13.4.2015, PONDELOK, 15.00 – 17.00
POSLUCHÁREŇ Č.1, UPJŠ LF A UNLP, TRIEDA SNP 1, KOŠICE
KAZUISTIKY I. INTERNEJ KLINKY UNLP A UPJŠ LF
Koordinátor: MUDr. Mikuláš Szakács
Senajová G
Enterorágia nemusí vždy znamenať relaps zápalového ochorenia čreva 15.00 – 15.30
Figurová J
Závažna hypoosmolárna hyponatrémia u mladej ženy
15.30 – 16.00
Bobelová O
Pleurálny syndróm pri srdcovom zlyhávaní,nemusí byť vždy len
obrazom zlyhania srdca
16.00 – 16.30
Diskusia, záver
16.30 – 17.00
Download

Kazuistiky I. internej klinky UNLP a UPJŠ LF