İHL 12.SINIF ARAPÇA DERSİ
1.ÜNİTE 2.DERS ŞART EDATLARI
SAYFA 7,8,9
arapcadersi.com
1.Sağlık istersen temizliğe önem
ver.
2.Kim sağlığa önem verirse
hastalıklardan emin olur.
3.Bollukta ne biriktirirsen darlıkta
sana yardım eder.
4.Alim her nerede oturursa
insanlar ona hürmet eder.
5.Her ne zaman köyüne gidersen
büyüleyici doğal manzaralar
göreceksin.
6.Öğretmen sınıfa girdiğinde
öğrenciler ayağa kalkar.
7.Eğer akrabalarını ziyaret
edersen seni severler.
arapcadersi.com
Şartın Cevabı/cevap cümlesi
Şart Cümlesi
Şart Edatı
..se, ..sa
Kim..se, ..sa
Ne..se, ..sa
Her nerede,
nereye ..se,
Her ne zaman,
..se, .sa
….dığında, dığı
zaman
Eğer…se,..sa
Cezm eden şart edatları: in, mê,
eynemê, metê dir.
Cezm etmeyen şart edatları: izê ve lev
dir.
Şart cümlesinde üç temel unsur vardır:
Şart edatı
Şart cümlesi
Şartın Cevabı/cevap cümlesi
Cezm eden şart edatları iki fiili müzariyi
cezm eder.
Beş fiilin cezmi sonundaki nun’un
hazfedilmesiyle olur.
arapcadersi.com
Şartın Cevabı/cevap cümlesine şu
durumlarda FE bitişir:
1-İsim Cümlesi olursa
2-Talep fiili(emir, nehiy vb.)ile başlarsa
3-kad, sevfe ve sin ile başlarsa
arapcadersi.com
4- Leyse, Bi’se ve Ni’me gibi camid fiille
başlarsa
5- Mê, Lê ve Len gibi olumsuzluk
edatlarıyla başlarsa
Önemli Not: Fe bitişen şartın
cevabının fiili cezm edilmez.
KONUYU DAHA İYİ ANLAMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ !
arapcadersi.com
Örnekteki gibi Şart cümlesinin
altına siyah, cevap cümlesinin
Altına kırmızı çizgi koy.
Download

arapça12 ünite1 ders2