Türü
Yeni Üye Kayıt Ücreti
Üyelik Aidatı
Kimlik Yenileme Ücreti
Yabancı Uyruklu Üye Kayıt Ücreti
Yabancı Uyruklu Üye Aidatı
Öğrenci Üye Kayıt Ücreti
Öğrenci Üye Aidatı
Üye Kayıt Belgesi
Üye Tanıtım Belgesi
Şantiye Şefliği Sicil Durum Belgesi
Fenni Mesuliyet Sicil Durum Belgesi
Proje Müellifliği Sicil Durum Belgesi
Geoteknik Sorumluluğu Sicil Durum Belgesi
Kamulaştırma Bilirkişiliği Yetki Belgesi
Onay Ücreti
SİM Belgesi Başvuru/Onay Ücreti
İTB Başvuru/Yıllık Onay Ücreti
İTB Yurt Dışı Belge Ücreti
İTB Onayı Gecikme Cezası Oranı
Bağ-Kur Belgesi (İB) Formu
Günlük Kasa Miktarı
Yolluk Yurtiçi
Yolluk Yurtdışı
Yönetim, Onur, Denetleme Kurulları Huzur
Hakkı (ayda iki toplantıyı geçmemek üzere)
Disiplin Soruşturmacısı Ücreti
Meslekiçi Eğitim Kurs Katılımcı Ücreti
Meslekiçi Eğitim/Kamulaştırma Bilirkişiliği Kursu
Eğitici Ücreti (net)
Demirbaş Alımı (Şube yetkisindeki)
Genel Sekreter/Sekreter Üye/Şube Sekreteri
Harcama Limiti
Teknik Dergi Abonelik Ücreti (4+1 Sayı)
a) Yurt İçi Yıllık
b) Yurt Dışı Yıllık
c) Danışman/Hakem Ücreti
SGK Bildirimine Esas İnşaat Mühendisliği
Asgari Ücreti (Brüt)
2014
40-TL
180-TL/Yıl
40-TL
1000-TL
1.750.TL/Yıl
5-TL
Üye Aidatının %10’u
35-TL
35-TL
100-TL
100-TL
50-TL
50-TL
30-TL
350-TL
650-TL
1.000-TL
%10
Ücretsiz
4.000.-TL
65-TL/gün
65-Euro/gün
30-TL/Oturum
80-TL/dosya Birden
fazla vaka başına 25-TL
10.TL - 20.TL arası
Aynı Şehir 80-TL/Saat
Farklı Şehir 100-TL/Saat
2.500-TL
1.000-TL
100-TL
100-$
150-TL/Makale
2.800-TL/Ay
44. DÖNEM GENEL KURULUNA KADAR GEÇERLİ ÜCRETLERDİR
Download

44. DÖNEM GENEL KURULUNA KADAR GEÇERLİ ÜCRETLERDİR