HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365 · Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
2014-2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
ARA SINAV TAKVİMİ
(6 Nisan 2015 – 10 Nisan 2015)
6 NİSAN 2015 PAZARTESİ
SINAV SALONU VE
KAPASİTE
DERSLİKLERE GÖRE ÖĞR.
DAĞILIMI*
DZ10(50)
21115811- 21414308
DZ14 (40)
21414332- 21486009
191
M9 (225)
Tüm Öğrenciler
DZ10(52)
21013435- 21313944
124
DZ14 (42)
21313958- 21314787
DK10 (30)
21314807- 36141197
Tüm Öğrenciler
ŞUBE
ÖĞRENCİ
SAYISI
SHO104 TÜRKİYE’NİN
TOPLUMSAL YAPISI
01
88
SHO376 SOSYAL HİZMET
KURULUŞLARINDA STR. PLAN. VE
PROJE GEL.
01
67/167/2
SINAV YAPILACAK DERS
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE
İNK. TARİHİ II
SHO123 PSİKOLOJİYE GİRİŞ
Bütün
şubeler
210
M9 (225)
ANT203 SOSYAL KÜLTÜREL
ANTROPOLOJİ
01-02
204
M9 (225)
SHO318 SOSYAL POLİTİKA VE
PLANLAMA
01-0203
277
SHO240 KARŞILAŞTIRMALI
SOSYAL REFAH MODELLERİ
01
60
SHO382 BASKI KARŞITI
UYGULAMA
01
57
SHO234 MESLEKİ İNGİLİZCE
01-02
33
DZ14 (40)
SHO234 MESLEKİ İNGİLİZCE
21-22
11
DK1 (20)
*Ders dili İngilizcedir.
HUK A1 (150)
DZ10 (54)
DZ14 (42)
İİBF A2 (35)
DZ10 (45)
D2 (15)
DZ14 (40)
DK9 (20)
Tüm Öğrenciler
Ders Sorumlusu Veya
Gözetmenler Tarafından
Daha Sonra Belirlenecek
20429496-21314204
21314261-36141197
21014369- 21214262
21214315-37140075
Tüm Öğrenciler
Tüm Öğrenciler
SINAV SAATİ
DERS
SORUMLUSU
09.00-10.30
Prof. Dr. İbrahim CILGA
09.00-10.30
Doç. Dr. Ercüment ERBAY
10.40-12.10
Okt. A. Nedret KARAYEL
12.20-13.50
Tuğba GÖRGÜLÜ
14.00-15.30
Dr. Elif Başak AKSOY
14.00-15.30
Doç. Dr. Hüsamettin ÇETİN
15.40-17.10
Yrd.Doç.Dr.Reyhan ATASÜ
TOPÇUOĞLU
15.40-17.10
Emrah KIRIMSOY
17.20-18.50
Prof.Dr.Kasım KARATAŞ
17.20-18.50
Doç.Dr.Özlem
CANKURTARAN
ÖNTAŞ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365 · Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
7 NİSAN 2015 SALI
SINAV YAPILACAK DERS
ŞUBE
ÖĞRENCİ
SAYISI
SINAV SALONU
VE KAPASİTE
SHO108 RAPOR YAZMA VE
SUNUM BECERİLERİ
01
35
DZ14 (40)
SHO218 SOSYAL HİZMET
ARAŞTIRMASI II
03
48
DZ10 (50)
SHO218 SOSYAL HİZMET
ARAŞTIRMASI II
02
52
HUK B1 (75)
02
168
M9 (225)
SHO348 SOSYAL HİZMET
KURAMI III
SHO348 SOSYAL HİZMET
KURAMI III
M11 (100)
HUK B2 (80)
DZ10 (50)
DZ14 (40)
HUK B2 (80)
HUK B1 (75)
03
169
03
90
02-03
143
01
56
DZ10 (50)
01
63
DZ14 (40)
D2 (20)
01
51
DZ10 (50)
SHO227 SOSYAL HİZMET İÇİN
MEVZUAT II
02
31
DZ14 (40)
SHO227 SOSYAL HİZMET İÇİN
MEVZUAT II
04
53
DZ10 (50)
SHO120 YARATICI DRAMA
01
36
SHO130 İLETİŞİM BECERİLERİ
01
39
SHO108 RAPOR YAZMA VE
SUNUM BECERİLERİ
SHO204 İNSAN DAVRANIŞI VE
SOSYAL ÇEV. II
SHO112 SPOR VE SOSYAL
HİZMET
SHO348 SOSYAL HİZMET
KURAMI III
SHO227 SOSYAL HİZMET İÇİN
MEVZUAT II
*Ders dili İngilizcedir.
DZ14 (40)
DZ10 (50)
DERSLİKLERE GÖRE ÖĞR.
DAĞILIMI*
Tüm Öğrenciler
Tüm Öğrenciler
Tüm Öğrenciler
Tüm Öğrenciler
21013066-21114665
21114679-21382769
21215029-21414183
21414203-36141197
20900481-21313996
21314003-37140089
Tüm Öğrenciler
20500997-21213672
21213686-21215086
Tüm Öğrenciler
Tüm Öğrenciler
Tüm Öğrenciler
Tüm Öğrenciler
Tüm Öğrenciler
SINAV SAATİ
DERS SORUMLUSU
09.00-10.30
Prof. Dr. İlhan TOMANBAY
09.00-10.30
Prof. Dr. Kasım KARATAŞ
09.00-10.30
Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN
09.00-10.30
09.00-10.30
Yrd. Doç. Dr. Reyhan
ATASÜ TOPÇUOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Filiz
DEMİRÖZ
10.40-12.10
Sedat TÜRKERİ
10.40-12.10
Dr. Uğur ÖZDEMİR
12.20-13.50
Ferhat ESATBEYOĞLU
12.20-13.50
Prof. Dr. Sunay İL
14.00-15.30
Prof. Dr. İbrahim CILGA
14.00-15.30
Prof. Dr. Kasım KARATAŞ
15.40-17.10
Göktan KOÇYILDIRIM
15.40-17.10
17.20-18.50
Doç. Dr. Nilgün
KÜÇÜKKARACA
Doç. Dr. Nilgün
KÜÇÜKKARACA
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365 · Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
8 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
SINAV YAPILACAK DERS
SHO104 TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL
YAPISI
SHO204 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL
ÇEV. II
SHO138 ANİMASYON
ŞUBE
ÖĞRENCİ
SAYISI
SINAV
SALONU VE
KAPASİTE
02-03
119
M9 (225)
01
102
01
55
M11 (100)
DERSLİKLERE GÖRE ÖĞR.
DAĞILIMI*
Tüm Öğrenciler
DZ14 (40)
Tüm Öğrenciler
20614474-21214989
DZ17 (30)
21280288-21487058
SINAV SAATİ
DERS SORUMLUSU
Dr. Melek İPEK
09.00-10.30
Doç. Dr. Sema BUZ
10.40-12.10
Prof. Dr. İbrahim CILGA
SHO224 SOSYAL HİZMET KURAM I
01
46
DZ10 (50)
Tüm Öğrenciler
10.40-12.10
Doç. Dr. Özlem
CANKURTARAN
ÖNTAŞ
SHO218 SOSYAL HİZMET
ARAŞTIRMASI II
04
50
DZ10 (50)
Tüm Öğrenciler
12.20-13.50
Doç. Dr. Ercüment
ERBAY
M9 (225)
09928061-21314022
21314055-36141197
13.00-14.30
Prof. Dr. İbrahim CILGA
DZ14 (40)
14.40-16.10
D. Baran ÇİFTÇİ
16.20-17.50
Prof. Dr. İlhan
TOMANBAY
SHO380 MADDE BAĞIMLILIĞI VE
SOSYAL HİZMET
01
257
DZ10 (50)
SHO224 SOSYAL HİZMET KURAM I
03
83
DZ14 (40)
SHO218 SOSYAL HİZMET
ARAŞTIRMASI II
*Ders dili İngilizcedir.
01
31
DZ14 (40)
20500997-21314055
21314093-21486009
Tüm Öğrenciler
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365 · Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
9 NİSAN 2015 PERŞEMBE
SINAV YAPILACAK DERS
ŞUBE
ÖĞRENCİ
SAYISI
SHO109 FELSEFEYE GİRİŞ
01-02-03
322
SHO318 SOSYAL POLİTİKA VE
PLANLAMA
21-22-23
144
SHO370 KENTLEŞME, KENTSEL
SORUNLAR VE SOSYAL HİZMET
01
SHO372 AFETLERDE SOSYAL
HİZMET
01
SHO372 AFETLERDE SOSYAL
HİZMET
02
167
69
63
SHO236 SAĞLIK VE ÇEVRE
01
93
SHO238 DEMOGRAFİ
01
14
*Ders dili İngilizcedir.
SINAV SALONU VE
KAPASİTE
M11 (100)
M12 (100)
M13 (100)
M13 (100)
DZ14 (40)
DERSLİKLERE GÖRE
ÖĞR. DAĞILIMI*
SINAV SAATİ
Ders Sorumlusu
Veya Gözetmenler
Tarafından Daha
Sonra Belirlenecek
M12 (100)
20164387-21214631
DZ10 (50)
21214683-21314529
DZ14 (30)
21314591-37140075
DZ10 (50)
20429496-21214089
D1 (20)
21214109-37140089
DZ14 (40)
21000308-21215001
D2 (15)
21215015-21485787
DZ10 (50)
20900481-21314419
DZ14 (40)
21314424-36141197
Ders Sorumlusu ile irtibat kurunuz.
DERS SORUMLUSU
09.00-10.30
Dr. Recep Batu
GÜNÖR
10.40-12.10
Doç. Dr. Emrah
AKBAŞ
12.20-13.50
Dr. Melek İPEK
14.00-15.30
Serap ARSLAN TOMAS
14.00-15.30
Tufan İREM
15.40-17.10
Doç.Dr.Sarp ÜNER
Doç. Dr. Mehmet Ali
ERYURT
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365 · Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
10 NİSAN 2015 CUMA
SINAV YAPILACAK DERS
ŞUBE
ÖĞRENCİ
SAYISI
SINAV SALONU
VE KAPASİTE
DERSLİKLERE GÖRE
ÖĞR. DAĞILIMI
M9 (225)
M13 (100)
Ders Sorumlusu Veya
Gözetmenler
Tarafından Daha
Sonra Belirlenecek
DZ10 (50)
20613199-21114258
DK1 (20)
21114302-37140089
SHO344 SOSYAL HİZ. ETİK İLKE DEĞ. VE
SOR.
01-02-03
312
SHO344 SOSYAL HİZ. ETİK İLKE DEĞ. VE
SOR.
21-22
66
SHO344 SOSYAL HİZ. ETİK İLKE DEĞ. VE
SOR.
23
36
DZ14 (40)
78-79
192
M9 (225)
SHO378 ÇOCUK SUÇLULUĞU VE
SOSYAL HİZMET
01
149
SHO126 OYUNLA İLETİŞİM
01
TKD104 TÜRK DİLİ II
47
02
Tüm Öğrenciler
M10 (80)
20429496- 21214109
M12 (100)
21214133- 21482941
DZ10 (50)
DZ14 (40)
SHO224 SOSYAL HİZMET KURAM I
Tüm Öğrenciler
72
DB8 (40)
Tüm Öğrenciler
SINAV SAATİ
DERS
SORUMLUSU
09.00-10.30
Baran ÇİFTÇİ
10.40-12.10
Doç. Dr. Tarık TUNCAY
10.40-12.10
Doç. Dr. Sema BUZ
13.00-14.30
Bölüm Sorumluları
15.00-16.30
Göktan KOÇYILDIRIM
16.40-18.10
Yrd.Doç.Dr.Menekşe
BOZ
16.40-18.10
Doç.Dr.Tarık TUNCAY
21013267- 21313891
21313925- 21482146
ÖNEMLİ HATIRLATMA
2014-2105 Bahar Dönemi Ara Sınav Programı Tablosu, geçtiğimiz dönem Genel Sınav programında olduğu gibi öğrenci numarası ile sınav dersliğinin
belirlenmesini içeren bir uygulama içermektedir. Bu uygulamaya göre, yukarıdaki sınav programında ‘DERSLİKLERE GÖRE ÖĞR. DAĞILIMI’ başlığı
altında, hangi öğrencilerin hangi sınav salonunda sınava gireceğini belirten, öğrenci numaralarının küçükten büyüğe doğru yer aldığı bir bölüm bulunmaktadır.
Ara sınav programını incelerken hangi derslikte sınava girileceğinin belirlenebilmesi için öğrenci numarasının dikkate alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda,
sınavı yapılacak dersin bulunduğu satıra karşılık gelen iki öğrenci numarasının ilki (solda yer alır) o derslikte sınava girecek en küçük öğrenci numarasını;
ikincisi (sağda yer alır) ise o derslikte sınava girecek en büyük öğrenci numarasını belirtmektedir. Dolayısı ile ilgili öğrenci numarası, hangi dersliğin sağındaki
öğrenci numarası aralığında yer alıyor ise o derslikte sınava girilmesi gerekmektedir.
*Ders dili İngilizcedir.
Download

hacettepe üniversitesi 2014-2015 akademik yılı bahar dönemi