Mycena rosea
Sınıf
Takım
Familya
: Basidiomycetes
: Agaricales
: Tricholomataceae
Makroskobik Özellikleri
Şapka
2-5 cm çapında, genç evrede konik iken, sonradan
yaygınlaşır ve umbosu kalır.
Şapka donuk, biraz parlak ve yağsı görünüştedir.
Yüzeyi düzgün ancak bazen radyal olarak ondülelikıvrıklı bir durumdadır.
Şapka rengi pembe, umbosu ise bazen sarımsı veya
krem renginde, kenarları daha soluk ve saydam çizgili ve
ekseriya akuttur.
Makroskobik Özellikleri
Sap
 5-9x0,4-0,8 cm, silindirik, dip kısma doğru hafifçe
kalınlaşır. İçi genç iken dolgun ve sert daha sonra ise tünel
biçiminde oyuklaşır. Sapın yüzeyi beyaz, zayıf ve ince
boylu boyunca fibrilöz iken, dip kısmı beyaz yünümsü bir
görüntüye sahiptir. Sap rengi beyaz ancak bazen
pembemsi tonlarda olabilir.
Eti
beyaz, ince, tadı ve kokusu turpsudur.
Lameller
genç iken beyaz, daha sonra açık pembe, sapa küçük bir
çentik ile bağlanır, enli ve kenarları düzgündür.
Habitat
Bu tür tek tek veya grup halinde sert odunlu
veya çam ormanlarında ya da bu iki tip ağaçların
teşkil ettiği karışık ormanlarda
daha ziyade döküntü yapraklar ve ibreler
arasında bulunur.
sonbahar aylarında yetişir
Yayılışı
Batı Anadolu'da belirlenmiştir.
Pantherina sendromuna neden olan türler
Amanita muscaria
Sınıf
: Basidiomycetes
Takım
: Agaricales
Familya
: Amanitaceae
Makroskobik Özellikleri
Şapka
 5-20 cm çapında, başlangıçta küresel veya konik
küresel ve tamamen beyaz bir örtü ile kaplı
gençlerde konik veya yarı küresel, sonra konveks
ve olgunlarda en sonunda düzgün hale gelir.
Makroskobik Özellikleri
Şapka yüzeyi genel olarak tüysüz ve düz, nemli iken
biraz tutkallı gibi ve az parlak
 gençlerde konsantrik, konik ve beyaz siğilimsi artıklar ya
da büyük pullar şapka yüzeyini kaplar,
bu örtü artıkları zamanla kaybolur veya yağmurlar ile
yıkanır.
Kırmızı turuncu rengi dikkat çekicidir.
Şapka rengi sonradan turuncuya kayabilir.
Şapka kenarları uzun süre içe kıvrık, akut ve çizgili olup
geçici olan beyaz yünümsü artıkları taşır.
Sap
6-20 x 1,5-3 cm, silindirik uç kısmı çok hafif şişkinleşir,
içi dolu, mantar yaşlanınca yuvarlak uzunca oyuk
kısımlar oluşur.
Sapın üst kısmının yüzeyi tamamen kırağı serpilmiş
görünüşte iken alt kısmı tabana doğru beyaz, genelde
küçük, düzensiz ağsı çizgiler bulunur.
Annulus genellikle sapın üst yarısında bulunur.
Zarımsı, nazik, beyaz ve aşağıya doğru sarkan bir
biçimdedir.
Annulusun alt yüzeyi yünümsü, üst yüzeyi ise
basıklaşmış pamuksu değildir ve sapın dip kısmı, çok
sayıda beyaz-gri, yünümsü siğiller halindedir.
Bu siğiller 3-4 adet tamamlanmamış halka biçimli zonlar
teşkil etmiştir.
Eti
beyaz ancak şapka yüzeyinin (kütikülün) alt
kısımlarında turuncu sarı bir renk gösterir,
 kokusu ve tadı hoş, fındıksıdır.
Lameller
 beyaz, yaşlı örneklerde zayıfça kahverengimsidir.
Serbest, enli, sık, kenarı ince dişli ve yünümsüdür.
Lamelcikler de vardır.
Habitat
Genellikle çam ve yaprak döken ağaçların ormanlarında,
özellikle huş ağacına yakın olarak bazen tek, genelde
gruplar halinde (birinci derecede çam ormanlarında
böyledir),
aynı zamanda ormanların kenarları boyunca yetişirler.
Çam, huş ve ladin ağaçlarının mikorizal ortakları olduğu
bilinmektedir.
Asit toprakları severler
Yaz ortasından sonbahara kadar ortaya çıkarlar.
Yayılışı
Karadeniz Bölgesi, Kars, Bolu civarı, Bursa, Balıkesir civarı,
Akdeniz Bölgesi ve İstanbul'da yetiştiği bilinmektedir.
Amanita pantherina
Sınıf
: Basidiomycetes
Takım
: Agaricales
Familya : Amanitaceae
Makroskobik Özellikleri
Şapka
5-10 cm çapında, genç iken yarım küre biçiminde,
olgunlarda konveks, daha sonra düzleşir,
yaşlı örneklerde merkezden biraz basık bir hale gelir.
 Yüzeyi nemli iken kaygan ve yapışkanımsı, parlak,
kuru iken saten gibidir,
yüzey siğilimsi artıklar veya beyaz yama gibi parçalar ve
az çok konsantrik dizilimli pullar ile kaplıdır.
Bunlar şapka merkezinde bir araya gelip bir beyaz alan
oluşturabilirler.
Kahverengi, koyu kırmızı-kahverengi veya sütlü
kahveden açık kahverengimsi-koyu sarı renge kadar
değişen renklerdedir.
 Şapkanın kenarı uzun süre içe kıvrık, baştan itibaren
normal olarak çizgili bir zon taşır veya en azından yaşlı
örneklerin kenarı çizgi zonuna sahiptir.
Sap
5-13 x 1-2 cm, silindirik,
 nazik yapılı,
genelde şapkanın çapından daha uzundur.
Eti oldukça sıkı ve sert, dış kısmı kalınca kabuksu, iç
kısmı ise süngerimsi, mantar yaşlanınca sapın içi tünel
şeklinde oyuklaşır.
Yüzeyi uç kısımda biraz kırağı serpiştirilmiş gibi, diğer
kısımlar ise beyaz, az çok tüysüz, zayıfça, düzensiz,
boyuna fibrilözden önemsiz derecede pulludur.
Annulus sıklıkla sapın üst yarı kısmında, aşağıya doğru
sarkık ve zarımsı yapılı, beyaz, alt ve üst yüzeyi çizgili
görünüşte değil, kenarları çizgili dişlidir.
Eti
 beyaz, ancak şapka yüzeyinin hemen alt kısımlarında
kahverengimsi veya beyaz, kokusu hafifçe turpsu, tadı
tatlımsıdır.
Lameller
beyaz, serbest, enli, sık, kenarı ince yünümsü, bazen
kenar dalgalı ve zayıfça kahverengi bir hal alabilir.
Lamelcikler bulunur.
Download