4Dx®
Testirajte vašim novim SNAP® 4Dx® testom
Koristite ovu sliku testa da lakše shvatite vaše rezultate.
Test SNAP® 4Dx®:
• Anaplasma phagocytophilum,
Anaplasma platys
• Borrelia burgdorferi
• Ehrlichia canis
• Dirofilaria immitis
Pozitivna kontrola
Ehrlichia canis
Borrelia burgdorferi
Anaplasma
phagocytophilum,
Anaplasma platys
Dirofilaria immitis
VAŽNO:
Pažljivo izvršite procenu
rezultata.
SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd, SRB
Tel./Fax: 011 22 22 222
E-mail: [email protected]
www.super-lab.com
7893-00 Interpretation guide SRB.indd 1
16-04-2010 13:59:34
4Dx® Interpretation Guide
Anaplasma p.
Borrelia burgdorferi
Ehrlichia canis
Dirofilaria immitis
Uzrok
Krpelj (Ixodes) kao nosilac bakterija i ujedi pasa su vektori prenošenja
infekcije
Krpelj (Rhipicephalus) kao
nosilac bakterija i ujedi pasa su
vektori prenošenja infekcije
Komarci prenose larve srčanog
crva sa inficiranog na vašeg psa;
larve se razvijaju u crve koji žive
u srcu
Najčešći znaci infekcije
Tiha infekcija
• Brzo umaranje
• Visoka temperatura
• Otečeni, veoma bolni zglobovi
• Gubitak apetita
• Povraćanje
• Dijareja
• Nervni simptomi
Tiha infekcija
• Hromost
• Groznica
• Otečeni zglobovi
• Oštećenje bubrega
• Ne liči na sebe,"nije to taj pas"
• Anoreksija
Od slabe do jače infekcije:
• Gubitak apetita
• Depresija
• Groznica
• Bolovi u zglobovima
• Krvava njuška
• Bledilo desnih
Bez znakova u početku, a onda:
• Slab, perzistentan kašalj
• Nerado kretanje
• Malaksalost nakon umerene
vežbe
• Smanjen apetit
• Gubitak težine
Bolest progresira ako
se ne leči
Trombocitopenija i leukopenija,
hroničan bol u zglobovima,
nervni simptomi (ređe)
Oštećeni zglobovi, teška
bubrežna insuficijencija (ređe)
Trajno slepilo, auto-imune bolesti,
krvarenje, smrt
Srčana insuficijencija, plućne
bolesti, iznenadna smrt
CO-infekcija
Ko-infekcija sa Boreliom i Anaplazmom je moguća. Uz to, moguće je da vaš pas bude inficiran bilo kojom kombinacijom parazitskih
bolesti - uključujući i one koje ovde nisu navedene.
Dijagnoza
Jednostavan krvni test: SNAP® 4Dx® Test (može detektovati 4 uzročnika iz jednog uzorka krvi za manje od 10 minuta)
Drugi testovi: Kompletna krvna slika, biohemija, analiza urina, drugi specifični testovi, u zavisnosti od početnog nalaza i simptoma
Lečenje
Antibiotici:
doxycycline, tetracycline
Antibiotici:
doxycycline, tetracycline
Antibiotici:
doxycycline, tetracycline
Adulticidi (ubija odrasle srčane crve),
melarsomin (Immiticide®)
Source: American Heartworm Society
Prognoza
Ako se na vreme počne sa tretmanom, prognoza je obično veoma povoljna za potpun oporavak. Neke od ovih infekcija ne mogu biti u potpunosti
izlečene ali rana intervencija obično daje dobru prognozu.
Postojanje vakcine?
Ne
Da
Ne
Ne
Ostale prevencije
Svakodnevna pretraga krpelja
i njihovo uklanjanje, korišćenje
topikalnih i drugih veterinarskih
produkata.
Preventivna terapija
Svakodnevna pretraga krpelja
i njihovo uklanjanje, korišćenje
topikalnih i drugih veterinarskih
produkata.
Tablete protiv Dirofilarije
i topikalna preventiva (obično
jednom mesečno)
VAŽNO: Nijedna preventiva nije 100% sigurna. Testirajte vašeg psa svake godine.
Information compiled from several sources. Special thanks to Dr. Edward Breitschwerdt and Dr. Matt Eberts for their contributions.
7893-00 Interpretation guide SRB.indd 2
© 2010 IDEXX LaboratoriesLaboratories, Inc. All rights reserved. • 7893-00 SRB
16-04-2010 13:59:39
Download

Testirajte vašim novim SNAP® 4Dx® testom