9
17 - 18 Ekim 2014
Radisson Blu Hotel, Şişli / İstanbul
9
Ali Öznur
Chrıs Coetzee
Emre Baca
Ercan Çetinus
Hakan Bahar
Kaan Irgıt
Kaya Akan
Mehmet Aşık
Mehmet Erdil
Mustafa Ürgüden
Namık Kemal Özkan
Nurettin Heybeli
Oğuz Durakbaşa
Oğuz Poyanlı
Önder Kılıçoğlu
Selim Muğrabi
Semih Ayanoğlu
Steven Haddad
Tahir Öğüt
Tanıl Esemenli
Ulunay Kanatlı
Yakup Yıldırım
Yüksel Yurttaş
014
anbul
kim 2
/ İst
E
i
l
8
ş
i
1
el, Ş
17 u Hot
l
B
n
so
Radis
Op. Dr. Semih Ayanoğlu
leri
roblem
Önü P
Ayak
si
çevre
Emre Aktuna
TOTBİD
emre
17 Ekim 2014
OTURUM 5
AYAK BİLEĞİ, AYAK ARDI VE ORTASI ARTROZLARI
Moderatör: Kaan Irgıt
08:00 – 08:15
Etyopatogenez Ve Tedavi Algoritmaları - Yüksel Yurttaş
08:15 – 08:30
Gelişen Ayak Cerrahisi - Kaya Akan
08:15 – 08:30
Açık Ayak Bileği Artrodezi: Teknik - Oğuz Durakbaşa
08:30 – 08:45
Cerrahi Anatomi – Tehlikeler - Hakan Bahar
08:30 – 08:45
Artroskopik Ayak Bileği Artrodezi: Teknik - Mehmet Aşık
Radyoloji Ana Kriterler - Emre Baca
08:45 – 09:00
Tibiotalokalkaneal Artrodez: İm Çivi Tekniği -
Açılış Konuşmaları
OTURUM 1
AYAK VE AYAK BİLEĞİ CERRAHİSİ TEMEL KAVRAMLAR
08:45 – 09:00
9
09:00 – 09:30
09:30 – 09:45
17 - 18 Ekim 2014
Radisson Blu Hotel, Şişli / İstanbul
18 Ekim 2014
08:00 – 08:15
Önder Kılıçoğlu
Ayak ve Ayak Bileği Muayenesi Steven Haddad, Chris Coetzee
09:00 – 09:20
Total Ayak Bileği Artroplastisi - Chris Coetzee
Tartışma
09:20 – 09:40
İzole Subtalar ve Triple Artrodez - Steven Haddad
09:40 – 09:55
Tartışma
09:55 – 10:10
KAHVE ARASI
OTURUM 6
PES KAVUS VE PES PLANUS
10:10 – 10:30
Subtle Pes Cavus Ethıopathogenesıs Treatment -
09:45 – 10:00
KAHVE ARASI
OTURUM 2
AYAK BİLEĞİ KIRIKLARI
Moderatör: Yakup Yıldırım
10:00 – 10:10
Moderatör: Oğuz Durakbaşa
Moderatör: Önder Kılıçoğlu
Sınıflama-Mekanizma - Ercan Çetinus
10:10 – 10:25
Medial Ve Posterior Malleol Kırıkları - Yakup Yıldırım
10:25 – 10:40
Lateral Malleol Kırıkları - Namık Kemal Özkan
10:40 – 11:00
Pilon Kırıkları - Mehmet Erdil
10:30 – 10:45
Severe Pes Cavus - Steven Haddad
11:00 – 11:15
Tartışma
10:45 – 11:00
Pes Planus Juvenil - Tahir Öğüt
Chris Coetzee
11:00 – 11:20
Ülkemizde ayak ve ayak bileği cerrahisinde, TOTBİD Üsküdar ( Ayak ve Ayak
Bileği Cerrahisi) Şubesi’ nin kuruluşunun ardından eğitim faaliyetleri büyük
ivme kazanmış ve ilk defa 2006 yılında İstanbul’ da yapılmaya başlanan ayak
ve ayak bileği cerrahisi kursu, bu anlamda büyük önem kazanmıştır.
ğ
11:15 – 12:15
Tartışma
MAKET ÜZERİNDE UYGULAMALAR
ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM 3
AYAK BİLEĞİ SPOR YARALANMALARI
12:30 – 13:15
ÖĞLE YEMEĞİ
Moderatör: Kaya Akan
OTURUM 7
1.SIRA VE DİĞER PARMAK BOZUKLUKLARI
13:15 – 13:35
Aşil Tendon Rüptürü Akut-Geç Tamir - Kaan Irgıt
Moderatör: Tanıl Esemenli
13:35 – 13:55
Ayak Bileği Osteokondral Lezyonları - Mustafa Ürgüden 13:15 – 13:30
Halluks Valgus Tedavi Algoritmaları -Tanıl Esemenli
13:55 – 14:15
Lateral Ayak Bileği İnstabilitesi - Chris Coetzee
13:30 – 13:45
Distal Osteotomiler - Önder Kılıçoğlu
14:15 – 14:35
Sindezmoz Yaralanmaları Akut-Geç Tamir -
13:45 – 14:00
Diafiz Osteotomileri - Ulunay Kanatlı
Chris Coetzee
14:00 – 14:15
Proksimal Osteotomiler - Chris Coetzee
Tartışma
14:15 – 14:30
Tartışma
KAHVE ARASI
KAHVE ARASI
Moderatör: Tahir Öğüt
15:00 – 16:00
MAKET ÜZERİNDE UYGULAMALAR
OTURUM 4
AYAK KIRIKLARI
14:30 – 14:45
Halluks Rigidus Tedavi Algoritmaları - Semih Ayanoğlu
Moderatör: Mustafa Ürgüden
14:45 – 15:00
1. MTP Füzyon - Steven Haddad
Kalkaneus Kırıkları - Tahir Öğüt
15:00 – 15:15
1. MTP artroplasti - Selim Muğrabi
16:20 – 16:30
Talus Kırıkları - Nurettin Heybeli
15:15 – 15:30
Akin ve İnterfalengeal Füzyonlar - Ali Öznur
16:30 – 16:45
Lisfrank Kırıklı Çıkıkları - Oğuz Poyanlı
15:30 – 15:45
Weil Ve Diğer Osteotomiler - Semih Ayanoğlu
16:45 – 17:00
Tartışma
15:45 – 16:00
Tartışma - Kapanış
16:00 – 16:20
Doç
11:20 – 11:30
12:15 – 13:15
14:45 – 15:00
kişi ile sınırlandırılmıştır. Kursa gösterdiğiniz ilgi için şimdiden teşekkür ederiz.
MAKET ÜZERİNDE UYGULAMALAR
11:30 – 12:30
14:35 – 14:45
ç
Tibialis Posterior Tendon Yetmezliği Ve Erişkin Pes
Planusu - Steven Haddad
Download

bilimsel program - Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi