XIII. TEMEL BİLİMLER ve ARAŞTIRMA OKULU
27-28 ŞUBAT – 01 MART 2015, OSMAN TURAN KONGRE MERKEZİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TRABZON
14:50 – 15:05
15:05 – 15:20
15:20 – 15:35
TOTBİD – TOTEK
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
TEMEL BİLİMLER ve ARAŞTIRMA OKULU
27-28 ŞUBAT – 01 MART 2015
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TRABZON
27 ŞUBAT 2015, CUMA
08:30 – 09:00
09:00 – 12:30
09:00 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 – 09:50
09:50 – 10:00
10:00 – 10:20
10:20 – 10:35
10:35 – 10:50
10:50 – 11:05
11:05 – 11:20
Açılış
AD Başkanı: Dr. Mehmet Yıldız
Okul Başkanı: Dr. Volkan Öztuna
TOTEK Başkanı: Dr. İrfan Esenkaya
TOTBİD Başkanı: Dr. Sait Ada
Modül 1: Hücre, Genetik, Biyomalzeme, Biyomekanik ve
Görüntüleme
Moderatör: Dr. Feza Korkusuz
Hücre ve Moleküler Biyoloji / Dr. Gürsel Leblebicioğlu
Kök Hücre / Dr. Feza Korkusuz
Ortopedik Hastalıkların Genetik Kökeni
Dr. Nurten Akarsu
Tartışma ve Kahve Molası
Biyomalzemeler / Dr. Nusret Köse
İmplantlara Biyolojik Yanıt / Dr. Emre Baki
Travmaya karşı sistemik yanıt / Dr. Vecihi Kırdemir
Biyomekanik ve Kineziyoloji / Dr. Esat Kıter
Tartışma ve Kahve Molası
11:20 – 12:30
Katılımcı-Eğitici Buluşması (Radyoloji Uygulamaları)
Dr. Ahmet Sarı
(Oturumda radyoloji hocalarının hazırlayacağı görsellerin katılımcılar
tarafından doğru okunması ve yorumlanması hedeflenir.)
12:30 – 14:00
Yemek Arası
14:00 – 17:00
Modül 2: Temel Anatomik Yapılar ve İşlevleri
Moderatör: Dr. Gürsel Leblebicioğlu
Kas-İskelet Sisteminin Gelişimi / Dr. Petek Korkusuz
Kemik dokusu, yapısı ve işlevi, kırık iyileşmesi
Dr. Kutay Engin Özturan
14:00 – 14:15
14:15 – 14:35
14:35 – 14:50
Tartışma ve Kahve Molası
15:35 – 15:50
15:50 – 16:05
16:05 – 16:20
16:20 – 16:40
Menisküsün yapısı, işlevi ve iyileşmesi / Dr. Emre Çullu
İskelet kası yapısı, işlevi ve iyileşmesi / Dr. Ufuk Özkaya
Periferik sinir yapısı, işlevi ve iyileşmesi /
Dr. Gürsel Leblebicioğlu
Tartışma ve Kahve Molası
Tendon-bağ yapısı, işlevi ve iyileşmesi /
Dr. Fırat Yağmurlu
Spinal kord ve intervertebral diskin yapıları ve işlevleri /
Dr. Hüsamettin Çakıcı
Dikiş materyalleri ve halka dayanıklılığı /
Dr. Önder Kılıçoğlu
XIII. TEMEL BİLİMLER ve ARAŞTIRMA OKULU
27-28 ŞUBAT – 01 MART 2015, OSMAN TURAN KONGRE MERKEZİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TRABZON
01 MART 2015, PAZAR
08:30 – 10:30
08:30 – 08:50
08:50 – 09:10
09:10 – 09:20
09:20 – 09:40
09:40 – 10:00
*Okul boyunca Key-Pad kullanılacak olu, her katılımcıya okul boyunca bir
Key-Pad zimmetlenecektir. Her derste ve modül bitimlerinde ara sınavlar
yapılacaktır.
28 ŞUBAT 2015, CUMARTESİ
08:30 – 09:30
08:50 – 09:10
09:10 – 09:30
09:30 – 09:50
Modül 3: Temel Patoloji (Etyopatogenez ve Patoloji)
Moderatör: Dr. Ahmet Turan Aydın
Enfeksiyonlar (osteomyelit, septik artrit, artroplasti
sonrası enfeksiyon, tüberküloz, viral enfeksiyonlar)
Dr. Volkan Öztuna
Osteonekroz / Dr. Çetin Önder
Metabolik Kemik Hastalıkları / Dr. Ahmet Turan Aydın
Tartışma ve Kahve Molası
09:50 – 10:10
10:10 – 10:30
10:30 – 10:50
Osteoartrit / Dr. Mahmut Nedim Doral
Romatoid Artrit / Dr. Mehmet Yıldız
Tartışma ve Kahve Molası
10:50 – 11:10
11:30 – 11:45
Onkogenez; Metastaz Patojenezi, Kemiğin İyi ve
Kötü Huylu Tümörleri / Dr. İrfan Esenkaya
Onkogenez; Metastaz Patojenezi, Yumuşak
Dokunun İyi ve Kötü Huylu Tümörleri
Dr. Metin Eskandari
Tartışma
11:45 – 12:30
KONFERANS: TRABZON KÜLTÜRÜ / Dr. Yavuz Özoran
12:30 – 14:00
Yemek Arası
08:30 – 08:50
11:10 – 11:30
SOSYAL PROGRAM
10:00 – 10:10
10:10 – 10:30
10:30 – 10:50
10:50 – 11:00
Modül 4: Temel Anatomi
Moderatör: Dr. Alpaslan Şenköylü
Üst ekstremite işlevsel anatomisi
Dr. İbrahim Tekdemir
Üst ekstremite işlevsel anatomisine ortopedik
yaklaşım / Dr. Gürsel Leblebicioğlu
Tartışma ve Kahve Molası
Alt ekstremite işlevsel anatomisi
Dr. Halil İbrahim Açar
Alt ekstremite işlevsel anatomisine ortopedik
yaklaşım / Dr. Murat Bozkurt
Tartışma ve Kahve Molası
Vertebranın İşlevsel Anatomisi
Dr. İbrahim Tekdemir
Vertebranın İşlevsel Anatomisine Ortopedik
Yaklaşım / Dr. Alpaslan Şenköylü
Tartışma ve Kahve Molası
11:00 – 12:30
Modül 5: Bilimsel Çalışma İlkeleri
Moderatör: Dr. Önder Kalenderer
Nasıl Yaparım? / Dr. Önder Kılıçoğlu
Nasıl Yazarım? / Dr. Önder Kalenderer
12:30 – 13:30
Yemek Arası
13:30 – 16:00
14:10 – 14:20
Modül 5: Temel Farmakoloji
Moderatör: Dr. Osman Aynacı
NSAİİ ve Kortizon / Dr. Nusret Ök
Trombositten zengin plazma (PRP)
Dr. Ahmet Uğur Turhan
Tartışma ve Kahve Molası
14:20 – 14:40
14:40 – 15:00
15:00 – 15:10
15:10 – 15:30
15:30 – 15:50
15:50 – 16:00
Antikoagülanlar / Dr. Osman Aynacı
Kondroprotektif Ajanlar / Dr. Hüseyin Özkan
Tartışma ve Kahve Molası
Antibiyotikler / Dr. İftihar Köksal
Ağrı Yolakları ve Analjezikler / Dr. Erdem Duman
Tartışma
13:30 – 13:50
13:50 – 14:10
TOPLANTI İZLENİMLERİ
Download

Program İçin Tıklayınız