TOTBİD
24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
12 - 16 Kasım 2014
Titanic Kongre Merkezi – Belek / Antalya
PROGRAM
12 Kasım 2014 – Çarşamba
KAYIT
08:00 – 24:00
KONGRE MERKEZİ GİRİŞİ
KULLANILAN RENK VE SEMBOL AÇIKLAMALARI
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
17:30 – 18:30
Alt dal
Oturum tipi
Artroplasti
Asistan Kursu
Ayak – Ayak Bileği
Güncel Ortopedi
Eksternal Fiksasyon
Konferans
El Cerrahisi
Olgu Tartışması
AÇILIŞ TÖRENİ
Türk Ortopedisinde 50 Yılın Ardından
Veli Lök
Genel Ortopedi
Özel Oturum
ORDER 20.YIL KOKTEYLİ
Omurga
Panel
Omuz -Dirsek
Sözlü Bildiriler
Ortopedik Onkoloji
Tartışmalı Oturum
Pediatrik Ortopedi
Videokonferans Oturumu
18:30 – 20:00
SYADC
Travma

Eş zamanlı tercüme yapılacak oturum
13 Kasım 2014 – Perşembe
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
Konferans 1 (08:00 – 08:25)
Ayak – Ayak Bileği
Topuk ağrıları
MUSTAFA HÜNER SALONU

Oturum Başkanı: Kaan Irgıt
Konuşmacı: Umur Aydoğan
Konferans 2 (08:25 – 08:50)
Ayak – Ayak Bileği
Pes kavus

Konferans 3 (08:50 – 09:15)
Pediatrik Ortopedi
Femur başı epifiz kayması
Oturum Başkanı: Muharrem Yazıcı
Konuşmacı: Rudiger Krauspe
Panel 2
SYADC
Menisküs koruyucu cerrahi
Sözlü Bildiriler 1
Omurga
Skolyoz
Oturum Başkanları:
Önder Yazıcıoğlu, Servet Tunay
Oturum Başkanları:
Ömer Taşer, Sualp Turan
Oturum Başkanları:
Şevki Erdem, Can Solakoğlu
Çetin Önder
Erken tanı yöntemleri
Sefa Müezzinoğlu
Menisküsü korumanın önemi ve endikasyonları
Fatih Parmaksızoğlu
Damarlı fibula grefti uygulaması

ÖMER ÇELİKER SALONU
Panel 1
Genel Ortopedi
Femur başı osteonekrozu
Fahri Erdoğan
Konservatif tedavi yöntemleri
Oturum Başkanı: Önder Kılıçoğlu
Konuşmacı: Armen Kelikian
MUZAFFER AYKURT SALONU
Aykın Şimşek
Kalça koruyucu cerrahi
Nejat Güney
Artroplasti uygulaması
Uğur Haklar
Menisküs tamir teknikleri
Emin Taşkıran
Menisküs kök tamirleri
Yavuz Kocabey
Komplikasyonlardan korunma
S1-2
MYELOMENİNGOSELLİ GİBBUS’U OLAN
HASTALARDA APİKAL REZEKSİYON VE BÜYÜME
DOSTU ENSTRÜMENTASYONUN GÜVENİLİRLİĞİ
VE ETKİNLİĞİ: UZAYAN ROD VS LUQUE-TROLLEY
Can Emre Baş
Gökhan Kaynak
Açık kırıklar
S1-3
LENKE TİP 1 ADÖLESAN İDİOPATİK SKOLYOZDA
SEGMENTAL VE NONSEGMENTAL PEDİKÜL VİDA
ENSTRÜMANTASYONUNUN RADYOLOJİK
SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
İsmail Emre Ketenci
S1-5
ERKEN BAŞLANGIÇLI SKOLYOZDA BÜYÜME
DOSTU İMPLANT UYGULAMALARI
Mehmet Bülent Balıoğlu
S1-7
ADELOSAN İDYOPATİK SKOLYOZ CERRAHİSİNDE
FÜZYONUN L4 YERİNE L3’DE SONLANDIRILMASI
DİSK VE FASET DEJENERASYONLARI AÇISINDAN
FARK SAĞLAYABİLİR Mİ? (5 YILIN ÜSTÜNDE
TAKİPLİ HASTALARDA MRI İLE DEĞERLENDİRME)
Meriç Enercan
S1-8
SERVİKAL OMURGA SAGİTTAL SPİNAL DİZİLİM
SINIFLAMASININ ERİŞKİN IDİOPATİK SKOLYOZU
OLAN HASTALARDA KLİNİLK KULLANIMI:
GÜVENİLİR VE ETKİN Mİ ?
Emre Acaroğlu
S1-9
ADOLESAN İDİOPATİK SKOLYOZDA PROKSİMAL
GEÇİŞ KİFOZU İNSİDANSİ
Volkan Gür
S1-10
BÜYÜYEN RODDA UZATMANIN SAGİTTAL SPİNAL
VE SPİNOPELVİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ
Yunus Atıcı
S1-11
ERKEN BAŞLANGIÇLI SKOLYOZUN TEDAVİSİNDE
KULLANILAN BÜYÜYEN ROD TEKNİĞİNİN
YÖNETİMİNDEN ÖĞRENİLECEK DERSLER
Yunus Atıcı
Kahve Arası
Oturum Başkanları:
Nevres Aydoğan, Bülent Dağlar
Cemil Ertürk
Kırık iyileşmesi
S1-6
ERKEN BAŞLANGIÇLI SKOLYOZLARDA MAGNETİK
KONTROLLÜ UZAYABİLEN RODLARIN TEDAVİDEKİ
ERKEN DÖNEM ETKİNLİĞİ
Mustafa Celiktas
09:15 – 09:30
Güncel Ortopedi 1
Travma
S1-1
LENKE TİP 1 IDIOPATİK SKOLYOZ HASTALARINDA
PREOP ÇEKİLEN KLİNİK FOTOĞRAFLARIN POSTOP
MEMNUNİYET ÜZERİNE ETKİSİ
Akif Albayrak
S1-4
VEPTR DENEYİMİMİZ (KONJENİTAL VE
SENDROMİK SKOLYOZLU HASTALARDA 5 YILLIK
SONUÇLAR)
Mehmet Bülent Balıoğlu
08:00 – 09:15
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
Güvenir Okçu
Politravmatize hastada nelere dikkat etmeliyiz?
Uğur Işıklar
İnternal tespit
BÜLENT KAVAKLI SALONU
Sözlü Bildiriler 2
Genel Ortopedi
Klinik araştırma 1
Oturum Başkanları:
Orhan Karsan, Gökhan Maralcan
S2-1
TÜRK TOPLUMUNDA PROKSİMAL FEMUR
MORFOLOJİSİ VE FEMORO-ASETABULER
MESAFENİN RADYOLOJİK OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ali Ateş
S2-2
OBEZİTE VE SERUM D VİTAMİNİ DÜZEYLERİNİN
DİZ OSTEOARTRİTİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
Özgür Baysal
S2-3
KALSİYUM FOSFAT BAZLI KEMİK DOLGU
MADDESİNİN İNSAN PERİFERİK MONONÜKLEER
LÖKOSİTLERİ ÜZERİNE İN VİTRO
GENOTOKSİSİTESİ
Mehmet Akif Altay
S2-4
İDİOPATİK SKOLYOZDA D VİTAMİNİ DEĞERLERİ
Süleyman Kasım Taş
S2-5
TOPİKAL HYALURONİK ASİT PREPARATLARININ
DİZ OSTEOARTRİTİ TEDAVİSİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN
DEĞERLENDİRMESİ
Nazım Karakuş
S2-6
HUMERUS DİAFİZ KIRIKLARINDA İKİLİ PLAKLAMA:
ÇEŞİTLİ PLAK UZUNLUKLARI
KOMBİNASYONLARININ MEKANİK
KARŞILAŞTIRILMASI
Onur Başcı
S2-8
PES PLANUS GERÇEKTEN BEL AĞRISI SEBEBİ
MİDİR?
Ömer Erşen
S2-9
KABLO TEKNİĞİNİN BÖLGESEL KEMİK DOLAŞIMI
ÜZERİNEDEKİ ETKİLERİNİN KEMİK
SİNTİGRAFİSİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Özgür Karakoyun
S2-10
BİYOLOJİK TERAPİ AJANLARI OSTEOSİT VE
OSTEOBLASTLAR İÇİN TOKSİK MİDİR?
Selami Çakmak
ETEL KAYIRAN SALONU
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Panel 1
Tendinopatilerde rehabilitasyon
Oturum Başkanları:
Mahmut Nedim Doral, Gül Baltacı
Nihal Gelecek
Patellar tendinopatilerde rehabilitasyon
Defne Kaya
Aşil tendinopatilerinde rehabilitasyon
Nilgün Bek
Tibialis posterior tendinopatisinde
rehabilitasyon
13 Kasım 2014 – Perşembe (Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
TOTBİD - APOA Özel Oturumu
El Cerrahisi
El bileği instabiliteleri
MUSTAFA HÜNER SALONU

Oturum Başkanları:
Mahmut Nedim Doral, David Choon
MUZAFFER AYKURT SALONU
ÖMER ÇELİKER SALONU
Tartışmalı Oturum 1 (09:30 – 09:55)
Artroplasti
TKP de baş seçimi
Panel 3
Omuz - Dirsek
Omuz instabiliteleri
Sözlü Bildiriler 3
Travma
Üst ekstremite
Oturum Başkanı: Ali Baktır
Oturum Başkanları:
Mustafa Karahan, Cem Zeki Esenyel
Oturum Başkanları:
Murat Uzel, İrfan Ayan
Umut Akgün
İnstabilite patogenezi, klinik muayene ve
görüntülemesi
S3-1
ERİŞKİN ÖNKOL ÇİFT KIRIKLARININ ALTERNATİF
TEDAVİSİ: YENİ TASARIM İNTRAMEDULLER ÇİVİ
Ahmet Köse
Her zaman en büyük
Murat Bozkurt
Önder Aydıngöz
TOTBİD – APOA İlişkileri ve APOA Türkiye Bölümü
Küçük iyidir
Bülent Atilla
Ted Mah
Distal radyoulnar eklem instabilitesi
Tartışmalı Oturum 2 (09:55 – 10:20)
Artroplasti
Diz protezinde yüksek fleksiyon
Ulunay Kanatli
Travmatik anterior instabilite
Halil İbrahim Bekler
Karpal instabiliteler
Oturum Başkanı: Ertuğrul Şener
Taner Güneş
Çok yönlu ve posterior instabilite
Gürsel Leblebicioğlu
El bileği instabilitelerinde kurtarıcı girişimler
Mazhar Tokgözoğlu
Önemlidir
Mehmet Özbaydar
Kemik defektli instabilite
Burak Beksaç
Önemli değildir
Konferans 4 (10:20 – 10:45)
Genel Ortopedi
TOTBİD Sağlık Hukuku Kurulu çalışmaları
Oturum Başkanı: Sait Ada
Konuşmacı: Ünal Kuzgun
S3-2
ERİŞKİN ÖNKOL DİYAFİZ KIRIKLARININ
TEDAVİSİNDE LC-DCP VE YENİ TASARIM
İNTRAMEDULLER ÇİVİNİN RETROSPEKTİF
OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
Ahmet Köse
S3-3
AKROMİO-KLAVİKULER EKLEM ÇIKIĞINDA
ROCKWOOD SINIFLAMASININ ASİSTAN
HEKİMLER İÇİN GÖZLEMCİLER ARASI VE
GÖZLEMCİ İÇİ GÜVENİRLİĞİ
Gökhan İlyas
S3-4
VOLAR PLAKLA OSTEOSENTEZ YAPILAN RADİUS
DİSTAL UÇ KIRIKLARININ İKİ YIL SONUNDAKİ
FONKSİYONEL SONUÇLARI
Anıl Agar
09:30 – 10:45
S3-5
ERİŞKİN RADİUS ALT UÇ KIRIKLARINDA VOLAR
KİLİTLİ PLAKLAMA
Yılmaz Mertsoy
S3-6
DİSTAL DİAFİZER HUMERUS CİSİM KIRIKLARINDA
ANTERİORDAN UYGULANAN ANATOMİK KİLİTLİ
PLAK UYGULAMALARIMIZ
Cüneyt May
S3-7
HUMERUS İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEMEDE
HUMERUS DİZİLİMİNİN SAĞLANMASINDA
BİCİPİTAL OLUĞUN KULLANIMI
Gökhan Meriç
S3-8
HUMERUS ÜST UÇ KIRIĞI OLAN HASTALARDA
SKAPULA MOBİLİZASYONUNUN OMUZ
HAREKETLERİ VE AĞRI ÜZERİNE ETKİLERİ
Hande Güney
S3-9
ÖN KOL DİYAFİZ KIRIKLARININ KİLİTİ
İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLERLE TEDAVİ SONUÇLARI
İbrahim Azboy
S3-10
KİLİTLİ PLAK KULLANILARAK TEDAVİ EDİLEN
PROKSİMAL HUMERUS KIRIKLARINDA ERKEN
DÖNEM SONUÇLARIMIZ
Selim Türkkan
10:45 – 11:15
Kahve Arası
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
Güncel Ortopedi 2
Pediatrik Ortopedi
Oturum Başkanları:
Bartu Sarısözen, Ömür Çağlar
Önder Kalenderer
Çocuk alt ekstremite kırıkları
Hasan Muratlı
Çocuk üst ekstremite kırıkları
Ayşegül Bursalı
GKD
Muharrem Yazıcı
GKD dışı çocuk kalça sorunları
BÜLENT KAVAKLI SALONU
ETEL KAYIRAN SALONU
Sözlü Bildiriler 4
Genel Ortopedi
Klinik araştırma 2
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Sözlü Bildiriler 1
Oturum Başkanları:
Muhittin Şener, Bahadır Alemdaroğlu
Oturum Başkanları:
İrem Düzgün, Baran Yosmaoğlu
S4-1
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ALANINDAKİ
ARAŞTIRMA MAKALELERİNİN ÖRNEKLEM
BÜYÜKLÜĞÜ VE GÜÇ ANALİZİ DEĞERLENDİRMESİ
Onur Kocadal
S4-2
AMELİYATHANELERİMİZ ÇÖL OLMASIN!
Adnan Kara
S4-3
MİKRO İŞLEMCİLİ PROTEZ KULLANIMININ
AMPUTE HASTALARDA YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE
ETKİLERİ
Barış Gülenç
S4-4
ORTOPEDİK FLOROSKOPİK İŞLEMLERDE
CERRAHIN ETKİLENDİĞİ IŞINIM DOZLARI VE
IŞINLAMA PARAMETRELERİ İLE ÇEVRESEL
FAKTÖRLERİN BUNA ETKİSİ
Cihan Kırçıl
S4-5
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİDE, TASARIMDAN
ÜRETİME 3D YAZICI TEKNOLOJİSİ
Erbil Oğuz
S4-6
BİRİNCİ BASAMAKTA SAĞLIK HİZMETİ SUNAN
HEKİMLERİN KAS-İSKELET SİSTEMİ PROBLEMLERİ
İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Erkal Bilgiç
S4-7
ALT EKSTREMİTE DİZİLİMİNİN DEĞİŞKENLİĞİ;
TOPLUM BAZLI ÇOK ULUSLU BİR ÇALIŞMA
Ali Sina Shahi
S4-8
KIRIKLARI METAL TESPİT MATERYALLERİ İLE
SABİTLERKEN OSTEOSİT VE OSTEOBLASTLARA
DOSTÇA MI YAKLAŞIYORUZ?
Selami Çakmak
S4-9
ORTOPEDİK EFEMERA KOLLEKSİYONERLİĞİ
Şükrü Sarper Gürsu
S4-10
TÜRKİYE KAYNAKLI ORTOPEDİK YAYINLARIN
BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
Yusuf Gürbüz
13 Kasım 2014 – Perşembe (Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
Panel 4
Pediatrik Ortopedi
Pediatrik kalça
MUSTAFA HÜNER SALONU

Oturum Başkanları:
Safa Kapıcıoğlu, Hakan Şenaran
Bartu Sarısözen
Türkiye’de GKD Tarama Programı: Neredeyiz?
Muharrem İnan
Adolesan ve çocuklarda kalça koruyucu
girişimler: nereye kadar?
Rudiger Krauspe
Pediatrik ortopedist gözüyle adölesan total kalça
protezi uygulamaları
Bülent Atilla
Erişkin rekonstrüktif cerrah gözüyle adölesan
total kalça protezi uygulamaları
Panel 5
Genel Ortopedi
Femoroasetabuler sıkışma:
Güncel tanı ve tedavi
Oturum Başkanları:
Mehmet Aşık, Okay Bulut
MUZAFFER AYKURT SALONU
Panel 6
Travma
Sık görülen kırıklar: Güncel tedavi yaklaşımı
Sözlü Bildiriler 5
Artroplasti
Kalça
Oturum Başkanları:
Metin Türkmen, Özgür Yıldırım
Oturum Başkanları:
Mahmut Berkman, Sunkar Biçer
Radius distal kırıkları
Selçuk Örsel
Klinik ve radyolojik tanı
Mümtaz Alpaslan
Mini açık teknikler ve sonuçları
Abdullah Göğüş
Güvenli dislokasyon ile cerrahi
Asım Kayaalp
Kalça artroskopisi ile tedavi
Hüseyin Demirörs
Ne zaman konservatif tedavi?
Eftal Güdemez
Ne zaman cerrahi tedavi?
Cemil Yıldırım Türk
Değerlendirme
Humerus kırıkları
Kemal Durak
Ne zaman konservatif tedavi?
Mehmet Arazi
Ne zaman cerrahi tedavi?
Oğuz Özdemir
Değerlendirme
Klavikula kırıkları
Murat Erdoğan
Ne zaman konservatif tedavi?
Sinan Zehir
Ne zaman cerrahi tedavi?
11:15 – 12:30
ÖMER ÇELİKER SALONU
Hakan Özdemir
Değerlendirme
S5-1
TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİNDE İKİ FARKLI
LATERAL CERRAHİ YAKLAŞIM SONRASI;
TRENDELENBURG BULGUSU, HASTA
MEMNUNİYETİ VE PLANTAR BASINÇ
DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet Yıldırım
S5-2
İKİNCİ-NESİL ÇİMENTOSUZ ANATOMİK DİZAYN
EDİLEN FEMORAL KOMPONENTLERİN UZUN
DÖNEM SONUÇLARI
Göksel Dikmen
S5-3
TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİNDE SERAMİK
SERAMİK YÜZEYLER; ORTA-UZUN DÖNEM
SONUÇLARIMIZ
Göksel Dikmen
S5-4
CROWE TİP IV KALÇA ÇIKIĞI ZEMİNİNDE
SERAMİK SERAMİK YÜZEY KULLANILARAK
YAPILAN KISALTMALI TOTAL KALÇA
ARTOPLASTİSİ HASTALARININ ORTA VE UZUN
DÖNEM KLİNİK VE RADYOLOJİK SONUÇLARI
Vahit Emre Özden
S5-5
CROWE TİP 1 VE TİP 2 GELİŞİMSEL KALÇA
DİSPLAZİSİ NEDENİYLE TOTAL KALÇA PROTEZİ
UYGULANAN HASTALARDA, OTOJEN FEMUR
BAŞI ASETABULER GREFT SONUÇLARI
Mehmet Faruk Çatma
S5-6
CROWE TİP 4 GELİŞİMSEL KALÇA ÇIKIĞI
ZEMİNİNDE KOKSARTROZ TANISIYLA TOTAL
KALÇA PROTEZİ YAPILAN HASTALARDA FEMORAL
STEM SEÇİMİ
Mehmet Faruk Çatma
S5-7
ANKİLOZAN SPONDİLİTTE TOTAL KALÇA
ARTROPLASTİSİ; TEK MERKEZ ORTA DÖNEM
SONUÇLARI
Mehmet Fevzi Çakmak
S5-8
REVİZYON TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ
SONUÇLARIMIZ: ORTALAMA 4 YILLIK TAKİP
Mehmet Burtaç Eren
S5-9
REVİZYON KALÇA ARTROPLASTİSİNDE
ASETABULUM DEFEKTLERİNİN ASETABULAR
KAFES İLE REKONSTRÜKSİYONU
Murat Aşcı
S5-10
3D PRİNTİNG TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK
YAPILAN REVİZYON TOTAL KALÇA
ARTROPLASTİLERİ TECRÜBELERİMİZ
Yusuf Erdem
Medist Group İnteraktif Uydu Sempozyumu
Alt ekstremite dizilim bozukluklarında sınırlı yüzey
artroplastisi
Oturum Başkanı: Mahmut Nedim Doral
Konuşmacı: Tahsin Beyzadeoğlu
12:45 – 13:30
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
Güncel Ortopedi 3
El Cerrahisi
Oturum Başkanları:
Oğuz Polatkan, Murat Kayalar
Yüksel Özkan
El bileği ve el kırıkları
Metin Eskendari
El tendon yaralanmaları
Tahir Sadık Sügün
Mikrocerrahi ve replantasyon
Levent Küçük
El bileği ve el sorunları
BÜLENT KAVAKLI SALONU
Sözlü Bildiriler 6
SYADC
Artroskopi - ÖÇB
Oturum Başkanları:
Akın Turgut, Çağatay Uluçay
S6-1
ÖN ÇAPRAZ BAĞ CERRAHİSİ SONRASI
HASTALARIN HIZLANDIRILMIŞ REHABİLİTASYON
PROGRAMINA İHTİYACİ VAR MIDIR?
HAFİFLETİLMİŞ YENİ REHABİLİTASYON
PROGRAMI: PROSPEKTİF ’ ÇİFT KÖR ’
RANDOMİZE ’ KONTROLLÜ ÇALIŞMA
Defne Kaya
S6-2
ENDOSKOPİ YARDIMLI AŞİL TENDON TAMİRİ
SONRASI DESTEKSİZ ERKEN YÜK VERMENİN
ETKİLERİ NELERDİR?
Mahmut Nedim Doral
S6-3
ARTROSKOPİK CERRAHİ SONRASI SERRATİA
MARCESCENS'İN NEDEN OLDUĞU SEPTİK ARTRİT
Abuzer Uludağ
S6-4
ÖN ÇAPRAZ BAĞ ONARIMINDA HAMSTRİNG
OTOGREFT İLE ALLOGREFT KULLANIMININ
SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Hakan Başar
S6-5
REKÜRREN TRAVMATİK ANTERİOR OMUZ
ÇIKIĞININ KNOTLESS ANKOR YARDIMIYLA
ARTROSKOPİK TEDAVİSİ SONRASI ERKEN VE GEÇ
REHABİLİTASYON SONUÇLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
Harun Kütahya
S6-6
ANATOMİK ÖN ÇAPRAZ BAĞ FEMORAL TÜNELİNİ
HAZIRLAMAK FİGÜR 4 POZİSYONUNDA DAHA MI
KOLAY ?
Doğan Bek
S6-7
ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYONUNDA
AMELİYAT ÖNCESİ SEMİTENDİNOZUS TENDON
KESİTSEL ALANININ DEĞERLENDİRİLMESİ GREFT
SEÇİMİNİ ETKİLER Mİ?
Mutlu Çobanoğlu
S6-8
MEKANİK DIŞ KOMPRESYONUN ARTROSKOPİK
DIŞ KAPSÜLER GEVŞETME SONRASI GÖRÜLEN
HEMARTROZ ÜZERİNE ETKİSİ
Onur Bilge
S6-9
FEMORAL FİKSASYON İÇİN TÜNEL İÇİ ÇİVİLEME
SİSTEMİNİN KULLANILDIĞI PATELLAR TENDON VE
HAMSTRİNG TENDON OTOGREFTİ İLE ÖN ÇAPRAZ
BAĞ ONARIMI UYGULANAN HASTALARIN TEDAVİ
SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Ömer Kays Ünal
S6-10
ANTERİOR OMUZ İNSTABİLİTESİ OLAN
HASTALARIN CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI VE
İNSTABİLİTE TESTLERİNİN POSTOPERATİF
DÖNEMDE ETKİNLİĞİ
Murat Yılmaz
ETEL KAYIRAN SALONU
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Panel 2
ÖÇB cerrahisi ve rehabilitasyonu
Oturum Başkanları:
Mustafa Karahan, Filiz Can
Umut Akgün
ÖÇB cerrahisinde yenilikler
Baran Yosmanoğlu
ÖÇB yaralanmalarının konservatif ve
postoperatif rehabiltasyonu
Volga Bayrakcı Tunay
ÖÇB yaralanmalarısonrasında spora dönüş
kriterleri
13 Kasım 2014 – Perşembe (Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
MUSTAFA HÜNER SALONU
Konferans 5 (14:00 – 14:25)
Omurga
Torakolomber kırıklarda dorsal perkütan tespit

Yöneticiler:
Kemal Durak, Yalçın Yüksel
Oturum Başkanı: Alpaslan Şenköylü
Konuşmacı: Rene Grass
Konferans 6 (14:25 – 14:50)
Omurga
Yaşlılarda Alonzo tip II dens kırıklarının
perkütan tedavisi
Oturum Başkanı: Ufuk Nalbantoğlu
Konuşmacı: Robert Medoff
Panel 7
El Cerrahisi
Ortopedik cerrahide vaskülerize kemik grefti
kullanımı
Oturum Başkanları:
Hayati Durmaz, Nazım Karalezli

Tartışmacılar:
Mahmut Kömürcü
Fuad Öken
Mustafa Seyhan
Özgür Yıldırım
Erhan Yılmaz
Mustafa Kürklü
Vaskülarize kemik grefti ile femur başı avasküler
nekrozu tedavisi
Kemal Özaksar
Üst ve alt ekstremite kemik defektleri tedavisi
Oturum Başkanı: Tarık Yazar
Konuşmacı: Rene Grass
Konferans 7 (14:50 – 15:15)
El Cerrahisi
Distal radius kırıklarının radyografik
değerlendirilmesi
Olgu tartışması 1
Travma
MUZAFFER AYKURT SALONU

Sinan Bilgin
Uzun kemik tümörü defektlerinin tedavisi
Tufan Kaleli
Karpal kemik problemlerinde vaskülarize greft
kullanımı
ÖMER ÇELİKER SALONU
Panel 8
Genel Ortopedi
Sık görülen tendinopatiler
Oturum Başkanları:
Yüksel Özkan, Mehmet Can Ünlü
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
Güncel Ortopedi 4
Diz
Oturum Başkanları:
Nejat Güney, Serdar Akalın
Ayhan Kılıç
Dirsek ve el bileği çevresi tendinopatiler
Mahmut Nedim Doral
Diz osteoartriti fizyopatolojisi ve cerrahi dışı
yaklaşımlar
Baransel Saygı
Kalça çevresi tendinopatiler
Hasan Bombacı
Diz osteoartritinde artroplasti dışı seçenekler
Elcil Kaya Biçer
Diz çevresi tendinopatiler
Ertuğrul Şener
Primer diz artroplastisi
Devrim Akseki
Ayak ve ayak bileği çevresi tendinopatiler
Bülent Erdemli
Revizyon diz artroplastisi
BÜLENT KAVAKLI SALONU
Sözlü Bildiriler 7
Omuz Dirsek
Genel
Oturum Başkanları:
Selçuk Bölükbaşı, Mithat Öner
S7-1
İNTRAARTİKÜLER DİSTAL HUMERUS VE
İPSİLATERAL ULNA DİYAFİZ KIRIĞI OLAN
HASTALARDA; OLEKRANON OSTEOTOMİSİ VE
ULNA DİAFİZ KIRIĞININ KİLİTLİ İNTRAMEDULLER
ÇİVİ İLE TEDAVİSİ
Ahmet Köse
S7-2
DİYABETİK SIÇANLARDA DOKSİSİKLİNİN OMUZ
EKLEMİNE ETKİSİ
Esra Çirci
S7-3
SKAPULATORASİK FÜZYON SONRASI
GLENOHUMERAL VE AKROMİYOKLAVİKULAR
EKLEMLERDE OLUŞAN YÜKLENMELERDEKİ
DEĞİŞİMLER: SONLU ELEMANLAR MODEL
ÇALIŞMASI
Halil Atmaca
S7-4
RADYOFREKANS İLE SUBAKROMİYEL
DEKOMPRESYON SIRASINDA, ISITILMIŞ YIKAMA
SIVISI KULLANIMI, SUBAKROMİYEL BOŞLUKTAKİ
ISIYI ZARARLI SEVİYELERE ULAŞTIRMAZ
Arel Gereli
14:00 – 15:15
S7-5
MAYO TİP II OLEKRANON KIRIKLARINDA
ANATOMİK KİLİTLİ PLAK İLE GERME BANDI
YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet Gem
S7-6
KÜBİTAL TÜNEL SENDROMUNDA YENİ BİR
OSTEOTOMİ TEKNİĞİ: DİSTAL MEDİAL
EPİKONDİLEKTOMİ
Meriç Çırpar
S7-7
ARTROSKOPİK LATARJET: ÖĞRENME EĞRİSİ VE
ERKEN DÖNEM SONUÇLARI
Kerem Bilsel
S7-8
PARÇALI HUMERUS ÜST UÇ KIRIKLARININ
TEDAVİSİNDE UYGULANAN ARTROPLASTİ
SEÇENEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Kerem Bilsel
S7-9
SLAP LEZYONLARININ TANI VE EVRELEMESİNDE
MRI BULGULARIYLA ARTROSKOPİ SONUÇLARININ
UYUMLULUĞU
Kerem Bilsel
S7-10
OLEKRANON KIRIKLI ÇIKIKLARININ TEDAVİSİNDE
KLİNİK SONUÇLARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yusuf Öztürkmen
15:15 – 15:45
Kahve Arası
ETEL KAYIRAN SALONU
ORDER Özel Oturumu
20. yılında ORDER
Oturum Başkanı: Mehmet Elestekin
Konuşmacı: Erkin Delikanlı
ORDER Özel Oturumu
Tıbbi cihaz tanıtımları ve etik kurallar
Oturum Başkanları: Erkin Delikanlı
Şevket Baysal
Tıbbi cihaz reklam ve tanıtım yönetmeliği
Hünkar Kutlu
Uygulamadaki güncel durum
13 Kasım 2014 – Perşembe (Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
Konferans 8 (15:45 - 16:10)
Artroplasti
Moduler stemler: Gerçekten ihtiyaç mı?
MUSTAFA HÜNER SALONU

TOTBİD AGUH – FORTE Özel Oturumu
Genel Ortopedi
Oturum Başkanları:
İrfan Esenkaya, Gazi Huri
Oturum Başkanı: Mazhar Tokgözoğlu
Konuşmacı: Raphael Llopis Miro
Gazi Huri
TOTBİD-AGUH ve FORTE den haberler...
MUZAFFER AYKURT SALONU
Panel 9
SYADC
Patellofemoral eklem sorunlarına yaklaşım
Sözlü Bildiriler 8
Ortopedik Onkoloji
Malign tümörler
Oturum Başkanları:
Akın Turgut,Fuat Duygulu
Oturum Başkanları:
Serdar Özbarlas, Hüseyin Botanlıoğlu
Hüseyin Yercan
Patellofemoral ağrı sendromu
S8-1
ÇOCUKLUK ÇAĞI OSTEOSARKOMLARINDA
CERRAHİ SONRASI SAĞKALIM ORANLARI
Can Ulusaloğlu
İlkler unutulmaz
Mahmut Nedim Doral
İlk diz protezi vakam ve bana öğrettikleri
Konferans 9 (16:10 - 16:35)
Artroplasti
Diz artroplastisinin geleceği

Oturum Başkanı: İlker Çetin
Konuşmacı: Raphael Llopis Miro
Bilgehan Çatal
Mecburi hizmette ilk günüm
İsmet Tan
Yöneticilik dönemlerim ve bana öğrettikleri
Ortopedi eğitimi ve sonrasında olmazsa
olmazlar
Konferans 10 (16:35 – 17:00)
Artroplasti
İleri varuslu dizlerde artroplastide çapraz bağ
korunmasının gerekçesi

15.45 – 17:00
Oturum Başkanı: Merter Özenci
Konuşmacı: David Choon
Safa Gürsoy
Sınavlar ve bana öğrettikleri
Gürsel Leblebicioğlu
UEGS’nin ortopedi ve travmatoloji eğitimindeki
yeri
İbrahim Azboy
Zorunlu hizmet bilimselliği öldürüyor mu?
Fatih Sürenkök
Performans bilimselliği öldürüyor mu?
Barış Yılmaz
İyi bir asistan eğitim programının olmazsa
olmazları
Fatih Küçükdurmaz
Yurt dışının bana kattıkları
Gazi Huri
İyi insan, iyi cerrah
ÖMER ÇELİKER SALONU
İlhan Özkan
İlk patella çıkığı
Yaman Sarpel
Patellofemoral instabilite
Nurzat Elmalı
Patellofemoral artroz
S8-2
YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİNDE YAPILMAMASI
GEREKEN:BASAMAK ATLAYIP UYGUNSUZ
CERRAHİ YAPMAK
Ali İhsan Tuğrul
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
Güncel Ortopedi 5
Omurga
Oturum Başkanları:
Emin Alıcı, Alper Gökçe
Azmi Hamzaoğlu
Servikal dejeneratif omurga hastalıkları
Erhan Serin
Lomber dejeneratif omurga hastalıkları
Erol Yalnız
Servikal omurga travmaları
Murat Songur
Torakolomber omurga travmaları
BÜLENT KAVAKLI SALONU
Sözlü Bildiriler 9
Eksternal Fiksasyon
Genel
Oturum Başkanı: Raşit Cesur
S9-1
SUPRAMALLEOLAR DEFORMİTELERİNİN SMART
FRAME İLE DÜZELTME SONUÇLARI
Barış Özkul
S9-2
BİLATERAL TİBİA VARA DEFORMİTESİNİN AKILLI
EKSTERNAL FİKSATÖR SİSTEMLERİYLE DÜZELTME
SONUÇLARI
Barış Özkul
S9-3
EKSTERNAL FİKSATÖRLE YAPILAN YÜKSEK TİBİAL
OSTEOTOMİDE YENİ BİR UYGULAMA
Turgut Nedim Karaismailoğlu
S8-4
KEMİK METASTAZLI ÜROLOJİK MALİGNİTELERE
TANI VE ORTOPEDİK CERRAHİ YAKLAŞIM
Güray Toğral
S9-4
FEMUR DEFORMİTESİ VE KISALIĞI OLAN
HASTALARDA; AYNI SEANSTA FEMUR
İNTRAMEDULLER ÇİVİ İLE DÜZELTME VE AÇILI LRS
TİPİ EKSTERAL FİKSATÖR İLE UZATMA TEDAVİ
SONUÇLARI.
Çağrı Özcan
S8-6
EKSTREMİTE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİNDE
EKSTREMİTE KORUYUCU CERRAHİ
Mahmut Kalem
S8-7
HEMİPELVEKTOMİ SONRASI PELVİS BÖLGESİ
MALİGN TÜMÖRLERİNİN KOMPLİKASYONLARI VE
SONUÇLARI
Burçin Keçeci
S8-8
ALT EKSTREMİTE OSTEOSARKOMU; 40 YAŞ ALTI
HASTALARDA TEDAVİ SONRASI SAĞKALIM VE
FONKSİYONEL SONUÇLAR
Önder Ofuoğlu
S8-9
TUMOR REZEKSIYONU SONUCU OLUSAN
INTERKALAR KEMIK DEFEKTLERININ ILIZAROV
YARDIMLI SEGMENTAL KEMIK TRANSPORTU ILE
TEDAVISI
Bahtiyar Demiralp
S8-10
KAS İSKELET HİDATİK KİSTLERİNİN TEDAVİSİNDE
ONKOLOJİK YAKLAŞIM
Bülent Erol
S9-5
UNİLATERAL EKSTERNAL FİKSATÖR İLE BİLATERAL
HUMERUS UZATMASI YAPILAN AKONDROPLAZİ
HASTALARININ FONKSİYONEL VE KLİNİK
SONUÇLARI
Halil İbrahim Balcı
S9-6
EKSTERNAL FİKSATÖR İLE FEMORAL UZATMA
SONRASI PATELLAR MOBİLİZASYONUN DİZ
EKLEM HAREKETİ ÜZERİNE ANLIK ETKİLERİ
Hande Güney
S9-7
DEFEKTLİ TİBİA VE FEMUR KIRIKLARI VEYA
PSÖDOARTROZLARINDA AKUT KISALTMA VE
UZATMA SONUÇLARIMIZ
Enes Eser
S9-8
PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ
OKTOPODAL BİR SİRKÜLER EKSTERNAL FİKSATÖR
OLAN ADAM FRAME’İN GÜVENİLİRLİĞİ VE
ETKİNLİĞİ
Mustafa Celiktas
S9-9
KAPALI DEFEKTİF TİBİA KIRIKLARINDA AKUT
KOMPRESYON, BAŞKA SEVİYEDEN OSTEOTOMİDİSTRAKSİYON SONUÇLARI
Mustafa Celiktas
S9-10
EKSTERNAL FİKSATÖR İLE TEDAVİ EDİLEN
İNSTABİL RADİUS ALT UÇ KIRIKLARININ
TEDAVİSİNDE HEAD-LESS KOMPRESYON VİDA
KULLANIMININ ETKİNLİĞİNİN ERKEN DÖNEM
SONUÇLARI
Reşit Sevimli
17:00 – 17:15
Kahve Arası
ORDER Özel Oturumu
Bilimsel toplantılar ve endüstri desteği
Oturum Başkanları:
Mehmet Halıcı, Bilal Demir
S8-3
ORTOPEDİK ONKOLOJİDE POLİPROPİLEN MESH
GREFT KULLANIMI
Harzem Özger
S8-5
PROKSİMAL HUMERUS TÜMÖRLERİNİN REVERSE
MODÜLER ENDOPROTEZ İLE
REKONSTRÜKSİYONU ERKEN DÖNEM
SONUÇLARI
Mehmet Fatih Güven
ETEL KAYIRAN SALONU
Önder Aydıngöz
Ortopedi ve travmatoloji alanındaki kongre ve
diğer bilimsel etkinlikler
Erkin Delikanlı
Endüstri ve ulusal kongre
Ateş Şenol
Endüstri ve diğer bilimsel toplantılar
13 Kasım 2014 – Perşembe (Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
MUSTAFA HÜNER SALONU
SGK – SUT İnteraktif Özel Oturumu
Genel Ortopedi
MUZAFFER AYKURT SALONU
ÖMER ÇELİKER SALONU
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
BÜLENT KAVAKLI SALONU
ETEL KAYIRAN SALONU
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Sözlü Bildiriler 2
Oturum Başkanları: Sait Ada, Murat Bozkurt
17:15 – 19:00
21:00 - 23:00
Oturum Başkanları:
Semra Topuz, Ali Cımbız
Konuşmacılar:
İsmet Köksal
Erman Ceyhan
Ali Sait Septioğlu
Erkin Delikanlı
Mustafa Daşçı
TOAK MECLİSİ
14 Kasım 2014 – Cuma
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
Konferans 11 (08:00 – 08:25)
Travma
AO’nun ötesi: Periartiküler kırık tespitinin
biyomekaniği
MUSTAFA HÜNER SALONU

Oturum Başkanı: Uğur Işıklar
Konuşmacı: Robert Medoff
Konferans 12 (08:25 – 08:50)
Travma
Yaşlılarda uzun kemik defektlerinin
kapatılması: Yeni bir görüş
Panel 10
Genel Ortopedi
Ülkemizde allogreft kullanımı ve doku bankası
kurulması için neredeyiz?
Oturum Başkanları:
Metin Doğan, Mahmut Uğurlu

Oturum Başkanı: Levent Eralp
Konuşmacı: Rene Grass
MUZAFFER AYKURT SALONU
Panel 11
El Cerrahisi
Pediatrik el yaralanmaları
Oturum Başkanı: Sefa Müezzinoğlu
Oturum Başkanları:
Ahmet Ekin, Mehmet Yıldız
Konservatif tedavi
Sinan Karaoğlu
Metin Doğan
Doku bankası neden gereklidir?
Minimal invaziv cerrahi
Tanıl Esemenli
Kerem Başarır
Doku bankası nasıl olmalıdır?
Konvansiyonel cerrahi
Bülent Bektaşer
Gökhan Meriç
Doku bankası için yurtdışı modelleri ve yasal
düzenlemeler
Tartışmalı Oturum 4 (08:25 – 08:50)
SYADC
ÖÇB rekonstrüksiyonunda yeni kanıtlar
Pelin Kılıç
Ülkemizde yasal düzenlemeler ve günümüzde
son durum
Oturum Başkanı: Reha Tandoğan
Merter Özenci
Tek bant
Ömer Taşer
Çift bant
Konferans 13 (08:50 -09:15)
Travma
Kalkaneus kırıkları tedavisinin püf noktaları
Oturum Başkanı: Mohamed Darwish
Konuşmacı: Roy Sanders
08:00 – 09:15

ÖMER ÇELİKER SALONU
Tartışmalı Oturum 3
SYADC
Aşil tendon rüptürlerinde tedavi yaklaşımı
Konferans 14 (08:50 -09:15)
SYADC
Ne zaman artroskopi yapmam?
Oturum Başkanı: Bülent Alparslan
Konuşmacı: Halit Pınar
İ. Bülent Özçelik
Kırıklar (karpal, metakarpal, falanks)
A.Emre Aksu
Tendon yaralanmaları
Şükrü Şahin
Kompleks yaralanmalar
Mehmet Alp
Replantasyonlar
Haluk Özcanlı
Çocuklarda parmak ucu yaralanmaları
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
Güncel Ortopedi 6
Omurga
Oturum Başkanları:
Haluk Berk, Levent Çelebi
Haluk Berk
İdiopatik skolyoz
Kamil Çağrı Köse
Konjenital omurga deformiteleri
Mehmet Tezer
Erişkin omurga deformiteleri
Murat Bezer
Spondilolizis ve spondilolistezis
BÜLENT KAVAKLI SALONU
Sözlü Bildiriler 10
Artroplasti
Diz
Oturum Başkanları:
Fahri Erdoğan, İbrahim Azboy
S10-1
TOTAL DİZ ARTHROPLASTİSİNDE KANAMA
KONTOLÜ GEREKLİMİ?
Ahmet Yılmaz
S10-2
TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ UYGULANAN
HASTALARDA LATERAL DİZ AĞRISI İLE EKLEM
HATTININ UYGUN OLMAYAN RESTORASYONU
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Çetin Işık
S10-3
TOTAL DİZ PROTEZİ SONRASI PERFORMANS
TESTLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ: 50 ADIM YÜRÜME
TESTİ VE 30 SANİYE OTUR-KALK TESTİ
Serpil Kalkan
S10-4
TEK SEANSTA YAPILAN İKİ TARAFLI DİZ
ARTROPLASTİSİNDE İKİNCİ DİZ DE ENFEKSİYON
RİSKİ YÜKSELİR Mİ?
Fevzi Birişik
S10-5
KOMPLİKE DİZ PROTEZİ SONRASINDA GELİŞEN
YUMUŞAK DOKU DEFEKTİNİ KURTARMA
PROSEDÜRÜ;GASTROKNEMİUS KAS FLEBİ İLE
REKONSTRÜKSYON
Gökhan Meriç
S10-6
SCHANZ OSTEOTOMİSİNİ TAKİBEN YÜKSEKTE
KALÇA ÇIKIK ZEMİNİNDE TOTAL KALÇA
ARTROPLASTİSİ YAPILAN HASTALARIN UZUN
DÖNEM KLİNİK VE RADYOLOJİK SONUÇLARINA
YÜZEY SEÇİMİNİN ETKİSİ
Vahit Emre Özden
S10-7
UNIKONDILER DİZ ARTROPLASTİSİNDE SABİT VE
HAREKETLİ İNSERTİN PATELLOFEMORAL EKLEM
ÜZERİNE ETKİSİ
Mehmet Faruk Çatma
S10-8
KISALTMALI TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİNDE
İKİ FARKLI FEMORAL STEM TİPİNİN
OSTEOTOMİNİN STABİLİTESİNE ETKİSİNİN
BİYOMEKANİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
İbrahim Tuncay
S10-9
AYNI SEANSTA BİLATERAL TOTAL DİZ
ARTROPLASTİ CERRAHİSİNDE İNTRAOPERATİF
UYGULANAN PERİARTİKÜLER İLAÇ KARIŞIMI
ENJEKSİYONUN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Olcay Güler
S10-10
AYNI SEANSTA BİLATERAL DİZ PROTEZİ
UYGULANAN HASTALARDA ENFEKSİYON VE
KOMPLİKASYON ORANLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Şükrü Sarper Gürsu
09:15 – 09:30
Kahve Arası
ETEL KAYIRAN SALONU
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Panel 3
Rotator manşet cerrahisi ve rehabilitasyonu
Oturum Başkanları:
Osman Güven, Necmiye Ün
Ali Erşen
Rotator manşet yırtıklarında güncel cerrahi
yaklaşımlar
İrem Düzgün
Rotator manşet yırtıklarında rehabilitasyon
Hayrettin Kesmezacar
Masif rotator manşet yırtıklarında ters protez
Derya Çelik
Ters protez rehabilitasyonu
14 Kasım 2014 – Cuma
(Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
TOTBİD - SICOT Özel Oturumu
Artroplasti
İnstabil kalç artroplastisi
Oturum Başkanları:
Remzi Tözün, Gusta Ullmark
Gusta Ullmark
Total kalça protezinde çıkık: Risk faktörleri ve
tedavisi
Jean Prudron
İnstabil kalça artroplastisinde çözüm yolları dual mobilite
Remzi Tözün
Gelşimsel kalça displazisi hastalarında total
protez sonrası instabilite ve çözüm yolları
MUSTAFA HÜNER SALONU

Konferans 15 (09:30 - 09:55)
Eksternal Fiksasyon
Ne, nerede, nasıl: Çapraz K telinden uzaysal
fiksatöre
Oturum Başkanı: Hasan Havitçioğlu
Konuşmacı: Mehmet Kocaoğlu
MUZAFFER AYKURT SALONU
Panel 12
Genel Ortopedi
Kapalı kırık ve çıkıklara eşlik eden nörovasküler
yaralanmalara yaklaşım
Oturum Başkanları:
Aydın Yücetürk, Ahmet Pişkin
Ata Can Atalar
Koronoid kırıkları
Mehmet Ali Acar
Omuz ve Çevresi
Oturum Başkanı: Yılmaz Tomak
Konuşmacı: Taner Güneş
Arel Gereli
Dirsek ve el bileği çevresi
Oturum Başkanı: Vecihi Kırdemir
Tartışmacılar:
Mustafa Kürklü
Yılmaz Tomak
Mustafa Uysal
Panel 13
Omuz – Dirsek
Dirsek travmaları
Oturum Başkanları:
Kadir Ertem, İstemi Yücel
Konferans 16 (09:55 - 10:20)
Eksternal Fiksasyon
Şablon kağıdından i-Pad’e uzanan hikayemiz
Olgu Tartışması 2 (10:20 – 10:45)
Eksternal Fiksasyon
Uyku kaçıran olgular
ÖMER ÇELİKER SALONU
Mehmet Armangil
Pelvis ve kalça çevresi
İlhami Kuru
Diz ve ayak bileği çevresi
Mustafa Özkan
Radius başı kırıkları ve Essex Lopresti Lezyonu
Ufuk Nalbantoğlu
Humerus alt uç kırıkları
Hayrettin Kesmezacar
Dirsek instabiliteleri
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
Güncel Ortopedi 7
Ayak – Ayak bileği
Oturum Başkanları:
Ahmet Nedim Yanat, Tahir Öğüt
Aydıner Kalacı
Malleol kırıklarında ne zaman cerrahi?
Güven Bulut
Talus kırıklarında ne zaman cerrahi?
Cem Çopuroğlu
Kalkaneus kırıklarında ne zaman cerrahi?
Hakan Özdemir
Ayak yaralanmalarında ne zaman cerrahi?
Tahir Öğüt
Ayak bileği sorunları
BÜLENT KAVAKLI SALONU
Sözlü Bildiriler 11
Ortopedik Onkoloji
Benign tümörler
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Sözlü Bildiriler 3
Oturum Başkanları:
Osman Rodop, Murat Bülbül
Oturum Başkanları:
Ferdi Başkurt, Hasan Hallaçeli
S11-1
KEMİĞİN DEV HÜCRELİ TÜMÖRÜNDE SIVI
AZOTUN PÜSKÜRTME YÖNTEMİYLE
UYGULANMASI
Hasan Göçer
S11-2
ÇOCUKLUK ÇAĞI BENİGN KİSTİK KEMİK
LEZYONLARINA BAĞLI HUMERUS PATOLOJİK
KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE ELASTİK
İNTRAMEDÜLLER ÇİVİYLE BERABER
GREFTLEMENİN SONUÇLARI
İbrahim Halil Kafadar
S11-3
NORA LEZYONLARI: VAKA SERİSİ
Mahmut Kalem
S11-4
ENKONDROMLARDA STEREOLOJİK HACİM
DEĞERLENDİRMESİ: KLİNİK VE ANATOMİK PİLOT
ÇALIŞMA
Ahmet Karakaşlı
S11-5
İLERLEMİŞ PERİASETABULAR METASTATİK
LEZYONLARIN MODİFİYE HARRİNGTON
PROSEDÜRÜ İLE REKONSTRÜKSİYONU
Bülent Erol
09:30 – 10:45
S11-6
BASİT KEMİK KİSTLERİNE BAĞLI PATOLOJİK
KIRIKLARIN TEDAVİSİNDE KÜRETAJ-GREFONAJ
VE İNTRAMEDÜLLER DEKOMPRESYON
Emrah Çalışkan
S11-7
UZUN KEMİKLERDEKİ DÜŞÜK DERECELİ
KONDROSARKOM TEDAVİSİNDE UYGULANAN
İNTRALEZYONEL KÜRETAJ VE ÇİMENTOLAMA
SONUÇLARI
Musa Uğur Mermerkaya
S11-8
DİZ EKLEMİ ÇEVRESİ YERLEŞİMLİ DEV HÜCRELİ
KEMİK TÜMÖRLERİNİN KÜRETAJI, ADJUVAN
TEDAVİSİ VE ÇİMENTOLANMASI SONRASI GEÇ
DÖNEM FONKSİYONEL SONUÇLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yunus Emre Akman
S11-9
DİZ EKLEMİ ÇEVRESİ YERLEŞİMLİ DEV HÜCRELİ
KEMİK TÜMÖRLERİNDE KÜRETAJ, ADJUVAN
TEDAVİ VE ÇİMENTOLAMA SONRASI GEÇ
DÖNEMDEKİ ALT EKSTREMİTE DEFORMİTE
ANALİZİ
Yunus Emre Akman
S11-10
RADİUS DİSTAL UÇ YERLEŞİMLİ DEV HÜCRELİ
KEMİK TÜMÖRÜ SEBEBİYLE OPERE EDİLMİŞ
HASTALARIN FONKSİYONEL SONUÇLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yavuz Arıkan
10:45 – 11:15
Kahve Arası
ETEL KAYIRAN SALONU
14 Kasım 2014 – Cuma
(Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
Panel 14
Omurga
Servikal disk hernisi
MUSTAFA HÜNER SALONU

Oturum Başkanları:
Haluk Berk, Burak Akesen
Panel 15
Artroplasti
Periprostetik enfeksiyonlar
Oturum Başkanları:
Öner Şavk, Şükrü Solak
Ömer Akçalı
Klinik ve doğal seyir
İbrahim Tuncay
Tanı ve değerlendirme algoritması
Esat Kıter
Konservatif tedavi
Faik Altıntaş
Enfeksiyondan korunma yöntemleri algoritması
Jose Casamitjana
Anterior yaklaşımlar (disk protezi ve ASF)
Vasfi Karatosun
Tıbbi tedavi algoritması
Serdar Kahraman
Posterior yaklaşımlar (key hole foraminotomi)
Şükrü Araç
Cerrahi tedavi algoritması
Jose Casamitjana
Komplikasyonlar
MUZAFFER AYKURT SALONU
Videokonferans Oturumu 1
Pediatrik Ortopedi
Oturum Başkanları:
Gazi Zorer, Lokman Karakurt
Ali Fuat Karataş
Pavlik bandajı uygulanması
Emre Çullu
BTx-A-dozaj ayarlanması, uygulama
Murat Gürger
Çocuk ön kol kırığında kapalı redüksiyon +
perkütan tespit
Güney Yılmaz
Hemiepifizyodez-deformite analizi, zamanlama,
teknik
Timur Yıldırım
GKD-kapalı redüksiyon,alçı uygulanması
Cemalettin Aksoy
Dega osteotomisi
ÖMER ÇELİKER SALONU
Panel 16
Genel Ortopedi
Sık görülen tuzak nöropatileri
Oturum Başkanları:
Cihangir Tetik, Mehmet Akif Altay
Eren Cansü
Etiyoloji ve fizyopatoloji
Hakan Gündeş
Kubital tünel sendromu
Levent Yalçın
Karpal tünel sendromu
Erdem Bagatur
Tarsal tünel sendromu
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
Güncel Ortopedi 8
Omuz – Dirsek
Oturum Başkanları:
Selçuk Bölükbaşı, Barış Kocaoğlu
Taşkın Altay
Dirsek çevresi kırıkları
Hakan Gürbüz
Humerus cisim kırıklarında güncel tedavi
Mahir Mahiroğulları
Akut omuz çıkığında güncel tedavi
Ahmet Ekin
Dirsekte korkunç üçlüde güncel tedavi
BÜLENT KAVAKLI SALONU
Sözlü Bildiriler 12
Travma
Kalça
Oturum Başkanları:
Yalçın Tabak, Doğan Bek
S12-1
İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIĞI
İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEMESİNDE TEK VE ÇİFT C KOLLU FLOROSKOPİ KULLANIMININ
KARŞILAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF RANDOMİZE
ÇALIŞMA
Adnan Kara
S12-2
PROKSİMAL FEMUR KIRIKLARINDA UYGULANAN
BİPOLAR KALÇA PROTEZİNDEN SONRA ÖLÜM
ORANI
Ahmet Yılmaz
S12-3
DİNAMİK KALÇA VİDALARINDAKİ 25 MİLİMETRE
TİP-APEX MESAFESİ KURALI PROKSİMAL
ROTASYON ÖNLEYİCİ FEMUR ÇİVİLERİ İÇİN
GEÇERLİMİDİR?
Tayfun Bacaksız
S12-4
FEMUR TROKANTERİK KIRIKLARINDA DHS,
İNTERTAN VE PROKSİMAL FEMUR ANATOMİK
PLAK İLE İNTERNAL FİKSASYON YÖNTEMLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Çağrı Örs
S12-5
PROKSİMAL FEMUR KIRIĞI CERRAHİSİ SONRASI
MORTALİTEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: 168
HASTANIN RETROSPEKTİF ANALİZİ
Gökhan Karademir
11:15 – 12:30
S12-6
İNTERTROKANTERİK KIRIKLARDA ÇİFT AKSLI
SEFALOMEDÜLLER ÇİVİ İLE FİKSASYONUN
SONUÇLARI
Kadir Büyükdoğan
S12-7
FEMUR BOYUN KIRIKLARI CERRAHİSİNDE FARKLI
KANÜLE VİDA KOMBİNASYONLARI VE DİNAMİK
KALÇA ÇİVİSİ KARŞILAŞTIRMASI; SONLU
ELEMANLAR ANALİZİ
Turgut Akgül
S12-8
İLERİ YAŞLI PERTOKANTERİK FEMUR
KIRIKLARINDA PROKSİMAL FEMORAL ÇİVİ İLE
TEDAVİ. GÜVENLİ Mİ? ; ORTALAMA YAŞI 88
OLAN 51 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ender Sarıoğlu
S12-9
İNSTABİL FEMUR BOYUN KIRIKLARININ
İNTERNAL TESPİTİNDE VİDA SAYISI VE
YÖNELİMİNİN STABİLİTEYE ETKİSİ: SENTETİK
KEMİK MODELİNDE BİYOMEKANİK ÇALIŞMA
Seyit Ali Gümüştaş
S12-10
STABİL OLMAYAN INTERTROKANTERİK
KIRIKLARDA DİNAMİK KAYICI KALÇA ÇİVİSİ
UYGULAMA SONUÇLARI
Sinan Zehir
Abdi İbrahim Uydu Sempozyumu
Ortopedi ve Travmatolojide Nöropatik Ağrı: 3 Farklı
İlişki
Konuşmacı: Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu
13:15 – 14:00
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği
ETEL KAYIRAN SALONU
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Panel 4
Üst ekstremite kırıklarında cerrahi ve
rehabilitasyon
Oturum Başkanları:
Mustafa Özkan, Ali Kitiş
Tahir Süğün
Radius distal uç kırıklarında cerrahi ve
konservatif yaklaşımlar
Emel Çiçek
Radius distal uç kırıklarında rehabilitasyon
Ata Can Atalar
Humerus proksimal uç kırıklarında cerrahi
yaklaşımlar
Zeliha Başkurt
Humerus proksimal uç kırıklarında post-op
rehabilitasyon
14 Kasım 2014 – Cuma
(Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
Konferans 17 (14:00 – 14:25)
Genel Ortopedi
Torasik outlet sendromu
MUSTAFA HÜNER SALONU

Oturum Başkanı: Sinan Bilgin
Konuşmacı: Jose Casamitjana

Konferans 18 (14:25 – 14:50)
Genel Ortopedi
Kanıta dayalı tıp açısından PRP uygulamaları
Oturum Başkanı: Fatih Ekşioğlu
Konuşmacı: Hasan Tatari
Konferans 19 (14:50 – 15:15)
Artroplasti
Biolox delta ce-ce deneyimi
Oturum Başkanı: Ömer Faruk Bilgen
Konuşmacı: Raghu Raman
ÖMER ÇELİKER SALONU
Panel 17
El Cerrahisi
Kienböck hastalığı
Panel 18
Ortopedik Onkoloji
Patolojik kırıkların tedavisi
Sözlü Bildiriler 13
Genel Ortopedi
Deneysel araştırma
Oturum Başkanları:
Gürsel Leblebicioğlu, Sinan Adıyaman
Oturum Başkanları:
Nevzat Dabak, Burçin Keçeci
Oturum Başkanları:
Volkan Öztuna, Melih Güven
Taçkın Özalp
Etiyoloji, tanı, sınıflandırma
Bülent Erol
Selim tümörlere bağlı patolojik kırıkların tedavisi
Akın Üzümcügil
Artroskopik tedavi
Harzem Özger
Primer habis kemik tümörlerine bağlı patolojik
kırıkların tedavisi
Şadan Ay
Açık tedavi

MUZAFFER AYKURT SALONU
Kahraman Öztürk
Geç vakaların tedavisi
Osman Rodop
Metastatik tümörlere bağlı patolojik kırıkların
tedavisi
Mehmet Ayvaz
Vertebra patolojik kırıklarının tedavisi
S13-1
SIÇAN MODELİ ÜZERİNDE KAFA TRAVMASI
SONRASI ALINAN BEYİN OMURİLİK SIVISININ
KIRIK KAYNAMASI ÜZERİNE ETKİSİ
Alaaddin Levent Özgözen
S13-2
FEMUR ANATOMİSİNİN 3 BOYUTLU LAZER
TARAYICI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: KADAVRA
ÇALIŞMASI
Akif Mirioğlu
S13-3
OSTEOPOROTİK RATLARDA OLUŞTURULAN KIRIK
MODELİNİN İYİLEŞMESİNE ZOLEDRONİK ASİT
TEDAVİSİNİN HİSTOLOJİK VE BİYOMEKANİK
ETKİLERİ
Arif Aslan
S13-4
RATLARDA DENEYSEL OSTEOKONDRAL
DEFEKTLERDE İNTRAARTİKÜLER IGF’1 VE
HYALÜRONİK ASİD UYGULAMALARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
Celil Alemdar
S13-5
BOR İÇEREN NANO HİDROKSİAPATİT
SERAMİKLER OVARİYEKTOMİLİ TAVŞANLARIN
FEMURLARINA HYALURONANLA BİRLİKTE
İNTRAMEDÜLLER UYGULANDIĞINDA KEMİK
MİNERAL YOĞUNLUĞUNU ARTTIRIR
Eda Çiftci
14:00 – 15:15
S13-6
GANZ PERİASETABULAR OSTEOTOMİ İÇİN
MODİFİYE STOPPA YAKLAŞIMI, KADAVRA
ÇALIŞMASI
Mehmet Elmadağ
S13-7
TAVŞANLARDA STEROİDE BAĞLI FEMUR BAŞI
AVASKÜLER NEKROZUNDA DRİLLEME,
TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA VE KEMİK İLİĞİ
TEDAVİLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Mustafa Karakaplan
S13-8
GUMUS KATKILI KALSİYUM FOSFAT BAZLİ NANO
SERAMİK KAPLANMİS TİTANYUM
İMPLANTLARDA MEZENKİMAL KOK HÜCRE
BİYOUYUMLULUĞU
Nusret Kose
S13-9
KIKIRDAK TAMİRİNDE ALFA-TCP İLE
GÜÇLENDİRİLMİŞ PVA-PAA HİDROJELİNİN
TAVŞAN OSTEOKONDRAL DEFEKT MODELİNDEKİ
SONUÇLARI
Selami Çakmak
S13-10
KEMİĞİN ANTİMİKROBİYAL KAPLI VİDALARA
BİYOLOJİK YANITI: DENEYSEL HAYVAN MODELİ
ÇALIŞMASI
Mehmet Elmadağ
15:15 – 15:45
Kahve Arası
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
Güncel Ortopedi 9
SYADC
Oturum Başkanları:
İsmet Tan, Osman Tuğrul Eren
Emin Taşkıran
Kas tendon ve bağ yaralanmalarında iyileşme
biyolojisi
Tahsin Beyzadeoğlu
Spor travmatolojisi genel prensipleri
Özgür Ahmet Atay
Artroskopide temel prensipler ve yenilikler
Mustafa Karahan
Diz bağ yaralanmaları
BÜLENT KAVAKLI SALONU
Sözlü Bildiriler 14
Ayak - Ayak Bileği
Halluks valgus
Oturum Başkanları:
Haluk Yetkin, Feridun Çilli
S14-1
HALLUKS RİGİDUS CERRAHİ TEDAVİSİNDE
TOEFİT-PLUS TOTAL EKLEM ARTROPLASTİSİ
SONUÇLARI
Mustafa Altıntaş
S14-2
HALLUKS VALGUS CERRAHİSİNDE PREOP VE
POSTOP SESAMOİD REDÜKSİYONUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Çağrı Özcan
S14-3
HALLUKS RİGİDUS TEDAVİSİNDE METATARS BAŞI
YÜZEY DEĞİŞTİRİCİ HEMİARTROPLASTİ:
GÜVENİLİR BİR TEDAVİ SEÇENEĞİ MİDİR?
Esra Çirci
S14-4
DİSTAL CHEVRON OSTEOTOMİSİNDE YENİ BİR
BULGU: PROKSİMAL İNTERMETATARSAL
AYRIŞMA
Evren Akpınar
S14-5
İLERİ DERECE HALLUKS VALGUS OLGULARININ
MİNİ EKSTERNAL FİKSATÖR İLE TEDAVİSİ :
BİYOMEKANİK ÇALIŞMA
Mehmet Emin Erdil
S14-6
HALLUKS VALGUS TEDAVİSİNDE İKİ FARKLI
CERRAHİ TEKNİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI:
MODİFİYE LİNDGREN-TURAN & PROKSİMAL
KRESENTİK OSTEOTOMİ VE DİSTAL YUMUŞAK
DOKU PROSEDÜRÜ KOMBİNASYONU
Murat Aşcı
S14-7
ÇOK BOYUTLU HALLUKS VALGUS
DERECELENDİRME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ:
NİL HALLUKS VALGUS DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ
Nilgün Bek
S14-8
HALLUKS VALGUS TEDAVİSİNDE İKİ FARKLI
DİSTAL METATARSAL OSTETOMİSİNİN
RADYOLOJİK VE FONKSİYONEL SONUÇLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI; 1.METATARS UZUNLUK
DEĞİŞİMİ FONKSİYONEL SONUÇLARI NASIL
ETKİLER?
Olcay Güler
S14-9
ORTA VE AĞIR DERECE HALLUKS VALGUS
OLGULARINDA SCARF VE MAU
OSTEOTOMİLERİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK
SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF
RANDOMİZE ÇALIŞMA
Yavuz Akalın
S14-10
KNESİO BAND İLE HALLUKS VALGUS
KONSERVATİF TEDAVİSİ
Uğur Tiftikçi
ETEL KAYIRAN SALONU
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Panel 5
Fizyoterapi modaliteleri
Oturum Başkanları:
Bülent Elbasan, Feryal Subaşı
Meriç Şenduran
Sıcak tedavinin fizyoterapide kullanımı
İlkşan Demirbüken
Soğuk tedavinin fizyoterapide kullanımı
Tüzün Fırat
Ortopedik rehabilitasyonda NMES
14 Kasım 2014 – Cuma
(Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
Konferans 20 (15:45 - 16:10)
Ortopedik Onkoloji
Kas iskelet tümörlerinin protezle
rekonstrüksiyonunda yeni gelişmeler ve
hipotansif anestezi
MUSTAFA HÜNER SALONU


Sözlü Bildiriler 16
Ayak – Ayak Bileği
Travma
Oturum Başkanları:
Vedat Şahin, Osman Tecimel
Oturum Başkanları:
Hüsamettin Çakııcı, Abuzer Uludağ
Oturum Başkanları:
Levent Karapınar, Rahmi Can Akgün
S15-1
KONSERVATİF TEDAVİ EDİLEN ÇOCUK FEMUR
DİAFİZ KIRIKLARINDA REMODELİZASYONUN
TAKİP SÜRESİ İLE İLİŞKİSİ
Savaş Çamur
S16-1
MEDİAL MALLEOL KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE
KAPALI REDÜKSİYON VE PERKÜTAN TESPİT
YÖNTEMİ
Hüsamettin Özdemir
Mehmet Arazi
Pelvis ve asetabulum kırkları
S15-2
ÇOCUK PELVİS KIRIKLARI: 10 YILDA BİR TRAVMA
MERKEZİNE BAŞVURAN OLGULARIN ÖZELLİKLERİ
Ali Turgut
S16-2
ANTERİOR TİBİAL KAYICI GREFT TEKNİĞİ İLE
AYAK BİLEĞİ ARTRODEZİ VE AYAK BİLEĞİ TESBİTİ
Ahmet Yılmaz
Atilla Sancar Parmaksızoğlu
Tibia kırıkları
S15-3
REDÜKSİYONLARI LİTERATÜRE GÖRE KABUL
SINIRLARI İÇİNDE VE DIŞINDA OLAN ÇOCUK
ÖNKOL KIRIKLARININ KONSERVATİF TEDAVİ
SONUÇLARININ RADYOLOJİK VE FONKSİYONEL
AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet Korkmaz
S16-3
EKLEM İÇİ KALKANEUS KIRIKLARININ KİLİTLİ
KALKANEUS PLAĞI İLE TESPİTİ VE KLİNİK
SONUÇLARI
Alican Barış
Namık Şahin
Normal alt ekstremite
Vecihi Kırdemir
Olgu örnekleri
Gökhan Maralcan
Normal üst ekstremite
Konferans 22 (16:35 – 17:00)
Ortopedik Onkoloji
Ortopedik onkolojide navigasyon
Yıldırım Türk
Olgu örnekleri
Oturum Başkanı: Murat Hız
Konuşmacı: Lee Jays
S15-4
ÇOCUKLARDA İHMAL EDİLMİŞ HUMERUS
LATERAL KONDİL KIRIKLARI
Mehmet Gem
S15-5
KONJENİTAL DİZ ÇIKIKLARI
Murat Aşcı
S15-6
PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA GERÇEK LATERAL
DİRSEK GRAFİSİ ELDE EDİLMESİNDE PRATİK BİR
METOD: AYAKTA SELAM VERME
Mehmet Burtaç Eren
15.45 – 17:00
S15-7
ÇOÇUK SUPRAKONDİLLER HUMERUS
KIRIKLARINDA SKOPİ YÖNETİMİ
Murat Özşahin
S15-8
ÇOCUK FEMUR KIRIKLARININ TİTANYUM ELASTİK
ÇİVİ VEYA PLAK İLE TEDAVİSİNİN KAS GÜCÜNE
OLAN ETKİSİ
Serhan Ünlü
S15-9
ÇOCUKLARDA RADİUS-ULNA DİYAFİZ
KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE RETROGRAD KANAL
İÇİ ESNEK ÇİVİLEMENİN ETKİNLİĞİ
Yavuz Ünlü
S15-10
ÇOCUKLARDA YÜZEN DİZ VE TEDAVİ
YÖNTEMLERİ
Yavuz Ünlü
17:00 – 17:15
Kahve Arası
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
Sözlü Bildiriler 15
Pediatrik Ortopedi
Travma
Oturum Başkanı: Ahmet Kapukaya
Konuşmacı: Firuzan Numan

ÖMER ÇELİKER SALONU
Panel 19
Genel Ortopedi
Normal dizilim, yönelim ve kinematik
Oturum Başkanı: Önder Ofluoğlu
Konuşmacı: Lee Jays
Konferans 21 (16:10 - 16:35)
Ortopedik Onkoloji
Ortopedik onkolojide girişimsel radyoloji
uygulamaları
MUZAFFER AYKURT SALONU
S16-4
DİSTAL TİBİADA EPİFİZYOLİZ SONRASI
GEÇİRİLMİŞ CERRAHİLERİN AYAK BİLEĞİ
DEFORMİTESİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
Barış Özkul
S16-5
DİSTAL TİBİA KIRIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ,
AÇIK MI MİPO MU?
Fevzi Sağlam
S16-6
KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ İLE TEDAVİ EDİLEN
TİBİA DİAFİZ KIRIĞINA EŞLİK EDEN SİNDESMOZ
SEVİYESİNİN ÜSTÜNDEKİ FİBULA KIRIKLARININ
TESPİTİ İHMAL EDİLEBİLİR Mİ?
Mehmet Ali Talmaç
Güncel Ortopedi 10
Travma
Oturum Başkanları:
Akif Güleç, Hakan Kınık
Oğuz Poyanlı
Femur kırıkları
Cenk Özkan
Eksternal fiksasyonda temel prensipler ve
yenilikler
BÜLENT KAVAKLI SALONU
Sözlü Bildiriler 17
Omurga
Dejeneratif omurga sorunları
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
Panel 6
Kıkırdak tedavisi
Oturum Başkanları:
Ali Şehirlioğlu, Erhan Sesli
Oturum Başkanları:
Cengiz Şen, Gürsoy Coşkun
S17-1
OSTEOPORPOTİK OMURGANIN CERRAHİ
TEDAVİSİNDE STRATEJİK VERTEBRALARA
POLİMETİLMETAKRİLAT UYGULAMASI
Mehmet Nuri Erdem
S17-2
Dejenaratif lumbar hastalıkların tedavisinde 70
yaş üstü hastalarda uzun segment füzyon
sonuçları
Mustafa Celiktas
S17-3
MUSKÜLER DİSTROFİ ZEMİNİNDE OLUŞAN
SERVİKAL HİPERLORDOZUN C7-T1 ANTERİOR
KAPALI KAMA KEMİK-DİSK-KEMİK OSTEOTOMİ
İLE TEDAVİSİ: ENDER GÖRÜLEN DEFORMİTE İÇİN
YENİ BİR CERRAHİ TEKNİK
Kamil Çağrı Köse
S17-4
ÜÇ KOLON OSTEOTOMİLERİ SONRASI OLUŞAN
GENİŞ LAMİNA DEFEKTLERİNİN FEMORAL STRAT
GREFT KULLANILARAK ÖRTÜMÜ
Meriç Enercan
S17-5
ERİŞKİN YAŞ GRUBUNDAKİ DORSAL
HEMİVERTEBRAYA BAĞLI GELİŞEN VE
NÖROLOJİK DEFİSİT OLUŞTURAN KESKİN AÇILI
KİFOTİK DEFORMİTELERDE CERRAHİ TEDAVİ
Bahadır Gökçen
S16-7
TOTAL AYAK BİLEĞİ ARTROPLASTİSİ VE KLİNİK
SONUÇLARIMIZ
Murat Çalbıyık
S17-6
YAŞLI HASTALARDA NÖROLOJİK HASAR
OLUŞTURMUŞ OSTEOPOROTİK VERTEBRA
KIRIKLARININ MODİFİYE PVCR YÖNTEMİ İLE
TEDAVİSİ
Erden Ertürer
S16-8
AYAK BİLEĞİ ARTRODEZİNDE FARKLI VİDALARIN
STABİLİTESİNİN BİYOMEKANİK OLARAK
KARŞILAŞTIRILMASI
Natig Valiyev
S17-7
OSTEOPOROTİK HASTALARDA S2 ALAR-İLİAK
TESPİTE AİT RADYOLOJİK SONUÇLARIN VE
KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çağatay Öztürk
S16-9
LİSFRANK YARALANMASININ CERRAHİ
TEDAVİSİNDE FONKSİYONEL VE
PEDOBAROGRAFİK SONUÇLARA ETKİLİ
FAKTÖRLER
Özgür Baysal
S17-8
OSTEOPOROTİK VERTEBRA KOMPRESYON
KIRIKLARININ UNİPEDİKÜLER VERTEBROPLASTİ
İLE TEDAVİSİ
Salih Beyaz
S16-10
MAYIN YARALANMALARI SONRASI GELİŞEN
KOMPLEKS ARKA AYAK YARALANMALARINDA
AMPUTASYON VE FONKSİYONEL
REKONSTRUKSİYONUN KARŞILAŞTIRILMASI:
UZUN DÖNEM RETROSPEKTİF KARŞILAŞTIRMA
Bahtiyar Demiralp
ETEL KAYIRAN SALONU
S17-9
ŞİDDETLİ OSTEOPOROZU OLAN HASTALARDA
GENİŞLEYEBİLİR TİTANYUM PEDİKÜL VİDALARIN
FONKSİYONEL VE RADYOGRAFİK SONUÇLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Koray Tosyalı
S17-10
KİFOZ DEFORMİTE TEDAVİSİNDE, POSTERİOR
SPİNAL ENSTURMAN DİSTALDE ÇIKMANIN
(PULLOUT) ÖNLENMESİ; DEĞİŞİK TESPİT
YÖNTEMLERİ BİOMEKANİK OLARAK
KARŞILAŞTIRILMASI.
Vadym Zhamilov
Önder Kılıçoğlu
Kıkırdak Anatomisi ve Biyomekaniği
Mehmet Erdil
Dizde kıkırdak patolojilerinde cerrahi yaklaşımlar
Ebru Kaya Mutlu
Dizde kıkırdak patolojilerinde rehabilitasyon
14 Kasım 2014 – Cuma
(Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
MUSTAFA HÜNER SALONU
Aile Meclisi
Etik Sorunlar
17:15 – 19:00
21:00 - 23:00
MUZAFFER AYKURT SALONU
ÖMER ÇELİKER SALONU
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
BÜLENT KAVAKLI SALONU
ETEL KAYIRAN SALONU
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Sözlü Bildiriler 4
Başkanlar:
Sait Ada, Bülent Alparslan
Oturum Başkanları:
Şule Demirbaş, Tüzün Fırat
TOTBİD – AGUH MECLİSİ
15 Kasım 2014 – Cumartesi
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
MUSTAFA HÜNER SALONU
Konferans 23 (08:00 – 08:25)
Ayak – Ayak bileği
Total ayak bileği artroplastisi mi artrodezi mi?

Oturum Başkanı: Tanıl Esemenli
Konuşmacı: Armen Kelikian
Konferans 25 (08:25 – 08:50)
Ayak – Ayak bileği
Travma sonrası kronik ayak bileği diyastazı:
Biyomekanik sonuçları ve bağ tamiri
planlaması

Olgu tartışması 3
Omurga
Büyüyen omurgada sagittal düzlem
deformiteleri
Panel 20
Ortopedik Onkoloji
Pelvis yerleşimli tümörlerde tedavi
Oturum Başkanı: Selçuk Bölükbaşı
Konuşmacı: Sercan Akpınar
Oturum Başkanları:
Ufuk Talu, Yetkin Söyüncü
Oturum Başkanları:
Yener Sağlık, Şafak Güngör
Tartışmalı Oturum 5 (08:25 – 08:50)
Omuz – Dirsek
Rotator manşet tamiri
Kerem Bilsel
Tek sıra
Osman Güven
Çift sıra
Konferans 26 (08:50 -09:15)
Ayak – Ayak bileği
Sekonder subtalar füzyon
Oturum Başkanı: Kaya Akan
Konuşmacı: Roy Sanders

ÖMER ÇELİKER SALONU
Konferans 24 (08:00 – 08:25)
Omuz - Dirsek
Rotator manşet yırtıklarında tamir sonrası
iyileşme biyolojisi
Oturum Başkanı: Mustafa Yel
Oturum Başkanı: Devrim Akseki
Konuşmacı: Rene Grass
MUZAFFER AYKURT SALONU
Konferans 27 (08:50 -09:15)
Omuz - Dirsek
Proksimal humerus kırıkları
Oturum Başkanı: Kenan Sarıdoğan
Konuşmacı: Mehmet Demirhan
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
Güncel Ortopedi 11
Kalça
Oturum Başkanları:
Doğan Bek, Ahmet Fırat
Yusuf Öztürkmen
Kalçada osteonekroz, osteotomi ve artrodez
Tartışmacılar:
Mehmet Aydoğan
Murat Bezer
Fatih Dikici
Serkan Erkan
Çağatay Öztürk
Levent Eralp
Selim pelvik kemik tümörleri
Murat Hız
Habis pelvik kemik tümörleri
Dündar Sabah
Pelvik yumuşak doku tümörleri
Kerem Başarır
Pelvik metastazlar
Mehmet Aşık
Kalça koruyucu cerrahi
Mustafa Başbozkurt
Primer artroplasti
Şükrü Araç
Revizyon artroplasti
BÜLENT KAVAKLI SALONU
Sözlü Bildiriler 18
Travma
Pelvis
Oturum Başkanları:
Ahmet Harma, Naci Ezirmik
S18-1
İZOLE PUBİK KOL KIRIKLI HASTALARA
YAKLAŞIM:102 HASTANIN ÖĞRETTİKLERİ
Ali Turgut
S18-2
OSTEOPOROTİK İKİNCİL KIRIKLARIN
ÖNLENMESİNE ORTOPEDİK CERRAHLARIN BAKIŞ
AÇISI; ANKET ÇALIŞMASI
Harun Reşit Güngör
S18-3
PELVİS TRAVMASI ERKEK HASTALARDA EREKTİL
DİSFONKSİYONU TETİKLER Mİ?
Hasan Hüseyin Ceylan
S18-4
PELVİSİN İNSTABİL POSTERİOR HALKA
YARALANMALARINDA PERKUTAN İLİOSAKRAL
VİDA İLE TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
Mehmet Bulut
S18-5
ANTREİOR ASETABULUM KIRIKLARINDA
MODİFİYE STOPPA YAKLAŞIMI KULLANILARAK
YAPILAN TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
Mehmet Elmadağ
08:00 – 09:15
S18-6
TRANSVERS ORİENTE ASETABULUM
KIRIKLARINA EŞLİK EDEN PELVİK YARALANMA
TÜRLERİ
Özgür Selek
S18-7
ASETABULUM KIRIKLARINA EŞLİK EDEN
POSTERİOR KALÇA ÇIKIKLARI VE MODİFİYE
POSTERİOR KALÇA KISA DIŞ ROTATOR
KORUYUCU YAKLAŞIM SONUÇLARIMIZ
Özgür Selek
S18-8
PERKUTANÖZ İLİOSACRAL VİDA
YERLEŞTİRİLMESİNDE TEK İNLET POZİSYONU
YETERLİ Mİ ? KADAVRA ÇALIŞMASI
Ahmet Özmeriç
S18-9
SAKRALİZE DİSMORFİK VE NORMAL ÜST SAKRAL
SEGMENTLERİN MORFOMETRİK
KARŞILAŞTIRMASI
Kadir Bahadır Alemdaroğlu
S18-10
ASETABULUM KIRIKLARININ CERRAHİ
TEDAVİSİNDE MODİFİYE STOPPA YAKLAŞIMI
Şenol Bekmez
09:15 – 09:30
Kahve Arası
ETEL KAYIRAN SALONU
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Panel 7
Fizyoterapide farklı değerlendirme yöntemleri
Oturum Başkanları:
Serap İnal, Nilgün Bek
Hayri Ertan
Yüzeyel EMG’nin fizyoterapide kullanımı
Sevgi Sevi Yeşilyaprak
Diagnostik USG’nin fizyoterapide kullanımı
Feza Korkusuz
Sporda hareket analizi
15 Kasım 2014 – Cumartesi (Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
Konferans 28 (09:30 – 09:55)
Travma
İntertrokanterik kırıkların tedavisi
MUSTAFA HÜNER SALONU

Oturum Başkanı: Mustafa Başbozkurt
Konuşmacı: Roy Sanders
Konferans 29 (09:55 -10:20)
Genel ortopedi
Ortopedik cerrahide BMP kullanımının
güvenilirliği

Konferans 30 (10:20 – 10:45)
Omurga
Omurga cerrahisi pratiğimdeki
komplikasyonlar ve çıkardığım dersler
Oturum Başkanı: Necdet Altun
Konuşmacı: Emre Acaroğlu
Sözlü Bildiriler 19
Pediatrik Ortopedi
GKD
Sözlü Bildiriler 20
Genel Ortopedi
Karma
Oturum Başkanları:
Haluk Yetkin, Meriç Çırpar
Oturum Başkanları:
Orhan Büyükbebeci, Hakan Atalar
Oturum Başkanları:
Mahmut Mutlu, Fatih Karaaslan
Ali Öznur
Lapidus girişimi
S19-1
GKD TEDAVİSİNDE PELVİK OSTEOTOMİLERİN
ETKİNLİĞİ
Akif Mirioğlu
S20-1
PELVİK ÜÇLÜ OSTETOMİ YAPILAN HASTALARIN
ORTA DÖNEM KLİNİK SONUÇLARI VE LABRAL
YIRTIK VARILIĞININ ARAŞTIRLIMASI
Barış Özkul
Mustafa Ürgüden
Ludloff osteotomisi

ÖMER ÇELİKER SALONU
Panel 21
Ayak – Ayak Bileği
Halluks valgus: Güncel tedaviler
Kaan Irgıt
Scarf osteotomisi
Oturum Başkanı: Ufuk Aydınlı
Konuşmacı: Alberto Diez Ulloa
MUZAFFER AYKURT SALONU
Semih Ayanoğlu
Modifiye Chevron osteotomisi
S19-2
GELİŞİMSEL KALÇA ÇIKIĞININ SALTER
OSTEOTOMİSİ İLE CERRAHİ
TEDAVİSİNDE;FEMORAL KISALTMA
OSTEOTOMİSİ YAPILAN HASTALAR İLE
PREOPERATİF İSKELET TRAKSİYONU YAPILAN
HASTALARIN SONUÇLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
Mahmut Bilir
S20-2
GÜVENLİ DİSLOKASYON NE KADAR GÜVENLİ
Furkan Yapıcı
S20-3
PATELLOFEMORAL AĞRI SENDROMUNDA Q
AÇISI PROPRİYOSEPSİYONU ETKİLER Mİ?
Esra Ateş Numanoğlu
S19-3
AÇIK REDÜKSİYON İLE TEDAVİ EDİLEN 18 AYDAN
KÜÇÜK GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİLİ
HASTALARIN ORTA DÖNEM SONUÇLARI
İbrahim Sungur
S20-4
PERONEAL SPASTİK DÜZTABAN HASTALIĞI VE
DÜŞÜK ZEKA DÜZEYİ: YENİ TANIMLANAN BİR
İLİŞKİ
Önder Kılıçoğlu
S19-4
6 AY ÜSTÜNDEKİ GELİŞİMSEL KALÇA
DİSPLAZİ’LİBEBEKLERDE PAVLİK BANDAJI
KULLANIMI MÜMKÜN MÜ? ETKİLİ Mİ?
Oktay Adanır
S20-5
KRONİK SİNOVİT MODELİNDE İNTRAARTİKÜLER
BLEOMİSİNİN ETKİNLİĞİNİN METOTREKSAT İLE
KARŞILAŞTIRILMASI
Gökhan Maralcan
S19-5
GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ’NİN TEŞHİSİNDE
ULTRASONOGRAFİ: KİMLERİ TARAMALIYIZ?
Olcay Güler
S20-6
EKSTRAARTİKÜLER DEFORMİTELERİN EŞLİK
ETTİĞİ GONARTROZLARIN TEDAVİSİNDE ETKİN
BİR CERRAHİ KOMBİNASYON: TOTAL DİZ
PROTEZİ VE KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ İLE TEK
SEANS TEDAVİ
Bilal Birkan Demir
09:30 – 10:45
S19-6
GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİNİN KAPALI
REDÜKSİYON İLE TEDAVİSİNDE AVASKÜLER
NEKROZ GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Orhan Balta
S19-7
GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİNİN KAPALI
REDÜKSİYON İLE TEDAVİSİNDE TEDAVİYE
BAŞLANILDIĞINDA FEMUR BAŞININ
YERLEŞİMİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLAR
ÜZERİNE ETKİSİ
Orhan Balta
S19-8
GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİNDE KASHIWAGI
SINIFLAMASI VE REDUKSİYONUN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özhan Pazarcı
S19-9
GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİNDE SALTER
PELVİK OSTEOTOMİSİNİN ERKEN DÖNEM
SONUÇLARI
Sinan Zehir
S19-10
GRAF TİP 2A KALÇALAR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ?
Fuat Bilgili
10:45 – 11:15
Kahve Arası
S20-7
KONTROLLÜ SÜREKLİ KOMPRESYON YAPABİLEN
PLAK
Ahmet Karakaşlı
S20-8
GEÇİCİ KALÇA OSTEOPOROZU VAKALARINDA
TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Olcay Güler
S20-9
YÜKSEK ENERJİLİ ATEŞLİ SİLAH
YARALANMALARINDA ERKEN DÖNEM
EKSTREMİTE AMPUTASYONUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Özgür Çiçekli
S20-10
OMUZ DİSFONKSİYONLARI İLE CORE İNSTABİLİTE
ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI?
Zeynep Hazar
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
Güncel Ortopedi 12
Ortopedik Onkoloji
Oturum Başkanları:
Murat Hız, Murat Arıkan
Mehme Ali Deveci
Kas iskelet sistemi tümörlerinde değerlendirme
ve tanı
Serdar Özbarlas
Benign kas iskelet sistemi tümörlerinde tedavi
prensipleri
Ahmet Kapukaya
Malign kas iskelet sistemi tümörlerinde tedavi
prensipleri
Volkan Öztuna
Metabolik kemik hastalıkları
BÜLENT KAVAKLI SALONU
ETEL KAYIRAN SALONU
Sözlü Bildiriler 21
El Cerrahisi
Travma
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Sözlü Bildiriler 5
Oturum Başkanları:
İlhami Kuru, Yunus Doğramacı
Oturum Başkanları:
Zafer Erden, Meltem Işıntaş Arık
S21-1
RADİUS ALT UÇ KIRIKLARINDA EKSTERNAL
FİKSATÖR VE ALÇI TEDAVİLERİ SONRASI
FONKSİYONEL SONUÇLARIN VE İZOKİNETİK TEST
DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Abdulrahim Dündar
S21-2
VOLAR PLAK UYGULANAN RADİUS DİSTAL UÇ
KIRIKLARINDA VİDANIN DORSAL KORTEKS
PENETRASYONU TESPİTİNDE 4 YÖNLÜ
RADYOGRAFİ İLE ULTRASONOGRAFİ’ NİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Adnan Kara
S21-3
VOLAR KİLİTLİ PLAK UYGULANAN DİSTAL RADİUS
KIRIKLARINDA FLEKSÖR POLLİSİS LONGUS(FPL)
TENDON KOMPLİKASYONLARININ
ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Adnan Kara
S21-4
DORSAL AÇILANMALI RADİUS
MALUNİONLARINDA VOLAR İNSİZYON İLE
KORREKSİYON OSTEOTOMİSİ KISA DÖNEM
SONUÇLARIMIZ
Ali Tecirli
S21-5
EKLEM UZANIMI OLMAYAN METAKARPAL
KEMİK KIRIKLARINDA KAPALI REDÜKSİYON MU
PLAK İLE TESPİT Mİ?
Mahmut Özdemir
S21-6
SKAFOİD KIRIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİNDEN
SONRA GELİŞEN KARPAL İNSTABİLİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yiğit Erdağ
S21-7
OSSEÖZ MALLET FİNGER’ IN KANCALI PLAK İLE
TEDAVİSİ VE SONUÇLARIMIZ
Gökçer Uzer
S21-8
RADİUS ALT UÇ KIRIKLARINA EŞLİK EDEN ULNAR
STİLOİD KIRIKLARINDA TESPİT YAPILANLAR İLE
YAPILMAYANLARIN SONUÇLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
Serkan Aykut
S21-9
MALLET KIRIĞINDA EKSTANSİYON BLOK İÇİN TEK
TEL YETERLİ MİDİR?
Ulaş Akgün
S21-10
PARÇALI PROKSİMAL FALANKS KIRIKLARINDA
MİNİMAL İNVAZİV PLAK İLE OSTEOSENTEZ
Yusuf Gürbüz
15 Kasım 2014 – Cumartesi (Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
Panel 22
Omurga
AO Spine: Omurga enfeksiyonları
Oturum Başkanları:
Emre Acaroğlu, Can Koşay
Alberto Diez Ulloa
Non-spesifik spondilodiskit
Ufuk Talu
Tüberküloz spondiliti
Metin Özalay
Cerrahi enfeksiyonlar
MUSTAFA HÜNER SALONU

MUZAFFER AYKURT SALONU
ÖMER ÇELİKER SALONU
TOAK Özel Oturumu
Genel Ortopedi
Ortopedide inovasyon
Sözlü Bildiriler 22
Ayak – Ayak Bileği
Diğer
Sözlü Bildiriler 23
Travma
Ayak - Çocuk
Oturum Başkanları:
Feza Korkusuz, Aksel Seyahi
Oturum Başkanları:
Yüksel Yurttaş, Oktay Belhan
Oturum Başkanları:
Serdar Necmioğlu, Koray Ünay
Hasan Havıtçıoğlu
Patent ön araştırması, gerçekleştirilmesi ve
sorunları
S22-1
TALUS ÇATISINDAKİ OSTEOKONDRAL
LEZYONLARIN AÇIK MOZAİKPLASTİ TEKNİĞİYLE
TEDAVİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI
Murat Gül
S23-1
DEPLASE SUPRAKONDİLER HUMERUS
KIRIKLARININ AÇIK CERRAHİ İLE TEDAVİSİNİN
ORTALAMA 22.4 YILLIK TAKİP SONUÇLARI
Mehmet Fatih Güven
S22-2
AĞRILI TARSAL KOALİSYONDA DOĞAL SEYİR VE
TEDAVİ SEÇENEKLERİNİN ETKİNLİĞİ
Fuat Bilgili
S23-2
EPİFİZ KIRIKLARININ N-BUTYL-2CYANOACRYLATE(NBCA) VE VİDA İLE TESPİTİN
KIRIK İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN
RADYOLOJİK VE HİSTOLOJİK OLARAK
KARŞILAŞTIRILMASI: TAVŞANLARDA DENEYSEL
ÇALIŞMA
Sadullah Kara
Erbil Oğuz
Tasarımdan üretime üç boyutlu yazıcı teknolojisi
Hayri Dursunoğlu
Sanayide ürün geliştirilmesi
Teyfik Demir
İmplantlar ve standartları
11:15 – 12:30
S22-3
METATARS BAŞLARI ALTINDAKİ YÜK DAĞILIMINI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Murat İlikmen
S22-4
İHMAL EDİLMİŞ AŞİL TENDON YIRTIKLARINDA
MODİFİYE LYNDHOLM TEKNİĞİ
Mehmet Faruk Çatma
S23-3
TALUS BOYUN VE GÖVDE KIRIKLARININ CERRAHİ
TEDAVİSİ: ORTA DÖNEM FONKSİYONEL VE
RADYOLOJİK SONUÇLAR
İbrahim Azboy
S22-5
AYAK VE AYAK BİLEĞİ KULLANILABİLİRLİK
ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE ÇEVİRİSİ VE KÜLTÜREL
ADAPTASYONU
Melih Malkoç
S23-4
EKLEM DIŞI DİSTAL TİBİA KIRIĞI TEDAVİSİNDE
MİNİMAL İNVAZİF PLAK OSTEOSENTEZ
SONUÇLARIMIZ
Kubilay Uğurcan Ceritoğlu
S22-6
PES PLANUS KALKANEAL AÇILARI ETKİLİYOR
MU?
Ömer Erşen
S23-5
EKLEM İÇİ KALKANEUS KIRIKLARINDA CERRAHİ
TEDAVİ (İKİ FARKLI YÖNTEMİN
KARŞILAŞTIRILMASI)
Mehmet Gem
S22-7
TOPUK DİKENİNDE FARKLI İKİ FREKANS VE
YOĞUNLUKTA RADİAL ŞOK DALGA TEDAVİSİNİN
ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: RANDOMİZE
KONTROLLÜ ÇALIŞMA
Selnur Narin
S22-8
AKUT AŞİL TENDON RÜPTÜRLERİNDE PERKUTAN
TAMİR
Serhan Ünlü
S22-9
CİDDİ EKİNOVARUS DEFORMİTELİ ERİŞKİN
HASTALARIN TEDAVİSİNDE TALEKTOMİ VE
TİBİOKALKANEAL ARTRODEZ
Şükrü Sarper Gürsu
S22-10
DİYABETİK AYAK YARALARINDA EPİDERMAL
BÜYÜME FAKTÖRÜ DENEYİMİ
Ünal Sülük
S23-6
HANGİ İKİ DEĞİŞİK KİRŞNER TELİ İLE TESPİT VE
İMMOBİLİZASYON YÖNTEMİ DİSTAL RADİUS
KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE DAHA İYİ BİR
SEÇİMDİR?
Cüneyd Günay
S23-7
GARTLAND TİP 3 SUPRAKONDİLER HUMERUS
KIRIKLARINDA INTRAMEDÜLLER PİNLEMENİN
KAYNAMA VE EKLEM AÇIKLIĞINA KATKISI
Mert Karaduman
S23-8
AYAK BİLEĞİ POSTERIOR MALLEOL KIRIKLARININ
UZUN DÖNEM SONUÇLARI
Osman Lapçin
S23-9
AO SINIFLAMASINA GÖRE TİP 31-A KIRIKLARININ
PROKSİMAL FEMORAL ÇİVİLEME YÖNTEMİ İLE
TEDAVİSİ
Yenel Gürkan Bilgetekin
S23-10
İNTRAARTİKÜLER KALKANEUS KIRIKLARINDA
AÇIK REDÜKSİYON İNTERNAL FİKSASYON
YÖNTEMİ; KLİNİK VE RADYOLOJİK SONUÇLAR
Zeynel Mert Asfuroğlu
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
Güncel Ortopedi 13
Pediatrik Ortopedi
Oturum Başkanları:
Emel Gönen, Mehmet Bulut
Safa Kapıcıoğlu
Çocuklarda ayak sorunları
Hüseyin Yorgancıgil
Çocularda kalça ve ayak dışı gelişimsel alt
ekstremite sorunları
Feyyaz Akyıldız
GKD, PEV dışı konjenital anomaliler, displaziler
Cemil Yıldız
Nöromusküler sorunlar
BÜLENT KAVAKLI SALONU
Sözlü Bildiriler 24
Artroplasti
Karma
Oturum Başkanları:
Murat Altay, Fatih Pestilci
S24-1
TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ DİREKT ANTERİOR
YAKLAŞIMINDA ÖĞRENME EĞRİMİZ
Fatih Yıldız
Abdi İbrahim Uydu Sempozyumu
Sorularla spor ve enflamasyon
Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa Karahan
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Panel 8
Kalça ve diz artroplastisi cerrahisi ve
rehabilitasyonu
Oturum Başkanları:
Halit Pınar, Defne Kaya
Murat Bozkurt
GKD zemininde kalça artroplastisi
S24-2
FEMUR BOYUN KIRIKLARINDA OSTEOSENTEZ
SONRASI GELİŞEN KOMPLİKASYONLARIN
TEDAVİSİNDE TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ
UYGULAMALARININ SONUÇLARI
Fevzi Birişik
Yıldız Akbaba
GKD zemininde kalça artroplastisi sonrasında
rehabilitasyon
S24-3
EŞ ZAMANLI BİLATERAL TOTAL DİZ
ARTROPLASTİSİNDE PERİARTİKULER KOKTEYL
İNFİLTRASYONU SONRASI UYGULANAN CİLTALTI
SÜREKLİ ANALJEZİK İNFÜZYONUN ETKİSİ
Mehmet Yücehan
İnci Yüksel
Diz protezlerinde rehabilitasyon
S24-4
TİTANYUM KALÇA PROTEZİ İLE İNTRAMEDÜLLER
ÇİVİ KOMBİNASYONU, İMPLANT ÜZERİNDEKİ
STRESS DAĞILIMINI NASIL ETKİLER? KOMBİNE
KALÇA VE FEMUR KIRIKLARI İÇİN YENİ BİR
İMPLANT DİZAYNI
Mehmet Nuri Konya
S24-5
DENEYSEL ENFEKTE DİZ PROTEZİ MODELİNDE
ENFEKSİYONUN ERADİKASYONU VE EKLEM
KIKIRDAĞI HASARI ÜZERİNDE İNTRAARTİKÜLER
UYGULANAN OZONUN ETKİLERİ
Alper Kurtoğlu
S24-6
60 YAŞ ALTI BAYAN MEDİAL EKLEM
OSTEOARTRİTİ OLAN HASTALARDA
UNİKOMPARTMANTAL DİZ PROTEZİ VE YÜKSEK
TİBİAL OSTEOTOMİNİN KLİNİK VE FONKSİYONEL
SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRMASI
Gökçer Uzer
S24-7
60 YAŞ ALTI UNİKOMPARTMANTAL DİZ PROTEZİ
YAPILAN HASTALARDA MEDİAL EKLEM
ARALIĞINDAKİ DARALMANIN FONKSİYONEL
SONUÇLARA ETKİSİ
Gökçer Uzer
S24-8
OSTEOPOROZ VE DİZ PROTEZİ
OPERASYONLARINDAKİ KANAMA MİKTARI
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Murat Kaan Atalay
S24-9
BİYOFİLM OLUŞTURAN S.EPİDERMİDİS VE
P.AERUGİNOSA E VİTAMİNLİ YÜKSEK ÇAPRAZ
BAĞLI-ULTRA YÜKSEK MOLEKÜL AĞIRLIKLI(YÇBUYMA) POLİETİLEN İMPLANTINA, E VİTAMİNSİZ
YÇB-UYMA POLİETİLEN İMPLANTINA KIYASLA
DAHA AZ YAPIŞMAKTADIR
Selami Çakmak
S24-10
FARKLI KEMİK ÇİMENTOLARINA VANKOMİSİN
EKLENEREK YAPILAN İKİ FARKLI TİP (ZİNCİR VE
HAREKETLİ) BOŞLUK DOLDURUCUDAN
ANTİBİYOTİK SALINIMININ VE BAKTERİYEL
ETKİNLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Teoman Atıcı
13:15 – 14:00
ETEL KAYIRAN SALONU
İbrahim Tuncay
Unilateral ve total diz artroplastiisi
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği
15 Kasım 2014 – Cumartesi (Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
MUSTAFA HÜNER SALONU
Panel 23
Eksternal Fiksasyon
Pediatrik uzun kemik deformitelerinde tedavi
seçenekleri

Oturum Başkanları: Cemalettin Aksoy, Mehmet
Halıcı
Salih Marangoz
Hangi deformiteler izlenebilir?
Murat Oto
Hemiepifizyodezin yeri
Abdullah Eren
Akut düzeltme
Cengiz Şen
Tedrici düzeltme
MUZAFFER AYKURT SALONU
Tartışmalı Oturum 6 (14:00 – 14:25)
Ayak – Ayak Bileği
Halluks rijidus
Sözlü Bildiriler 25
Omurga
Travma - Diğer
Sözlü Bildiriler 26
Pediatrik Ortopedi
Diğer
Oturum Başkanı: Oğuz Durakbaşa
Oturum Başkanları:
Mahmut Argün, Hacı Mustafa Özdemir
Oturum Başkanları:
Fırat Yağmurlu, Özkan Köse
S25-1
LOMBER OMURGADA İNTRALAMİNAR VİDA
FİKSASYONUNUN GÜVENİLİRLİK VE
KULLANILABİLİRLİĞİ: BİLGİSAYAR TOMOGRAFİ
ÇALIŞMASI
Erkam Kömürcü
S26-1
CİHAZ ÜZERİNDEN VE ELLE KALÇA ULTRASON
ÖLÇÜM DEĞERLENDİRMELERİNDE
ÖLÇÜMCÜLERARASI VE ÖLÇÜMCÜLERİN KENDİ
İÇİNDEKİ GÜVENİLİRLİĞİ
Abdulkadir Polat
S25-2
AMELİYAT ESNASINDA RADYASYON
MARUZİYETİNİN VE ZAMAN KAYBININ
AZALTILMASI MAKSADI İLE GELİŞTİRİLEN
İNTRAOPERATİF ROD AÇI ÖLÇÜM CİHAZININ
POSTERİOR ENSTRUMANTASYON UYGULANAN
SCHUERMANN KİFOZU HASTALARINDA ÖLÇÜM
YETENEĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Kamil Cagri Kose
S26-2
SEREBRAL PALSİYE BAĞLI PES PLANOVALGUS
TEDAVİSİNDE TİTANYUM PLAK İLE TRANSİLİAK
KEMİK GREFTİN KARŞILAŞTIRILMASI; ÖN
ÇALIŞMA
İlker Abdullah Sarıkaya
Mehmet Erdil
Artroplasti
Yakup Yıldırım
Artrodez
Tartışmalı Oturum 7 (14:25 – 14:50)
Travma
İntertrokanterik kırıklarda cerrahi tedavi
Oturum Başkanı: Mahmut Kömürcü
İrfan Öztürk
Fiksasyon yapılmalıdır
Tartışmalı Oturum 8 (14:50 – 15:15)
Ortopedik Onkoloji
Evre 3 dev hücreli kemik tümörü
tedavisi
S25-3
LUMBOSAKRAL VE LUMBOPELVİK POSTERİOR
ENSTRUMANTASYONLARDA SAKROİLİAK
TESPİTİN ALT VİDA GERİNİMİNE ETKİSİ
Kaan Atalay
Oturum Başkanı: Yavuz Kabukçuoğlu
Turgay Er
Küretaj + sement uygularım
Yusuf Yıldız
Rezeksiyon + rekonstrüksiyon yaparım
S25-4
POSTERİOR ENSTRUMENTASYONDA
ENFEKSİYON ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet Coşkun
S25-5
DEJENERATİF SAKROİLEİT VE SAKROİLİAK EKLEM
DİSFONKSİYONUNDA PERKUTANE SAKROİLİAK
EKLEM FİKSASYONU
Murat Çalbıyık
S25-6
VERTEBRA ENFEKSİYONLARININ CERRAHİ
TEDAVİSİNDE MODİFİYE POSTERİOR VERTEBRAL
KOLON REZEKSİYONU (PVCR)
Meriç Enercan
S25-7
SELEKTİF TORASİK FÜZYON (STF) UYGULANAN
HASTALARIN HAYAT KALİTESİ VE RADYOLOJİK
PARAMETRELER AÇISINDAN NORMAL
POPÜLASYONLA KARŞILAŞTIRILMASI
Sinan Kahraman
S25-8
PEDİKÜL VİDASI BAŞ-GÖVDE FİKSASYON
AÇISININ PEDİKÜL VİDASI STABİLİTESİNE
ETKİLERİ: IN VİTRO BİYOMEKANİK ÇALIŞMA
Emre Acaroğlu
S25-9
ERİŞKİN OMURGA DEFORMİTE CERRAHİSİNDE
OSTEOTOMİLERİN GÜVENİLİRLİĞİ VE ETKİNLİĞİ:
AMELİYAT SONRASI BİRİNCİ YILIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Emre Acaroğlu
S25-10
POSTERİOR TORASİK ENSTRÜMANTASYON
SONRASI PROKSİMAL KAVŞAK KİFOZ GELİŞİMİNİ
ÖNLEMEDE POSTERİOR ELEMANLAR VE FASET
EKLEMLERİN ETKİNLİĞİ : KOYUN OMURGA
MODELİ BİYOMEKANİK ÇALIŞMA
Murat Korkmaz
15:15 – 15:45
Kahve Arası
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
AOTT Özel Oturumu
Genel Ortopedi
BÜLENT KAVAKLI SALONU
Sözlü Bildiriler 27
El Cerrahisi
Diğer
Oturum Başkanları: Sait Ada, Yavuz Kabukçuoğlu
Emre Toğrul
Artroplasti yapılmalıdır
14:00 – 15:15
ÖMER ÇELİKER SALONU
S26-3
YARI SERT KALÇA ORTEZİNİN GELİŞİMSEL KALÇA
DİSPLAZİSİNİN GECİKMİŞ TEDAVİSİNDE
KULLANIMI VE ETKİNLİĞİ
İsmail Uraş
S26-4
LEGG-CALVE PERTHES TANILI HASTALARDA
TÖNNİS ÜÇLÜ OSTEOTOMİ SONUÇLARIMIZ
İsmet Yalkın Çamurcu
Mehmet Demirhan
AOTT Editöründen
İlker Eren
Editorial Manager programının getirdikleri
Önder Kılıçoğlu
Hakem değerlendirme sürecimiz
Aksel Seyahi
Redaksiyonda ne yapıyoruz?
İNTERAKTİF TARTIŞMA
Yöneten: Mehmet Demirhan
Oturum Başkanları:
Aydın Yücetürk,Ali Engin Ulusal
S27-1
ARTROSKOPİK CERRAHİ İLE TEDAVİ EDİLEN
PALMER TİP I-B TRİANGULAR FİBROKARTİLAJ
KOMPLEKS YIRTIKLARINDA ERKEN DÖNEM
SONUÇLARIMIZ
Arsen Arsenishvili
S27-2
DİJİTAL SİNİR TAMİRİ SONRASI DUYUSAL
İYİLEŞMEDE PROGNOSTİK FAKTÖRLER
Tuğrul Bulut
S27-3
PERKUTANÖZ TEKNİKLE TETİK PARMAK
CERRAHİSİNİN KLİNİK VE ULTRASONOGRAFİK
SONUÇLARI
Fevzi Sağlam
S27-4
KONGENİTAL MADELUNG DEFORMİTESİNDE
UYGULADIĞIMIZ CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI
Sefa Zöhre
S26-5
SPİNA BİFİDA İLE EŞLİK EDEN PATOLOJİLERİN
İNSİDENSİ
Hanifi Üçpunar
S27-5
TERS AKIMLI SURAL ARTER FASYOKUTAN
FLEBİNDE PROKSİMAL PİVOT NOKTA
MODİFİKASYONUNUN STANDART YÖNTEMLE
KARŞILAŞTIRILMASI
Harun Kütahya
S26-6
UYGUN OLMAYAN FEMORAL ANTEVERSİYON
İÇİN MİNİMAL İNVAZİV FEMORAL DEROTASYON
OSTEOTOMİSİ
Mustafa Celiktas
S27-6
APERT SENDROMUNA BAĞLI EL
DEFORMİTESİNDE CERRAHİ TEDAVİ
SONUÇLARIMIZ
Arel Gereli
S26-7
SEKİZ-PLAK İLE HEMİEPİFİZYODEZ SONRASI
EKLEM ORYANTASYON AÇILARI İLE VİDALAR
ARASI AÇI ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI?
Kadir Büyükdoğan
S27-7
BAZAL JOİNT ARTRİT TEDAVİSİNDE
SUSPANSİYON ARTROPLASTİSİ SONUÇLARIMIZ
Nuray Can
S26-8
ALT LUMBER SEVİYELİ MYELOMENİGOSELLİ
HASTALARIN KALÇA İNSTABİLİTELERİNİN
CERRAHİ TEDAVİSİ: KAS NAKLİ GEREKLİ Mİ?
Timur Yıldırım
S26-9
SEREBRAL PALSİ TANILI ÇOCUKLARDA ARTMIŞ
ANTEVERSİYONUN YÜRÜME BİYOMEKANİĞİ
ÜZERİNE ETKİLERİ VE DEROTASYON CERRAHİSİ
ORTA DÖNEM SONUÇLARI
Yavuz Sağlam
S26-10
ÇOCUKLARDA KONJENİTAL VE NÖROLOJİK
NEDENLERE BAĞLI OLUŞAN DİZ FLEKSİYON
KONTRAKTÜRÜ VE GENU VARUS
DEFORMİTELERİNDE 8 PLAK UYGULAMALARIMIZ
Yusuf Erdem
S27-8
DUPUYTREN ERKEN EVRE HASTALARINDA ESWT
ETKİLİ MİDİR?
Serkan Aykut
S27-9
KARPAL TÜNEL SENDROMU TEDAVİSİNDE AÇIK
VE ÇİFT PORTAL ENDOSKOPİK GEVŞETME
TEKNİKLERİNİN EMG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ:
RANDOMİZE PROSPEKTİF KONTROLLÜ ÇALIŞMA
Seyit Ali Gümüştaş
S27-10
CARPAL TUNEL SENDROMUNDA MEDİAN SİNİR
EPİNEROKTOMİSİ GEREKSİZ Mİ?
Uğur Tiftikçi
ETEL KAYIRAN SALONU
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Panel 9
Pediatrik hastalarda spastisite ve tedavi
yaklaşımları
Oturum Başkanları:
Handan Tüzün, Semra Oğuz
Ekin Akalan
Spastik kasın ortopedik açıdan klinik özellikleri
Yener Temelli
Spastisite tedavisinde ortopedik yaklaşımlar
Bülent Elbasan
SP’de invazif girişimler sonrası fizyoterapi ve
rehabilitasyon
15 Kasım 2014 – Cumartesi (Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
Türk – Yunan Özel Oturumu
Artroplasti
Total diz artroplastisi
MUSTAFA HÜNER SALONU

Oturum Başkanları: Sait Ada, George Macheras
Dionysos Verettas
Metabolik sendrom ve osteoartrit ilişkisinde son
gelişmeler
Semih Aydoğdu
Hemofilik artropatide total diz artropastisi
George Macheras
Post-travmatik artrozda total diz artroplastisi
MUZAFFER AYKURT SALONU
ÖMER ÇELİKER SALONU
Panel 24
Ayak – Ayak Bileği
Diyabetik ayak
Sözlü Bildiriler 28
Travma
Tibia ve diğer
Sözlü Bildiriler 29
Genel Ortopedi
Diğer
Sözlü Bildiriler 30
SYADC
Diğer
Oturum Başkanları: Yener Temelli, Abdullah
Eren
Oturum Başkanları: Zafer Orhan, Bahtiyar
Demiralp
Oturum Başkanları:
Osman Aynacı, Raffi Armağan
Oturum Başkanları:
Barbaros Baykal, Hacı Bayram Tosun
Oturum Başkanları:
Yaman Sarpel, Ahmet Bayar
Serebral palsili kalça
İlhan Satman
Diyabetik ayak nedir?
S28-1
TİBİA KIRIĞI NEDENİYLE KAPALI
İNTRAMEDULLER ÇİVİLEME YAPILAN
OLGULARDA PATELLOFEMORAL EKLEM SAGİTAL
DİZİLİM BOZUKLUĞUNUN VE KUADRİSEPS
ATROFİSİNİN PATELLOFEMORAL EKLEM
YÜKLENMELERİNE ETKİSİ: SONLU ELEMANLAR
ANALİZİ
Ertuğrul Akşahin
S29-1
FİBULASI SAĞLAM OLAN VE FİBULASI SAĞLAM
OLMAYAN AO 42A1 TİBİA KIRIKLARININ
İNTRAMEDÜLLER CİVİ İLE TEDAVİSİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Çağrı Özcan
S30-1
VÜCUT KİTLE İNDEKSİ , İNFRAPATELLAR YAĞ
YASTIĞI VOLÜMÜ VE YAŞIN PATELLAR KIKIRDAK
DEFEKTİ ÜZERİNE ETKİSİ
Onur Kocadal
Emel Gönen
Rekonstrüksiyon
Cem Nuri Aktekin
Rezeksiyon
Kenan Koca
Yumuşak doku gevşetmesi
Kubilay Beng
Ekstansiyon osteotomisi
Serebral palside ayak sorunları
Ahmet Doğan
Osteotomi
Gazi Zorer
Füzyon
15.45 – 17:00
Önder Kılıçoğlu
Akut infeksiyon ve sonrası
Selçuk Baktıroğlu
İskemiye yaklaşım
Oğuz Durakbaşa
Charcot ayağı
S28-2
FEMUR KOMPRESYON ÇİVİLERİNDE
KOMPRESYON TÜPÜ GEREKLİ MİDİR?
Hilmi Gürcan
S29-3
UZUN KEMİKLERDEKİ GENİŞ SEGMENTER
KAYIPLARIN SERBEST VASKÜLARİZE FİBULA
GREFTİ İLE REKONSTRÜKSİYONUNDA ERKEN
DÖNEM SONUÇLARIMIZ
Mehmet Bekir Ünal
S28-4
TİBİA DİSTAL KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE AZ
HASARLI PERKÜTAN PLAK İLE OSTEOSENTEZ
YÖNTEMİ VE SONUÇLARI
Alican Barış
S29-4
ÖN KOL DEFEKTLİ PSÖDOARTROZLARININ
TEDAVİSİNDE YENİ BİR İNTERNAL KEMİK
TRANSPORT TEKNİĞİ
Bilal Birkan Demir
S28-5
DİSTAL KİLİT SİSTEMİ FARKLI YENİ BİR FEMUR
ÇİVİSİ İLE KLASİK FEMUR ÇİVİSİNİN
BİYOMEKANİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Celil Alemdar
S29-5
ÇOCUKLARDA OBEZİTE VE AYAK YAPISI
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Murat Korkmaz
S28-7
ALT EKSTREMİTE UZUN KEMİKLERİNİN
KAYNAMAMA VE PSÖDOARTROZLARININ
TEDAVİSİNDE ETKİN BİR
TEDAVİ;REAMER/IRRIGATOR/ASPIRATOR VE
INTRAMEDULLAR ÇİVİ
Emre Ergen
S28-8
OPERE TİBİA PLATO SCHATZKER TİP I VE II
KIRIKLARDA, İYİLEŞME ÜZERİNE OBEZİTENİN
OLUMSUZ ETKİSİ VAR MI?
Gökhan Pehlivanoğlu
S28-9
LATERAL DEKUBİT POZİSYONDA FEMUR
İNTRAMEDULLER ÇİVİLEMESİNDE ROTASYON
SORUNUNU ÖNLEMEK MÜMKÜN MÜ?
Özgür Baysal
S28-10
TİBİAL PLATO KIRIKLARINDA MR SINIFLAMASI
Serhat Gafur Karaca
Kahve Arası
S29-2
FARKLI TRAVMA MODELLERİNİN DAMAR
YATAĞINDA OLUŞTURDUĞU HASAR;GERÇEKTEN
GÜVENLİ ZON VAR MI?(RATLARDA DENEYSEL
ÇALIŞMA )
Mehmet Ali Uysal
S28-3
KAPALI KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME İLE
TEDAVİ EDİLEN TİBİA DİAFİZ KIRIKLARINDA
MALROTASYON; ÖNEMLİ BİR SORUN MU?
Ahmet Aybar
S28-6
FEMUR DİAFİZ VE SUBTROKANTERİK
KIRIKLARINDA ANTEGRAD ÇİVİLEMEDE GİRİŞ
YERİ NERESİ OLMALIDIR? PİRİFORM FOSSA MI,
TROKANTER MAJORUN TEPESİ Mİ?
Coşkun Aykul
17:00 – 17:15
BÜLENT KAVAKLI SALONU
Tartışmalı Oturum 9
Pediatrik Ortopedi
SP’li çocukta alt ekstremite
Serebral palside diz fleksiyon kontraktürü
Ömer Faruk Bilgen
Total diz artroplastisinde ağrı yönetimi
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
S29-6
KİENBÖCK HASTALIĞI’NIN NEDENİ OLARAK
TROMBOSİTLER
Murat Özşahin
S29-7
UZUN KEMİK KAYNAMAMALARINDA ETYOLOJİ,
YAŞ VE KAYNAMAMA TİPİNİN TEDAVİ
SONUCUNA ETKİSİ
Mustafa Bahadır Ekici
S29-8
FARKLI OSTEOTOMİ TEKNİKLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI: TAVŞAN MODELİNDE
BİYOMEKANİK VE HİSTOLOJİK ÇALIŞMADENEYİ
Mehmet Elmadağ
S29-9
FEMUR BAŞI AVASKÜLER NEKROZ
OLGULARINDA VASKÜLARİZE FİBULA GREFTİ
UYGULAMA SONUÇLARIMIZ
Mustafa Kürklü
S29-10
SEARCHİNG CORRELATİON BETWEEN PROXİMAL
RADİAL MORPHOLOGY AND EPİCONDYLE
DİSTANCE: CADAVER STUDY
Fuat Bilgili
S30-2
SİLAH ATICILIĞI YAPAN SPORCULARDA GÖVDE
DENGESİ, GÖVDE STABİLİZATÖR KAS KUVVETİ
VE ENDURANS ASINDAKİ İLİŞKİSİ
Asude Arık
S30-3
MELOKSİKAM VE DİKLOFENAK TROMBOSİTTEN
ZENGİN PLAZMANIN TEDAVİ EDİCİ ETKİSİNİ
DEĞİŞTİRİR Mİ?
Burkay Utku
S30-4
RAT AŞİL TENDON DEFEKTİNDE REJENERATİF
İYİLEŞME AMAÇLI İMMÜN SİSTEMİN
BİYOBOZUNUR MATRİKSE EKİLMİŞ AKTİF
MEZENKİMAL KÖK HÜCRELER İLE
MODÜLASYONU
Erdem Aktaş
S30-5
EKLEM İÇİ KIRIK SİNOVYAL SIVININ LUBRİKAN
İÇERİĞİNİ DEĞİŞTİRİYOR MU?
Hasan Hüseyin Ceylan
S30-6
OSTEOKONDRAL DEFEKT TEDAVİSİNDE
MİKROKIRIK YÖNTEMİ VE ADİPOSİT DOKU
KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRE KULLANIMI
: İN VİVO DENEYSEL ÇALIŞMA
Hasan Hüseyin Ceylan
S30-7
KIKIRDAK DOKUNUN DEĞİŞİK KONAKLARA
BİYOLOJİK TROPİZMİ
Mahmut Nedim Doral
S30-8
RATLARDA OLUŞTURULAN DENEYSEL DİZ
OSTEOARTRİTİ MODELİNDE İNTRAARTİKÜLER
HYALÜRONİK ASİT VE GLUKOZAMİN SÜLFAT
UYGULAMALARININ KONDROPROTEKTİF
ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Okan Karaduman
S30-9
BİLEK GÜREŞİ SIRASINDA OLUŞAN HUMERUS
KIRIKLARI
Tacettin Ayanoğlu
S30-10
MADEN İŞÇİLERİNDE ANTERİOR KRUSİAT
LİGAMENT TAMİR SONRASI İŞE DÖNME SÜRESİ
Uğur Tiftikçi
ETEL KAYIRAN SALONU
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Panel 10
Bel ve boyun problemlerinde tedavi yöntemleri
Oturum Başkanları:
Fatih Dikici, Seyit Çıtaker
Mehmet Tezer
Ne zaman konservatif tedavi, ne zaman cerrahi?
Sevil Bilgin
Kas, fonksiyon ve spinal stabilite
Esat Kıter
Omurga cerrahisinde yeni gelişmeler
Özlem Ülger
Güncel kanıta dayalı egzersiz uygulamaları
15 Kasım 2014 – Cumartesi (Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
Konferans 31 (17:15 -17:45)
Genel ortopedi
Güvenli ilaç kullanımı
Oturum Başkanı: Nevres Aydoğan
Konuşmacı: Hüseyin Botanlıoğlu
Kapanış Töreni salon hazırlıkları
MUSTAFA HÜNER SALONU

MUZAFFER AYKURT SALONU
ÖMER ÇELİKER SALONU
Panel 25
Travma
Sık görülen kırıklar: Güncel tedavi yaklaşımı
Panel 26
Ayak – Ayak bileği
Ayak bileği artrozunda güncel tedaviler
Asistan Kursu
Genel Ortopedi
Oturum Başkanları: Mehmet Subaşı, Atilla
Sancar Parmaksızoğlu
Oturum Başkanları: Ercan Çetinus, Tolga Atay
Oturum Başkanı: Nusret Köse
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
Tartışmalı Oturum 10 (17:15 – 17:40)
Omurga
AIS cerrahisinde preoperatif planlama için
sınıflama
Oturum Başkanı: Cüneyt Şar
Pelvis kırıkları
Fuat Bilgili
Cerrahi dışı tedavi seçenekleri
Ahmet Savran
Asistan beklentileri
Emre Acaroğlu
Kullanırım
Bülent Dağlar
Ne zaman konservatif tedavi?
Barış Kocaoğlu
Artroskopik tedavi
Özal Özcan
Ortopedik hasta değerlendirmesi
Ufuk Aydınlı
Kullanmam
Yalçın Yüksel
Ne zaman cerrahi tedavi?
Nurettin Heybeli
Ayak bileği artroplastisi
Mehmet Can Ünlü
Acil hastanın değerlendirilmesi
Hakan Kınık
Değerlendirme
Kaya Akan
Ayak bileği artrodezi
Nusret Köse
Uygulamalar
Tartışmalı Oturum 11 (17:40 – 18:05)
Omurga
Torakolomber omurga kırıklarında preoperatif
planlama için sınıflama
Oturum Başkanı: Ahmet Alanay
BÜLENT KAVAKLI SALONU
Sözlü Bildiriler 31
Ortopedik Onkoloji
Yumuşak doku ve diğer
Oturum Başkanları:
Bülent Erol, Cihangir Yurdoğl
S31-1
İZOLE CİLT LEZYONLARI VE HUMERUS ALT UÇ
TUTULUMU İLE TANI ALAN BİR HEMATOLOJİK
TÜMÖR VAKASI: MULTİPLE MYELOM
Ali İhsan Tuğrul
S31-2
PROKSİMAL FEMUR PATOLOJİK KIRIKLARI
SONRASI SEÇİLEN CERRAHİ TEKNİĞİN VE HASTA
ÖZELLİKLERİNİN YAŞAM BEKLENTİSİ ÜZERİNE
ETKİLERİ
Barış Gülenç
Kalça ekleminin posterior kırıklı çıkıkları
Tolga Tüzüner
Ne zaman konservatif tedavi?
Ufuk Özkaya
Ne zaman cerrahi tedavi?
Güvenir Okçu
Değerlendirme
Erbil Oğuz
Kullanırım
Şevki Erdem
Kullanmam
Tartışmalı Oturum 12 (18:05 – 18:30)
Artroplasti
Unikompartmental diz osteoartritinde tedavi
S31-3
VASKÜLER LEİOYOMA: MR BULGULARİ İLE
BİRLİKTE İKİ OLGU SUNUMU
Emrah Sayıt
S31-4
EKSTREMİTE YERLEŞİMLİ PERİFERAL SİNİR
KAYNAKLI SCHWANNOMALARIN CERRAHİ
SONUÇLARI: 11 HASTANIN ANALİZİ
İbrahim Karaman
Tibia plato kırıkları
Oturum Başkanı: Bülent Erdemli
17:15 – 18:30
Nadir Özkayın
Dışarıdan tespit
Metin Küçükkaya
İçerden tespit
Mehmet Subaşı
Değerlendirme
Ali Baktır
Unikondiler diz protezi
Reha Tandoğan
Yüksek tibial osteotomi
S31-5
DİSTAL FEMURUN POSTERİOR YERLEŞİMLİ
PAROSTEAL SARKOM TÜMÖRLERİNDE GENİŞ
REZEKSİYONA BAĞLI DEFEKTE YÖNELİK BASİT
BİR REKONSTRÜKSİYON YÖNTEMİ
Murat Hız
S31-6
OSTEOLİPOMA: NADİR GÖRÜLEN BİR LİPOM
VARYANTI
Mert Çiftdemir
S31-7
FİBRÖZ DİSPLAZİNİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE
GREFT REZORPSİYONU
Yavuz Arıkan
S31-8
TİBİA DİAFİZİNDEKİ ADAMANTİNOMA'NIN
HEMİKORTİKAL REZEKSİYON VE STRUT
ALLOGREFT İLE TEDAVİSİ
Oğuzhan Pekince
S31-9
PROKSİMAL HUMERUS YERLEŞİMLİ KEMİK
TÜMÖRLERİNİN ENDOPROSTETİK
REKONSTRÜKSİYONLARININ ORTA DÖNEM
FONKSİYONEL VE RADYOLOJİK SONUÇLARI
Emin Özkul
S31-10
73 VAKALIK SAKRUM TÜMÖRLÜ SERİMİZİN
RETROSPEKTİF ANALİZİ
Fevzi Kekeç
ÖDÜL TÖRENİ, KONSER VE KAPANIŞ
21:00 – 23:00
Konser:
Antakya Medeniyetler Korosu
ETEL KAYIRAN SALONU
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Konferans 1
Fizyoterapi kanun ve yönetmeliğinde son
durum
Oturum Başkanı: Derya Çelik
Konuşmacı: Bülent Elbasan
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Sözlü Bildiriler 6
Oturum Başkanları:
Bülent Elbasan, Beran Oksay
Download

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12