rı
ıi11 i noh
ıni Il ı.ul.u
t J;ı~ı
Bilecik Temsilciliği
Tarih:1103.2014
Sayı:2014-017
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLlGI
YAPI DENETİM GENEL MÜDÜRLÜGÜ
İlgi: Yapı Ruhsatları Ve Mesleki Denetim Hakkında
Temsilciliğimize ulaşan 2014 Şubat ayı yapı ruhsatlarını incelemediğimizde odamıza kayıtlı
üyelerimizden 13992 sicil no'lu Nermin ERÇOLAK, 32633 sicil no'lu Yavuz ÖZCAN ve 15198
sicil no'lu Emirhan YILMAZ'ın Büro Tescil belgelerini yenilemedikleri halde proje müellifliği
yaparak mesleki faaliyetlerini
sürdürüp yapı ruhsatlarına imza attıkları tespit edilmiştir. B1,1konuda
.
Planlı Alanlar Tip Imar Yönetmeliği madde 57 'de" Proje müellif1iği ve yapını işlerinin denetimine
dair fenni mesuliyet üstlenen mimar ve mühendislerin , 27/1/1954 tarihli
6235 sayılı Türk
Mühendis ve Mimar OoalarIbırliği kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, Büro '
Tescillerini yaptırmaları gerekir." Ve " Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespitedilen Mimar ve
Mühendislerin işlemleri tazmin ve hukuki sorumluluğu ve bu kişiler hakkında TürkCeza
, ,. ,;
Kanununun ilgili hük~mleri .gereği suç duy:urusu~da bulun~lur.". denm~k~e~i.~:~,t.~_~_·
;''':~' :'w'; '.:" :.,-,1
Yukarıda bahsedılen mımarların Büro Tescıl belgelerı yenılemedığınden mesleki faalıyetlerı
devam etmektedir ve halen Büro Tescil yenileme başvuruları bulunmamaktadır: .. -'
,"
,~
ve
Gereğinin Yapılmasını Bilgilerinize
Saygılarımızla,
Arz Ederiz
r' ...-
f--
- .:~,,!'
',<,~ •••••
-"-" - .,- ,--~_.--~.•...
•...•..•
•
Ekler: 6 Adet Yapı Ruhsatı
';
-.'
o' ~ .'
.-,.J:..~_
\~ :).•.•.
. ;'ı'
1:" :"'I'\",.
!
:
«:>
/
.
~
··'1
",
Download

Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz