GENEL
ÖZGEÇMİŞ
Başak Balaban 1993 yılında Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur.
Yardımcı Üreme Teknikleri konusunda ilk pratik eğitimini 1994-1996 yılları arasında çalıştığı
Ankara Sevgi Hastanesi’nde almış olup, aynı yıllar arasında Tüp Bebek Embriyoloji
Laboratuvarı Sorumluluğu için üst eğitimini ve sertifikasyonunu Belçika, Brüksel’den
Schoysman Infertility Manegement Foundation(SIMAF)’dan almıştır. 1996 yılında Alman
Hastanesi Tüp Bebek Laboratuvarı kuruluşunu gerçekleştirmiş ve laboratuvar sorumlusu
olarak görev almıştır. 1996 sonu itibariyle ise Amerikan Hastanesi Tüp Bebek laboratuvarı
kurulumunu ve gelişimini üstlenmiş olup, halen yılda 1500 IVF/ICSI (İn-vitro fertilizasyon,
İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu), ve PGD (Preimplantasyon genetik tanı) siklusun
yapıldığı
Amerikan Hastanesi Üreme Sağlığı Ünitesi Tüp Bebek Laboratuvarı sorumlu
embriyoloğu olarak çalışmaktadır. İlgi alanları arasında, embriyo ve blastokist kültürü/ kültür
solüsyonları , gamet ve embriyo seçim teknikleri ve
kriyoprezervasyon bulunmaktadır.
Başak Balaban’ın 70’nin üzerinde yurt dışı yayını, yurt içi ve yurt dışı kongrelerde çok
sayıda serbest tebliği, çok sayıda yurt içi ve 50’nin üzerinde yurt dışı davetli konuşması, yurt
içi ve yurt dışı yayınlanmış 30’u aşkın kitapta çok sayıda bölümü bulunmaktadır. Kendisi
aynı zamanda
internasyonel bir embriyoloji topluluğu olan ALPHA (Scientists for
GENEL
GENEL
Reproductive Medicine) Embriyoloji Derneği’nin 2008-2014 yılları arasında başkanlığını
yürütmüştür ve halen yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır, bu süreç içerisinde
derneğin uluslararası bilimsel aktivitelerini ; 2008 İstanbul, 2010 Budapeşte ve 2012 Londra
ve 2014 Antalya kongrelerini ve derneğin internasyonel konsensus toplantılarını başarıyla
tamamlamıştır. Dünyada üreme sağlığı alanında referans bir dernek olan ESHRE (European
Society of Human Reproduction and Embryology) derneğinin 1996’dan bu yana üyesidir, ve
2008 yılı itibariyle derneğin CNR (Committee for National Representatives) kurulunda görev
almaktadır. Başak Balaban aynı zamanda 2009 yılında kurulan Klinik Embriyoloji Derneği
(KED)’nin kurucu üyelerinden olup, 2011-2013 yılları içerisinde yönetim kurulu başkanlığını
yürütmüş ve halen ikinci başkanlık görevini yürütmektedir.
GENEL
Download

Başak Balaban 1993 yılında Ankara Üniversitesi