TLA223
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ III
Öğr. Gör. Eda GÜNEŞ
HAFTALAR
KONULAR
1
Gram pozitif kokları identifiye etme
2
Gram negatif kokları identifiye etme
3
Gram pozitif sporlu basillerin laboratuar tanısını yapma
4
Gram pozitif sporsuz basillerin laboratuar tanısını yapma
5
Küçük gram negatif basillerin laboratuar tanısını yapma
6
Küçük gram negatif basillerin laboratuar tanısını yapma
7
Enterobacteriaceae grubu bakterilerin laboratuar tanısını yapma
8
Enterobacteriaceae grubu bakterilerin laboratuar tanısını yapma
9
Enterobacteriaceae grubu bakterilerin laboratuar tanısını yapma
10
Non fermenterlerin laboratuar tanısını yapma
11
Anaerop bakterilerin laboratuar tanısını yapma
12
Zorunlu hücre içi bakterilerin laboratuar tanısını yapma
13
Spiroketlerin laboratuar tanısını yapma
14
Spiroketlerin laboratuar tanısını yapma
1. HAFTA
GRAM POZİTİF KOKLAR
Ders 2
- yük
gram negatif bakteri hücre duvarı
protein
Lipit A kısmı
endotoksin
Deney No: 1
Süre :15 dk.
Malzemeler:
Önlük, eldiven, deney tüpü, öze, etüv,
plazma,kültür, lam
Tüp deneyi:
1. Deney tüpüne 1 ml fizyolojik tuzlu su ile 1:5
oranında sulandırılmış sitratl tavşan plazması
koymak
2. Kanlı agarda oluşmuş bir koloniyi alarak
plazma içine ezerek emülsifiye etmek
3. 37oC etüvde bırakarak 1.,2.,4.,8. ve 24.cü
saatlerde pıhtı oluşup
oluşmamasınıkontroletmek
4. Pıhtı oluşmuşa pozitif, oluşmamışsa negatif
olduğunu gözlemek
 Lam
1.
2.
3.
4.
5.
deneyi:
Temiz bir lam alıp uca yakın kısıma bir
damla saf su damlamak
Kuşkulu saf koloniyi alarak lam üzerinde
homojenize etmek
Lam üzerindeki süspansiyon üzerine bir
damla plazma damlatmak
Lam üzerinde pıhtı kümesinin oluşup
oluşmadığını gözlemek
Pıhtı kümesine göre +, - sonuca varılması
Deney no:2
Süre: 15 dk.
Malzemeler:
Önlük, eldiven, hidrojen peroksit, öze,
etüv,,kültür, lam
 Temiz
bir lam seç
 Lamın üzerine saf bakteri kolonisi yayılır
 Koloni üzerine hidrojen peroksit damlatılır
 Köpürme reaksiyonu gözlenir
 Sonuç Köpürme varsa pozitif yoksa negatiftir
Katalaz aktivitesi: bu enzim aerobik mikroorganizmaların büyük
çoğunluğunda mevcuttur. Bu enzim H2O2 yi parçalayıp, su ve
oksijen çıkışına neden olur.
katalaz
H2O2
O2
2H2O
Petride üremiş saf koloniden lamın üstüne alınır. Üzerine % 3 lük H2O2
damlatılır. Gaz kabarcıkları çıkıyorsa katalaz +, çıkmıyorsa katalaz –
dir.
Stafilokok katalaz + dir
Streptokok katalaz – dir.









1.Martinko, J. M., 2010. Brock Mikroorganizmaların biyolojisi.
Palme yayıncılık.
2.Altındiş, M., 2010. Hemşireler için mikrobiyoloji, Nobel tıp
kitap evleri.
3.Shears, P., Hart, T., 2001. Tıp mikrobiyolojisi renkli atlası.
Nobel tıp kitap evi.
4.Ustaçelebi, Ş., 1999. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Güneş
kitapevi Ltd.Şti. Ankara.
5.Bilgehan, H., 1987. Temel Mikrobiyoloji Ve Bağışıklık Bilimi,
Barış Yayınları.
6.Çotuk, A., 2008. Genel Mikrobiyoloji Laboratuar Yöntemleri,
Nobel Tıp Kitap Evi.
7.Arda, M., 2000. Temel Mikrobiyoloji, Medisan Yayınları, Ankara.
8.Özçelik, S., 1998. Genel Mikrobiyoloji, Süleyman Demirel
Üniversitesi Yayınları, Isparta.
9.Temiz, A., 1994. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri, Şafak
Matbaacılık Ltd.Şti. Ankara.
Bu ders sunumu taslak şeklinde
hazırlanmış olup, fikri mülkiyet
ve telif hakları henüz müracaat
aşamasındadır.
Download

Tla 223 1. Hafta Uygulama