AÖF ARAPÇA-1
6.ÜNİTE
İsim Cümlesinin Ögeleri
OKUMA PARÇASI
ِ ُ‫َﺷﺠﺮةُ اﻟ ﱠﺰﻳـﺘ‬
‫ﻮن‬
ْ ََ
ِ ‫َﻋ‬
‫ﻨﺎﺻ ُﺮ ا ُﳉ ْﻤﻠَ ِﺔ ِاﻻ ِْﲰﻴّ ِﺔ (اﳌ ْﺒُﺘ َﺪأ َوا َﳋﺒـَُﺮ‬
ZEYTİN AĞACI
arapcadersi.com
1
1
Ağacın insanlığın gönlünde ezelden beri büyük yeri vardır. Ağaç insanın eski bir dostudur. Onun faydaları
pek çoktur. Ağaç cömertlik ve bağışlamanın sembolüdür. İnsan, sıcak zamanda dinlenmek için onun
gölgesinde oturur; onun en güzel ve en tatlı meyvelerinden yer.
Onun estetiği, güzel manzarası ve göz alıcı renginden zevk alır.Bir çok ağaç türleri vardır. biz burada zeytin ağacı
ve onun faydaları hakkında konuşacağız.
arapcadersi.com
Zeytin mübarek ağaçlardan bi ridir ki onun adı Kuran'da yedi defa geçer. Zeytin ağaçlı bitki türü ve yağlı
bitkilerden biridir. Zeytin ağacı uzun ömürlü ağaçlardandır..
arapcadersi.com
2
2
Zeytin ağacı, yüksekliği on beş metreye varan daima yeşil bir ağaçtır.. Gövdesi kalınve serttir. En yüksekte gövde bir çok
arapcadersi.com
dallara ayrılır. Zeytin ağacı barışın sembollerinden bir sembol, güvenin müjdecilerinden bir müjdedir.
Dünya halkları Hz.Nuh(as.) kıssasından alınmış bu sembolü nesilden nesile aktarmayı sürdürmektedir ki Birlemiş
Milletler onu sembolu yapmıştır.
arapcadersi.com
3
3
Zeytin ağacının yaprakları yumuşak dokunuşlu, ciltsel dokulu,koyu yeşil renklidir. zeytin ağacı ilkbaharın sonları
ve yazın başlangıcında çiçeklenir. çiçekleri beyaz ve küçük boyutludur. salkımlara benzeyen bir grup halinde
bulunur. Eylül aylarında zeytin taneleri olgunlaşır ve rengi gümüş yeşil olur. bazı zamanlar beyaz noktalı olur zeytin
arapcadersi.com
toplama mevsimi bahçe sahipleri için sevinç ve mutluluk mevsimidir.
Zeytin meyvesinin bir çok faydaları vardır. o tam bir gıda ve yağ açısından zengindir. Zeytin salamurasından sonra
çeşitli leziz yemek türleriyle birlikte yenir. Zeytin o yemek masasının başı veya sofranın başkanı/en saygın üyesi olduğu
halde yenilir.
4
arapcadersi.com
zeytinin yağı yağ asitlerinden oluşur. onun
bir çok tıbbi faydaları vardır. o kalp için zararlı
kolestrol içermez.
4
ِ ُ‫ﺖ اﻟﺰﱠﻳـﺘ‬
ِ ‫ ﻓَـ ُﻬﻮ ﻻَ َْﳛﺘَ ِﻮي َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻜﻮﻟُﺴ ْﺘـﺮ‬، ٌ‫ ﻟَﻪُ ﻓَـﻮاﺋِ ُﺪ ِﻃﺒﱢـﻴﱠﺔٌ َﻛﺜِﲑة‬، ‫ﺎض اﻟ ُﺪ ْﻫﻨِﻴﱠ ِﺔ‬
ِ َ‫َﲪ‬
‫ول‬
ْ ‫ﻮن ﻳَـﺘَ َﻜ ﱠﻮ ُن ِﻣ ْﻦ اﻷ‬
ْ ُ ْ‫َزﻳ‬
َ
َ
َ
ُ ْ
ِ ‫ﻮن ﻣ َﺆ ﱟد َإﱃ ﻫ ُﺪ‬
ِ ‫ﺖ ﱠ‬
ِ ُ‫اﻟﺰﻳـﺘ‬
ِ ‫اﻟْﻤ‬
ِ ْ‫ ﺗَـﻨَﺎو ُل َزﻳ‬.‫ْﺐ‬
ِ ‫ﺼ‬
ِ ‫ﻀﱢﺮ ﻟِ ْﻠ َﻘﻠ‬
zeytin yağı yemek sinirlerin sakinleşmesi ve yüksek ‫ﻮن‬
ِ ‫ﺎب َواِ ِْﳔ َﻔ‬
ْ ‫وء اﻷ‬
َ ‫ﺎض‬
ُ ْ‫ َزﻳ‬. ‫ﺿﻐْ ِﻂ اﻟ ﱠﺪِم اﻟ ُْﻤ ْﺮﺗَِﻔ ِﻊ‬
ُ
ْ‫ﺖ ﱠ‬
َ ‫َﻋ‬
ُ ُ‫اﻟﺰﻳْـﺘ‬
ُ
ُ
ِ‫ وﻣﺎﻧِﻊ ﻟِﻘ ْﺸﺮ‬، ‫ﺸﻌ ِﺮ‬
ِ‫ودﻫﺎ ٌن ُﳑْﺘﺎ ٌز ﻟ‬
ِ ‫ﻀﺎدﱞ ﻟِ ِْﻺﻣﺴ‬
ِ ‫ﻒ ﻟِ ْﻠﺒ َﺸﺮِة‬
‫ﱢ‬
ِ
‫ﱠ‬
.
‫ْس‬
‫أ‬
‫اﻟﺮ‬
‫ة‬
‫ﻠ‬
‫ﻄ‬
‫ﻠ‬
‫وﻣ‬
،
‫ﺎك‬
‫ُﻣ‬
َ
‫ﱠ‬
ٌ
َ
tansiyonun düşmesine neden olur.
َ
ْ
َ
ْ
َُ َ
َ َ َ
َ ٌ ََ
arapcadersi.com
zeytin yağı kabızlığı giderici, cildi yumuşatıcı , saçlar için harika bir krem ve kepek önleyicisidir.
5 zeytin ağacı hakkında dillerin aktardığı(dillerde dolaşan) güzel bir şiir vardır:
Ey zeytin ağacı ! , ey ağaçların süsü !
Ey şefkatli anamız ! , ey bakışların neşesi !
arapcadersi.com
sende vardır bize aş , yağında zeytininde
Senden nice (meyveler)topladık, insana fayda veren
arapcadersi.com
Ey zeytin ağacı ! ey barışın simgesi
Allah - şüphesiz seni- , insanlara mübarek eyledi
ِ ِ ِ َ ‫ﺸ‬
ِ
‫ْﺴﻦ‬
َ َ‫ُﻫﻨ‬
ُ ْ‫ﺎك أُﻧ‬
ُ ‫ﻮدةٌ َﲨﻴﻠَﺔٌ ﻟ َﺸ َﺠ َﺮة اﻟﺰﱠﻳْـﺘُﻮن ﺗَـﺘَـﻨَﺎﻗَـﻠُ َﻬﺎ اﻷَﻟ‬
‫ﻳَﺎ ِزﻳﻨَﺔَ اﻷ ْﺷ َﺠ ْﺎر‬
‫ﻳَﺎ ﺑَـ ْﻬ َﺠﺔَ اﻷَﻧْﻈَ ْﺎر‬
‫ﻳﺎَ َﺷ َﺠ َﺮَة اﻟﺰﱠﻳْـﺘُﻮ ْن‬
‫ﻳَﺎ أُﱠﻣ ــﻨَﺎ ا ْﳊَﻨُﻮ ْن‬
‫َﻣﺎ ﻳَـ ْﻨـ َﻔ ُﻊ اﻟْﺒَ َﺸ ْﺮ‬
‫ـﺎم‬
َ ِ‫ﻓ‬
ْ ‫ﻴﻚ ﻟَﻨَﺎ ﻃَ َﻌـ‬
‫ﻚ َﻛ ْﻢ َﺟﻨَـ ْﻴـﻨَﺎ‬
َ ‫َوِﻣ ْﻨ‬
‫ﺴﻼَ ْم‬
‫ﻳَﺎ َراﻳَﺔَ اﻟ ﱠ‬
‫ﻳَﺎ َﺷ َﺠ َﺮَة اﻟ ﱠﺰﻳْـﺘُﻮ ْن‬
ِ ْ‫ِﰲ اﻟﺰﱠﻳ‬
‫ﺖ َواﻟﺜ َﱠﻤ ْﺮ‬
‫ﻗَ ْﺪ ﺑَ َﺎر َك اﻷَﻧَ ْﺎم‬
‫اﷲ َﺣ ّﻘﺎً ﻓِﻴﻚ‬
5
Download

aöf arapça1 ünite6 zeytin ağacı