HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365
Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi
İ.İ.B.F.
Sosyal Hizmet Bölümü
Lisans Programı *
GÜZ
DERSİN KODU VE ADI
1. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
*EKO115 Genel İktisat
HUK151 Hukuka Giriş
**İNG127 Temel İngilizce I
*MAT105 Temel Matematik
*SHO125 Sosyal Hizmet Ort. İnc.
SHO151 Sosyal Hizmete Giriş
SOS104 Sosyolojiye Giriş I
TKD103 Türk Dili I
TOPLAM ZORUNLU DERS
BAHAR
T
3
3
2
3
1
3
3
2
20
P
0
0
2
0
2
0
0
0
4
K
3
3
3
3
2
3
3
2
22
AKTS
4
5
3
3
4
4
5
2
30
ŞUBE
SAYISI**
4
1
11
4
6
3
2
2
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YARIYIL TOPLAM
3. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
AİT203 Atatürk İlk. Ve İnk. Tar. I
İST283 İstatistiğe Giriş
*KAY230 Kamu Yönetimi
SHO203 İnsan Dav. Ve Sos. Çev. I
SHO213 Sosyal Sorunlar
SHO217 Sosyal Hizmet Araş. I
SHO226 Sosyal Hizmet İçin Mevzuat I
*SHO230 İnsan Hak. Ve Sos. Hiz.
TOPLAM ZORUNLU DERS
22
2
4
3
4
2
2
2
2
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
3
4
2
2
2
2
21
30
2
5
4
4
3
4
4
4
30
T
P
2. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
BEB650 Temel Bilgi ve İlet. Tek. Kul.
**İNG128 Temel İngilizce II
SHO104 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
SHO108 Rapor Yazma ve Sunum Becerileri
SHO109 Felsefeye Giriş
SHO123 Psikolojiye Giriş
TKD104 Türk Dili II
0
2
2
2
3
3
2
2
2
0
0
0
0
0
1
3
2
2
3
3
2
2
3
5
4
5
5
2
TOPLAM ZORUNLU DERS
14
4
16
26
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ (1 ders
seçilecek)
SHO110 Sanat ve Sosyal Hizmet/GSM
SHO112 Spor ve Sosyal Hizmet/GSM
SHO120 Yaratıcı Drama-GSM
SHO126 Oyunla İletişim (GSM)
SHO130 İletişim Becerileri GSM
SHO138 Animasyon (GSM)
TOPLAM SEÇMELİ DERS
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
18
30
YARIYIL TOPLAM
1
3
1
4
4
TOPLAM SEÇMELİ DERS
21
30
K
AKTS
4. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
AİT204 Atatürk İlk. Ve İnk. Tar. II
ANT203 Sosyal Kültürel Antropoloji
SHO204 İns. Dav. Ve Sos. Çev. II
SHO218 Sosyal Hizmet Arş. II
SHO224 Sos. Hiz. Kur. I
SHO227 Sosyal Hizmet İçin Mevzuat II
2
3
4
3
4
2
0
0
0
0
0
0
2
3
4
3
4
2
2
4
4
3
5
4
TOPLAM ZORUNLU DERS
18
0
18
22
2
0
2
4
2
2
2
0
0
0
2
2
2
4
4
4
2
0
2
4
4
0
4
8
22
30
ŞUBE
SAYISI**
*
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
3
4
3
6
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ (2 ders
seçilecek)
SHO232
Sosyal
Hizmette
Bilişim
Teknolojileri
SHO234 Mesleki İngilizce
SHO236 Sağlık ve Çevre
SHO238 Demografi
SHO240 Karşılaştırmalı Sosyal Refah
Modelleri
TOPLAM SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
YARIYIL TOPLAM
DERSİN KODU VE ADI
YARIYIL TOPLAM
2
2
2
2
2
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
5. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
SHO311 Sos. Hiz. Kur. II
SHO316 Uygulamalı Arş. I
*SHO317 Sosyal Hizmet Yönetimi
TOPLAM ZORUNLU DERS
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365
Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
4
1
4
9
0
4
0
4
4
3
4
11
SHO371 Çocuklarla Sosyal Hizmet
2
0
2
4
2
SHO373 Gençlerle Sosyal Hizmet
SHO375 Yaşlılarla Sosyal Hizmet
2
2
0
0
2
2
4
4
2
2
SHO377 Ailelerle Sosyal Hizmet
2
0
2
4
2
SHO379 Çocuk Koruma ve Bakım Sistemleri
SHO381 Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve
Teknikleri
SHO383 Toplumsal Kalkınma ve Sos. Hiz.
SHO385 Feminist Sosyal Hizmet
TOPLAM SEÇMELİ DERS
2
0
2
4
2
6. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
*SHO318 Sosyal Politika ve Planlama
SHO319 Uygulamalı Arş. II
*SHO344 Sos. Hiz. Etik İlke Değ. Ve Sor.
SHO348 Sos. Hiz. Kur. III
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ (4 ders
seçilecek)
SHO370 Kentleşme, Kentsel Sorunlar ve
Sosyal Hizmet
SHO372 Afetlerde Sosyal Hizmet
SHO374 Endüstriyel Sosyal Hizmet
SHO376 Sosyal Hizmet Kuruluşlarında
Stratejik Planlama
SHO378 Çocuk Suçluluğu ve Sos. Hiz.
2
0
2
4
2
2
2
8
0
0
0
2
2
8
4
4
16
2
2
19
30
YARIYIL TOPLAM
8.YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
SHO418 Sosyal Hizmet Uyg. II
TOPLAM ZORUNLU DERS
4
6
4
14
4
26
6
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ (4 ders seçilecek)
YARIYIL TOPLAM
7. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
SHO417 Sosyal Hizmet Uyg. I
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ (4 ders seçilecek)
*SHO413 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet
SHO425 Sokak Sosyal Hizmeti
SHO431 Sivil Toplum Örgütleri ve Sos. Hiz.
*SHO471 Adli Sosyal Hizmet
SHO473 Engellilerle Sosyal Hizmet
SHO475 Okul Sosyal Hizmeti
SHO477 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet
SHO479 Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal
Hizmet
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YARIYIL TOPLAM
3
1
2
4
10
0
4
0
0
4
3
3
2
4
12
4
3
3
4
14
2
0
2
4
2
2
0
0
2
2
4
4
2
0
2
4
2
0
2
4
SHO380 Madde Bağ. Ve Sos. Hiz.
2
0
2
4
SHO382 Baskı Karşıtı Uyg.
2
0
2
4
TOPLAM SEÇMELİ DERS
8
0
8
16
20
30
16
16
30
30
16
30
156
126
30
240
180
60
1
1
18
18
10
10
14
14
30
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
6
2
2
6
2
2
2
2
0
2
4
8
0
8
16
TOPLAM SEÇMELİ DERS
18
30
YARIYIL TOPLAM
1
1
30
30
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
2
GENEL TOPLAM
ZORUNLU DERS KREDİ MİKTARI
SEÇMELİ DERS KREDİ MİKTARI
ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ
SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ
* Ortak zorunlu (AİT, TKD, İNG, BEB) dersler de listede yer almalıdır.
** Sadece kendi kodunuzla vermiş olduğunuz derslerin şube sayılarını belirtiniz.
6
6
4
2
2
2
2
2
2
2
30
Download

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ