabilmesi için görüntülerinde Watermark
özelliği olmalıdır.
52. Cihazın, menü işlemleri ve tüm kontrolleri şifre korumalı ve ayarlanabilir tuş kilidi olmalıdır.
53. Cihazın oluşabilecek problem durumunda kendini kapatıp tekrar açabilmesi için Watchdog özelliği
olmalıdır.
54. Bir kontrol klavyesi 99 (Doksandokuz) adet DVR’ı ve aynı zamanda cihaza takılan Speed Dome kameralar
ile PTZ ünitelerini kontrol edebilmelidir.
55. Uzak izlemede herhangi bir program yüklemeye gerek kalmadan web browserdan bağlantı
yapılabilmelidir.
56. Cihazın ONVİF ortak yazılım desteği olmalı bu sayede ONVİF desteği olan kameraları marka ve model
ayrımı olmadan çalıştırabilmelidir.
57. Kameralar ve kayıt cihazları sistemin uyumlu çalışması açısından aynı marka olmalıdır.
58. Cihaz yerli malı olmalı . İdareye yerli malı olduğunu gösterir üretici belgesi verilmelidir.
59. Uzak erişimde geçmiş kayıtları izleme, ptz kontrolü ve görüntü modları değiştirilebilmelidir.
60. Uzak erişimde kayıt aramayı alarm, hareketli kayıt ve video sinyal olarak arattırılabilmelidir.
61. Cihaz, Avrupa Birliği Standartlarına uyumluluğunu belirten CE belgesine sahip olmalıdır.
62. Cihaz, insan sağlığını tehdit edici maddeler içermediğini gösterir RoHS belgesine sahip olmalıdır.
63. Cihaz en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır
Download

brş-cam DVR-4032-H DİJİTAL KAYIT CİHAZI ŞARTNAMESİ