TOTBİD-TOTEK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI (ÇEP) KLİNİK BİLGİ YENİLEME KURSU
1. Gün
12:30-13:00
14:00-15:00
Açılış
Kurs Başkanları
TOTEK Başkanı
TOTBİD Başkanı
Bölüm 1: Genel Ortopedi
Diyabetik ayak/ Amputasyonlar
Ortopedik Enfeksiyonlar
Kompartman Sendromu
Tartışma
Bölüm 2: Genel Ortopedi
15:00-15:20
Kemik iyileşmesi ve greft seçenekleri
Hasar kontrollü ortopedi
Çocuk kırıklarının özellikleri
Tartışma
Kahve arası
13:00-14:00
15:20-16:20
16:20-16:50
16:50-17:50
17:50-18:30
08:00-09:10
09:10-09:40
30’
Oturum Başkanı: Volkan Öztuna
Volkan Öztuna (Mersin Üniv)
Hüsamettin Çakıcı (Abant İzzet B)
Oktay Adanır (Bağcılar EAH)
Oturum Başkanı: Hüsamettin
Çakıcı
Hasan Basri Sezer (ŞişliEtfal EAH)
Gökhan Özkazanlı (Taksim EAH)
Bülent Dağlar (Kırıkkale Üniv)
60’
15’
15’
15’
15’
60’
15’
15’
15’
15’
20’
Bölüm 3: Ayak ve Ayak Bileği
Kırıkları ile Sorunları
Oturum Başkanı: Nevres H.
Aydoğan
60’
Sık rastlanan ayak sorunları
Ayak kırıkları
Ayak bileği kırıkları
Tartışma
Board Sınavı Soruları – 1
(9 ders)
Önder Kılıçoğlu (Çapa)
Kaya Akan (Göztepe)
Nevres H. Aydoğan (Ankara EAH)
15’
15’
15’
15’
30’
Bölüm 4: El ve El Bileği
Hastalıkları
Akut sinir yaralanmaları ve tuzak
nöropatileri
Sık rastlanan el sorunları
Oturum Başkanı: Gürsel
Leblebicioğlu
Akın Üzümcügil(Hacettepe)
60’
Kahraman Öztürk
(Baltalimanı EAH)
Tulgar Toros (İzmir - EMOT)
15’
Oturum Başkanı: Gürsel
Leblebicioğlu
15’
Tendon onarım teknikleri ve tendon
transferleri
Tartışma
Bölüm 5: Omuz Sorunları
Oturum Başkanı:İlhami Kuru
Omuz rotator manşet sorunları
Barış Kocaoğlu
Omuz instabiliteleri/SLAP
Erkal Bilen
Tartışma
2. Gün
15’
Bölüm 6: Erişkin Rekonstrüktif
Cerrahi
Kalça artroplastisi
Diz artroplastisi
Artroplasti dışı seçenekler
Komplikasyonlar ve tromboemboli
Tartışma
Board Sınavı Soruları – 2
(9 ders)
Oturum Başkanı: İrfan Esenkaya
70’
İbrahim Tuncay(Vakıf Gureba)
İrfan Öztürk (Çapa)
İrfan Esenkaya (Göztepe EAH)
Tuğrul Eren (Şişli EAH)
15’
15’
15’
15’
10’
30’
Oturum Başkanı: Fırat Yağmurlu
15’
40’
15’
15’
10’
09:40-10:40
10:40-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-15:40
15:40-16:55
16:55-17:15
17:15-18:30
Bölüm 7: Travma Genel İlkeler
Açık kırıklar
Kırık tedavisinde tespit ilkeleri
Femur cisim kırıkları
Tartışma
Kahve arası
Bölüm 8: Eklemi İlgilendiren
Kırıklar
Diz çevresi kırıkları
Dirsek çevresi kırıkları
El bileği kırık ve çıkıkları
Tartışma
Öğle yemeği
Bölüm 9: Üst Ekstremite Kırıkları
ve Kaynamama
Humerus cisim ve proksimal uç
kırıkları
Önkol cisim ve Radius distal uç
kırıkları
Kaynamama ve tedavisi
Tartışma
Bölüm 10: Çocuk Kırıkları
Çocuk üst ekstremite kırıkları
Çocuk alt ekstremite kırıkları
Tartışma
Board Sınavı Soruları – 3
(11 ders)
Bölüm 11: Pelvis ve Alt Ekstremite
Kırıkları
Pelvis kırıkları
Asetabulum kırıkları
Femur boyun ve trokanterik kırıklar
Tibia cisim kırıkları
Tartışma
Kahve arası
Bölüm 12: Spor Cerrahisi
Femoroasetabulerimpingement
Menisküs ve kıkırdak yaralanmaları
Diz bağ yaralanmaları
Patellofemoral sorunlar
Oturum Başkanı:Mehmet Subaşı
Serhat Mutlu (Kanuni Sultan
Süleyman EAH)
Mehmet Subaşı (Gaziantep Üniv)
Mehmet Elmadağ (Vakıf Gureba)
60’
15’
Oturum Başkanı: Mehmet Subaşı
60’
Özgür Yıldırım
(Ankara Numune EAH)
Ömür Çağlar (Hacettepe)
Akif Murat Öztürk (Gazi Üniv)
15’
Oturum Başkanı: Ufuk Özkaya
60’
Yusuf Öztürkmen (Samatya EAH)
15’
Cemal Kural (Bakırköy EAH)
15’
Ertuğrul Akşahin (Ankara Numune
EAH)
15’
15’
15’
15’
20’
15’
15’
15’
60’
Oturum Başkanı: İlhami Kuru
15’
60’
22’
22’
16’
40’
Oturum Başkanı: İrfan Esenkaya
75’
Murat Yılmaz (Haseki EAH)
Mehmet Arazi(Konya – Farabi Tıp)
Harun Mutlu (Taksim EAH)
Cem Çopuroğlu (EdirneÜniv)
15’
15’
15’
15’
15’
20’
Oturum Başkanı:Murat Bozkurt
Murat Bozkurt (Ank Atatürk EAH)
Baransel Saygı (FSM EAH)
Murat Gül (Baltalimanı)
Mahir Mahiroğulları
(MedipolÜniv)
75’
15’
15’
15’
15’
Oturum Başkanı: Fırat Yağmurlu
Önder Kalenderer (İzmir Tepecik)
Timur Yıldırım (Baltalimanı EAH)
Tartışma
15’
3.Gün
08:00-09:00
09:00-09:30
Bölüm 13: Omurga
Dejeneratif omurga sorunları
Vertebra kırıkları
Omurga deformiteleri
Tartışma
Board Sınavı Soruları – 4
Oturum Başkanı: A. Şenköylü
Murat Songür (Zonguldak
Karaelmas Üniv)
Esat Kıter (PamukkaleÜniv)
Alpaslan Şenköylü
Oturum Başkanı: Emre Çullu
60’
15’
15’
15’
15’
30
09:30-10:30
10:30-10:50
10:50-12:00
12:00-13:00
13:00-14:15
14:15-14:45
14:45-15:00
(11 ders)
Bölüm 14: Pediatrik Ortopedi-1
GKD
LCP
Oturum Başkanı: Emre Çullu
Fırat Yağmurlu (Baltalimanı EAH)
Cem Nuri Aktekin (Ankara
Numune EAH)
Emel Gönen
60’
15’
15’
Bölüm 15: Pediatrik Ortopedi-2
Doğum felci ve diğer üst ekstremite
sorunları
Pes planus, pes kavus, vertikaltalus
PEV
Nöromuskuler sorunlar
Tartışma
Öğle Yemeği
Oturum Başkanı: G.Leblebicioğlu
Gürsel Leblebicioğlu
70’
15’
Hakan Ömeroğlu (Osmangazi Ünv)
Nusret Köse (Osmangazi Ünv)
Emre Çullu (Adnan Menderes)
15’
15’
15’
10’
60’
Bölüm 16: Onkolojik Ortopedi
Tümörlü hastaya yaklaşım ve biyopsi
Yumuşak doku tümörleri
Benign kemik tümörleri
Malign kemik tümörleri
Tartışma
Board Sınavı Soruları– 5
(11 ders)
Geri bildirim alma ve kapanış
Oturum Başkanı: EsatKıter
Aykın Şimşek (Amerikan Hast)
Merter Yalcinkaya (Baltalimanı)
Sami Sökücü (Baltalimanı)
Bülent Erol (Marmara)
75’
15’
15’
15’
15’
15’
30’
Topallayan Çocuk
Tartışma
Kahve arası
Oturum Başkanı: EsatKıter
15’
15’
20’
Download

(çep) klinik bilgi yenileme kursu