IVF ve Ektopik/Heterotopik
Gebelik
Prof. Dr. Tansu Küçük
Acıbadem Tıp Fakültesi
Maslak Hastanesi
Ektopik Gebelik
Embriyo transfer
Histeroskopla embriyo transferi
• Knutzen 1992: 40mL boya verildiğinde %38,2
sinde kısmen ya da tamamen tubaya geçer
• Zouves 1991: Daha fazla volum ile ET daha
fazla tubaya geçiş
IVF sonrası ektopik gebelik
• Tubal transfer
– Görmeden transfer
– Fazla transfer mediumu
– Basınçlı embriyo transferi
• Tubal migrasyon
– Uterin kontraksiyon
– Hiperestrojenemi
Uterin kontraksiyon
Dikkat
• Tubal faktör
• Önceden ektopik gebelik
•
•
•
•
•
•
Tenakülum kullanmadan
Fundus’a değmeden
Mümkün olan en az transfer volümü
Glue !?
Diz-dirsek pozisyonunda transfer!!!
Blastokist transferi
Ektopik gebelik riski varsa !
• Beta hCG
• Progesteron
• Erken ultrasonografi
Download

4- TANSU KÜÇÜK – IVF ve Ektopik/Heterotopik Gebelik