AOTRAVMA İLERİ KURSU BİLİMSEL PROGRAMI
1. GÜN ‐ 18 OCAK 2014, CUMARTESİ
Başlangıç
Bitiş
Süre
09:30
11:00
01:30
Kurs öncesi eğitmenler toplantısı
11:30
12:00
01:00
Öğle Yemeği
12:00
12:10
00:10
Hoş geldiniz konuşmaları ve kurs hakkında bilgiler
Hakan KINIK - Hakan ÖZSOY
12:10
12:25
00:15
Minimal invaziv cerrahi - neden yapıyoruz, avantajları ve sorunlar
Piet De BOER
12:25
12:40
00:15
Doğrudan ve dolaylı yerleştirme: Hangisi, ne zaman?
Ufuk ÖZKAYA
12:40
12:55
00:15
Konvensiyonel (kilitli olmayan) plak ve vidalar kullanarak mutlak ve göreceli denge
Ali REİSOĞLU
12:55
13:10
00:15
Kilitli plak endikasyonları
Ertuğrul AKŞAHİN
13:10
13:25
00:15
Kahve arası
13:25
13:40
00:15
Proksimal humerus kırıklarının tedavisi
Z. Uğur IŞIKLAR
13:40
13:55
00:15
Humerus cisim kırıklarında kanal içi çivileme
Öner ŞAVK
13:55
14:10
00:15
Humerus cisim kırıklarında plaklı osteosentez
Metin KÜÇÜKKAYA
14:10
14:25
00:15
Karmaşık humerus cisim kırıkları. Nasıl tespit etmeliyiz?
Andrey VOLNA
14:25
14:55
00:30
Olgu temelli tartışma (Humerus Kırıkları)
Hakan KINIK
14:55
15:00
00:05
Pratik Salonuna Gidiş
15:00
16:30
01:30
Pratik 1 PHILOS
Konu
Video 20237 kemik modelii 0716
16:30
16:45
00:15
Kahve arası
16:45
18:25
01:40
Tartışma 1 :
Yerleştirme teknikleri - Konseptler ve uygulamalar
18:25
20:00
Hoşgeldiniz Kokteyli
Konuşmacı
Tümü
Z. Uğur IŞIKLAR
AOTRAVMA İLERİ KURSU BİLİMSEL PROGRAMI
2. GÜN ‐ 19 OCAK 2014, PAZAR
Başlangıç
Bitiş
Süre
08:00
08:05
00:05
Önceki toplantıların ARS değerlendirmesi
08:05
08:20
00:15
Klavikula kırıkları ve akromioklavikuler eklem yaralanmaları
Cem Nuri AKTEKİN
08:20
08:35
00:15
Distal humerus kırıklarının tedavisi
Hakan KINIK
08:35
08:50
00:15
Dirsek kırıklı çıkıkları
Z. Uğur IŞIKLAR
08:50
09:05
00:15
Radius ve ulna kırıkları
Mehmet ARAZİ
09:05
09:20
00:15
Distal radius kırıkları
Kemal ÖZAKSAR
09:20
09:35
00:15
Olgu temelli tartışma (Dirsek ve önkol kırıkları)
Ömür ÇAĞLAR
09:35
09:50
00:15
Kahve arası
09:50
11:20
01:30
Pratik 2 Distal humerus 13C1.3 LCP DHP
Konu
Konuşmacı
Ömür ÇAĞLAR
Video 20223 kemik modeli 5032.1
11:20
12:35
01:15
Tartışma 2 :
Üst ekstremite kırıkları
12:35
13:20
00:45
Öğle Yemeği
13:20
14:50
01:30
Pratik 3 Distal femur kırığında LCP
Bülent DAĞLAR
Video 20238 kemik modeli PR0904.1
14:50
14:55
00:05
Önceki toplantıların ARS değerlendirmesi
14:55
15:10
00:15
Antegrad femur çivilemesi: Priformis ya da trokanterik giriş. Hangisi, ne zaman?
Ömür ÇAĞLAR
15:10
15:25
00:15
Retrograd femur çivilemesi
Oğuz POYANLI
15:25
15:40
00:15
Distal femur kırıkları - Plak, vida tespiti
Bülent DAĞLAR
15:40
15:55
00:15
Distal femur kırıkları - İntramedüller çivileme
Hazem AZEEM
15:55
16:10
00:15
Kahve arası
16:10
16:25
00:15
Femur boyun kırıklarında tespit mi yoksa artroplasti mi?
Cem Nuri AKTEKİN
16:25
16:40
00:15
İntertrokanterik kırıklar - tedavi seçenekleri ve sonuçlar
Hakan ÖZSOY
16:40
16:55
00:15
İntertrokanterik kırıklar: Sefalomedüller çivilemede ne zaman ogmentasyon kullanmalıyız?
Andrey VOLNA
16:55
17:10
00:15
Subtrokanterik kırıklarda güncel tedavi seçenekleri
Levent ÇELEBİ
17:10
18:40
01:30
Tartışma 3 :
Proksimal femur ve femur cisim kırıkları
AOTRAVMA İLERİ KURSU BİLİMSEL PROGRAMI
3. GÜN ‐ 20 OCAK 2014, PAZARTESİ
Başlangıç
Bitiş
Süre
08:00
08:15
00:15
Proksimal ve distal tibia kırıklarında kanal içi çivileme
Güvenir OKÇU
08:15
08:30
00:15
Tibiada eksternal tespit: Endikasyonlar ve sonuçlar
Metin KÜÇÜKKAYA
08:30
08:45
00:15
Tibia plato kırıklarında tedavi seçenekleri
Mehmet ARAZİ
08:45
09:00
00:15
Tibia pilon kırıklarının tedavisi
Hakan ÖZSOY
09:00
09:30
00:30
Olgu temelli tartışma (Tibia Kırıkları)
Güvenir OKÇU
09:30
10:45
01:15
Tartışma 4 :
10:45
11:00
00:15
Kahve arası
11:00
12:30
01:30
Pratik 4 Bikondiler tibia plato kırığı tedavisi
Konu
Konuşmacı
Tibia, ayak bileği ve ayak kırıkları
Ali REİSOĞLU
Video 20226 kemik modeli 1152.1
12:30
13:15
00:45
Öğle Yemeği
13:15
13:20
00:05
Önceki toplantıların ARS değerlendirmesi
13:20
13:35
00:15
Pelvis kırıkları - İlk değerlendirme, stabilite ve tedavi
Ufuk ÖZKAYA
13:35
13:50
00:15
Asetabulum kırığında tedavi prensipleri
Güvenir OKÇU
13:50
14:05
00:15
Çoklu kırığı bulunan hastalarda tedavi - Hasar kontrolü
Ali REİSOĞLU
14:05
14:20
00:15
Hasarlı ekstremitelerde tedavi
Kemal ÖZAKSAR
14:20
14:50
00:30
Olgu temelli tartışma
Nevres Hürriyet AYDOĞAN
14:50
16:05
01:15
Pratik 5 LCP distal tibia plağı kullanılarak tip 43-C3.2 tibia pilon kırığı tedavisi
Ufuk ÖZKAYA
Video 20215
16:05
16:20
00:15
Açık kırıklar - güncel tedavi yöntemleri
Nevres Hürriyet AYDOĞAN
16:20
16:35
00:15
Kalkaneus kırıklarının tedavisi
Hakan KINIK
16:35
16:50
00:15
Talus boyun kırıkları
Öner ŞAVK
16:50
17:05
00:15
Navicula ve Lisfranc yaralanmaları
Oğuz POYANLI
17:05
17:25
00:20
Olgu temelli tartışma
Ali REİSOĞLU
17:25
17:40
00:15
Kahve arası
17:40
18:40
01:00
Tartışma 5 :
Zor kırıklarda ve politravma hastalarında karar verme
AOTRAVMA İLERİ KURSU BİLİMSEL PROGRAMI
4. GÜN ‐ 21 OCAK 2014, SALI
Başlangıç
Bitiş
Süre
08:00
08:15
00:15
Osteoporotik kırıklarda tespit prensipleri
Hazem AZEEM
08:15
08:30
00:15
Protez çevresi kırıkları
Ömür ÇAĞLAR
08:30
08:45
00:15
Yetmezlık kırıklarında orogeriatrik yaklaşım
Andrey VOLNA
08:45
09:00
00:15
Olgu temelli tartışma
Hakan ÖZSOY
09:00
10:15
01:15
Tartışma 6 :
10:15
10:45
00:30
Kahve arası
10:45
12:15
01:30
Pratik 6 Çok parçalı kalkaneus kırıklarında ARİF
Konu
Konuşmacı
Komplikasyonlar
Hakan KINIK
Video 24018 kemik modeli 9142.1
12:15
13:15
01:00
Öğle Yemeği
13:15
14:30
01:15
Tartışma 7 :
Karmaşık kırıklar
14:30
15:00
00:30
Kahve arası
15:00
15:15
00:15
ARİF sonrası enfeksiyon
Levent ÇELEBİ
15:15
15:30
00:15
Diafizer ve metafizer kaynamamalarda tedavi yöntemleri
Bülent DAĞLAR
15:30
15:45
00:15
Kaynamama tedavisinde damarlı greftler
Mehmet DEMİRTAŞ
15:45
16:00
00:15
Kırık iyileşmesini hızlandırmada kemik greftleri ve greft yerine geçen materyaller
Ertuğrul AKŞAHİN
16:00
16:15
00:15
Kapanış
Hakan KINIK - Hakan ÖZSOY
Download

aotravma ileri kursu bilimsel programı