Polimiyaljia Romatika:
BSR Tedavi Önerileri ve
ACR/EULAR Klasifikasyon Kriterleri
Haner Direskeneli
Marmara TF, Romatoloji BD
Polimiyaljia Romatika (PMR)
• Boyun ve kalça çevresinde ağrı ve tutukluk ile karakterize
idiopatik, inflamatuar bir hastalık
• > 50 yaş (pik: 70-80), K/E : 2/1
– Beyaz ırk: > 50 yaş sıklık: 1 : 150
– Akdeniz çevresi, Araplar ve Doğu ırklarında nadir
• Artmış mortalite yok
– Morbidite: steroid komplikasyonları
PMR - Klinik
• Sistemik
– Hafif ateş
• Yüksek ateş genelde T. arterit varsa görülür
– Uyku bozukluğu, iştahsızlık, kilo kaybı, depresyon
• Sabah sertliği > 30 dk.
• Tutulum:
– Omuz çevresi: % 70-95
– Kalça çevresi: % 50-70
– Genelde bilateral (erken unilateral)
• Kalça ve omuzda aktif ve pasif hareketler kısıtlı
– Kas güçsüzlüğü görülmez, ancak değerlendirmek güç
PMR - Klinik (2)
• Diğer muskuloskeletal belirtiler: % 50
– Diz - el-bileği artriti: % 40, non-erozif seyir
• Ayak, ayak-bileği nadir
• PMR-Malinite ilişkisi yok
• Malinite-ilişkili ağrı
– Sürekli, daha yaygın tutulum, eklem kısıtlılığı ve sabah-sertliği yok,
KS yanıtı kötü..
– MM, renal adenokarsinom vb.
PMR - Laboratuar ve Görüntüleme
• ESH ve CRP altın standart
– Seyrek olarak akut-faz negatif PMR olabilir.
• Remisyon ve relapslar ile yakın ilişki
– Ataklar öncesi akut-faz yükselmesi
– Hafif akut-faz yüksekliği “klinik remisyon”la beraber görülebilir.
• Bilateral subakromial-subdeltoid ve/veya Trokanterik bursit
– Düz grafi yararsız
• MR, Sintigrafi, PET, US
– % 80-90 duyarlılık/özgünlük ?
– Akut-faz (-) hastalarda özellikle yararlı
PMR - BSR - Dışlama Kriterleri
•
•
•
•
•
•
•
Aktif enfeksiyon
Aktif malinite
Diğer inflamatuar romatizmal hastalıklar
İlaç-ilişkili myalji
Kronik ağrı sendromları
Endokrin hastalık
Nörolojik hastalık (Parkinson vb)
PMR - BSR - Dışlama Kriterleri (2)
• Temporal arterit
–
–
–
–
–
–
Ani-başlangıçlı temporal ağrı - temporal duyarlılık
Temporal arterde duyarlılık, azalmış nabız
Görme bozukluğu
Çenede klodikasyon
Kranyel sinir tutulumu
Üst ekstremitelerde büyük damar tutulumu bulguları
• Steroid yanıtı
– Prednisolone: 15 mg/g
– Bir hafta içinde > % 70 yanıt (hasta)
– Bir ayda akut-faz yanıtında normalleşme
Minumum Testler
Proksimal Ağrı ve Sertliğe Yaklaşım (1)
Proksimal Ağrı ve Sertliğe Yaklaşım (2)
PMR’da kortikosteroid kullanımı
• Tanı konana dek (TA hariç) tedavi için beklenebilir.
• Prednisolone:
- PO
–
–
–
–
15 mg/g - 3 hafta
12.5 mg/g - 3 hafta
10 mg/g - 4-6 hafta
1 mg/g - 4-8 haftada bir azaltma
- IM
– 120 mg - 3-4 haftada bir
• 20 mg’lık azaltmalar 2-3 ayda bir
• Süre: 1-2 yıl
– > 2 yıl: alternatif tanılar ?
PMR’da klinik izlem
• İzlem:
– 0-1-3-6. haftalar, 3-6-9-12. aylar
• Değerlendirme:
– Tedavi yanıtı: proksimal ağrı, yorgunluk, sabah sertliği
– T. arterit bulguları:
• Başağrısı, çene klodikasyonu, büyük damar vb.
– Steroid-ilişkili sorunlar
– Alternatif bir tanıya yönlendiren bulgular
• İzole akut-faz yanıtı steroid dozunu belirlemez
PMR’da relaps
• PMR bulgularının tekrarı, T. arterit bulgularının başlaması
– Yalnızca akut-faz yüksekliği relaps değildir
• Tedavi:
– PMR: önceki steroid dozu
• IM: 120 mg MP
– T. arterit: 40-60 mg/gün
– > 2 relaps: DMARD kullanımı
• Metotreksat ?
PMR Sınıflandırma Kriterleri
Jones/Hazelman 1981
PMR Sınıflandırma Kriterleri
Bird, 1979
PMR Sınıflandırma Kriterleri
Healey, 1984
- Alım Kriterleri
• > 50 yaş
• Yeni-başlangıç, bilateral omuz ağrısı
– (çalışma başlangıcından maksimum 12 hafta öncesi, KS -)
• Klinik olarak PMR tanısı (uzman görüşü)
EULAR/ACR Aday Kriterler
EULAR/ACR Aday Kriterler
Çok-değişkenli lojistik regresyon modeli
EULAR/ACR Aday Kriterler - US Bulguları
PMR - EULAR/ACR Sınıflandırma Kriterleri
PMR - Sınıflandırma Kriterleri
Özgünlük ve Duyarlılık
Download

Polimiyaljia Romatika (PMR)