HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365 · Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
2014-2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ
TARİH
SHO151 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ
01
ÖĞRENC
İ SAYISI
3
SHO217 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI I
01
7
67/ 01-02
15
SHO471 ADLİ SOSYAL HİZMET
21
10
SHO151 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ
SHO203 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL
ÇEVRE I
SHO377 AİLELERLE SOSYAL HİZMET
SHO383 TOPLUMSAL KALKINMA ve
SOSYAL HİZMET
02
3
01
13
01
30
PROF.DR. SUNAY İL
01
2
PROF.DR. İBRAHİM CILGA
SHO479 GÖÇMEN VE SIĞINMACILARLA
SOSYAL HİZMET
01
3
SHO311 SOSYAL HİZMET KURAMI II
01
7
SHO311 SOSYAL HİZMET KURAMI II
02
10
03-04
5
03
15
SHO125 SOSYAL HİZMET ORT. İNCELEME
Hepsi
8
SHO477 YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET
01
6
SINAV YAPILACAK DERS
AİT203 ATATÜRK İLKE VE İNK. TAR. I
26 Ocak
2015
Pazartesi
SHO213 SOSYAL SORUNLAR
SHO311 SOSYAL HİZMET KURAMI II
ŞUBE
SINAV SALONU
VE KAPASİTE
DZ10 (50)
(35/50)
DZ10
(46/50)
DZ12
(22/30)
SINAV SAATİ
DERS
SORUMLUSU
PROF.DR. İBRAHİM CILGA
09.00-10.30
PROF. DR. İLHAN TOMANBAY
09.00-10.30
NEDRET KARAYEL
DOÇ.DR. ÖZLEM
CANKURTARAN ÖNTAŞ
PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN
10.40-12.10
DOÇ. DR. SEMA BUZ
PROF. DR. İLHAN TOMANBAY
12.20-13.50
DOÇ. DR. ÖZLEM
CANKURTARAN ÖNTAŞ
YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ
DZ10
(20/50)
14.00-15.30
DZ12
(14/30)
15.40-17.10
DOÇ. DR. EMRAH AKBAŞ
ARŞ. GÖR. DR.ASLIHAN BURCU
ÖZTÜRK
ARŞ. GÖR. DR.ASLIHAN BURCU
ÖZTÜRK
DR. MELEK İPEK
** ÖNEMLİ: Aynı gün ve aynı saatte, aynı derslikte yapılacak sınavların oturma düzeni, gözetmenler tarafından belirlenecektir.
*Ders dili İngilizcedir.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365 · Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
TARİH
SINAV YAPILACAK DERS
İST283 İSTATİSTİĞE GİRİŞ
SHO385 FEMİNİST SOSYAL HİZMET
SHO217 SOSYAL HİZMET
ARAŞTIRMASI I
MAT105 TEMEL MATEMATİK
27 Ocak
2015
Salı
SHO230 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL
HİZMET
SHO230 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL
HİZMET
SHO230 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL
HİZMET
SHO217 SOSYAL HİZMET
ARAŞTIRMASI I
SHO475 OKUL SOSYAL HİZMETİ
ŞUBE
ÖĞRENCİ
SAYISI
SINAV SALONU
VE KAPASİTE
SINAV
SAATİ
DERS SORUMLUSU
01-02-03
120
M9
(120/225)
09.00-10.30
YRD. DOÇ.DR. MEHMET UYSAL
DOÇ. DR. NURSEL KOYUNCU
01
6
03
1
01-0221-22
85
01-02
22
04
13
03
-
04
1
01
7
DOÇ.DR. SEMA BUZ
DZ10
(7/50)
10.40-12.10
M9
(85/225)
12.20-13.50
DZ10
(35/50)
PROF.DR. KASIM KARATAŞ
14.00-15.30
YRD. DOÇ. DR AHMET IRKAD
ÖĞR. GÖR. DR. PELİN GÜVEN
GEREDELİ
YRD. DOÇ. DR. REYHAN ATASÜ
TOPÇUOĞLU
GÖKTAN KOÇYILDIRIM
DURDU BARAN ÇİFTÇİ
DZ12
(8/30)
DOÇ. DR. ERCÜMENT ERBAY
15.40-17.10
SEDAT TÜRKERİ
** ÖNEMLİ: Aynı gün ve aynı saatte, aynı derslikte yapılacak sınavların oturma düzeni, gözetmenler tarafından belirlenecektir.
*Ders dili İngilizcedir.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365 · Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
TARİH
ÖĞRENCİ
SAYISI
SINAV
SALONU VE
KAPASİTE
SINAV SAATİ
02-03-04
152
M11(50)
M12 (50)
M13 (50)
09.00-10.30
SHO381 SOS.HİZ. GÖRÜŞME İLKE ve
TEKNİKLERİ
01
-
SHO431 SİVİL TOPLUM ÖRG. VE SOS.
HİZ
01
SINAV YAPILACAK DERS
SHO203 İNSAN DAVRANIŞI VE
SOSYAL ÇEVRE I
28 Ocak
2015
Çarşamba
ŞUBE
7
HUK151 HUKUKA GİRİŞ
DR. UĞUR ÖZDEMİR
TÜLİN KUŞGÖZOĞLU
10.40-12.10
DR.ÖZCAN KARS
Felsefe Bölümü tarafından yapılan duyuruları esas alınız.
FEL110 FELSEFEYE GİRİŞ
SHO379 ÇOCUK KORUMA ve BAKIM
SİST
SHO217 SOSYAL HİZMET
ARAŞTIRMASI I
SHO413 TIBBİ VE PSİKİYATRİK
SOSYAL HİZMET
DZ12
(30)
DERS SORUMLUSU
01
13
02
8
21-22
3
03
22
ARŞ. GÖR. DR.ASLIHAN
BURCU ÖZTÜRK
DZ12
(24/30)
14.00-15.30
PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN
DOÇ. DR. TARIK TUNCAY
DZ10
(50)
15.40 – 17.10
ÖĞR. GÖR. BAHADIR BUMİN
ÖZARSLAN
** ÖNEMLİ: Aynı gün ve aynı saatte, aynı derslikte yapılacak sınavların oturma düzeni, gözetmenler tarafından belirlenecektir.
*Ders dili İngilizcedir.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365 · Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
TARİH
SINAV YAPILACAK DERS
KAY230 KAMU YÖNETİMİ
29 Ocak
2015
Perşembe
ŞUBE
ÖĞRENCİ
SAYISI
21-22
-
KAY230 KAMU YÖNETİMİ
01-02
-
SOS104 SOSYOLOJİYE GİRİŞ I
10-11
96
03
7
SHO317 SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ
SHO317 SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ
01-02
1
SHO317 SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ
21-22
15
SINAV
SALONU VE
KAPASİTE
SINAV SAATİ
DERS SORUMLUSU
ÖĞR. GÖR. DR. UĞUR
SADİOĞLU
DZ10
(50)
09.00-10.30
M13
(96/100)
10.40-12.10
ÖĞR. GÖR. DR. UĞUR
SADİOĞLU
ARŞ. GÖR. DR.
SEVGİ ÇOBAN
DOÇ. DR. TARIK TUNCAY
DZ10
(50)
14.00-15.30
DR. HÜSAMETTİN ÇETİN
DOÇ. DR. TARIK TUNCAY
** ÖNEMLİ: Aynı gün ve aynı saatte, aynı derslikte yapılacak sınavların oturma düzeni, gözetmenler tarafından belirlenecektir.
*Ders dili İngilizcedir.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365 · Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
TARİH
30 Ocak
2015
Cuma
ŞUBE
ÖĞRENCİ
SAYISI
ECO115 GENEL İKTİSAT
15
1
EKO115 GENEL İKTİSAT
10
30
SHO425 SOKAK SOSYAL HİZMETİ
01
-
03
1
04
9
SINAV YAPILACAK DERS
SHO226 SOSYAL HİZMET İÇİN
MEVZUAT I
SHO226 SOSYAL HİZMET İÇİN
MEVZUAT I
SHO375 YAŞLILARLA SOSYAL
HİZMET
TKD103 TÜRK DİLİ I
01
-
78-79
3
SINAV SALONU
VE KAPASİTE
Ders sorumlusu ile irtibata geçiniz.
** ÖNEMLİ: Aynı gün ve aynı saatte, aynı derslikte yapılacak sınavların oturma düzeni,
*Ders dili İngilizcedir.
SINAV SAATİ
DZ10
(46/50)
DZ10
(50)
DERS SORUMLUSU
YRD. DOÇ. DR.
DİLEK KILIÇ
09.00-10.30
DOÇ.DR. MERAL ÖZHAN
10.40-12.10
MURAT BERKSUN
GÖKTAN KOÇYILDIRIM
DZ10
(50)
HATİCE KAYNAK
14.00-15.30
ŞADİYE DÖNÜMCÜ
Bölüm sorumluları
gözetmenler tarafından belirlenecektir.
Download

2014-2015 akademik yılı güz dönemi sosyal hizmet bölümü