BERGHOF MWS-four
MİKRODALGA SİSTEMLERİNDE
LİDER
DÜŞÜNCELERİNİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜN
1
BERGHOF MWS-4+ MİKRODALGA YAKMA SİSTEMİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ
Berghof MWS-4+ mikrodalga yakma (parçalama) sistemi ICP, AAS sitemlerine hızlı ve yüksek
emniyetle numune hazırlamak için Alman teknolojisinin en son sitemleri ile donatılmıştır. Bu
sistemin üstün özellikleri aşağıda maddeler halinde anlatılmıştır:
1- Üstten açılmalı kayar kapak ve dairesel iç gövde :
Sistemin numune bölmesinin kapağı üstten kaydırılmak
suretiyle açılır ve numune kaplarının numune fırın içine tek
tek yerleştirilmesine imkan sağlar. Böylece 12 adet teflon
parçalama kabını ve orta kısmında gaz toplama kabını içeren
ve oldukça ağır olan rotor sisteminin Mikrodalga Parçalama
haznesi içine kolaylıkla yerleştirilip çıkarılmasına imkan
sağlar. Sağdaki resimden de görüldüğü gibi yerleştirme
işlemi ve bağlantı yapılması son derece kolaydır ve tek el ile
yapılabilir.
Kapak sistemi 3 adet elektronik kilit içermektedir. Cihaz
çalışırken kapağın açılması imkansızdır. Cihaz kapağı
kapandığında bu kilitler otomatik olarak devreye girer ve
parçalama işlemi sona erdiğinde cihazın yan tarafındaki
dokunmatik bilgisayar ekranından verilen komut ile otomatik
olarak açılır.
Cihazın gövdesi tamamen paslanmaz çelikten yapılmıştır ve
korozyona karşı 90 µm’ lik PFA ile kaplanmıştır.
Cihazın iç gövdesi basınca dayanıklıdır ve mikrodalga
gücünün kaplara homojen bir şekilde iletilmesini sağlamak
için dairesel olarak tasarlanmıştır. Böylece mikro dalga gücü
dikdörtgen kesitli olarak tasarlanmış fırınlara göre numune
kaplarına homojen bir şekilde iletilir. Bu da çalışma sırasında
her kabın bir birine daha yakın sıcaklık ve basınçta olmasını
sağlar. Kaplarda aşırı basınç dolayısı ile patlama riskini
azaltır. Her kapdaki numunenin aynı mikrodalga enerjisini
almasını sağlayarak parçalanmada homojenizasyon sağlar.
2- Pulssuz (darbesiz) mikrodalga gücü: Cihaz 200 ile 1450
watt aralığında cihaz tarafından otomatik ayarlanan ve
kontrol edilen darbesiz mikrodalga üretir. Mikrodalga
gücünün darbeli olması numune kaplarına darbeler halinde
mikrodalga gücünün uygulanarak ani ve aşırı reaksiyonların
oluşmasına sebep olur. Sürekli ve darbesiz mikrodalga
gücünün uygulanması bu sakıncalı durumların oluşmasını
engeller.
2
3- Emniyet (rupture) diski ve Entegre Emiş sistemi:
Cihaz her kapta basınç kontrolü yapan bir güvenlik
sistemine sahip olmasına rağmen ikinci bir aşırı basınç
kontrolü sistemine sahiptir. Bu emniyet (Rupture) diski
sistemidir. Yandaki birinci ve ikinci şekilde görüldüğü
üzere emniyet diski dairesel bir aluminyum parçadan
oluşur ve teflon kapakçığın üstüne yerleştirilir.
Herhangi bir nedenle kap içinde aşırı basınç oluşması
durumunda aşırı basıncı gidermek üzere delinir ve
kaptan çıkan sıcak basınçlı gazlar rotorun ortasında
bulunan toplama kabına ulaşır ve daha sonra buna bağlı
cihazın kapağının üstündeki tahliye borusundan sisteme
ve çevreye zarar vermeden uzaklaştırılır (alttaki
şekiller).
4- Yüksek dayanımlı elle Kapanan ve açılan numune
kapları: Numune kapları hiçbir alet ve ekipmana gerek
duyulmaksızın el ile kapanıp açılabilir. Tamamen
teflondan yapılmış kap ve kapak sistemi vidalı olarak
yapılmıştır. Bu durum kullanıcıya kullanım sırasında
hız ve kolaylık sağlar.
DAP tipi Teflon kapların et kalınlıkları fazla
olduğundan dayanım süreleri uzundur. DAP kapları iki
yıllık garantiye dahilidir (rupture disk ve teflon lid
hariç). Diğer hiçbir firmada kaplar garantiye dahil
değildir.
3
5- Bütün numunelerde temassız Mid-IR sıcaklık
ölçümü ve kontrolü: Sistem tüm kapların içindeki
numunenin gerçek sıcaklığının ölçülmesini ve kontrol
edilmesini sağlayan numune ile temas etmeyen MidInfrared Sensör sistemine sahiptir. Numune kapları
sensörün önünden geçerken kapların içindeki sıcaklık
Mid infrared sensör tarafından ölçülerek Bilgisayara
iletilir. Daha önce programlanan sıcaklık değerine göre
herhangi bir aşırı yükselme durumunda mikrodalga
gücü azaltılır veya durdurulur. Normalde IR sıcaklık
sensörleri sıcaklık okumasını kabın dış yüzeyinden
yapar. Berghof’da ise numunenin gerçek sıcaklığının
ölçülmesi IR sensörün önüne konan bir filtre yardımı
ile sağlanır bu filtre sadece 3450 ile 2800 cm-1 dalga
boyu aralığındaki Infra red ışınlarını geçirir (bak
aşağıdaki
teflonun
geçirgenlik
(transmisyon)
spektrumu) ve bu aralıkta teflon kaplar IR ışınını
tamamen geçirir (bak aşağıdaki teflonun geçirgenlik
(transmisyon) spektrumu). Yani saydam özelliğe
sahiptir. Dolayısı ile kabın içindeki gerçek sıcaklık
ölçülür. Kabın dışından ölçüm alan IR sistemlerinde
içteki numunenin sıcaklığı ile kabın dış sıcaklığının
eşitlenmesi zaman alır. Bu durumda özellikle ani oluşan
ısı veren reaksiyonlar sırasında içteki numunenin
sıcaklığı çok daha yüksek sıcaklık değerlerine ulaşabilir
bu da belirli sıcaklığa kadar dayanımı olan teflon
kapların özellikle iç kısımlarında bozulmalar ve
patlama risklerinin oluşmasına sebep olabilir.
Tüm kaplardaki sıcaklık değerleri Cihazın dokunmatik
15 cm boyundaki ekranından grafikler halinde gözlenir
ve kaplarda oluşan en yüksek sıcaklık değeri sayısal
olarak okunabilir. Çalışma sırasındaki tüm sıcaklık
değerleri hafızaya alınır. Çalışma sona erdikten sonra
bu değerler hafızadan geri çağrılarak her hangi bir
andaki ve herhangi bir kaptaki sıcaklık değeri ekrandan
gözlenebilir.
TFMin IR-spektrumu
4
6- Bütün numunelerde temassız basınç ölçümü ve kontrolü: Tüm
numunelerdeki basınç kullanıcı tarafından önceden belirlenen optik basınç
ölçümü sistemi ile ölçülür ve kontrol edilir. Numuneye gönderilen
polarize ışığın özellikleri basınç durumuna mekanik gerilim altındaki cam
halkadan değişerek yansır ve optik sensöre gelir. Polarize ışının
özelliklerindeki değişim ile numune kabının içindeki basınç numune ile
temas etmeden ölçülür. Rotordaki her numune kabı sensörün önünden
geçerken basıncı ölçülür ve ölçülen basıncın değerine göre mikrodalga
gücü azaltılır veya durdurulur. Böylece numune kabının içinde aşırı basınç
oluşması önlenir ve yüksek basınçtan dolayı oluşabilecek patlama riski
ortadan kaldırılır. Basınç ölçüm sistemi hiçbir bakım ve kalibrasyon
gerektirmez.
Tüm kaplardaki basınç değerleri Cihazın dokunmatik 15 cm boyundaki
ekranından grafikler halinde gözlenir ve kaplarda oluşan en yüksek basınç
değeri sayısal olarak okunabilir. Çalışma sırasındaki tüm basınç değerleri
hafızaya alınır. Çalışma sona erdikten sonra bu değerler hafızadan geri
çağrılarak her hangi bir andaki ve herhangi bir kaptaki basınç değeri
ekrandan okunabilir.
Polarize ışık
Cam halka
Optik sensör
5
Bilgisayar ve Yazılım programı: 5.7 inclik dokunmatik , 320x240 piksellik
dokunmatik ekran. Cihaz kontrolünün cihaza kısa bir kablo ile bağlı bir PC
5200 (266 MHz , 64 MB ram) tarafından yapılabilmesi
Herhangi bir bilgisayara bağlanabilme özelliği ve kontrol ekranının ön
tarafında USB çıkışı
Tüm numunelerdeki basınç ve sıcaklık değerlerinin çalışma süresince
ekrandan gözlenebilmesi ve hafızaya kaydedilmesi ve istenildiği zaman geri
çağırılarak hangi zamanda, hangi kapta ne kadar basınç oluştuğunu ve
sıcaklığı gözleyebilme imkanı.
EPA 3051, EPA 3052, EPA 3015 ve DIN22022-1 gibi hafızaya önceden
kaydedilmiş kullanılmaya hazır standart metotlar ve çok sayıda kullanıcı
metodu. Bu metotlarda değişiklik yapabilme veya yeni metotlar oluşturarak
hafızaya kaydedebilme özelliği.
Veri ve metot saklamak için hemen hemen sınırsız hafıza kapasitesi
6
Download

berghof mws-3+ mikrodalga yakma sisteminin üstünlükleri