Erken Tanı
Hayat Kurtarır!
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MERKEZ KAMPÜSÜ
MAYMET & SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
(ORTAK TOPLANTISI)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
“Preinvaziv Lezyonlar ve
Duktal Karsinoma İn Situ”
KORUCUK KAMPÜSÜ
“Preinvaziv Lezyonlar ve
Duktal Karsinoma İn Situ”
Toplantısı
18.04.2015
Lale Boutique Otel, Sapanca, SAKARYA
BİLİMSEL PROGRAM
Ana Tema: Preinvaziv Lezyonlar ve Duktal Karsinoma İn Situ
Konu: DKİS Dışındaki Preinvaziv Lezyonlar
Değerli Meslektaşlarımız
Fehmi Çelebi (Sakarya ÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı)
Meme hastalıkları ve meme kanseri ülkemizde giderek artan önemli bir sağlık
sorunudur. Son yıllarda tedavi yaklaşımları ve seçenekleri ile ilgili çalışmalar çok
hızlanmıştır. Marmara Anadolu Yakası Meme Hastalıkları Sürekli Eğitim Toplantıları (MAYMET) bu konuları ayrıntılı olarak ele almak, güncel gelişmeleri meme
13.00 – 13.15
18 Nisan 2015 tarihindeki MAYMET toplantısı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ işbirliği ile Sakarya’da Lale Boutique Otel, Sapanca’da yapılacaktır. “Preinvaziv lezyonlar ve DKİS” ana teması olacak toplantıda sizleri görmekten büyük mutluluk
duyacağız.
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 tarihinde kurulmuş ulusal ve uluslararası
bilim dünyası ile işbirliğine önem veren, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü bir eğitim kurumu olmayı hedefleyen bir tıp fakültesidir. Sizlerle buluşmanın bir keyif ve
ayrıcalık olduğunu düşünüyor, toplantımıza bekliyoruz.
Saygılarımızla
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Çay-Kahve Molası
Konu: Duktal Karsinoma in Situ
Başkanlar:
Başkanlar:
hastalıkları konusu ile ilgili tüm branşlardaki meslektaşlarımızla paylaşmak, mezuniyet sonrası eğitimi standardize etmek, klinikler ve hastaneler arası işbirliğini
artırmak, iyi klinik uygulamalar için standartları belirlemek ve uygulamaya koymak
amacı ile 2008 tarihinden itibaren düzenli olarak yapılmaktadır.
14.45 – 15.15
Zafer Cantürk (Kocaeli ÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı)
Hangi lezyonlar risklidir?
Emin Gürleyik (Düzce ÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı)
Semra Günay (Okmeydanı Eğitim ve Araş. Hast. Genel Cerrahi Kliniği)
15.15 – 15.30
Duygu Düşmez Apa
(Maltepe ÜTF Patoloji Anabilim Dalı)
13.15 – 13.30
Tanıdaki zorluklar nelerdir?
Yonca Anık
(Kocaeli ÜTF Radyoloji Anabilim Dalı)
13.30 – 13.45
Preinvaziv lezyonlarda profilaksi
Bülent Çitgez
(Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği)
13.45 – 14.00
Tartışma
14.00 – 14.45 PANEL
Moderatör:
Günay Gürleyik
Cerrahi sınır ne olmalıdır?
Ali Özemir
(Medeniyet ÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı)
15.30-15.45
Sistemik tedavinin yeri hala var mı?
Devrim Çabuk
(Kocaeli ÜTF Onkoloji Anabilim Dalı)
15.45 – 16.00
DKİS’de tedavi gerektirmeyen bir grup var mı?
Handan Kaya
(Marmara ÜTF Patoloji Anabilim Dalı)
16.00-16.45 PANEL
Moderatör:
Abut Kebudi (Maltepe ÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı)
Atakan Sezer (Trakya ÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı)
Panelistler:
Betül Bozkurt (Ankara Numune Eğitim ve Araş. Hast., Genel Cerrahi Servisi)
(Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araş. Hast., Genel Cerrahi Kliniği)
Ali İlker Filiz (GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi)
Panelistler:
Belma Koçer (Sakarya ÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı)
Zafer Küçükodacı (GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Patoloji Servisi)
Yavuz Kurt (GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi)
Ümit Uğurlu (Marmara ÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı)
Cengiz Erçin (Kocaeli ÜTF Patoloji Anabilim Dalı)
Yasemin Gündüz (Sakarya ÜTF Radyoloji Anabiim Dalı)
Leyla Özel (Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araş. Hast., Genel Cerrahi Kliniği)
Kazım Uygun (Kocaeli ÜTF Onkoloji Anabilim Dalı)
16:45 Kapanış Konuşmaları
19:00 Akşam Yemeği
Download

SEMPOZYUM YENİ 2.indd - Tıp Fakültesi