ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM PROGRAMI
TARİH
KONU
SORUMLU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Op. Dr. Fatih Türkmensoy
Prof. Dr. İrfan Esenkaya
Post-op grafilerle total kalça ve diz protezlerinin değerlendirilmesi ve
12.9.2014 görülebilecek komplikasyonlar
Dr. Samet Erinç
Prof. Dr. İrfan Esenkaya
19.9.2014 PEV tedavisinde yöntemler (Alçılama - Cerrahi teknikler)
Op. Dr. Ömer K. Ünal
Doç.Dr. Korhan Özkan
26.9.2014 Omuz instabilitesine yaklaşım; cerrahi yöntemler (Kime cerrahi uygulayalım?)
Op. Dr. Afşar T. Özkut
Doç. Dr. Kaya Akan
Lisfrank yaralanmaları
Doç. Dr. Oğuz Poyanlı
Doç. Dr. Oğuz Poyanlı
Omuzun artroskopik anatomisi ve omuz artroskopisine giriş
Op. Dr. Abdullah Demirtaş
5.9.2014
3.10.2014
10.10.2014
Kalkaneus kırıkları (Tez Sunumu)
KONUŞMACI
Doç. Korhan Özkan
Menisküs yaralanmaları - Ne zaman cerrahi - ne zaman rekonstruksiyon veya
17.10.2014 menisektomi- Menisküs tamir yöntemleri
Dr. Mehmet Ali Yayla
Doç. Dr. Korhan Özkan
24.10.2014 Nörolojik ortopedik hastalıklar
Doç Dr. Fırat Yağmurlu
Prof. Dr. İrfan Esenkaya
Necati Çayırlı
Op. Dr. B. Erol Turhan
Doç. Dr. Afitap İçağasıoğlu
Doç. Dr. Kaya Akan
Yumuşak doku tümörleri (Laboratuar ve görüntüleme)
Op. Dr. Buğra Alphan
Doc. Dr. Korhan Özkan
ARIF sonrası enfeksiyon
Doç. Dr. Oğuz Poyanlı
Doç. Dr. Oğuz Poyanlı
Prof. Dr. İrfan Esenkaya
Prof. Dr. İrfan Esenkaya
Op. Dr. Abdullah Demirtaş
Doç. Dr. Oğuz Poyanlı
31.10.2014
Ortopedik ortezler
7.11.2014 Spor hekimligi rehabilitasyon uygulamalari
14.11.2014
21.11.2014
28.11.2014 Diyabetik ayak
5.12.2014
Proksimal humerus kırıklarında omuz protezi cerrahisi
12.12.2014 Alt ekstermite açısal ve rotasyonel deformiteleri
Prof. Dr. Abdullah Eren
Prof. Dr. İrfan Esenkaya
19.12.2014 Ortopedik hastalıklarda algoloji klinik uygulamaları
Uzm. Dr. Serhan Sarar
Doç. Dr. Oğuz Poyanlı
Total kalça protezi komplikasyonları ve önlemleri
Op. Dr. Vahit Emre Özden
Doç.Dr.Korhan Özkan
2.1.2015
Perthes hastalığı
Doç. Dr. Fırat Yağmurlu
Doç. Dr. Oğuz Poyanlı
9.1.2015
Osteomiyelitte tedavi protokolleri ve literatür incelemesi
Uzm. Dr. Özlem Aydın
Doç. Dr. Korhan Özkan
Prof. Dr. İrfan Esenkaya
Prof. Dr. İrfan Esenkaya
23.1.2015 Ortopedik cerrahide antibiyotik profilaksisi
Uzm. Dr. Ayşe Canan Üçışık
Doç. Korhan Özkan
30.1.2015 Diz ve omuz MR inceleme kriterleri ve örnekler
Doç. Dr. Senem Şentürk
Prof. Dr. İrfan Esenkaya
Doç. Dr. Kaya Akan
Doç. Dr. Kaya Akan
Op. Dr. Ömer K. Ünal
Doç. Dr. Oğuz Poyanlı
Prof. Dr. İrfan Esenkaya
Prof. Dr. İrfan Esenkaya
27.2.2015 >6 yaş GKÇ'de uygulanan osteotomiler (Femoral ve asetabuler)
Prof. Dr. Abdullah Eren
Prof. Dr. İrfan Esenkaya
6.3.2015
Prof. Dr. Bekir Atik
Doç..Dr. Korhan Özkan
Prof. Dr. Şevki Erdem
Prof. Dr. Şevki Erdem
Doç. Dr. Korhan Özkan
Doç.Dr. Korhan Özkan
Uzm. Dr. Serhan Sarar
Doç. Dr. Oğuz Poyanlı
26.12.2014
16.1.2015
6.2.2015
Osteokondral lezyonlara yaklaşım ilkeleri ve güncel yöntemler
Ayak ve ayak bileği ağrısı - Ayıcı tanı ve tedavi
13.2.2015 Gelişimsel kalça displazisinde konservatif ve cerrahi tedaviler
20.2.2015
Patello-femoral bozukluklar ve patellanın dizilim bozuklukları
Mikrocerrahi ugulamaları ve rekonstruksiyon ilkeleri (Tendon tamiri vb.)
13.3.2015 Omurga deformiteleri-1 (Pediatrik ve adölesan deformiteler)
20.3.2015
Kemik tümörleri
27.3.2015 Ortopedik cerrahide periferik blok yöntemleri
Vertebra kırıklarına tedavi yaklaşımları
Dr. Bahattin Kemah- Dr. Mesut
Akkaya
Doç. Dr. Kaya Akan
Diz anatomisi ve hangi dizde hangi protez tercih edilmeli?
Doç. Dr. Kaya Akan
Doç.Dr. Kaya Akan
17.4.2015 Distal humerus kırıkları cerrahi yaklaşımlar
Dr. Tayyar Özsefil
Doç. Dr. Oğuz Poyanlı
24.4.2015 Omurga deformiteleri-2 (Erişkin deformiteler, kifoz, skolyoz)
Prof. Dr. Şevki Erdem
Prof. Dr. Şevki Erdem
8.5.2015
Prof. Dr. Bekir Atik
Prof. Dr. İrfan Esenkaya
Doç. Dr. Afitap İçağasıoğlu
Doç. Dr. Kaya Akan
3.4.2015
10.4.2015
Yara bakımı-greftleme yöntemleri
15.5.2015 Omuz hastalarında rehabilitasyon ve fizik tedavi uygulamaları
22.5.2015
29.5.2015
Rotator manşet hastalığı ve labral patolojiler
Bölgelere göre kompartman sendromları ve fasyatomiler
Op. Dr. Afşar T. Özkut
Dr. Burak Özturan
Doç. Dr. Kaya Akan
Doç. Dr. Oğuz Poyanlı
Download

2014-2014 Akademik Yılı Eğitim Programı