KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM BİLGİ FORMU
Katılımcının Adı, Soyadı
Murat kibar, Doç. Dr.
ve Ünvanı:
Akademik Birimi:
Veteriner Fakültesi
Toplantıyı Düzenleyen
M. Akif Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi ABD.
Kurum:
Toplantının Konusu ve
23-26 Ekim 2014
Süresi:
"Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi"
Toplantının Amacı:
Akademik çalışmalarda bulunan bilim insanlarının, genç veteriner hekimler ile bilgi
paylaşımını ve tecrübelerini paylaşarak onların kariyer gelişimine katkıda bulunmak.
Katılımcının Bildiri
Köpeklerde diyastolik disfonksiyonun konvansiyonel ve doku Doppler
Başlığı:
ekokardiyografi tekniği ile belirlenmesi.
Katılımcının Bildiri
Bu çalışmanın amacı, kalp yetmezliği bulunan köpeklerde septal mitral kapağın doku
Özeti:
Doppler ekokardiyografi parametrelerinin ve mitral kapak düzeyindeki kan akımı
konvansiyonel
Doppler
parametrelerinin
kullanılabilirliği
ve
tanıdaki
değerinin
araştırılmasıdır. Çalışmada yaşları 4.0 ile 14.5 yıl (ort. 10.25), ağırlıkları 2.7 ile 30.0 kg (ort.
8.65) arasında 17 erkek, 14 dişi normal ve diyastolik disfonksiyon olduğu düşünülen 31
köpek kullanıldı. Tüm hayvanlarda mitral akım ve doku Doppler ekokardiografi kayıtları
alındı. Erken diyastolik akım (E) ve geç diyastolik akım (A) pik hızları, diyastolik akım
hızlanma zamanı (Dt) ile E/A oranı ölçüldü. Sol ventrikül diastolik akım örnekleri, normal
diastolik mitral akım örneği (grup 1), gecikmiş relakzasyon örneği (grup 2), yanlış-normal
akım örneği (grup 3) ve sınırlanmış akım örneği (grup 4) şeklinde bölümlendirildi. Mitral
annulus doku Doppler ekokardiografisi, apikal 4 odacık görüntüsünden elde edildi.
Değerlendirmeler, kapakçığın erken diyastolik hızı (E’), geç diyastolik hızı (A’), E’/A’ oranı
ve E/E’ oranlarından kullanıldı. Toplam 31 olguda mitral akımın Doppler ve mitral
annulusun doku Doppler muayenesi gerçekleştirildi. Olgulardan 17 hastada normal mitral
akım örneği (E/A oranı > 1 and Dt < 109 ms) vardı. Bu 17 hastanın 10 tanesinde E’ ˂ 8 cm/s,
E’/A’ ˂ 1 değerleri belirlendi ve yalancı normal akım gösteren olgular olarak sınıflandırıldı.
Diğer 7 hasta ise normal mitral akım örneği olarak (E’ > 8 cm/s, E’/A’ > 1) sınıflandırıldı.
Sekiz hastada gecikmiş relakzasyon (E/A < 1, Dt > 109 ms, and E’ < 8 cm/s) tipi akım
vardı. Ek olarak 6 hastada kısıtlanmış akım (E/A > 2 and E’ < 8 cm/s) tipi vardı. Sonuç
olarak, mitral septal kapağın doku Doppler ekokardiyografik muayenesi ile mitral kan
akımının konvensiyonel Doppler verilerinin birlikte kullanılması ile köpeklerde diyastolik
disfonksiyonun yüksek güvenilirlikte değerlendirilebileceği kanısına varıldı
Katılımcının Kişisel ve
Kurumsal Temaslar:
Türkiyeden kongreye katılan öğretim üyeleri ile görüşme ve işbirliği toplantıları yapılmıştır.
Yine Türkiyenin değişik şehirlerinden gelen genç veteriner hekimler ile eğitim süreçleri ve
mesleğe başladıklarında karşılaştıkları zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Görüş ve Önerileri:
Kongrede görüşme ve tanışma fırsatı bulduğumuz bilim insanları Kırgızistan ve Orta Asya
hakkında büyük ilgi duymakta ve işbirliğine hazır olduklarını bildirmektedir. Bu işbirliğini
arttırmaya yönelik sempozyum ve kongreler üniversitemiz tarafında düzenlenebilir.
Saygılarımla.
Açıklama:
1.Lütfen doldurduğunuz bu formu, [email protected] adresine gönderiniz.
2.Formda yer alan bilgilere ilişkin tüm sorumluluk, formu dolduran kişiye aittir.
Download

Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi