Pozitif
Klinik Skor Pulmoner
BT anjiografi Pulmoner Emboli kesin tanısı Pozitif Akut Pulmoner
Emboli Şüphesi >500 µg/L Negatif Negatif
D‐dimer Klinik Skor ≤500µg/L Pulmoner Emboli dışlanır WELLS SKORLAMA SİSTEMİ
Geçirilmiş pulmoner emboli ya da derin ven trombozu
Kalp hızı >100/dakika
Cerrahi ya da immobilizasyon(son 4 haftada)
Hemoptizi
Aktif malinite
Derin ven trombozu klinik bulguları
Pulmoner emboli dışında alternatif tanı olasılığı düşük
KLİNİK OLASILIK
PE DÜŞÜK OLASILIK
PE YÜKSEK OLASILIK
ORİJİNAL
1.5
1.5
1.5
1
1
3
3
BASİTLEŞTİRİLMİŞ
1
1
1
1
1
1
1
≤4
>4
≤1
>1
KAYNAK: Menno V. Huisman, Frederikus A. Klok How I diagnose acute pulmonary embolism, Blood, 2013 121: 4443‐4448 HAZIRLAYAN: Dr Emre Başgöze, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
Download

Pulmoner Emboli Tanı Akış Diyagramı