10.50-11.35
11 OCAK 2015 Pazar
“Anatomi Laboratuarı”
08.45-09.15
Omuz Diseksiyonu “kadavra sunumu”
09.15-09.30
09.30-10.00
Artroskopik Anatomi
Portaller ve Artroskopik Anatomi
I-II-III gruplar
09.30-10.00
Pratik “Model”
IV-V-VI gruplar
10.10-10.40
Portaller ve Artroskopik Anatomi
IV-V-VI gruplar
10.10-10.40
Pratik “Model”
I-II-III gruplar
10.50-11.35
Glenohumeral eklem
I-II-III gruplar
IV-V-VI gruplar
11.45-12.30
Dr. Rabet Gözil
Dr. Ulunay Kanatlı
Dr. Barış Özgürol
Dr. Ulunay Kanatlı
Dr. Burak Yağmur Öztürk
Dr. Ahmet Kulduk
Dr. Mahmut Uğurlu
Dr. Nadir Yalçın
Dr. Bülent İnce
Dr. Mustafa Özer
Dr. Mehmet Gem
Dr. Ulunay Kanatlı
Dr. Burak Yağmur Öztürk
Dr. Ahmet Kulduk
Dr. Mahmut Uğurlu
Dr. Nadir Yalçın
Dr. Bülent İnce,
Dr. Mustafa Özer
Dr. Mehmet Gem
Dr. Ulunay Kanatlı
Dr. Burak Yağmur Öztürk
Dr. Ahmet Kulduk
Dr. Mahmut Uğurlu
Pratik “Model”
Glenohumeral eklem
IV-V-VI gruplar
11.45-12.30
Pratik “Model”
I-II-III gruplar
12.30-13.30
Öğle Yemeği
13.30-14.30
Subakromial Bölge
I-II-III gruplar
13.30-14.30
Pratik “Model”
IV-V-VI gruplar
14.40-15.40
Subakromial Bölge
IV-V-VI gruplar
14.40-15.40
Pratik “Model”
I-II-III gruplar
Dr. Nadir Yalçın
Dr. Bülent İnce
Dr. Mustafa Özer
Dr. Mehmet Gem
Dr. Ulunay Kanatlı
Dr. Burak Yağmur Öztürk
Dr. Ahmet Kulduk
Dr. Mahmut Uğurlu
Dr. Nadir Yalçın
Dr. Bülent İnce
Dr. Mustafa Özer
Dr. Mehmet Gem
VIII.Gazi Omuz
Artroskopisi Kursu
Dr. Ulunay Kanatlı
Dr. Burak Yağmur Öztürk
Dr. Ahmet Kulduk
Dr. Mahmut Uğurlu
Dr. Baybars Ataoğlu
Dr. Gökay Görmeli
Dr.Orkun Gül
Dr. Fatih Suluova
Dr. Ulunay Kanatlı
Dr. Burak Yağmur Öztürk
Dr. Ahmet Kulduk
Dr. Mahmut Uğurlu
Dr. Baybars Ataoğlu
Dr. Gökay Görmeli
Dr. Orkun Gül
Dr. Fatih Suluova
Fakülte Başkanı: Dr.Ulunay Kanatlı
Eğitmenler: Dr.Ahmet Kulduk, Dr.Baybars Ataoğlu, Dr.Burak Yağmur Öztürk, Dr.Fatih İlker Can, Dr.Mehmet Çetinkaya, Dr.Gökay Görmeli, Gr.Mehmet Gem, Dr.Rabet Gözil, Dr.Orkun Gül, Dr.İrfan Güngör, Dr.Gökhan İlyas, Dr.Bülent İnce,Dr.Hakan
Dur, Hemşire Eren Kahraman, Dr.Mahmut Uğurlu, Dr.Mustafa Özer, Dr.Barış Özgürol, Dr.Ramin Muradi, Dr.Selçuk Bölükbaşı, Fzt.Dr.Selda Başar, Dr.Fatih Suluova, Dr.Şahap Atik, Dr.Nadir Yalçın Teknik Konular: DepuySynthes Mitek Türkiye Ekibi
9-11 Ocak 2015
Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi Dekanlık Konferans
Salonu
Canlı
Ameliyat
Canlı Ameliyat
Kadavra Uygulamaları
Kadavra Uygulamaları
Teorik Pratik Uygulama
Teorik
Pratik Uygulama
9 OCAK 2015 Cuma
08.00-09.00
10 OCAK 2015 Cumartesi
Kayıt
“1. Oturum Başkanı”
Düğüm Teknikleri
Dr. Şahap Atik
Dr. Hakan Dur
Dr. Gökay Görmeli
Temel Omuz Artroskopisi
Dr. Orkun Gül
09.00-09.10
Omuz Artroskopisine Giriş
Dr. Selçuk Bölükbaşı
Dr. Ramin Muradi
09.10-09.25
Omuz Anatomisi
Dr. Rabet Gözil
Dr. Gökhan İlyas
09.25-09.35
Portaller
Dr. Fatih İlker Can
09.35-09.50
Artroskopik Anatomi
Dr. Ahmet Kulduk
09.50-10.05
Temel Teknikler
Dr. Mehmet Çetinkaya
10.05-10.20
Subakromiyal Dekompresyon
Dr. Mahmut Uğurlu
10.20-10.30
Tartışma
10.00-10.20
Kahve Arası
“2. Oturum Başkanı “
13.00-15.30
Canlı Cerrahi “Öğle Yemeği / Kahve”
Moderatör
Dr. Mahmut Uğurlu
Dr. Burak Yağmur Öztürk
Anestezi Hazırlığı
İnterskalen Blok / Kateter
Dr. İrfan Güngör
Hastanın Hazırlanması
Dr. Selçuk Bölükbaşı
Rotator Manşet Yırtıkları
Teknik Hazırlık
DepuySynthes Mitek Ekibi
Hemşire Hazırlığı
Hmş. Eren Kahraman
Hastanın Örtülmesi
Cerrahi ekip
10.50-11.00
Parsiyel Rotator Manşet Yırtıkları
Dr. Burak Yağmur Öztürk
11.00-11.20
Tam Kat Yırtıklar
Dr. Ulunay Kanatlı
Cerrahi 1; Subakromiyal dekompresyon
11.20-11.30
Subskapularis Yırtıkları
Dr. Gökay Görmeli
Cerrahi 2; Subakromiyal dekompresyon
11.30-11.40
Masif Yırtıklar
Dr. Mustafa Özer
15.30-16.30
Pratik
11.40-11.50
Kalsifiye Tendinit
Dr. Mehmet Gem
16.30-17.30
Vaka Tartışmaları
11.50-12.00
Tartışma
12.00-13.00
Pratik “Modeller Üzerinde”
Dr. Baybars Ataoğlu
Dr. Burak Yağmur Öztürk
Temel teknikler
Dr. Bülent İnce
09.00-09.15
09.15-09.30
09.30-09.50
09.50-10.00
10.00-10.10
10.10-10.20
10.20-10.30
10.20-10.40
10.40-11.00
11.00-12.30
“ 3. Oturum Başkanı”
Glenohumeral İnstabilite
Biseps Uzun Başı Sorunları
SLAP
Anterior İnstabilite
Posterior İnstabilite
Çok Yönlü İnstabilite
Donuk Omuz
Rehabilitasyon
Tartışma
Kahve Arası
Pratik “Modeller Üzerinde”
Temel teknikler
Düğüm Teknikleri
12.30-13.00
13.30-16.00
“Öğle Yemeği / Kahve
Canlı Cerrahi”
Moderatör
Dr. Barış Özgürol
Dr. Mehmet Çetinkaya
Dr. Mustafa Özer
Dr. Ahmet Kulduk
Fakülte Başkanı: Dr.Ulunay Kanatlı
Eğitmenler: Dr.Ahmet Kulduk, Dr.Baybars Ataoğlu, Dr.Burak Yağmur Öztürk, Dr.Fatih İlker Can, Dr.Mehmet Çetinkaya, Dr.Gökay Görmeli, Gr.Mehmet Gem, Dr.Rabet Gözil, Dr.Orkun Gül, Dr.İrfan Güngör, Dr.Gökhan İlyas, Dr.Bülent İnce,Dr.Hakan
Dur, Hemşire Eren Kahraman, Dr.Mahmut Uğurlu, Dr.Mustafa Özer, Dr.Barış Özgürol, Dr.Ramin Muradi, Dr.Selçuk Bölükbaşı, Fzt.Dr.Selda Başar, Dr.Fatih Suluova, Dr.Şahap Atik, Dr.Nadir Yalçın Teknik Konular: DepuySynthes Mitek Türkiye Ekibi
16.00-17.30
Cerrahi 1; SLAP İnstabilite
Cerrahi 2; SLAP İnstabilite
Vaka Tartışmaları
Dr. Ulunay Kanatlı
Dr. Baybars Ataoğlu
Dr. Burak Yağmur Öztürk
Dr. Ulunay Kanatlı
Dr. Nadir Yalçın
Dr. Fatih Suluova
Dr. Orkun Gül
Fzt. Dr. Selda Başar
Dr. Baybars Ataoğlu
Dr. Burak Yağmur Öztürk
Dr. Bülent İnce
Dr. Barış Özgürol
Dr. Mehmet Çetinkaya
Dr. Mustafa Özer
Dr. Ahmet Kulduk
Dr. Hakan Dur
Dr. Gökay Görmeli
Dr. Orkun Gül
Dr. Ramin Muradi
Dr. Gökhan İlyas
Dr. Mahmut Uğurlu
Dr. Burak Yağmur Öztürk
Download

Program - gazi omuz artroskopisi