REFERANS LİSTESİ
OMV, Samsun 870 MW DKÇS İnşaat Projesi, Ana yüklenici adına inşaat ve işletmeye alma
aşamalarının SEÇ yönetimi, 2010-14 (İşveren: Power Projects Ltd. METKA Grup firması)
OMV, Samsun 870 MW DGKÇ Santralı, A sınıfı İSG uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık
personeli sağlama hizmetlerini de kapsayan SEÇ uzmanlık hizmeti, 2014 (İşveren: OMW
Samsun Elektrik A.Ş.)
YENİ ELEKTRIK (UNIT ve ANSALDO Ortak Girişimi) Dilovası 850 MW DGKÇ Santralı İnşaat
Projesi, inşaat ve işletmeye alma aşamaları boyunca SEÇ uzmanlık hizmeti, Kocaeli, 2012-14
(İşveren: EKON Endüstri İnşaat ve Ticaret A.Ş.)
IÇDAŞ Bekirli 600 MW Kömür Santralı İnşaat Projesi, inşaat aşaması boyunca SEÇ uzmanlık
hizmeti, Biga, 2013-14 (İşveren: UET Uran Endüstri Tesisleri A.Ş.)
EnerjiSA (Sabancı ve EoN Ortak Girişimi), aşağıda belirtilen tesisler için ‘Patlamadan Korunma
Dökümanı’ ve ‘HAZOP Metodu ile Proses Güvenliği Risk Değerlendirmesi’, 2013-14, (İşveren:
EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş.)
o
Bandırma 937 MW DGKÇ Santralı
o
Kocaeli Kentsa 120 MW DG Kojenerasyon Santralı
o
Adana 120 MW DG Kojenerasyon Santralı
o
Mersin 65 MW DG Kojenerasyon Santralı
o
Çanakkale 65 MW DG Kojenerasyon Santralı
EnerjiSA (Sabancı ve EoN Ortak Girişimi), aşağıda belirtilen tesisler için ‘SEÇ Risk
Değerlendirmesi’, 2013-14, (İşveren: EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş.)
o
Tufanbeyli 450 MW Kömür Santralı İnşaat Projesi
o
Suçati 7 MW Hidroelektrik Santralı
o
Kuşaklı 20 MW Hidroelektrik Santralı
o
Kavşak Bendi 191 MW Hidroelektrik Santralı
o
Yamanlı 85 MW Hidroelektrik Santralı
o
Balıkesir 142,5 MW Rüzgar Santralı
o
Çanakkale 29,9 MW Rüzgar Santralı
1
SAMGAZ, Samsun Doğalgaz Dağıtım Tesisi, SEÇ ekspertiz hizmeti, 2014, (İşveren: SAMGAZ
Doğalgaz Dağıtım A.Ş.)
ANAR Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.
Tekstilkent Koza Plaza A blok Kat:8 No:30 34235 Esenler/İSTANBUL
T:+90 212 438 46 32 F:+90 212 438 46 25
ETİ BAKIR, Bakır ve Sülfürik Asit üretim Tesisi, SEÇ ekspertiz hizmeti, Samsun, 2013-14
(İşveren: ETİ BAKIR A.Ş.)
CENGİZ Enerji, aşağıda belirtilen işletmeler için SEÇ ekspertiz hizmeti, since 2012-14 (İşveren:
CENGİZ Enerji A.Ş.)
o
Samsun 243 MW DGKÇ Santralı
o
Samsun-II 137 MW DGKÇ Santralı
CENGİZ Enerji, Samsun 610 MW DGKÇ Santralı İnşaatı, Yatırımcı adına inşaat ve işletmeye
alma aşamalarının SEÇ yönetimi, 2013-14 (İşveren: CENGİZ Enerji A.Ş.)
CENGİZ Enerji, Samsun 610 MW DGKÇ Santralı İnşaatı, SEÇ ekspertiz hizmeti, 2013-14
(İşveren: TEST Makina A.Ş.)
CENGİZ Enerji, Samsun 610 MW DGKÇ Santralı İnşaatı, SEÇ ekspertiz hizmeti, 2013-14
(İşveren: TEKNOKON A.Ş.)
TANRIVERDİ Grup, SHERATON Samsun Hotel İnşaatı, SEÇ ekspertiz hizmeti, 2013-14 (İşveren:
EGE YAPI Grup)
BGM (Garanti-Koza İştiraki), Q-HSE sistem, dökümantasyon ve uygulama çözüm ortaklığı
hizmeti, 2014 (İşveren: BGM Mühendislik Ltd.)
ATA Enerji (MITSUBISHI HI ve Üründül Enerji İştiraki), Kırklareli 520 MW DGKÇ Santralı İnşaatı,
SEÇ ekspertiz hizmeti, 2014 (İşveren: SİNERGY Yapı Ltd.)
AESEntek (Koç Holding – AES Ortaklığı), aşağıda belirtilen tesisler için Patlamadan Korunma
Dökümanı ve HAZOP Metodu ile Proses Güvenliği Risk Değerlendirmesi, 2014, (İşveren:
AESEntek Elektrik Üretimi A.Ş.)
o
Kocaeli 160 MW DG Kojenerasyon Santralı
o
Bursa 160 MW DG Kojenerasyon Santralı
o
Koç Üniversitesi 2,6 MW DG Kojenerasyon Santralı
TAN ENERJİ, Aliağa 9,6 MW RES İnşaatı, SEÇ ekspertiz hizmeti, 2014 (İşveren: NORDEX Enerji
A.Ş.)
2
Aşağıdaki kurumlara verilen eğitim hizmetleri;
o
TAI (TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) “Kaza Araştırması, Kök Neden Analiz
ve Raporlaması”, Ankara, 2013
o
EnerjiSA Tufanbeyli 450 MW Kömür Santralı İnşaatı, (EnerjiSA, SK Engineering, Mitek,
ÖZG, Kalemci, Berksan) “Kaza Araştırması, Kök Neden Analiz ve Raporlaması”, Adana,
2013
ANAR Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.
Tekstilkent Koza Plaza A blok Kat:8 No:30 34235 Esenler/İSTANBUL
T:+90 212 438 46 32 F:+90 212 438 46 25
3
o
EnerjiSA Tufanbeyli 450 MW Kömür Santralı İnşaatı (EnerjiSA, SK Engineering, Mitek,
ÖZG, Kalemci, Berksan) “T.C. İSG Mevzuatı’na Göre Yasal Gereklilikler”, Adana, 2013
o
MMO (Makine Mühendisleri Odası) “Risk Değerlendirmesi (Yasal Çerçeve, 5 Adım ve
Metodlar)”, Ankara, 2013
o
İSTAŞ, ETİ BAKIR 30.000 m3 Amonyak Depolama Tankı İmalat ve Montaj Projesi,
“İskele Güvenliği, İskele Kurum, Söküm ve Modifikasyonu”, Samsun, 2013
o
İSTAŞ, ETİ BAKIR Tamir ve Bakım İşleri, “İskele Güvenliği, İskele Kurum, Söküm ve
Modifikasyonu”, Samsun, 2014
o
YENİ ELEKTRIK (UNIT ve ANSALDO Ortak Girişimi), ESB International, Dilovası 850 MW
DGKÇ Santralı İşletme Aşaması, “Kapalı/Kısıtlı Alanlarda Güvenli Çalışma”, Kocaeli,
2014
o
EnerjiSA Tufanbeyli 450 MW Kömür Santralı İnşaatı (SK Engineering) “İskele
Güvenliği, İskele Kurum, Söküm ve Modifikasyonu”, Adana, 2014
ANAR Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.
Tekstilkent Koza Plaza A blok Kat:8 No:30 34235 Esenler/İSTANBUL
T:+90 212 438 46 32 F:+90 212 438 46 25
Download

REFERANS LİSTESİ - Anar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri