GEDİZ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TARAFINDAN
HAZIRLANIP, YÜRÜTÜLEN
“AB ÜLKELERİNDEKİ BİNALARDA UYGULANAN
ISI YALITIM TEKNİKLERİ”
İSİMLİ LdV/IVT PROJESİ FAALİYETLERİNE AİT
GENEL BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI
01/08 2013---01/08/2014
TÜRKİYE-ALMANYA
BASIM YERİ:
Baskı: Yeni Gediz Gazetesi
Adres: Medya Center Baskı Tesisleri Özyurt Mahallesi 173. Sk. No:14
Emniyet Müdürlüğü Karşısı Gediz/KÜTAHYA
Tel: 0 274 412 70 91
Temmuz 2014
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kütahya Gediz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü
(Gediz Yunus Emre Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü)
Özyurt Mahallesi MNA Cd. 43600 Gediz/ KÜTAHYA
Tel
: 0274 412 4455
Faks : 0274 4125580
Web Sitesi : http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/43/07/179241/
E-Posta : [email protected]
Okul Müdürü/Proje Koordinatörü: Tevfik DELEN Gsm: 0 505 8912199
TEŞEKKÜR
İZOLE PROJESİ ÖN BİLGİLERİ
“AB ÜLKELERİNDEKİ BİNALARDA UYGULANAN
ISI YALITIM (İZOLASYON) TEKNİKLERİ” KONULU
PROJEMİZİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE
SONUÇLANDIRILMASINDA EMEĞİ GEÇEN BAŞTA AB
BAKANLIĞI TÜRK ULUSAL
AJANS YETKİLİLERİ
OLMAK ÜZERE, PROJE YURTİÇİ ORTAKLARIMIZ;
GEDİZ KAYMAKAMLIĞI, GEDİZ ORGANİZE SANAYİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, GEDİZ BETON, İNŞAAT,
SAĞLIK, MADENCİLİK SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ İLE GEDİZ STYROPOR YALITIM AMBALAJ
İNŞAAT TİCARET VE SANAYİİ LİMİTED ŞİRKETİ,
YURTDIŞI ALMAN ORTAKLARIMIZ; ALMAN MESLEK
LİSESİ
OLAN
“EMSCHERTAL-BERUFSKOLLEG”
(EMSCHERTAL MESLEK KOLEJİ), “3A EDUCATİON &
SERVİCE”
(3A EĞİTİM
VE
SERVİS),
PROJE
İŞTİRAKÇİLERİMİZ; GEDİZ GAZETESİ, YENİGEDİZ
GAZETESİ, BİZİM GEDİZ GAZETESİ, BÖLGEM
GAZETESİ, KÜTAHYA HABER VE UFUK, AKİS
GAZETELERİ VB. BASIN YAYIN KURULUŞLARINA,
PROJEMİZE
DESTEKLERİNİ
EKSİK
ETMEYEN
KÜTAHYA VALİLİK MAKAMINA, KÜTAHYA İL VE GEDİZ
İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, KÜTAHYA İL VE
GEDİZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PASAPORT ŞUBE
MÜDÜRLÜKLERİNE, PROJE KATILIMCILARIMIZ VE DE
KIYMETLİ
AİLELERİNE
İLGİ,
ALAKA
VE
DESTEKLERİNDEN DOLAYI T E Ş E K K Ü R EDERİZ.
Proje Sahibimiz: Kütahya Gediz Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi Adına Okul Müdürü Tevfik DELEN
PROJE YÖNETİM EKİBİ
Projemizin Türkçe Adı: AB Ülkelerindeki
Uygulanan Isı Yalıtım (İzolasyon) Teknikleri
Binalarda
Projemizin İngilizce Adı: Thermal Isolation Techniques used
in Buildings in EU countries (IZOLE)
Proje
Ortaklarımız:
Yurtiçi
Ortaklarımız;
Gediz
Kaymakamlığı, Gediz Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü,
Gediz Beton, İnşaat, Sağlık, Madencilik Sanayi Ticaret
Anonim Şirketi ile Gediz Styropor Yalıtım Ambalaj İnşaat
Ticaret ve Sanayii Limited Şirketi
Yurtdışı Alman Ortaklarımız; Alman Meslek Lisesi olan
“Emschertal-Berufskolleg” (Emschertal Meslek Koleji), “3A
Education & Service” (3A Eğitim ve Servis)
Proje Yararlanıcılarımız: Kütahya Gediz Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı’nda okuyan 15
(Onbeş) Öğrenci
Proje Bütçesi: 31.692 Avro yaklaşık 95.000 Türk Lirası
Proje Uygulama Tarihleri: 01/08/2013 ile 01/08/2014 tarihleri
arasıdır.
Proje Yurtdışı Eğitim Tarihleri: 23 Şubat 2014 ile 15 Mart
2014 tarihleri arası olmak üzere 21 gün yurtdışında eğitim ve
staj çalışması yapılmıştır.
AB PROJEMİZ ÇERÇEVESİNDE ALMANYA’DA
ALDIĞIMIZ SERTİFİKA ÖRNEKLERİ
PROJE YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ KAPSAMINDA
ÇEŞİTLİ YARIŞMA VE BİLİM FUARLARINA KATILINDI
PROJE EKİBİMİZ İLE YAPTIĞIMIZ HOLLANDA KÜLTÜREL GEZİSİ
PROJEMİZİN AYRINTILI ÖZETİ
Projemiz 2013-2014 eğitim-öğretim yılında okulumuz inşaat teknolojisi alanı 11 ve 12.
Sınıfta okuyacak olan öğrenciler içerisinden bilgili, el becerisi iyi, kendini geliştirme gayreti içinde
olan iyi ahlâklı, çalışkan, keşfedici ve üretici özelliklere sahip 15 öğrenciyi meslekî alanda
geliştirmeye yönelikti.
Günümüzde enerjinin tasarruflu kullanımı çok önemlidir. Enerji kaynaklarının çoğu araç
yakıtı olarak kullanılmakta daha sonra ise binaların ısıtılması 2.sırada gelmektedir. Bina ısı
tasarruf önlemleri, binanın tasarımı ve projesinin uygulanma safhasında çevresel etkiler dikkate
alınarak en doğru malzemenin seçimi ile başlamaktadır. Bu enerji kaynaklarına aktarılan para
miktarı her gün daha fazla bir yekûn tutmaktadır. 2012 yılı verilerine göre ülkemiz ısınma amaçlı
olarak yaklaşık 3,05 milyar € harcarken bu rakam Almanya için 0,75 milyar €’dur. Bu sebeple elde
edilen ısı enerjisinden azami derecede istifade edilmesi gerekmektedir. Bunun için de mutlaka
çok iyi izolasyon sisteminin uygulanması gerekir. Böyle düşünüldüğünde AB’deki pek çok ülkenin
bilhassa proje ortağımız olan Almanya’nın soğuk kış şartlarında ısı kaybını en aza indirme adına
büyük bir mücadele içinde olduğu görülmektedir.
Binaların inşaatı sırasında yapılamayan izolasyon uygulamalarının ileride telafisi zordur.
Ülkemizde enerjinin %26'sı ısınma için kullanılmaktadır oysa tüm binalarımızda ısı yalıtımı
yapılmış olsa ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlanabilir. Ülkemizde 19 milyona yakın bina
stoku bulunmaktadır. Bu binaların %91’nin ısı yalıtımı olmaması ve ısı kaybının %70’nin bu tip
yalıtımsız binalar sebebi ile olduğu bilinmektedir, bu çerçevede 2008 yılında bir enerji
yönetmeliği yayınlanarak 1000 metrekarenin üstündeki binalara izolasyon yapılması zorunlu hale
getirilmiştir. Yine Danimarka’da çatı kalınlığı 40 cm iken biz de 7 cm olması bu ısı kayıp oranını
artırmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'da mevcut binalar için 2017 yılına kadar enerji kimlik
belgesi alması gerektiği yönünde bir proje hazırlamıştır.
Ülkemizde inşaatların denetimi belediyeler ve özel yapı denetim şirketleri tarafından
yapılmaktadır. Mezunlarımızın çoğunluğu belediyelerde, yapı denetim firmalarında ve özel inşaat
bürolarında teknik eleman olarak çalışmaktadır. Ülkemizde yapılan inşaatların büyük bir kısmında
izolasyon tekniklerine verilen önem son yıllarda artmıştır. Bu da yetişmiş kalifiye eleman
ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.
Amacımız; işletmelerde meslek eğitimine giden öğrencilerimizin inşaat sektöründe hızla
gelişen izolasyon konusunda iyi bir kalifiye elaman olarak yetişmesini sağlamak ve işletmelerin
taleplerini karşılamak. Yararlanıcı bakımından da, bir AB üyesi olan Almanya'daki mesleki eğitim
kurumlarında uygulanan izolasyon teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, edinecekleri bilgi
ve deneyimleri bizim mesleki eğitim sistemine daha kolay entegre edebilmelerini, mesleki bilgi
ve tecrübelerin yanı sıra yabancı dil becerilerini geliştirmeyi amaçladık.
Bu projenin ana hedefi ve proje sonunda beklenenler; Mesleki ve teknik eğitim
sistemlerinin geliştirilmesi, öğrencilerin bu tür uygulamaların kazandırdıkları becerileri bizzat
yerinde görmeleri, bu sayede daha nitelikli gençlerin ortak amaçlar doğrultusunda
yetiştirilmesidir. AB ülkelerinde hangi tür yalıtım malzemeleri kullanıldığını ve hangi tür yalıtım
teknikleri ile binaların ısı seviyesinin dengede tutulmaya çalışıldığını araştırarak bu tekniklerin
ülkemizde de kullanılmasını, bu sayede hem Millî Gelirin yurtdışına daha az gitmesini, hem de
dünyanın tükenebilir enerji kaynaklarının daha uzun süre tüm dünya insanlarının hizmetinde
kalmasını sağlamayı düşündük.
Projemiz; 01/08/2013 ile 01/08/2014 tarihleri arasında 1 yıl sürmüş, 23/02/2014 ile
15/03/2014 tarihleri arasında Almanya’da uygulama yapılmıştır. Ortak olarak Almanya’nın
seçilme nedeni Almanya’daki kış ikliminin benzerliği ve bina izolasyon teknikleri açısından diğer
AB ülkelerinden daha önde olmasıdır.
PROJE ORTAK VE DESTEKÇİLERİMİZ
PROJE EKİBİMİZ İLE YAPTIĞIMIZ FRANSA KÜLTÜREL GEZİSİ
PROJE YARARLANICISI ÖĞRENCİLERİMİZ ÖN İNCELEME
ÇALIŞMALARI YAPIYORLAR
PROJE ORTAK VE DESTEKÇİLERİMİZ
PROJE ORTAK VE DESTEKÇİLERİMİZ
PROJE YARARLANICISI ÖĞRENCİLERİMİZ ÇALIŞIYORLAR
PROJE YARARLANICISI ÖĞRENCİLERİMİZ ÇALIŞIYORLAR
AB BAKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANS TARAFINDAN GÖNDERİLEN
PROJEMİZİN KABUL EDİLDİLDİĞİNE DAİR YAZI
AB BAKANLIĞI TARAFINDAN PROJEMİZ HAKKINDA
OKULUMUZA GÖNDERİLEN BAKANLIK YAZISI
ALMANYA’DA FAALİYET GÖSTEREN DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI’NA BAĞLI HERNE MERKEZ CAMİİ ÖNÜNDEYİZ
ALMANYA’DA FAALİYET GÖSTEREN FIRTINASPOR
KULÜBÜNDEYİZ
AB PROJE EKİBİMİZ ALMANYA’DAN DÜNYANIN 144 ÜLKESİNE
YAYIN YAPAN KANAL AVRUPA TELEVİZYONU’NUN CANLI OLARAK
YAYINLANAN “ANADOLU DİYARI” İSİMLİ PROGRAMINA
KATILARAK AB PROJELERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ
PROJE KATILIMCILARI VE VELİLERİNİN
BİLGİLENDİRİLMESİNE AİT FOTOĞRAFLAR
PROJE KATILIMCILARI VE VELİLERİNİN
BİLGİLENDİRİLMESİNE AİT FOTOĞRAFLAR
ALMANYA’DA PROJE ÇALIŞMALARININ AKŞAM BÖLÜMÜ VE TATİL
GÜNLERİNDE YAPILAN TOPLANTILARA EV SAHİPLİĞİ EDEN
ÇALIŞMA OFİSİMİZ VE ZİYARETÇİLERİMİZ
ALMANYA’DA PROJE ÇALIŞMALARININ AKŞAM BÖLÜMÜ VE
TATİL GÜNLERİNDE YAPILAN TOPLANTILARA EV SAHİPLİĞİ
EDEN ÇALIŞMA OFİSİMİZ VE ZİYARETÇİLERİMİZ
AB ÜLKELERİNDE KULLANILAN ISI YALITIM
MALZEMELERİNDEN ÖRNEKLER VE ALINAN İŞ GÜVENLİĞİ
ÖNLEMLERİ
AB PROJEMİZ HAKKINDA 10 CİVARINDA YEREL VE BÖLGESEL YAYIN YAPAN GAZETE İLE
TÜRKİYE VE HOLLANDA MERKEZLİ FARKLI FARKLI WEB SİTELERİNDE YAKLAŞIK 3000 CİVARINDA
RESİM VE HABER YAYINLANMIŞTIR. BUNUN YANISIRA PROJE EKİBİMİZ ALMANYA’DAN
DÜNYANIN 144 ÜLKESİNE YAYIN YAPAN KANAL AVRUPA TELEVİZYONU’NUN 05/03/2014
TARİHLİ ANADOLU DİYARI İSİMLİ CANLI YAYIN PROGRAMINA KATILARAK PROJEMİZİ
TANITMIŞTIR. BU PROGRAM 06/03/2014 TARİHİNDE BANT YAYIN OLARAK TEKRAR
YAYINLANMIŞTIR.
Okulumuz Gediz Teknik ve EML’ne AB Bakanı Egemen Bağış’ın Gönderdiği Teşekkür
Mektubu Hakkında Çıkan Bazı Web Sitesi Adresleri
1- http://www.stargundem.com/ajanslar/avrupa-birligi-bakani-ve-basmuzakereci-egemen-bagistan-gedizteknik-ve-endustri-meslek-lisesine-tesekkur-mektubu-395158.html
2- http://www.haber3.com/avrupa-birligi-bakani-ve-basmuzakereci-egemen-bagistan-gediz-teknik-ve-ehaberi-2112264h.htm
3- http://www.haberler.com/avrupa-birligi-bakani-ve-basmuzakereci-egemen-4887916-haberi/
4- http://www.sondakika.com/haber/haber-avrupa-birligi-bakani-ve-basmuzakereci-egemen-4887916/
5-http://yurthaber.mynet.com/galeri/avrupa-birligi-bakani-ve-basmuzakereci-egemen-bagistan-gediz-teknikve-endustri-meslek-lisesine-tesekkur-mektubu/992405
Okulumuz Gediz Teknik ve EML’nin Ulusal Ajans AB Projesi Kapsamında
Almanya’ya Gideceğine Dair Haber Çıkan Bazı Web Sitelerinin Adresleri
1-http://www.gediz.gov.tr/default_B0.aspx?id=413
2-http://www.stargundem.com/ajanslar/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ogrencileri-almanyayagidiyor- 358390.html
3-http://www.beyazgazete.com/haber/2013/6/25/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ogrencilerialmanya-ya- gidiyor-1854870.html
4-http://www.cihan.com.tr/news/Gediz-Teknik-ve-Endustri-Meslek-Lisesi-Avrupa-yolcusuCHMTA2NzIxOC8yMDA4
5-http://www.haberdeguven.com/kutahya/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ogrencileri-almanyaya-gidiyorh75234.html
Okulumuz Gediz Teknik ve EML Md. Tevfik Delen’in, AB Bakanlığı Mesleki Eğitimde
İşbirliği Protokolü İmza Törenine Katıldığına Dair Haber Çıkan Bazı Web Sitesi Adresleri
1- http://www.sondakika.com/haber/haber-gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ab-4818160/
2- http://www.haberler.com/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ab-4818160-haberi/
3-http://turkyurdu.com/konya/haberler/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ab-bakanligi-meslekiegitimde-isbirligi-protokolu-imza-torenine-katildi
4-http://www.malatyagercek.com/kutahya/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ab-bakanligi-meslekiegitimde-isbirligi-protokolu-imza-torenine-katildi-h240445.html
5-http://www.pirsushaber.com/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ab-bakanligi-mesleki-egitimde-isbirligiprotokolu-imza-torenine-katildi-819789n.html
Okulumuz Gediz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü’nün AB Projemiz Hakkında
Velilerimizi Bilgilendirdiği Konulu Haberimizin Çıktığı Bazı Web Sitelerinin Adresleri
1-http://www.haberler.com/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ab-5513885-haberi/
2-http://www.haber3.com/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ab-projesini-tanitti-haberi-2409862h.htm
3-http://www.dogurehberi.com/kutahya/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ab-projesini-tanitti-h336725.html
4-http://www.haber35.com.tr/kutahya/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ab-projesini-tanitti-h153359.html
Gediz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi AB Proje Ekibi, Almanya'da Ülke Tanıtımına Devam
Ediyor Haberimizin Çıktığı Bazı Web Sitelerinin Adresleri
1-http://www.milliyet.com.tr/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-kutahya-yerelhaber-78934/
2-http://haberciniz.biz/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ab-proje-ekibi-almanyada-ulke-tanitimina-dev2691606h.htm
3-http://www.somaolay.com.tr/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ab-proje-ekibi-almanyada-ulke-tanitiminadevam-ediyor.html
4- http://www.habermonitor.com/tr/haber/detay/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ab-pro/314091/
5-http://trnews.meta.ua/archive/13.03.14/cluster:11174629-Gediz-Teknik-Ve-Endstri-Meslek-Lisesi-Ab-Proje-EkibiAlmanyada-lke-Tantmna-Devam-Ediyor/
Gediz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi AB Proje Ekibi Almanya’da Büyük İlgi Gördü Konulu
Haberimizin Çıktığı Bazı Web Sitelerinin Adresleri
1-http://www.milliyet.com.tr/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-kutahya-yerelhaber-52891/
2-http://www.haberfx.net/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ab-proje-ekibi-almanya-dan-dondu-haber1438433/
3-http://m.haberler.com/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ab-proje-5727162-haberi/
4- http://yurthaber.mynet.com/galeri/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ab-proje-ekibi-almanyada-buyuk-ilgi-gordu/1300300
5-http://www.orduyorum.com/kutahya/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ab-proje-ekibi-almanyada-ulketanitimina-devam-ediyorn-h16270.html
Gediz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Öğrencileri Almanya'ya Gidiyor Konulu Haberimizin
Çıktığı Bazı Web Sitelerinin Adresleri
1-http://www.f5haber.com/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ogrencileri-almanya-ya-gidiyor-fotohaber-429308
2-http://www.medyataraf.com/yerel/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-avrupa-yolcusu-h63952.html
3-http://www.kutahyahaber.info/haber/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ogrencileri-almanya-ya-gidiyor1701058.html
4-http://www.gediz.gov.tr/default_B0.aspx?id=482
5-http://www.43.com.tr/haberler/meslek-lisesi-ogrencileri-almanyaya-gidiyor.aspx
Gediz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi “AB Ülkelerinde Binalarda Isı Yalıtım Teknikleri”
Proje Ekibi Almanya’da Konulu Haberimizin Çıktığı Bazı Web Sitelerinin Adresleri
1-http://www.dha.com.tr/gedizli-proje-ekibi-almanyada_609929.html
2-http://www.milliyet.com.tr/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-kutahya-yerelhaber-49320/
3-http://www.samsundahaber.com/kutahya/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ab-isi-yalitim-teknikleri-projeekibi-almanyada-h11373.html-h11373.html
4-http://www.yenikutahya.com/tr/haber/bolge-haber/10221/gediz-eml-almanya-da
5- http://www.erzurumhaberoku.com/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ab-isi-yalitim-teknikleri-proje-ekibialmanyada.html
Gediz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi AB Projelerini Tanıttı ve AB Projeleri Bilgilendirme
Çalışmaları Konulu Haberimizin Çıktığı Bazı Web Sitelerinin Adresleri
1-http://www.aydinplus.com/haber/2087/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ab-projesini-tanitti.html
2-http://www.esgazete.com/bolge/ab-proje-bilgilendirme-calismalari-kutahya-h8379.html
3-http://www.iyigunler.net/h/GEDIZ-TEKNIK-VE-ENDUSTRI-MESLEK-LISESI-OKUL-TURKIYE-VE-AVRUPADAYAPILAN-PROJE-VE-FAALIYETLERINI-VELILERLE-PAYLASTI
4-http://www.sondakika.com/haber/haber-gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-okul-5231390/
5-http://www.haberler.com/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-okul-5231390-haberi/
5-http://www.sondakika.com/haber/haber-gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ab-5513885/
Gediz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi AB Projesi Bilgilendirme Çalışmalarına Devam
Ediyor Konulu Haberimizin Çıktığı Bazı Web Sitelerinin Adresleri
1-http://www.milliyet.com.tr/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-kutahya-yerelhaber-34743/
2-http://www.43.com.tr/haberler/egitimde-isbirligi-protokolu-2.aspx
3-http://www.sonhaber.nl/gundem/gedizli-mucitler-gocmen-anitinda-h28140.html (HOLLANDA WEB SİTESİ)
4-http://www.erdogmusnet.com/content-category-4/228-cebideliklerin-ilhan-bardak%C3%A7i-meslekie%C4%9Fitim-g%C3%B6rmek-i%C3%A7in-almanaya-ya-gitti.html
5-http://www.marasgundem.com/gediz-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-ab-isi-yalitim-teknikleri-proje-ekibi-alm753059h.htm
NOT: Yukarıdaki Web sitesi adresleri sadece Yaygınlaştırma Faaliyetleri
hakkında bir fikir verebilmek üzere verilmiştir. Mavi renkli yazıların
bulunduğu bölümün herhangi bir arama motoruna eklenerek arama
yapılması halinde okulumuz tarafından yürütülen AB Projemiz hakkında
3000’den fazla haber ve fotoğrafa ulaşılabilecektir.
Download

ab ülkelerindeki binalarda uygulanan ısı yalıtım teknikleri