TULSA
TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR
SÜRVEYANS AĞI
Kullanım Kılavuzu
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı
TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR
SÜRVEYANS AĞI
TULSA;
• Tüberküloz Tanı Laboratuvarları
• Verem Birimleri (Dispanser)
• Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı
arasında kültür pozitif TB hasta verilerinin paylaşıldığı web
tabanlı bir sistemdir.
Sistemde;
• Dispanserler kaydettikleri hasta sonuçlarını
• İl TB koordinatörleri illerine ait laboratuvarlar tarafından
kaydedilen kültür pozitif hasta sonuçlarını
• Laboratuvarlar, UTRL’ye yoladıkları izolatlara ait sonuçları
görebilecektir.
«Sisteme laboratuvarlar tarafından kültür pozitif izolatlara ait
sonuçların girişi yapılacaktır, kültür pozitif olmayan hastaların
sistemde takibi yapılmamaktadır.»
TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR AĞI
Sisteme Giriş
«http://tb.thsk.gov.tr/» adresinden
Sisteme ilk defa giriş yapılıyorsa size verilen kullanıcı adını
girdikten sonra giriş tuşu tıklanır.
Ekranda şifrenizi belirleyeceğiniz modül görüntülenir.
Katılımcı Laboratuvar
Katılımcı laboratuvar sisteme giriş yaptığında ekranda
laboratuvarla ilgili bilgiler görüntülenir.
İlgili bilgilerde değişiklik varsa gerekli düzeltmeler yapılır
Kaydet tuşu tıklanarak değişiklikler sisteme kaydedilir.
«Kullandığınız yöntemlere ilişkin bilgileri girerken rutin
hastalarda kullandığınız yöntemi giriniz, araştırma amaçlı
kullandığınız yöntemleri girmeyiniz»
Katılımcı Laboratuvar
(Analiz sonucu girme)
Ana Menü den Sonuç Girişi tıklanır.
Analiz sonucu girilecek hasta TC Kimlik nosu girilerek
Hasta Ara tuşu tıklanır.
Girdiğiniz TC kimlik numarası ile sisteme kayıtlı hasta mevcut
değil ise ekranda uyarı görüntülenir.
Analiz sonucu girilebilmesi için hasta kaydının sisteme
girilmiş olması gerekir.
Yeni hasta bilgisi kaydetmek için Hasta Bilgileri alanındaki
Yeni Kayıt tuşu tıklanır.
(*) ile gösterilen alanlar zorunlu bilgi girişi alanlarıdır.
Gerekli bilgiler girilerek Kaydet tuşu tıklanır.
Katılımcı Laboratuvar
(Analiz sonucu girme)
Girdiğiniz TC kimlik numarası ile sisteme kayıtlı hasta mevcut
ise ekranda Laboratuvar sonuçlarını girebileceğiniz alanlar
görüntülenir.
Hastaya ait daha önceden girdiğiniz sonuçlar varsa en son
analiz sonucu ekrana getirilir. Hiçbir sonuç yoksa yeni analiz
sonucunu girerek «Sonuç Kaydet» tuşu tıklanır. Sistem
kaydetme işlemini gerçekleştirdiğinde otomatik Protokol No
atanır ve ekranda görüntülenir.
Daha önceden girilmiş sonuç varsa ve yeni bir sonuç
girilecekse Laboratuvar Sonuçları bölümündeki Yeni Sonuç
tuşu tıklanır.
Katılımcı Laboratuvar
(Analiz sonucu girme)
Sonuç kaydı
• Örnek bilgisi;
–
–
–
–
Örnek tipi
Örnek alma tarihi
Üreme tarihi kaydedilir
İzolat türü; UTRL’ye izolat yollanmıyorsa veriler girilir «İzolat yollanmadı»
seçeneği seçilir. İzolat yollanacaksa* ne tür bir izolat olduğu seçilir.
Sıvı izolat / katı izolat; klinik örneğin ürediği sıvı veya katı kültür
Sıvı kontrol / katı kontrol; üremiş kültürün ilaç duyarlılık testinde kullanılan
sıvı veya katı kültür pasajı
– Örnek bilgisi bölümüne girilen Not bilgisi THSK numune kabul işlemi
sırasında görüntülenir.
•
Laboratuvar sonuçları;
–
–
–
–
–
–
Mikroskopi; hastaya ait en az bir örnekte pozitiflik varsa, o souç buraya
girilir
Moleküler tanı; çalışılmışsa sonucu girilir
Kültür; yollanan izolat ın sonucu girilir
MTB/TDM ayrımı; çalışılmışsa sonucu girilir
1.seçenek İDT; çalışılmışsa sonucu girilir
Sonuç kaydedilir
«Sonuç kaydedildikten sonra belirlenen Protokol No
gönderilecek izolat üzerine yazılır ve izolat UTRL’ye taşıma
protokolüne ve sürveyans gerekliliklerine uygun olarak yollanır»
*İzolat yollama;
–
–
–
Tüm Rifampisin ve izoniyazid dirençli izolatlar
İDT yapılmamış tüm izolatlar UTRL’ye yollanır.
Sürveyans ağına dahil laboratuvarların hangi izolatları yollayacağı, UTRL tarafından
belirlenir.
Katılımcı Laboratuvar
Raporlar
Rapor menüsünde;
• Genel raporlar
• Gönderilen suş durumu
• Red edilen suşlar takip edilebilmektedir.
Genel raporlardan;
• Sorgulanmak istenen kayıtlar için kriterler girilir.
• Sorgula tuşu tıklanarak girilen kriterlere uygun analiz
verileri ekranda görüntülenir.
• THSK analiz sonuç sayfasına ulaşmak için ilgili Protokol no
tıklanır.
• Ekrandaki veriler Dosyaya aktarılmak istendiğinde, Genel
Raporlama bölümünde Dosyaya Yaz
tuşu tıklanarak
veriler excel formatında görüntülenir ve dosyaya
kaydedilir.
Dispanser
Dispanser kullanıcısı sisteme giriş yaptığında ekranda
dispanserle ilgili bilgiler görüntülenir.
İlgili bilgilerde değişiklik varsa gerekli düzeltmeler
yapılır Kaydet tuşu tıklanarak değişiklikler sisteme
kaydedilir.
Dispanser
(Hastalık Bilgisi Girme)
Ana Menü den Hasta Bilgileri tıklanır.
Hasta TC Kimlik nosu girilerek
Hasta Ara tuşu tıklanır.
Girdiğiniz TC kimlik numarası ile sisteme kayıtlı hasta mevcut
değil ise ekranda uyarı görüntülenir.
Yeni hasta bilgisi kaydetmek için Hasta Bilgileri alanındaki
Yeni Kayıt tuşu tıklanır.
(*) ile gösterilen alanlar zorunlu bilgi girişi alanlarıdır.
Gerekli bilgiler girilerek Kaydet tuşu tıklanır.
Dispanser
(Hastalık Bilgisi Girme)
Girdiğiniz TC kimlik numarası ile sisteme kayıtlı hasta mevcut
ise ekranda Hastaya ait bilgiler ve Hastalık bilgisini
girebileceğiniz alanlar görüntülenir.
Hastaya ait birden fazla girilmiş hastalık bilgisi mevcut ise
tamamı Hastalık Geçmişi bölümünde listelenir.
Download

TULSA Kullanım Kılavuzu - TULSA Giriş