12.05.2015 tarih ve 779 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-2
Tablo 1
ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Programı *
GÜZ
DERSİN KODU VE ADI
1. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
BTÖ604 Araştırma Yöntemleri-I
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
BTÖ607 Öğretimsel Mesaj Tasarımı
BTÖ619 Bilgisayar Eğitiminde Program
Geliştirme
BAHAR
ŞUBE
T P K AKTS
DERSİN KODU VE ADI
SAYISI**
2. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
3 0 3 8
1
BTÖ601 Seminer
BTÖ603 Eğitimde İstatistiksel Yöntemler-I
8
TOPLAM ZORUNLU DERS
3 0 3
7
1
3 0 3
7
1
BTÖ617 Değişen Eğitim ve Yeni Teknolojiler
BTÖ613 Fen Bilgisini Teknoloji Kullanarak
Öğrenme ve Öğretme
BTÖ621 Karmaşık ve İyiYapılandırılmamış
Alanlarda Öğrenme
BTÖ614 Okullarda Teknoloji Uygulamaları
3 0 3
8
1
2 2 3
7
1
3 0 3
2 2 3
8
8
1
1
BTÖ615 İletişim Kuramları
3 0 3
8
1
T P K AKTS
2 2 3
2 2 3
8
8
16
1
1
3 0 3
7
1
BTÖ608 Uzaktan Eğitim
BTÖ620 Çevrimiçi İşbirlikli Öğrenme: Kuram ve
Uygulama
3 0 3
7
1
3 0 3
7
1
BTÖ610 Çoklu Ortam Tabanlı Öğretim Tasarımı
BTÖ611 Matematiği Teknoloji Kullanarak
Öğrenme ve Öğretme
BTÖ624 Çevrimiçi Öğrenme Toplulukları
2 2 3
7
1
2 2 3
3 0 3
7
7
1
1
8
8
14
1
1
30
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
BTÖ616 Eğitimde Teknolojik Yayılma
TOPLAM SEÇMELİ DERS
22
BTÖ623 E-öğrenme Ortamları ve Bellek Süreçleri 3 0 3
BTÖ622 E-Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar
2 2 3
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YARIYIL TOPLAM
30
YARIYIL TOPLAM
30
30
4. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
BTÖ600-02 Özel Konular
TOPLAM ZORUNLU DERS
3. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
BTÖ600-01 Özel Konular
TOPLAM ZORUNLU DERS
4 0 0
10
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
TOPLAM SEÇMELİ DERS
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YARIYIL TOPLAM
30
GENEL TOPLAM
ZORUNLU DERS KREDİ MİKTARI
SEÇMELİ DERS KREDİ MİKTARI
ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ
SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ
* Ortak zorunlu (AİT, TKD, İNG, BEB) dersler de listede yer almalıdır.
** Sadece kendi kodunuzla vermiş olduğunuz derslerin şube sayılarını belirtiniz.
ŞUBE
SAYISI**
YARIYIL TOPLAM
4 0 0
30
30
30
24
36
40
60
10
Tablo 1
ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
Doktora Programı *
GÜZ
DERSİN KODU VE ADI
1. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
BAHAR
ŞUBE
T P K AKTS
DERSİN KODU VE ADI
SAYISI**
2. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
TOPLAM ZORUNLU DERS
0
0
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
BTÖ701 Seminer
BTÖ701 Seminer
2 2 3
20
2 2 3
10
1
2
3
2
3
3
3
3
3
10
10
10
10
1
1
1
1
3 0 3
9
10
30
BTÖ710 Eğitsel Veri Madenciliği
TOPLAM SEÇMELİ DERS
30
YARIYIL TOPLAM
0
0
4. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
BTÖ799 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık
TOPLAM ZORUNLU DERS
3
3
3
3
3
3
9
10
10
10
10
10
10
30
9
BTÖ703 Eğitimde İstatistiksel Yöntemler-II
BTÖ705 Teknoloji Politikaları ve Eğitim
BTÖ707 Web Tabanlı Öğretim Tasarımı
BTÖ709 Biliş ve Bilgisayar
BTÖ708 Eğitimde Yeniliklerin Kabulü ve
Benimsenmesi
TOPLAM SEÇMELİ DERS
2
0
2
0
YARIYIL TOPLAM
TOPLAM ZORUNLU DERS
3. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
BTÖ711 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
BTÖ715 Veri Toplama Araçları
BTÖ717 Yapılandırmacı Çoklu Ortam Tasarımı
BTÖ719 Çevrimiçi Öğrenme: Kuram ve Uygulama
BTÖ721 Öğretimin Tasarlanmasında Değerlendirme
BTÖ718 Öğrenme Analitikleri
TOPLAM SEÇMELİ DERS
BTÖ716 Eğitsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı
BTÖ720 Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı
BTÖ722 Öğretim Teknolojileri Entegrasyonu
0
0
0
0
0
2
5 0 0
0
0
3 0
3
10
1
3 0
3
10
1
3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
3
3
10
10
10
10
1
1
1
1
2 2
3
9
10
30
30
0 4
30
30
TOPLAM SEÇMELİ DERS
0
0
30
YARIYIL TOPLAM
2
30
30
30
6. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
BTÖ700-02
TOPLAM ZORUNLU DERS
0
0
30
30
0
0
0
YARIYIL TOPLAM
1
1
1
1
1
10
5 0 0
0
0
TOPLAM SEÇMELİ DERS
30
YARIYIL TOPLAM
30
30
8.YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
BTÖ700-04
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
5 0
10
10
30
5 0
0
0
30
30
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
TOPLAM SEÇMELİ DERS
0
0
TOPLAM SEÇMELİ DERS
0
0
YARIYIL TOPLAM
0
30
YARIYIL TOPLAM
0
30
29
2
27
240
0
90
0
100
GENEL TOPLAM
ZORUNLU DERS KREDİ MİKTARI
SEÇMELİ DERS KREDİ MİKTARI
ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ
SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ
* Ortak zorunlu (AİT, TKD, İNG, BEB) dersler de listede yer almalıdır.
şube sayılarını belirtiniz.
10
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
TOPLAM SEÇMELİ DERS
** Sadece kendi kodunuzla vermiş olduğunuz derslerin
ŞUBE
SAYISI**
0
2
2
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
7. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
BTÖ700-03
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
BTÖ704 Araştırma Yöntemleri-II
BTÖ706 Öğrenme Nesneleri
BTÖ714 Öğrenme Kuramları ve Yeni Teknolojiler
AKTS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
3
3
3
3
3
2
YARIYIL TOPLAM
5. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
BTÖ700-01
TOPLAM ZORUNLU DERS
T P K
10
12.05.2015 tarih ve 782 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-2
Tablo 1
ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri MYO
Diş Protez Teknolojisi Programı
GÜZ
DERSİN KODU VE ADI
1. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
DPT117 HAREKETLİ PROTEZLER I
DPT115 SABİT PROTEZLER I
DPT 121 DİŞ MORFOLOJİSİ
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I
TKD103 TÜRK DİLİ I
AİT103 ATA. İLK. VE İNK. TAR.I
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ*
DPT141 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DPT161 İLETİŞİM
TDS125 İŞ GÜVENLİĞİ
TDS135 SAĞLIK HUKUKU
BAHAR
T P K AKTS
2
2
2
2
2
2
4
5
5
3
2
2
6
6
6
3
2
2
12 18 21
25
1
2
2
2
2
4
6
6
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
2
2
2
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ*
DPT207 ORTODONTİ
DPT209 MESLEKİ UYGULAMALAR II
DPT213 İŞLETME YÖNETİMİ
TDS235 GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON
DPT 293 İLERİ PROTETİK YAKLAŞIMLAR
3
2
2
2
2
5
YARIYIL TOPLAM
DPT203 HAREKETLİ PROTEZLER III
DPT205 SABİT PROTEZLER III
DPT 249 HASSAS TUTUCULAR
DPT215 ÇİĞNEME FİZYOLOJİSİ
DERSİN KODU VE ADI
T P K AKTS
30
1
1 DPT124 STAJ I
1 DPT122 HAREKETLİ PROTEZLER II
DPT126 SABİT PROTEZLER II
TKD104 TÜRK DİLİ II
AİT104 ATA. İLK. VE İNK. TAR.I II
ING128 TEMEL İNGİLİZCE II
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ*
1 DPT162 MESLEKİ UYGULAMALAR I
1 PRO142 İLK YARDIM
DPT 198 TEMEL PROTETİK YAKLAŞIMLAR
0 8 4
2 6 5
2 3 4
2 0 2
2 0 2
2 2 3
10 19 20
8
6
5
2
2
3
26
1
1
1
2 4 4
2 0 2
3 0 3
4
2
4
1
TOPLAM SEÇMELİ DERS
4
YARIYIL TOPLAM
30
4. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
2
4
2
2
2
2
5
8
5
3
3
2
6
10
5
4
3
2
10 14 18
20
1
2
3
2
3
2
7
6
2
1
0
2
4
0
0
0
2
4
3
2
3
2
4
4
2
4
1
1 DPT202 PORSELEN PROTEZLER II
1 DPT204 STAJ II
1
1
1
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ*
1 DPT206 MADDELER BİLGİSİ
1
1 DPT208 ÇENE YÜZ PROTEZLERİ
1 DPT212 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
DPT210 MESLEK ETİĞİ
DPT248 İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER
3 6 6
0 16 4
8
8
3 22 10
16
2
3
2
3
2
2
2
4
2
2
0
0
2
2
0
0
1
2
0
0
2
3
3
4
2
2
3
5
2
2
2
3
4
5
2
2
4
6
3
2
TOPLAM SEÇMELİ DERS
10
TOPLAM SEÇMELİ DERS
14
YARIYIL TOPLAM
30
YARIYIL TOPLAM
30
GENEL TOPLAM
ZORUNLU DERS KREDİ MİKTARI
SEÇMELİ DERS KREDİ MİKTARI
ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ
SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ
1
1
TDS226 HASTALIKLAR BİLGİSİ
HAS204 HALK SAĞ. VE TIB. DEON
YARIYIL TOPLAM
ŞUBE
SAYISI
2. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
TOPLAM SEÇMELİ DERS
3. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
DPT201 PORSELEN PROTEZLER I
ŞUBE
SAYISI
YARIYIL TOPLAM
120
87
33
72,5
27,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
TOPLAM ZORUNLU DERS
14 6 17
ŞUBE
DERSİN KODU VE ADI
SAYISI
2. YIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
4
1 TLA110 PARAZİTOLOJİ
4
1 TLA124 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ II
5
1 TLA128 HEMATOLOJİ
3
ANA134 ANATOMİ
2
BİK104 TEMEL BİYOKİMYA
2
AİT104 ATA.İLK.VE İNK.TAR.II
3
TKD104 TÜRK DİLİ II
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE II
TLA 130 STAJ I
23
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
TLA123 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN.
FZY117 FİZYOLOJİ
ADS121 MİKROBİYOLOJİ
TDS125 İŞ GÜVENLİĞİ
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YIL TOPLAM
1
2
2
2
8
3
5
3
2
7
ŞUBE
SAYISI
DERSİN KODU VE ADI
T P
K AKTS
T P
K AKTS
1. YIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
TLA113 LABORATUVAR KİMYASI
TLA119 LABORATUVAR ALETLERİ
TLA121 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ I
MEB105 TIBBİ BİYO.VE GEN.
AİT103 ATA.İLK. VE İNK.TAR.I
TKD103 TÜRK DİLİ I
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I
3
1
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
0
16
0
2
0
0
0
0
0
2
12
16
2
3
2
2
2
2
2
3
3
21
2
5
2
2
2
2
2
3
5
25
1
1
1
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
TLA118 İLETİŞİM
TLA120 ARAŞ.YÖN.VE TEKN.
HAS104 HALK SAĞ.VE TIB.DEON
2
2
2
0
0
0
2
2
2
2
3
2
1
1
6
0
6
5
4. YIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
TLA220 TEMEL LAB.UYGULAMALARI I 2
TLA 222 TEMEL LAB.UYGULAMALARI II 2
8
8
6
6
10
10
4 16 12
20
2
3
5
1
2 0 2
0 12 3
2 0 2
3
5
3
1
1
4 14 8
10
3. YIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
BİK103 KLİNİK BİYOKİMYA
TLA225 TIBBİ LAB.ORGANİZASYON
TLA223 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ
TLA229 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ III
TLA231 İMMUNOLOJİK YÖNTEMLER
TOPLAM ZORUNLU DERS
3
2
2
2
2
9
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
TLA219 MESLEKİ ETİK
2
TLA221 İLKYARDIM
2
TLA223 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ 2
TLA225 TIBBİ LAB.ORGANİZASYON 2
TLA227 STERİLİZASYON ESASLARI
2
DPT213 İŞLETME YÖNETİMİ
3
TDS235 GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON2
TOPLAM SEÇMELİ DERS
13
YIL TOPLAM
GENEL TOPLAM
ZORUNLU DERS KREDİ MİKTARI
SEÇMELİ DERS KREDİ MİKTARI
ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ
SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ
0
2
2
0
0
0
2
2
0
0
0
2
2
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
1
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YIL TOPLAM
4
3
3
3
3
13
6
4
4
5
4
19
1
1
1
1
0 2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
4
2
11
1
1
1
1
2
2
2
2
3
2
13
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
TLA218 MOLEKÜLER YÖNTEMLER
TLA224 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
TLA230 STAJ II
TDS226 HASTALIKLAR BİLGİSİ
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YIL TOPLAM
2
63 87
32 33
72,5
27,5
1
1
1
Download

12.02.15 tarihli Eğitim Komisyonu Kararları Ekleri