Kol ve önkolun ön bölgesi
Hazırlayan:Prof.Dr.Orhan TACAR
Öğrenim hedefleri


Kol ve önkol bölgesini oluşturan yapıların
(kasların fonksiyon ve sinirleri) öğrenilmesi
Fossa cubiti’nin sınırları ve içinde yer alan
yapıların öğrenilmesi
Kolun ön bölgesi






Yüzeyel fascia
Derin fascia
Arterleri
Venleri
Sinirleri
Kaslar
Deri sinirleri
Yüzeyel venler
Derindeki arter dalları
Deri sinirleri
Yüzeyel venler



V.basilica
V.cephalica
V.mediana cubiti
v.cephalica trigonum
deltopectorale (mohrenheim
üçgeni) fascia clavipectoralis’i
delerek v.axillaris açılır.
v.cephalica v.axillaris’e açılır.
V.basilica kolun ortasında
derin fascia’yayı delerek
m.teres major’un alt kenarı
hizasında v.axillaris adını alır.
Yüzeyel venler’in varyasyonları
VEN M ‘ Sİ
Derin fascia
fascia brachii



Septum intermusculare
mediale
Septum intermusculare
laterale
Septumlar kolu ön ve
arka kompartmanlara
ayırır.
Arterleri ve venleri
A.brachialis

M.biceps brachii’nin
medialinde, m.triceps
brachii,m.coracobrachi
alis ile m.brachialis
önünde seyrederek
fossa cubitalis’e kadar
devam eder. Fossa
cubitalis’te collum radii
seviyesinde a.radialis
ve ulnaris’e ayrılır.
A.brachialis’in dalları
1-A.profunda brachii
a) R.deltoideus
b) A.nutricia humeri
c) A.collateralis radialis
d) A.collateralis media
2-A.collateralis ulnaris
superior
3-A.collateralis ulnaris
inferior
4-Rr.musculares
Tansiyon ölçümü bu
arterden yapılır.
Sinirleri



N.ulnaris
N.medianus
N.musculocutaneus
Kasları
M.biceps brachii
M.brachialis
M.coracobrachialis
Fossa cubitalis


Tabanı yukarıda tepesi aşağıda olan bir üçgendir.
Sınırları
Yüzeyel yapılar
 V.mediana cubiti
Aponeurosis
bicipitalis(V.mediana
cubiti’yi a.brachialis
ve n.medianus’tan
ayırır.
 V.cephalica ve
v.basilica ile birlikte
seyreden n.cutaneus
antebrachii medialis
ve lateralis

Fossa cubitalis
Lateralden mediale doğru ;m.biceps brachii tendonu, a.brachialis, n.medianus(TAN)
N.radialis fossa’nın içinde bulunmaz.

N.radialis’in r.superficialis
ve r.profundus’u bu
fossa’nın kenarlarını
oluşturan
m..brachioradialis’in
arkasında yer alır.
klinik
Arter kan basıncı
(sfigmomanometre)
Normal erişkinde 80120 mmHg
 A.brachialis’in
yaralanması
(Volkmann’ın iskemik
kontraktürü)

Önkolun ön bölgesi






Yüzeyel fascia
Derin fascia
Arterler
Venler
Sinirler
Kaslar
Deri sinirleri
Yüzeyel venler
Derindeki arter dalları
Deri sinirleri
Yüzeyel venler




V.basilica
V.cephalica
V.mediana cubiti
V.mediana
antebrachii
Yüzeyel venler
Derin fascia
fascia antebrachii
Proksimalde olecranon’un üst kısmına ve ulnanın
margo posterior’una tutunur. Distalde el bileği
hizasında kalınlaşarak retinaculum flexorum ‘u
oluşturur.
Arterler


A.radialis
A.ulnaris
A.ulnaris










Collum radii seviyesinde
a.brachialis’ten ayrılır.
M.flex.dig.prof. İle yüzeyel
kaslar arasında seyreder.
Önkolun medial kısmında
m.flex.carpi ulnaris ile
n.ulnaris’in lateralindedir.
Tuberositas radii altında
a.interossea communis dalını
verir.Bu dalda ikiye ayrılarak
a.interossea anterior ve
posterior ayrılır. Bu arterler
membrana interossea’nın
önünde ve arkasında seyreder.
Kalın ve içtedir. Dalları :
1-A.recurrens ulnaris
2-A.interossea communis
a-A.interossea anterior
b-A.interossea posterior
c-A.interossea recurrens
3-R.carpalis dorsalis
4-R.carpalis palmaris
5-R.palmaris profundus
A.radialis
ince








ve dış taraftadır. Dalları :
1-A.recurrens radialis
2-R.palmaris superficialis
3-R.carpalis palmaris
4-R.carpalis dorsalis
-aa.metacarpales dorsales
- aa.digitales dorsales
6-A.princeps pollicis
7-A.radialis indicis
A.radialis



Collum radii hizasında
a.brachailis’ten ayrılır.
Önkolun 1/3 proksimalinde
m.brachioradialis ve
m.pronator teres arasında, 2/3
distalinde ise derin fascianın
derininde seyreder.
Önkolun en distalinde
m.brachioradialis ve
m.flex.carpi radialis’in tendonu
arasında yüzeyelleşir.
NABIZ: Bu arterden alınır.
Normal sayısı 70/dk
60 dan az olması bradikardi
100 den fazla olması taşikardi
Rete articulare cubiti
Venleri
Vv.radiales ve Vv.ulnares dirsek eklemi yakınında
Vv.brachiales’i oluşturur.
sinirleri


N.medianus
N.ulnaris
Kaslar








Yüzeyel tabaka
M.pronator teres
M.flexor carpi radialis
M.palmaris longus
M.flexor carpi ulnaris
Orta tabaka
M.flexor digitorum superficialis
Derin tabaka
M.flexor digitorum profundus
M.flexor pollicis longus
M.pronator quadratus
Yüzeyel kasların origo insertio’ları
Origoları ortak bir flexor tendon ile
epicondylus medialis’ten başlar
M.pronator teres---tuberoritas radii
M.flexor carpi radialis----2.metacarpal basisi
M.palmaris longus-----aponeurosis palmaris ve
retinaculum flexorum
M.flexor carpi ulnaris-----os pisiforme,os
hamatum ve 5.metacapal basisi
Orta grup kaslar
Orta tabaka
M.flexor digitorum
superficialis
Derin grup kaslar
M.flexor digitorum profundus
M.flexor pollicis longus
M.pronator quadratus
Klinik


A.radialis pulzasyonu
I.V enjeksiyon
Download

Kol ve önkolun ön bölgesi