ISL 3008 GİRİŞİMCİLİK DERSİNE İLİŞKİN DUYURU
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARINDA
ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİMİZİN ALDIKLARI
ISL3008 GİRİŞİMCİLİK DERSİ
UKEY SİSTEMİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK,
SINAVLARI İSE MERKEZİ OLARAK YAPILACAKTIR.
1- UKEY Sisteminde 14 haftalık ders kaydı ve dokümanları yer alacak ve sınavlarda bu dokuman
ve sunumların her ikisinden de sorumlu olunacaktır. Her hafta ilgili haftanın seslendirilmiş
sunumu ve pdf ders notları sisteme yüklenecektir.
2- Dersle ilgili sesli sunum ve ders notlarına UKEY üzerinden dönem boyunca istenilen zamanda
ulaşılabilecektir.
3- Ara sınav ve mazereti ilk 7 hafta konularından, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı ise tüm
konuları kapsayacak şekilde gerçekleştirilecektir.
4- UKEY üzerinden dersle ilgili olarak sizlere gönderilen e-postaları ve UKEY’deki forumları, duyuruları
takip ediniz.
5- Dersin sınavları merkezi olarak aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır.
Ara sınav
Ara sınav Mazeret
Yarıyıl Sonu Sınavı
Bütünleme Sınavı
08
13
27
10
Nisan 2015
Mayıs 2015
Mayıs 2015
Haziran 2015
–
–
–
–
Çarşamba Saat: 10.00
Çarşamba Saat: 10.00
Çarşamba Saat: 10.00
Çarşamba Saat:10.00
6- Sınavlarda 25 çoktan seçmeli soru sorulacak ve sınav süresi 30 dakika olacaktır.
7- Dersin değerlendirilmesi Ara Sınav %40, Yarıyıl Sonu Sınavı %60, BDKS 20, HBAS 40, YSSL 30
olacak şekilde bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilecektir.
8- Sistemin kullanılması ilişkin UKEY Kullanma Kılavuzunu mutlaka inceleyiniz.
9- Dersin koordinatörü; İİBF İşletme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Özdemir’dir. 14 Haftalık ders
konuları aşağıdaki gibidir:
Hafta Konular
Bölüm Yazarı olan Öğretim Üyesi
1
Girişimcilik: tanımı ve önemi
İktisat Böl.
(Prof. Dr. Mehmet ARSLANOĞLU)
2
Girişimci: türleri ve nitelikleri
İşletme Böl.
(Doç. Dr. Erkan ÖZDEMİR)
3
Girişimcilik kültürü: yaratıcılık ve fırsat analizi İşletme Böl.
(Doç. Dr. Çağatan TAŞKIN)
4
Yenilikçilik, teknoloji ve fikir geliştirme
End. Müh. Böl. (Prof. Dr. Seda ÖZMUTLU)
5
Fizibilite analizi ve iş planı
End. Müh. Böl. (Prof. Dr. Erdal EMEL)
6
Endüstri ve rekabet analizi
İşletme Böl.
(Doç. Dr. Mehmet ERYILMAZ)
7
Üretim ve iş modeli planlaması
İşletme Böl.
(Öğr. Gör. Dr. Gökhan ŞENOL)
8
Pazarlama Planı
İşletme Böl.
(Doç. Dr. Erkan ÖZDEMİR)
9
Şirket kurma ve yasal yapı analizi
Hukuk Fak.
(Prof. Dr. Halit AKER)
10
Yönetsel yapı analizi
İşletme Böl.
(Doç. Dr. Mehmet ERYILMAZ)
11
Finansal yapı analizi
İşletme Böl.
(Doç. Dr. Aylin ARSOY)
12
Fikri ve sınai mülkiyet hakları
Hukuk Fak.
(Doç. Dr. Zekeriya ARI)
13
Girişimcilere yönelik destek ve teşvikler
End. Müh. Böl. (Prof. Dr. H. Cenk ÖZMUTLU)
14
İş planı yazımı ve sunumu: Örnek çalışmalar
İşletme Böl.
(Doç. Dr. Erkan ÖZDEMİR)
UKEY KULLANIM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
UKEY
SİSTEMİNE
GİREBİLMEK
(https://ukey.uludag.edu.tr/Home?ReturnUrl=%2f)
İÇİN
TIKLAYINIZ
Download

ISL 3008 GİRİŞİMCİLİK Dersine İlişkin Duyuru