IDEXX VetLab® Suit
IDEXX VetAutoread™
Hematoloji Analiz Cihazı
Hızlı ve güvenilir
hematoloji sonuçları
IDEXX SNAP® Testler
IDEXX Referans Laboratuvarları
IDEXX VetAutoread Hematoloji Analiz Cihazı size hematoloji
parametrelerinin geniş yelpazesini sadece dakikalar içerisinde sunar.
Kolay kullanım
•Kullanımı oldukça kolaydır, günlük kalite kontrolü gerektirmez
• Bakım gereksinimi en aza indirgenmiştir
Güvenilirlik
•Yazılım programı analizi yaparken, hassas optik her numuneyi
sekiz kez tarar
•‘’Buffy Coat Grafiği’’ ile cihazdan çıkan sonuçlar karşılaştırılarak
sonuçların hatalı yorumlanmasının önüne geçilir
Hız
•3 farklı diferansiyel hemogram değerini otomatik olarak
ölçerek zaman kazandırır
Özellikler
Türler:
köpek, kedi, sığır, at
Numune miktarı: 111 µL
Numune tipi:
EDTA’lı tam kan
Analiz süresi:
6 dakika
Plazma
Genişlemiş ''Buffy Coat''
kısımda hücreler
yoğunluklarına göre ayrılır
Mikrokapillar
tüpün içerisindeki
''float'', buffy coat
(lökositler ve
trombositler)
kısmını genişletir.
Trombositler
Lenfositler
Buffy Coat
PLT
L/M
Eritrositler
Grans
Normal
hematokrit tüp
Mikrokapillar
tüp
Monositler
Eozinofiller(sadece
köpeklerde)
Nötrofiller
Bazofiller
Çekirdekli eritrositler
ve retikülositler
(eğer mevcutsa)
Eritrositler
Float
Floresans artışı
EOS
DNA
RNA/LP
L/M eğim
değişimi
Plazma
Teknoloji
Kan hücreleri farklı yoğunluklara sahiptir.
Bundan dolayı kan, mikrohematoktrit
tüpte santrifüje edilirse hücreler üç ayrı
katmana ayrılır: eritrositler, buffy coat
(lökositler/ trombositler) ve plazma.
1) ‘’Buffy Coat’’ un yayılımı
Lökositler ile aynı dansitedeki ‘’float’’,
kapillar tüp içerisine yerleştirildikten
sonra ‘’Buffy Coat’’ dediğimiz lökosit ve
trombositlerce yoğun katmanı ‘’float’’
etrafında yayarak oluşturur.
2) Florasans hücre tabakalarını
birbirinden ayırır
IDEXX VetAutoread hematokrit tüpünün
iç kısmı ‘’orange acridine’’ dediğimiz
floresans bir boya ile kaplıdır ve kan
hücre yapılarını boyar.Bu hücre kısımları
‘’orange acridine’’ ile bağlanarak
mavi-viole ışık altında farklı floresans
yansımalar yaparlar. Cihazın optikleri
tüpün içinde bulunan hücrelerin yapmış
olduğu yansımaları ölçer. Cihazın yazılım
algoritması bu şekilde hücreleri tanımlar.
3) Floresans yansımalar grafik ile
gösterilir. Grafik, florasanı iki farklı eğri ile
gösterir: Kalın eğri DNA kaynaklı floresan;
ince eğri ise RNA ve lipoprotein kaynaklı
floresandır.
RETICS
''Float'' un
üst kısmı
PLT
L/M
Grans
RBCs
''Float''un
alt kısmı
Genişlik
Parametreler
Hct
Hematokrit (%)
Hgb
Hemoglobin (g/dl)
MCHC Ortalama hemoglobin konsantrasyonu (Hgb/Hctx100)
WBC
Total lökosit konsantrasyonu
GRANS Granülositler (% ve tam sayı)
NEUT Nötrofiller (tam sayı)
EOS
Eozinofiller (sadece köpekte, tam sayı)
L/M
Lenfonsit/monosit (% ve tam sayı)
PLT
Trombosit sayısı (x 103/dl)
nRBCs
Çekirdekli eritrositler
fibrin
Fibrinojen (mg/dl) fibrinojen inkübatörü gereklidir
RETICs Retikülositler (%)
www.mvm.com.tr
tel: 0 216 540 86 86
Retikülosit
yüzdesi bize genç eritrosit (eritroblastlar) varlığını
göstererek non-rejeneratif aneminin saptanmasına yardımcı olur.
www.idexx.eu
All ®/TM marks are owned by IDEXX Laboratories, Inc. or its affiliates in the United States and/or other countries.
The IDEXX Privacy Policy is available at idexx.com © 2012 IDEXX Laboratories, Inc. All rights reserved • 8232-01 TR
Download

IDEXX VetAutoread™