KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2011 YILI FAALİYET RAPORU
KEREVİTAŞ GID SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Şirkete Genel Bakış
Şirket Profili
Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektördeki Yeri
Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
2011 Yılı Faaliyetleri
Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Faaliyetlerimiz
Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Faaliyetlerimiz
İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler
ve İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler
Yatırımlar
Duran Varlıklar
İdari Faaliyetler
İşletme Gelişimi Hakkındaki Öngörüler
Faaliyet Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Analizi
Likidite Oranları
Faaliyet Oranları
Finansal Yapı Oranları
Finansal Göstergeler
Konsolidasyon Esasları
Kalite Standartları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Kar Dağıtım Önerisi
Esas Sözleşme Değişikliği
Denetçi Raporu
Bağımsız Denetim Raporu
Konsolide Mali Tablolar
YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI
Sayın Hissedarlarımız,
Şirketimizin 2011 hesap yılına ait, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporu ile Finansal Tablolarını
inceleme ve onaylarınıza sunar; sizleri saygıyla selamlarım.
2011 Yılı dünya genelinde ekonomi ve siyasette yaşanan olumsuzlukların etkileri ile bunun sonucunda
kredi derecelendirme kuruluşlarının güçlü ekonomilerin kredi notlarını ardı ardına düşürdüğü
sonrasında Avrupada başlayan kriz ile bir çok Avrupa Birliği ülkesinin kamu borçlarının altında
ezildiği sıkıntılı bir yıl olarak hatırlanacaktır.
Yaşanan süreç işçerisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler büyüme rakamlarını yeniden gözden
geçirmek ve aşağı yönlü revize etmek zorunda kalmışlardır. Türkiye 2011 yılında gelişmiş ve
gelişmekte olan ülke ekonomilerinden daha yüksek bir büyüme oranı sağlamıştır. AB ülkelerinde
yaşanan ekonomik sıkıntıların ülkemizde yaşanmaması ekonomimizin sağlam yapısını bizlere
göstermesi açısından kayda değerdir. Ülkemizin, dışarıdan da izlenen olumlu gidişine paralel cari açık
ve enflasyon problemlerini ileriki yıllarda kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaları ekonomimizin
geleceği için umut vericidir.
Kerevitaş olarak 2011 yılında satış gelirlerimizi geçen yıla göre %19 oranında arttırmayı başardık
fakat Pazar paylarımızın ve Satış gelirlerimizin sürdürülebilir şekilde büyümesinin temini için var
gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz. Bu sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için yatırımlarımıza
geçen senelerde olduğu gibi hız kesmeden bu yılda devam ettik bunun sonucunda aktiflerimizde geçen
yıla göre %38 oranında artış kaydedilmiştir. 2012 yılında pazarlama faaliyetlerine daha fazla eğilerek
müşterilerimizle daha yakın ilişkiler kurmayı, dış ticareti canlandırmak adına yaptığımız çalışmaları
sürdürmeyi ve bu kanalda da büyümeyi hedefliyoruz.
Şirketimizin içinde bulunduğu sektöre yaptığı katkıları arttırarak devam ettirmesi ve geleceğe yönelik
önüne koyduğu hedeflere ulaşması için her zaman yanımızda hissettğimiz hissedarlarımıza,
tüketicilerimize, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve değerli çalışanlarımıza Yönetim Kurulu adına
teşekkürlerimi sunarım.
Saygılarımla,
Mehmet Cemil Merzeci
Yönetim Kurulu Başkanı
ŞİRKETE GENEL BAKIŞ
Şirket Profili
Kerevitaş dondurulmuş ve konserve gıda alanlarında üretim yaparak Türkiye’ de ve dış pazarlarda bu
ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir. Dondurulmuş ürün kategorisinde yer alan
ürünlerimiz; pizza ve unlu mamuller, sebze ve meyve ürünleri, patates ve kroket ürünleri, et ürünleri
ve su ürünleridir. Konserve ürün kategorileri;ton balığı konserveleri, sebze ve meyve konserveleri ve
hazır yemek konserveleridir.
Türkiye dondurulmuş gıda sektörünün lider firması olan Kerevitaş, iç pazarda SuperFresh, Ekolezz ve
AğızTadı markalarıyla ürünlerini müşterilerine sunmaktadır. 1970’li yıllardan bugüne Avrupa ülkeleri,
Amerika, Japonya, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Arap yarımadası ülkelerine doğrudan ya da ortağı
bulunduğumuz firmalar tarafından ihracat gerçekleştirmektedir.
Şirketimizin üretimi Bursa’da Akçalar Beldesi’ndeki 90.000 m2 açık alan üzerine kurulu 50.000 m2
kapalı alanda konumlanan ve 5 ana üretim tesisinden oluşan fabrikamız ve hemen bitişiğinde bulunan
20 yılı aşkın süredir kiralamış olduğu grup firmalarımız olan Mersu Su Ürünleri A.Ş.’nin sebze
meyve, kaplamalı ürünler üretim tesisi ve soğuk hava depoları ile Ancoker Su Ürünleri A.Ş.’nin su
ürünleri üretim tesislerinde gerçekleşmektedir. Yüksek teknoloji ile gerçekleştirilen üretim, yüksek
kapasiteli soğuk ve kuru hava depolarında muhafaza edilmektedir.
Şirketimiz bünyesinde dondurulmuş sebze ve meyve üretim tesisi, dondurulmuş su ürünleri tesisi, ton
balığı ve diğer konserveler üretim tesisi, unlu mamuller üretim tesisi, patates ve kroket üretim tesisi ve
et ürünleri tesisleri bulunmaktadır. Türkiye’de Kartal İstanbul, Bursa ve Antalya illerinde soğuk hava
depoları mevcuttur. SuperFresh markalı ürünlerin dağıtımı yedi bölgede (İstanbul Avrupa Yakası,
İstanbul Asya Yakası, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana) bölge müdürlükleri tarafından
yapılmaktadır. Bu iller dışında tüm Türkiye çapında 64 adet bayisi ile hizmet vermektedir.
Rakiplerine göre güçlü lojistik zinciri ve ürün gamının çeşitliliği nedeniyle sektöründe liderdir.
Dondurulmuş gıda satışında en önemli nokta olan ürünlerin doğru konumlandırılması konusunda
Kerevitaş büyük bir titizlik göstermektedir. Şirketimizin 1990 senesinden bu yana yaptığı özel nitelikli
derin dondurulmuş dolap yatırımı ile ürünlerin tüketiciye ulaşmasında büyük rol oynamaktadır. Bu
dolaplar belli tutarların üzerinde ciro yapan satış noktalarına ariyet sözleşmesi karşılığında teslim
edilmektedir. Söz konusu dolaplar şirketimiz mamulleri için kullanılmakta ve denetimi şirketimiz
tarafından yapılmaktadır.
Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektördeki Yeri
Dondurulmuş Gıda Sektörü, Dondurulmaya uygun hammaddenin temininden, (tohum seçimi,
üretimi, satın alınması) hammaddenin uygun koşullarda tesislere taşınmasına, tesislerde bekletilmeden
seçme, yıkama, boyutlama ve ürüne özel tekniklerle işlenmesine, derin dondurma ve uygun şekillerde
paketlenerek, tekniğine uygun, depolama, yükleme, taşımana, dağıtım ve tüketimi sonucunda müşteri
sonuçlarının izlenmesine kadar faaliyet gösteren bir gıda sanayi koludur.
Gıdanın dondurulması; IQF (Tek Tek Dondurma) yöntemi ile hücre özsuyunun, gıdayı oluşturan
içerikleriyle birlikte, çekirdek zarını çatlatmadan, dondurulması işlemidir. Ürünler tam mevsiminde
toplanıp en taze haliyle ve düşük ısılarda dondurulduğu için tazeliğini ve besin değerini tüketim anına
kadar korurlar.
Kalite kontrol aşamasından geçen hammaddeler 0 derecedeki hammadde depolarına alınırlar.
Cinslerine göre 8-12 saat içinde tazeliğini yitirmeden işlenir. Dondurulma işlemi IQF (Induvidual
Quick Frozen) dediğimiz teker teker hızlı dondurma yöntemi ile en hızlı şekilde (örneğin meyve-sebze
için 10-15 dak.) -40 C derecedeki ortamda yapılır. Bu işlem sonucunda ürün sıcaklığı -20 C derece
olur ve hücre zarı çatlamasının gerçekleştiği -5 C derece kritik noktası en hızlı şekilde geçildiği için
hücre çatlaması yaşanmaz. Bu özellik de üretim tesisinde uygulanan teknoloji ile dondurulmuş
gıdaların belirtilmesi gereken en önemli avantajlarından birini doğurur; dondurulmuş ürünler besleyici
değerlerini minimum kayıp ile maksimum sürede hiç katkısız olarak korurlar.
-40 C derece ortamda donduruldukları ve -18 C derecede saklandıkları için, dondurulmuş gıdalarda
çürüme sebebi olan mikro-organizmaların üremesi, bunun sonucunda ürünlerin bozulması, besin
değerlerinin kaybolması mümkün değildir.
Dondurulmuş gıda işletmeleri genel olarak sebze ve meyve üretiminin bol olduğu yörelerde
kurulmalıdır. Sebze ve meyveler tarla ve bahçelerden toplanıp en geç 8 saat içerisinde fabrikaya
ulaştırılmalı ve işlendikten sonra hızla dondurularak, tüketime hazır hale getirilmelidir. Geçen süre,
tarladan toplanışından itibaren 24 saati aşmamalıdır.
Türkiye’de dondurulmuş meyve-sebze üretiminde kullanılan ham ve yardımcı maddelerin tamamı yurt
içinden karşılanmaktadır. Ancak standart kalite ve hammadde temininde süreklilik sektörün başlıca
sorunlarıdır. Ülkemizde hammadde ürün miktarları, fiyatları ve kaliteleri yıldan yıla değişkenlik
gösterebilmektedir. Dondurulmaya uygun birçok meyve ve sebze kendi çeşitlilikleri içinde değişkenlik
göstermekte ve bazı çeşitler dondurulma esnasında kalite kayıplarına uğramaktadır. Bu nedenle uygun
çeşitlerin seçimi, çiftçinin bu yönde eğitilmesi ve yönlendirilmesi için sektörde faaliyet gösteren
kuruluşların kendi ziraat departmanlarını kurmaları ve sözleşmeli tarımlarla gerçek imalat
programlarını yapmaları gerekmektedir.
Dondurulmuş gıda sektöründe sebze & meyveler, su ürünleri ve unlu mamuller olmak üzere üç temel
ürün grubu mevcuttur.
Sebze ve meyveler grubunda; dondurulmaya elverişli olan biber, fasulye, soğan, kabak, patlıcan,
enginar, domates, brokoli, pırasa, ıspanak, havuç, mantar, bezelye, bamya, brüksel lahanası; çilek,
vişne, dağ çileği, üzüm, erik, incir, ahududu gibi sebze ve meyveler yer almaktadır.
Su ürünleri grubunda; karides, balık kroket, kalamar, mezgit fleto gibi su ürünleri yer almaktadır.
Unlu mamuller grubundaki en önemli kalemi pizza oluştururken, milföy hamuru ve geleneksel Türk
Mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden olan mantı ve bazı börek çeşitleri yer almaktadır.
Geleneksel bakkallar yerine daha fazla ürün alternatifi sunan büyük marketlerin yaygınlaşması ve
alışveriş yapma sıklığının azalması da kullanım ömrü uzun dondurulmuş gıdalara olan talebi
arttırmaktadır. Ayrıca tüketicilerin bilinçlenmesi ile artan hormonsuz, katkı maddesiz, mevsiminde
yetişen ürünleri tüketme isteği ülkemizde dondurulmuş gıdalara olan talebin büyümesini
sağlamaktadır.
Konserve Gıda Sektörü, sebze ve meyve uygun hammaddenin temini, (tohum seçimi, üretimi, satın
alınması) ile başlayan ve hammaddenin uygun koşullarda tesislere taşınması, tesislerde bekletilmeden
seçme, yıkama, boyutlama ve ürüne özel tekniklerle işlenmesi, sterilizasyon, inkübasyon ve uygun
şekillerde paketlenerek, tekniğine uygun, depolama, yükleme, taşıma, dağıtım ve tüketimi sonucunda,
müşteri sonuçlarının izlenmesi aşamalarından oluşur.
Türkiye sahip olduğu doğal kaynaklar sonucu, dünyada üretilen 150'ye yakın meyve-sebze konserve
çeşidinin 80'i Türkiye'de ekonomik olarak üretilmekte, bunun 50 adedi ihracata konu olmaktadır.
Kullanılan hammaddenin hemen hemen tamamı yurt içinden temin edilmektedir.
Sermaye ve Ortaklık Yapısı
2011 yıl sonu itibariyle Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000 TL ve ödenmiş sermayesi
3.744.000.-TL olup yıl içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören hisse senetlerimizin yılbaşı 31.12.2010 tarihli gün
sonu kapanış fiyatı 65,75 TL. ve yılsonu 31.12.2011 tarihinde gün sonu kapanış fiyatı 43,40 TL
olmuştur. Şirketimizin hisse senetleri yıl başına göre %34 civarında değer kaybetmiştir.
Yılsonları İtibariyle Hisse Kapanış Fiyatları
65,75
70,00
60,00
50,00
43,40
40,00
31,00
30,00
20,00
9,40
10,10
10,00
0,00
2007
2008
2009
2010
2011
31.12.2011 tarihi itibariyle çıkarılmış sermayenin ortaklar arasında dağılımı aşağıda verilmiştir.
Hissedarlar
Yıldız Holding A.Ş.
Watling Private Equity S.A.
Zeki Ziya Sözen
Hasan Kamuran Merzeci
Diğer Halka Kapalı Kısım
Diğer Halka Açık Kısım
TOPLAM
2011 Pay %
53,82
10,02
10,00
7,83
4,08
14,25
100,00
2010 Pay %
53,82
10,02
10,00
7,83
4,08
14,25
100,00
Yıldız Holding A.Ş.
Watling Private Equity
S.A.
14,25%
4,08%
7,83%
10,00%
Zeki Ziya Sözen
53,82%
Hasan Kamuran Merzeci
10,02%
Diğer Halka Kapalı
Kısım
Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları
Şirketimizin çıkardığı herhangi bir Sermaye Piyasası Aracı bulunmamaktadır.
YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu üyelerimizin isim, görev ve görev süreleri aşağıdadır.
Adı Soyadı
Mehmet Cemil MERZECİ
Murat ÜLKER
Zeki Ziya SÖZEN
Ali ÜLKER
Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ
Franz L. SCHNEIDER
Mehmet TÜTÜNCÜ
Görevi
Başkan
Başkan Yrd.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Başlangıç Tarihi
20.10.2011
20.10.2011
20.10.2011
20.10.2011
20.10.2011
20.10.2011
20.10.2011
Bitiş Tarihi
Devam Ediyor.
Devam Ediyor.
Devam Ediyor.
Devam Ediyor.
Devam Ediyor.
Devam Ediyor.
Devam Ediyor.
Şirketin Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmenin 10. Maddesi hükümleri uyarınca
ortaklar arasından seçilen beş (5) ila yedi (7) kişiden oluşmakta olup, görev süreleri üç (3) yıldır.
Görev süresi dolanlar yeniden seçilebilir.
Yetki Sınırları
Yönetim Kurulunun yetki sınırları Şirket Ana sözleşmesinin 13. madddesi ve Türk Ticaret Kanunu
hükümleri ile belirlenmiştir.
DENETİM KURULU
Adı Soyadı
Siyne TUÇ
Murat Bora DAL
Görevi
Denetçi
Denetçi
Başlangıç Tarihi
20.10.2011
20.10.2011
Bitiş Tarihi
Devam Ediyor.
Devam Ediyor.
Şirketin Denetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmenin 16. Maddesi hükümleri uyarınca
gerek hissedarlar arasından ve gerekse hariçten en çok bir sene için seçilir.
Yetki Sınırları
Denetçilerin yetki sınırları Şirket Ana sözleşmesinin 17. madddesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili
maddeleri çerçevesinde tespit edilmiştir.
2011 YILI FAALİYETLERİ
Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Faaliyetlerimiz
Şirketimizin pazara arz ettiği tam ruler, god modeler tüzüğüne uygun bir şekilde ve god üretim
teknolojisinin gerektirdiği en modern makineler ile hijyenik ortamda üretilmekte, dondurulmakta,
ambalajlanmakta ve muhafaza edilmektedir. Dünyadaki son teknolojik gelişmeler, Kerevitaş
tarafından yakından takip edilmekte olup, makine ve üretim araçlarının en son teknik özelliklere sahip
olması ilkesi gözetilmektedir.
Dünya genelindeki dondurulmuş god üreticileri her geçen gün değişen tüketici ihtiyaçlarına cevap
verebilmek için AR-GE çalışmalarına ağırlık vermektedir. Kerevitaş, 2011 yılında 15 ürün lansmanı
gerçekleştirmiş; kurumsal kimliğini yenilemiş ve yenilenen marka kimliği ile tam ambalajlarını
yenilemiştir. Yeni kurumsal kimlik beraberinde tam ambalajlarımızın form ve hammaddeleri üzerinde
AR-GE çalışmaları gerçekleştirilmiş ve mevcut ürün gamı dünya standartlarında yeni paketleri ile
pazara sürülmüştür.
Bursa ton balığı konserve tesisleri:
1993 yılında üretime geçen bu tesisimizin kapasitesi 1994 ve 1995 yıllarında yapılan ek yatırımlar ile
artırılmıştır. Ton balığı hammadde işleme kapasitesi 9.600 ton/yıl, mamul ürün kapasitesi de 7.200
ton/yıl, donmuş hammadde depo kapasitesi ise 5.000 ton/yıl’dır.
İşleme Kapasitesi/Yıl
Muhafaza Kapasitesi/Yıl
12.000 ton
4.500 ton
Bursa sebze, meyve, su ürünleri işleme tesisleri:
Fabrikamız işleme ve muhafaza olarak geniş bir kapasiteye sahip olup, 1996 yılında patates işleme
tesisinin üretime başlaması kapasitesini daha da arttırmıştır. Tesislerimizde ürünler en son teknoloji ile
üretilip depolarımızda muhafaza edilmektedir.
İşleme Kapasitesi/Yıl
Muhafaza Kapasitesi/Yıl
Don. Sebze Meyve ve Su Ürünleri 23.640 ton
Derin Dondurucu 23.580 ton
Soğuk Muhafaza 338 ton
Donmuş Muhafaza 5.000 ton
Flow Freeze 6 ton/saat
Yukarıdaki işleme kapasitesi sezonlara göre 1 ile 3 vardiya üzerinden hesaplanmıştır.
Bursa unlu mamuller tesisleri:
1996 yılında üretime başlayan bu tesisimiz en son teknoloji ile kurulmuş olup alanında ülkemizin en
büyük pizza fabrikasıdır. Üretim hijyenik şartlara ve standartlara uygun olarak en ucuz maliyetle
gerçekleştirilmektedir. Yeni yapılan yatırımı ile 6000 Palet kapasiteli depo Ağustos 2012 itibariyle
devreye alınacaktır.
İşleme Kapasitesi/Yıl
Un
26.000 Ton
Kaşar
3.100 Ton
H.Bitkisel yağ
3.570 Ton
Üretim Kapasitesi/Yıl
Muhafaza Kapasitesi/Yıl
20.668 Ton Pizza
Soğuk Muhafaza 300 ton
2.000 Ton Lahmacun
10.200 Ton Mantı
20.400 Ton Milföy ve Börek Çeşitleri
Bursa patates tesisi:
Sebze ailesinin bir üyesi olmasına karşın, Gıda Endüstrisindeki özel yeri nedeniyle ayrı ele alınan
parmak patates üretimimizde yeni hattımızın 1996’da hizmete girmesiyle “daha iyi kalite daha ucuz
fiyat” ilkesi doğrultusunda üretim yapar duruma gelinmiştir. Bu tesisimiz yılda 20.000 ton hammadde
işleme, 11.000 ton mamul üretme kapasitesine sahiptir.
Bursa sebze meyve konserve tesisi:
1994 yılında Türküyede ilk defa mısır konservesini tüketici ile tanıştıran bu tesissimiz 2010 ve 2011
yıllarında yapılan yeni teknolojik yatırımlarla kapsitesini arttırmıştır. Bu tesismiz Mısır,
Bezelye,Manta, Garnitur, Közlenmiş biber muhtelif biber konserveleri , vişne (Muhtelif meyve
konserveleri ) konserve ve hazır yemek konserveleri üretebilmektedir . 5.875 ton / yıl üretim
kapasitesine sahiptir.
Bursa et ürünleri tesisi:
Yeni yatırımımız olan Et Tesisi, Kasım 2011 itibariyle devreye alınmıştır. Bu tesisimiz sağlıklı ve
güvenilir et ürünlerini son teknoloji ile üremekte ve yılda 3250 ton üretim kapasitesine sahiptir.
Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Faaliyetlerimiz
İşletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet satış tutarları:
Satışlar
Yurtiçi Satış
Yurtdışı Satış
2011
265.583.692
6.447.704
2010
233.619.469
6.253.333
Değişim %
18,39
5,02
(Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine Göre Hesaplanmış TL ve Brüt Satış tutarlarıdır.)
Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve
hizmet satış miktarları (net):
Ürün Grubu
Su Ürünleri
Meyve Sebze
Unlu Mamuller
2011
5.080 Ton
34.119 Ton
32.161 Ton
2010
5.540 Ton
24.710 Ton
27.294 Ton
İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve
İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler
Tüm dünyada talebin arzın önüne geçmesi sonucu yaşanan tarım ürünleri krizinin etkileri ülkemizde
de hissedilmektedir.. Temel tarımsal ürünlerin önemli bir kısmının kıtlaşmış olması nedeniyle
hammadde fiyatlarının yükselmesi, enerji maliyetlerinin artması ve bu artışların ürün satış fiyatlarına
gerektiği ölçüde yansıtılamaması, gıda endüstrisindeki kuruluşların karlılığını olumsuz etkilemektedir.
Bunun sonucunda rekabet içerisindeki sektör firmaları, operasyonel kazançlarından ve fon yaratma
olanaklarından feragat etmek zorunda kalmaktadır. Şirketimiz bu olumsuz gelişen süreçten güçlü
çıkabilmek adına ihtiyatlı bir politika izlemektedir.
Yatırımlar
Şirketimiz, 2011 yılında toplam aktifleştirilen 41,3 milyon TL ve yapılmakta olan yatırımlar-avanslar
olarak harcanan henüz aktifleştirilmemiş 5,0 milyon TL olmak üzere toplamda 46,3 milyon TL yatırım
harcaması gerçekleştirmiştir. Bu dönemdeki toplam yatırımın büyük bölümünü, Unlu Mamuller, Hazır
Yemek ve Et Ürünleri tesislerine yapılan tesis ve makina yatırımları ile geçen dönemlerde olduğu gibi
satış ağının genişlemesine paralel olarak soğutucu dolap alımlarına ek olarak kamyonet ve frigorifik
kasa alımlarından oluşmaktadır.
Şirketimizin Bursa Fabrikasındaki tesislerine yapılacak ithal ve yerli makine techizat yatırımı için
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nden 2 yıl geçerli
06.07.2009 tarih ve 93743 nolu Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Yatırım Teşvik Belgesi'nde
öngörülen destek unsurları %100 oranında gümrük muafiyeti ve KDV istisnasıdır. Yatırım Teşvik
Belgesi'nde öngörülen yatırımın toplam tutarı: 20.861.858 TL'dir. 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri
arasında aktifleştirilen yatırım tutarı 20.900.932 TL olup teşvik belgesi kapsamında bugüne kadar
aktifleştirilen yatırım tutarı 17.667.535 TL’dir.
Duran Varlıklar
Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine göre hesaplanmış Maddi ve Maddi Olmayan Duran
Varlıklarımızın (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahildir.) yıl sonu itibariyle ulaştığı değerler aşağıdaki
gibidir.
Duran Varlıklar Değişimi
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
2007
2008
2009
2010
2011
İdari Faaliyetler
Şirket Yönetim Kadrosu
Şirketimizin üst düzey yöneticileri ve görevleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Adı Soyadı
Ergün AKKAYA
Şirzat GÜNGÖR
M.Ali HACIOĞLU
Yüksel ÇAĞLAR
Sezai KAVAKLI
Kemal MURAT
Ceyhun ÇAĞLAR
Görevi
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
Türkiye Satış Dağıtım Grup Müdürü
Mali İşler Müdürü
Stratejik Planlama ve Kategori Yönetimi Grup Müdürü
İnsan Kaynakları Müdürü
Dış Ticaret Müdürü
Personel ve İşçi Hareketleri
Şirket’in bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 1.208’dir. (31 Aralık 2010: 1.178).
Toplu Sözleşme Uygulamaları
Şirketimizde sendika olmadığından herhangi bir toplu sözleşme uygulamamız yoktur.
Kıdem Tazminatı Yükümlülüğümüz
Kıdem Tazminatı uygulaması, Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde
hesaplanmıştır. 2011 yılı sonu itibariyle Kıdem Tazminatı yükümlülüğümüz 2.915.913 TL’dir.
(31.12.2010: 2.936.340 TL)
İşletme Gelişimi Hakkındaki Öngörüler
Pazar
Perakende Dondurulmuş Gıda Pazarı 2011 yılında 49 bin ton miktar, 296 milyon TL değere ulaşmıştır
ve ve 2011/2010 yılları karşılaştırmalarına göre % 10 miktarsal büyüme, %15 cirosal büyüme
kaydetmiştir.* Tüketim profiline bakıldığında perakende dondurulmuş gıda tüketiminde et ürünleri,
sebze&meyve,su ürünleri, patates ve börek ürünlerinde yaşanan büyüme başı çekmektedir. Perakende
unlu mamuller kategorisinde ise en çok talep milföy, pizza ve mantı ürünlerinde olmaktadır. 2011 başı
itibariyle toplam Türkiye, EDT ve perakende kanalları dondurulmuş gıda pazarının 110 bin ton
hacimde ve 651 milyon TL değerinde olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye, kişi başına dondurulmuş
gıda tüketimde hala Avrupa Ülkeleri ve Amerika’nın çok gerisindedir.
Yenilikçi yaklaşımlar, yeni ürünler ve Ar-Ge çalışmaları Türkiye dondurulmuş gıda pazarının
büyümesine destek sağlamaktadır.
*A.C. Nielsen – Perakende Dondurulmuş Gıda Pazarı Bim Dahil
FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANALİZİ
LİKİDİTE ORANLARI
a- Cari Oran
b- Likitide Oranı
c- Nakit Oranı
2011
2010
0,85
0,50
0,05
1,45
0,92
0,10
FAALİYET ORANLARI
a- Aktif Devir Hızı
b- Alacak Devir Hızı
c- Alacakların Tahsil Süresi(Gün)
d- Stok Devir Hızı
2011
2010
0,87
4,42
81
1,01
4,99
72
3,67
3,27
FİNANSAL YAPI ORANLARI:
a- Toplam Borç /Özsermaye
b- Kısa Vadeli Borç/Aktif Toplamı
c- Uzun Vadeli Borç/Aktif Toplamı
d- Maddi Duran Varlık/(Öz sermaye+Uzun v.b.)
2011
2010
-8,37
0,59
0,55
1,05
-29,13
0,37
0,67
0,65
Finansal Göstergeler
2011
211.576.344
54.736.422
3.254.736
6.802.053
Satış Gelirleri (Net)
Brüt Kâr
Faaliyet Kârı
EBITDA
2010
177.462.642
48.633.136
10.958.479
12.695.730
Satış Gelirleri
(Milyon TL)
211.576.344
177.462.642
2011
2010
KONSOLİDASYON ESASLARI
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle konsolidasyona tabi tutulan Bağlı Ortaklıklar
ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir:
Ekzimer Dış Ticaret Gıda Sanayi A.Ş.
Ancoker Su Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Mersu Su Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Kerevitaş ve Bağlı
Ortakları’nın doğrudan
ve dolaylı kontrolü
31 Aralık 2011
Kerevitaş ve Bağlı
Ortakları’nın doğrudan ve
dolaylı kontrolü
31 Aralık 2010
99,98%
100,00%
99,99%
99,98%
45,00%
-
Bağlı Ortaklıklar’ın, bilançoları ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide
edilmiş ve Bağlı Ortaklıklar’ın kayıtlı değerleri ile öz sermayeleri karşılıklı olarak netleştirilmiştir.
Şirket ile Bağlı Ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında mahsup
edilmiştir. Şirket’in sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler,
ilgili öz sermaye ve gelir tablosu hesaplarından netleştirilmiştir.
KALİTE STANDARTLARI
Şirketin Kalite Güvence Müdürlüğü bünyesinde, Kalite Sistemleri, Hammadde, Yardımcı Malzeme,
Proses Kontrol, Mikrobiyoloji ve Ar-Ge olmak üzere toplam 6 ayrı birim bulunmaktadır.
Politikamız; üretimin tüm aşamalarında titizlikle yapılan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik
analizlerle kaliteden ve gıda güvenliğinden ödün vermeden, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak
en üst kalitede, güvenli üretimin sağlanmasıdır.
SuperFresh’i Türkiye’nin dondurulmuş gıda lideri yapan en temel unsur, hammaddenin yetiştirilip,
hasat edilmesinden, işlenip, paketlenmesine kadar tüm aşamalarda dünya standartlarına uygun bir
üretim gerçekleştirmesidir.
Üretim kalitesi sürekli garanti altında tutulan SuperFresh ürünleri, hammadde temini, üretim,
depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında hijyen değerlerinden ödün vermeden
denetlenmektedir.
Kalite sistemimiz, 1994 yılında çalışmalarına başlanan ISO 9001 Sistemi 1997 yılında
belgelendirilmiş ve 2003 yılında da yeni versiyonu ile denetlenerek TS EN ISO 9001: 2000 Kalite
Yönetim Sistemi Belgesi ile güvence altına alınmıştır. En son olarak 2009 yılında TS EN ISO 9001:
2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile güncellenmiştir.
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarımız 1997 yılında HACCP Prensiplerini uygulayarak
başlamıştır.Şirketimiz, 2003 yılında TS 13001- HACCP Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesi ile
belgelendirilmiştir. 2006 yılı itibari ile de TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi adı
altında gıda güvenliği garanti altına alınmıştır. Son olarak 2009 yılında TS EN ISO 22000 Gıda
Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile güncellenmiştir. Ayrıca ürünlerimiz uygunluk denetimine tabi
tutularak TSE Uygunluk Belgeleri ile de güvence altındadır.
Firmamız 2010 yılında Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimiz BRC (British Retail Consortium - Ingiliz
Tüketici Birliği) Ver.5 2008 sertifikası ile belgelendirilmiştir.
SuperFresh ürünleri TUBİTAK tarafından gerçekleştirilmiş olan ‘Dondurulmuş Gıdaların Besin
Kompozisyonlarının Belirlenmesi’ konulu araştırma ile de vitamin değerleri en yüksek doğal ürünler
olarak belgelenmiştir. (*)
İyi Tarım Uygulamaları (GAP:Good Agricultural Practices) ve Organik Ürün İşleme Sertifikaları:
2009 yılında şirketimizin tedarik etmiş olduğu hammaddelerin belli bir miktarı bağımsız Kontrol ve
Sertifikasyon kuruluşları tarafından denetlenerek Organik Ürün; 2010 yılında ise hammadde üretim
sistemi ve ürünleri denetlenerek İyi Tarım Uygulamaları Sertifikalarını almaya hak kazanmıştır.
Bu sertifikalarla hammadde üretiminde;
Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması
Doğal kaynakların korunması
Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik
Gıda güvenliğinin sağlanması
amaçlanmıştır.
(*) TUBITAK Marmara Araştırma Merkezi Dondurulmuş Gıdaların Besin Kompozisyonlarının Belirlenmesi’’ proje
sonuç raporu, Aralık – 1998, Gebze - Kocaeli
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelerimiz
ISO 22000 Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemi Belgelerimiz
İyi Tarım Uygulamaları ( GAP :
Good Agricultural Practices )
Sertifikamız
Organik Ürün İşleme
Sertifikamız
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI:
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” Şirketimiz
tarafından benimsenmiş olup, ilkelerin birçoğu uygulanmaktadır. Kamunun aydınlatılması, şeffaflığın
sağlanması, pay ve menfaat sahipleri ile Yönetim Kurulu’nu ilgilendiren karar ve işlemlerde,
Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılmasını hedeflemektedir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri arasında uyum sağlanamayan hususlar ise; yapılan idari ve teknik alt yapı
çalışmaları ile önümüzdeki dönemler içinde giderilecektir.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ:
Pay sahipleri ile ilişkiler, Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulmuş Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu
Birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler:
Pay sahiplerinin şirket faaliyetleri konusunda bilgilendirilmesi,
Pay sahiplerinin şirket veya ortaklık haklarının kullanımına ilişkin sorularının cevaplandırılması,
SPK’nın Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının
İMKB, SPK ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile tüm yatırımcılara bildirilmesi,
Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Genel Kurul hazırlıklarının yapılması, gerekli dökümanların pay sahiplerine ulaştırılması ve genel
kurul toplantısının tertip edilmesi,
Mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve ilgili birimlere aktarılması,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülen Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt
Sistemi uygulamaları ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesidir.
Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, Şirketimizin yurt içi ve yurt dışı olmak üzere, bireysel ve kurumsal
yatırımcılara tanıtımının yapılması, potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesini
telefon, fax ve [email protected] e-mail adresi ile gerçekleştirmektedir.
Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi Yöneticisi
Ergin DÜLGER - SPK, İMKB, KAP, MKK Müdür Yardımcısı
Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin İletişim Bilgileri:
Tel
: 0212 695 00 00 – 0212 676 01 10
Fax
: 0212 676 01 29
e-mail : [email protected]
3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI:
Dönem içerisinde pay sahipleri şirketten yazılı olarak bilgi talebinde bulunmamıştır. 2011 yılı
içerisinde 76 yatırımcı tarafından telefon ve e-mail yoluyla bilgi talep edilmiştir. Talep edilen bilgiler
ve verilen cevaplar Genel Müdüre rapor edilmiştir. Ayrıca faaliyet raporları, yıllık ve ara mali tablolar
ile özel durum açıklamaları şirketimizin internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi tayini ile ilgili bir hak düzenlenmemiş olup dönem içinde özel
denetçi tayini talebi olmamıştır. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul’da tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi
ve Genel Kurul’da seçilen Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.
4. GENEL KURUL BİLGİLERİ:
Dönem içerisinde 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Genel Kurul’un mevcut
toplantı nisabı % 54,20 oranında olmuştur.
Bu toplantıya ait davet, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Türkiye’de
yayımlanan iki gazetede kanuni süresi gözetilerek toplantı tarihinden önce yapılmış olup bir önceki
genel kurula katılan pay sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirilmiştir. Mali tablolar ile Faaliyet
ve Denetçi raporları toplantıdan on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiki için hazır
tutulmuştur. Pay sahiplerinin verdiği öneriler oylanmış ve öneriler doğrultusunda karar verilmiştir.
5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI:
Oy hakkında imtiyaz yoktur. Genel kurul toplantılarında her hisse için bir oy hakkı bulunmaktadır.
6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI:
Şirketimizin elde ettiği kâra katılım konusunda pay sahipleri arasında imtiyaz bulunmamakta olup, kâr
dağıtımı, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler ile ana sözleşme hükümleri
çerçevesinde genel kurulda alınan kararlara göre ve yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.
Şirketin bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirleri toplamından, Genel Kabul
Görmüş Muhasebe ilkeleri çerçevesinde tüm giderler düşüldükten ve gerekli görülen diğer karşılıklar
indirildikten sonra kalan miktar safi kârı teşkil eder.
Bu suretle tespit olunan safi kâr, aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla tefrik ve tevzii olunur.
a- Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesi gereğince % 5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır.
b- Kalan kârdan Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen oran ve miktarlarda birinci temettü payı
ayrılır.
c- Geri kalan kârın %5’i kurucu senetleri sahiplerine ayrılır.
d- Kalan kâr Genel Kurul Kararına göre kısmen veya tamamen 2.temettü payı olarak dağıtılabileceği
gibi, dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir, yahut gelecek yıllara devredilebilir.
e- Türk Ticaret Kanunu’nun 466/3 üncü maddesi hükmü saklıdır.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen
birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim
Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.
Senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
hükümleri çerçevesinde idare meclisinin teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Ana
Sözleşme gereğince dağıtılan kârlar geri alınamaz.
7. PAYLARIN DEVRİ
Ana sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini engelleyici ve pay devrini
kısıtlayıcı hükümler mevcut değildir.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI:
Şirketimizde Yatırımcı İlişkilerinden sorumlu birim tarafından gerekli görülen veya açıklanmasında
yasal sorumluluk bulunan bilgiler kamuya duyurulmaktadır.
Şirketimiz, tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk,
tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir.
Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda ve Şirketimizin finansal
durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında kamuya
bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve
pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi
içermemesine özen gösterilmektedir. Bunun yanı sıra pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden
gelen bilgi ve görüşme talepleri Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek,
tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilir.
Şirketimizin internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar doğrultusunda pay
sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim
kanalı olarak kullanılmaktadır.
9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI:
Dönem içerisinde 16 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Zamanında yapılmayan özel durum
açıklaması nedeniyle uygulanan yaptırım yoktur.
10. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ:
SuperFresh web sitesi (www.kerevitas.com.tr, www.superfresh.com.tr) dondurulmuş ve konserve gıda
kullanımı hakkında tüketicileri aydınlatmak, tüketicilerin ürün seçimleri yapmalarını kolaylaştırmak
amacıyla tüm ürünleri detaylı anlatan bir yapıda hazırlanmıştır. Bu detaylı anlatım ürünlerin teknik
özelliklerini, net ağırlık, süzme ağırlık, koli içi adedi, enerji ve besin öğeleri değerleri ve tüketim
önerileri bilgilerini içerir. Tüketicileri dondurulmuş gıda ile ilgili bilmedikleri doğrular konusunda
aydınlatır.
Şirketimizin uzun yıllardan beri ihracat faaliyetlerinde bulunması; internet sitemizin tüm dünya
ülkelerinden ziyaret edilmesini sağlar. Ticari faaliyetlerimizi güçlendirmek amacıyla sitemiz İngilizce
hizmet vermektedir.
Tüketicilerimiz ile aktif olarak iletişim kurduğumuz internet sitemizde ürünlerimiz ile ilgili geri
dönüşler ve yorumlar alınmaktadır. Ayrıca toplu satın alımlar için bölge müdürlükleri ve bayilerimizin
iletişim bilgileri de verilmektedir.
Şirketimiz ile ilgili yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında SPK
Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde 1.11.5 ve 1.11.6’da belirtilen bilgilere de yer
verilmektedir.
11. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI:
Şirketimizde gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri aşağıda belirtilmiştir.
Zeki Ziya Sözen
% 10,00
Hasan Kamuran Merzeci
% 7,83
12. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA
DUYURULMASI:
Şirketimiz içerisinden öğrenilebilecek bilgilerin yatırımcıyı etkileyebilecek şekilde kullanımının
önlenmesi için Üst Yönetimce gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.
Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek kişiler
listesi şöyledir; Mehmet Cemil Merzeci, Murat Ülker, Zeki Ziya Sözen, Ali Ülker, Mustafa Yaşar
Serdengeçti, Mehmet Tütüncü,Franz L. Schneider, Ergün Akkaya, Şirzat Güngör, Yüksel Çağlar,
Sezai Kavaklı, Ergin Dülger, Nevin Hürdoğan, Seher Eser, Halil Cem Karakaş, Nurtaç Ziyal, Mümin
Ali Hacıoğlu, Selami Kanyılmaz, Kemal Murat, Olcay Kıyma, Bülent Sezer, Cihat Bilgiç, Aydın
Büyükkaragöz, Özcan Özkaya, Ceyhun Çağlar, Yasemin Tekoğlu, Bayram Karaca, Adnan Öztabak,
Emin Bulut, İrfan Canbaz, Sevdi Uğurlu, Veli Tunalı, Sevilay Mutlu, Vaysal Mutlu, Yusuf Erol, Musa
Doğan, Bora Yalınay, Sinan Şahin, Mustafa Tercan, Songül Kocabıyık, Zuhal Şeker Tucker, Bahar
Erbengi, Leyla Şen, Cem Kütük, Mustafa Aydemir, Evin Pehlivanlı, Sekan Aslıyüce, Gülay Çuğu Bal,
Murat Sorkun, Nagihan Şengül Karpuz, Caner Özdurak, Aynur Dal, Hüseyin Avni Metinkale, Burcu
Günhar, Talat Çallak, Ali Altuntaş, Gökhan İnce, Raşit Dereci, Gökhan Parmaksız, Emir Erçel, Levent
Taşçı, Ayşegül Yeşilgün, Hasan Bayar, Burç Seven, Mehmet Erol, Metin Beycan, Şenol Saatçi, Faruk
Emirleroğlu, Siyne Tuç, Sinem Sungur, Ali Anıl Kütük, Nesrin Özel, Sezgin Selimoğulları, Nurten
Güler, Ebru Kaya, Burcu Altuntaş, Ekinç Vurgun, Ali Güler, Ahmet Temizyürek, Birgül Erdoğan,
Batu Nane.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
13. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ:
Menfaat sahibi olarak çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve Şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü
şahısları ifade eden bir kavramdan bahsedilmektedir. Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini
ilgilendiren hususlarda gerektikçe toplantılara davet edilerek veya iletişim araçları ile
bilgilendirilmektedir.
14. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI:
Şirketimiz menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda tüm çalışanların katılımına açık toplam
kalite felsefesine dayanan ve verimliliği arttırmayı amaçlayan taleplerini yansıtabilecekleri toplantılar
ve eğitim programları düzenlemektedir. Ayrıca satın alma departmanı aracılığı ile tedarikçilerle
görüşmeler yapıldığı, satış ve pazarlama departmanlarımızın bayi, müşterilerimiz ve ulusal zincir
mağazaların satınalma birimleri ile yaptıkları görüşmelerde müşteri taleplerinin takip edilerek
yönetime yansıtıldığı ve bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin yapıldığı bir sistem mevcuttur.
15. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI:
Şirketimiz insan kaynakları politikası oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Bu çerçevede belirlenmiş işe
alım politikaları, kariyer planlaması, çalışanlara yönelik iyileştirme ve eğitim politikaları gibi hususlar
Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır. Tüm şirket çalışanlarının hakları herhangi bir
ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır. Şirketimizde
sendikalı çalışan bulunmamaktadır.
İnsan Kaynakları Politikamızı oluşturan ana kriterler şunlardır.
- Çalışanlarımızın tümünün gelecekleriyle ilgili endişe duymamalarının sağlanması,
- Çalışanların öncelikle yöneticilerine ve şirkete yüksek güvenlerinin sağlanması,
- Tüm personelin performanslarının ölçümlerinin yapılması ve başarı kriterlerinin bu ölçümlerle
paralel olarak yönetilmesinin sağlanması,
- Şeffaf yönetim sergilenmesi,
- Yönetime kolayca ulaşımın sağlanması,
- Çalışanlarımızın düşündüklerini söyleme ve anlatma rahatlıklarının olması,
- İş disiplinine önem verilmesi,
- Tüm çalışanlarımızın bireysel değil, takım ruhu içinde çalışmalarının sağlanması,
- Eğitim, ücret, kariyer gibi konularda eşit koşullardaki başarılı personellere fırsat eşitliği
sağlanmasına özen gösterilmesi,
- Sosyal aktivitelere yer verilmesi,
- Verimli çalışabilme ortamı ve koşulların sağlanabilmiş olması.
16. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER:
Şirketimiz ürün satışlarında müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacak bir politika
benimsemiştir. Müşteri şikayet ve eleştirileri süratle ilgili birimlere iletilmekte ve konu uzmanlarca
incelenmektedir. Şikayete ve eleştiriye konu ürün gözden geçirilip müşteriye konu hakkında detaylı
bilgilendirme yapılmaktadır.
Satınalma departmanları aracılığı ile tedarikçilerimizle Şirketimiz bünyesinde veya yerinde görüşmeler
yaparak ürünlerin kalite ve verimlilikleri değerlendirilmekte, satın alma maliyetini düşürecek
çalışmalar yapılmaktadır. Şirketimizde Satış ve Pazarlama departmanlarımız tarafından periyodik
olarak Bayi teşkilatı toplantıları ve Ulusal Zincir Mağazaların satınalma birimleri ile görüşmeler
yapılarak müşteri talepleri hakkında görüşler alındığı, görüşlerin icra kurullarında değerlendirildiği ve
bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin yapıldığı bir sistem mevcuttur.
17. SOSYAL SORUMLULUK:
Firmamız 43 yıldır gıda sektöründe çalışmanın gerektirdiği sorumluluk, hizmet bilinci ve tecrübesi ile
gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetlerinin toplumun ihtiyaçlarına en üst seviye ve kalitede
değer sağlamasını hedeflemektedir. Bununla ilgili olarak üretim faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek
çevre kirliliğini önleyici tüm tedbirler alınmış, arıtma tesislerimiz yasaların gerektirdiği ölçülerde
kurulmuş olup, dönem içerisinde bu konuda hiç şikayet alınmamıştır. Ayrıca Ülkemiz eğitim sistemi
gereği orta dereceli ve yüksek eğitim kurumlarından gelen stajyer öğrenci alım talepleri çalıştığımız
sektörün ihtiyacı olan yetişmiş kaliteli insan gücünün nedenli önemli olduğu bilinci ile azami seviyede
karşılanmaktadır.
BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU
18. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçildiği Genel Kurul
Toplantılarına müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve
vekili tespit edilmektedir.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına
yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri
kapsamında Genel Kurul’dan onay alınmaktadır.
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Yönetim Kurulu
Adı Soyadı
Mehmet Cemil MERZECİ
Görevi
Başkan
Murat ÜLKER
Başkan Yrd.
Zeki Ziya SÖZEN
Üye
Ali ÜLKER
Üye
Mehmet TÜTÜNCÜ
Üye
Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ
Üye
Franz L. SCHNEİDER
Üye
Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin bir parçası olarak bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin
bulundurulmasının şirketin faaliyetlerinin gelişip güçlenmesine ve daha profesyonel bir yönetim
anlayışının yerleşmesine katkı sağlayacağına inanmaktadır. Bu çerçevede, şirketimiz yönetim
kurulunda önceki dönemlerde danışman ve uzman sıfatıyla bağımsız kişiliklere yer verilmiştir. Ancak
mevcut yapının, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.Bölüm madde 3.3’teki tanımlara uygun
formata taşınabilmesi için belli bir geçiş sürecine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır.
19. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ:
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri esas sözleşmede özel olarak düzenlenmemekle
birlikte, mevcut üyelerimiz İlkelerde belirlenen nitelikleri taşımaktadır.
20. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ:
Öncelikle müşteriye saygılı, her kademede çalışanın yönetime katıldığı, sürekli ve yaygın eğitimin
benimsendiği, hiçbir koşulda kaliteden ve gıda güvenliğinden ödün vermeden, kalite/HACCP yönetim
sistemini sürekli iyileştirmeyi hedef edinen, sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından izleyen,
yenilikçi, atılımcı, yasalara ve çevreye saygıyı ilke edinmiş, insana değer veren bir şirket olmaktır.
Amacımız müşterilerimizin istek ve beklentilerini iyi tespit ederek onlara eksiksiz karşılık vermek,
böylece lider olmak değil sürekli lider kalmaktır. Bu amacımızın gerçekleşmesi için belirlemiş
olduğumuz politika ve hedefler zorunlu olup, tüm birimlerde ve kademelerdeki çalışanların
Kalite/HACCP Yönetim Sistemine uygun olarak çalışması gerekmektedir.
“Her şikayet bir armağandır” felsefesi ile eksikliklerimizi giderici tedbirler almak ve “müşterilerimiz
işimizin en büyük ortaklarıdır” diye görmektir.
Hedefimiz, ürünlerimizi oluşturan hammaddelerimizi aldığımız kaynağından, ürettiğimiz mamullerin
ulaştığı son noktaya kadar her kademede titizlikle “ince eleyip sık dokuyarak” bir eser yaratmaya
çalışmaktır.
21. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI:
Şirketimizin mali ve idari faaliyetlerine bağlı olarak bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması
mevcut olup, ilgili mevzuat ve düzenlemeler doğrultusunda işleyişi ve etkinliği Genel Müdürlük
tarafından takip edilmektedir.
Şirketimiz risk yönetimini iyileştirici ve geliştirici uygulamaları ile iç kontrol mekanizmasının sürekli
olarak şirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemiştir.
Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı
karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin belirlenmesi ve izlenmesi risk yönetiminin
temel hareket noktasını oluşturmaktadır.
Mali işler fonksiyonu çerçevesinde sürekli olarak gerçekleşen sonuçlar bütçe ile karşılaştırılmakta ve
sapmaların nedenleri araştırılmaktadır. Yıllık bütçeler ve iş planları içerisinde yer alan yatırım, bakım
ve onarım harcamaları doğrultusunda tesislerimizde en ileri tekniklerin kullanılmasına çalışılmaktadır.
Gerçekleşebilecek doğal riskler karşısında tüm tesislerimiz riski minimize etmek için sigortalanmakta,
herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için
yedekleme sistemlerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
22. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE
SORUMLULUKLARI:
Şirket Ana Sözleşmesi’nin 13.maddesinde Yönetim Kurulu’nun yetkilerine yer verilmiştir. Ayrıca Ana
Sözleşme’nin ilgili maddelerinde gerekli düzenlemeler öngörülmüştür. Şirketin temsil ve ilzamına
ilişkin esas olarak TTK hükümlerine göre Şirket Yönetimi belirler ve yetkilerini yasal düzenlemeler
kapsamında icra eder.
23. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI:
Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler periyodik olarak veya ortaya çıkan
gerekçelere göre düzenlenerek hazırlanmaktadır. Yıllar itibarıyla ihtiyaçlar doğrultusunda Yönetim
Kurulu Toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir.
Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel Durum Açıklamasıyla kamuoyuna
duyurulmaktadır.
24. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI:
Türk Ticaret Kanununun şirketle muamele yapma yasağı ve rekabet yasağı hakkındaki 334 ve 335
maddelerinde yazılı izinler Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine verilmiştir.
25. ETİK KURALLAR:
Şirketimiz genel anlamda etik kurallara uyulması ve uygulanması yönünde tespit edilecek ilkeler
konusunda gerekli çalışmaları yapmaktadır. Mevzuat ve düzenlemeler ile uygulamalar bütünü içinde
genel kabul görmüş etik kurallara uyulur.
26. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE
BAĞIMSIZLIĞI:
a) Denetimden Sorumlu Komite
Ali ÜLKER
Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ
Halil Cem KARAKAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı değildir.
Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı değildir.
Yıldız Holding Mali İşler Başkanı - İcracı değildir.
b) Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komitesi
Mehmet TÜTÜNCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı değildir.
Franz L.SCHNEİDER
Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı değildir.
Komiteler Şirketimizin mevcut yönetim kurulu yapısı içerisindeki yönetim kurulu üyelikleri arasından
seçilmiştir.
27. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR:
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan ücret ve huzur hakkı dışında
herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır.
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ NİN
29.06.2012 CUMA GÜNÜ YAPILACAK OLAN
2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’ NA AİT GÜNDEM:
1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3) 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının ayrı ayrı okunması
ve ayrı ayrı müzakere edilmesi,
4) 2011 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından
düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
5) 31.12.2011 tarihli Bilanço ve Kâr/Zarar tablolarının okunması, müzakere ve onaylanması,
6) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7) Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri
konusunda karar alınması,
8) Denetçilerin 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
9) Yeni denetçilerin seçilmesi, görev süresi ve ücretinin tespiti konusunda karar alınması,
10) Yönetim Kurulu’nca 2012 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul’un onayına
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
sunulması,
Şirketin 2011 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotek'ler hakkında bilgi verilmesi,
SPK'nın Seri:IV No:41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler
hakkında bilgi verilmesi,
Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,,
Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması
kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesinin; “Şirketin Maksat ve Mevzuu” başlıklı 4., “Şirketin Merkez Ve
Şubeleri” başlıklı 5., “Sermaye” başlıklı 7., “Hisse Senetleri” başlıklı 8. (Maddenin yeni başlığı:
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum), “İdare Meclisi” başlıklı 10. , “İdare Meclisinin Görev Süresi”
başlıklı 11. (Maddenin yeni başlığı: İdare Meclisinin Teşkili, İdare Meclisi Bünyesinde Oluşturulacak
Komiteler), “Şirketin Temsil ve İlzamı” başlıklı 13.(Maddenin yeni başlığı: Şirketin Temsil, İdare Ve
İlzamı), “İdare Meclisi Üyeleri Arasında Vazife Taksimi” başlıklı 14., “İdare Meclisi Üyelerinin
Ücretleri” başlıklı 15. (Maddenin yeni başlığı: İdare Meclisi Üyelerinin Ve Üst Düzey Yöneticilerin
Ücretlendirme Esasları), “Murakıplar” başlıklı 16., “Umumi Heyet” başlıklı 18., “Toplantı Yeri”
başlıklı 19., “Toplantılarda Komiser Bulundurulması” başlıklı 20., “İlanlar” başlıklı 24., “Esas
Sözleşme Değişikliği” başlıklı 26., “Senelik Raporlar” başlıklı 29., “Senelik Hesaplar” başlıklı 30.,
“Karın Taksimi” başlıklı 31. Ve “Bakanlığa Gönderilecek Mukavele” başlıklı 34. maddelerinin
tadiline ve “Sermaye” başlıklı 7. maddenin altında yer alan Geçici Maddenin kaldırılmasına ilişkin
tadil tasarısının onaylanması,
2011 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
Özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK’nın 324. madde uygulaması hakkında ortaklarımızın
bilgilendirilmesi,
Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
İlkeleri'nin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere
izin verilmesi,
Dilek ve Temenniler, kapanış.
KAR DAĞITIM ÖNERİSİ
Şirketimizin 31.12.2011 tarihli mali tablolarında oluşan dönem zararın geçmiş yıllar zararı olarak
muhafaza edilecektir.
Kerevitaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. 2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
3.744.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
17.045.651
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu
imtiyaza ilişkin bilgi
SPK’ya
Yasal Kayıtlara
Göre
Göre
3. Dönem Kârı
(26.810.713)
(24.286.704)
4. Ödenecek Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı ( = )
(26.810.713)
(24.286.704)
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
(84.163.660) (137.732.144)
7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
0
0
8. Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım
0
Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı ( - )
9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)
(110.974.373) (162.018.848)
10. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
0
11. Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar
0
eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı
0
12. Ortaklara Birinci Temettü
-Nakit
0
-Bedelsiz
0
-Toplam
0
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan
13. Temettü
0
14. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü
0
15. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
0
16. Ortaklara İkinci Temettü
0
17. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
0
18. Statü Yedekleri
0
0
19. Özel Yedekler
0
0
20. OLAĞANÜSTÜ YEDEK
0
0
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Geçmiş Yıl Kârı
0
0
Olağanüstü Yedekler
0
0
Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir
0
0
Diğer Yedekler
0
0
Diğer Yedekler
0
0
(*) İştirak kavramı, ana ortalığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da
içerecek şekilde kullanılmıştır.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
01.01.2011-31.12.2011 döneminde esas sözleşme değişikliği olmamıştır.
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ nin
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA SUNULACAK
DENETÇİ RAPORU
Kerevitaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş.’nin 31.12.2011 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu,
bu tarihte sona eren gelir tablosunu ve diğer işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana
Sözleşmesi ve ilgili diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına
göre incelemiş bulunmaktayız.
İncelememiz genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış
ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli
gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermektedir.
Genel olarak yönetim kurulu çalışmalarının yürürlükteki mevzuat ve şirket menfaatlerine
uygun olduğu, ortaklık hesapları defter ve belgeleri usulüne uygun şekilde her ay sonu
denetlenmiş, tutulması zorunlu olan defterlerin tutulduğu, defterlerin tutulmasında şirket ana
sözleşmesi ile Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uyulduğu, fiili nakit mevcudu ile kayıtların
mutabık olduğu görülmüştür. Görev süremiz boyunca tarafımıza herhangi bir şikayet ve ya
yolsuzluk intikal etmemiştir. 31.12.2011 tarihi itibariyle düzenlenen Bilanço ve Gelir
Tablosunun KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ nin 31.12.2011 tarihindeki
gerçek mali durumunu yansıtmaktadır.
Bu nedenle Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu üyelerinin ibra
edilmelerini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla,
DENETÇİLER
Siyne TUÇ
Murat Bora DAL
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
İÇİNDEKİLER
SAYFA
KONSOLİDE BİLANÇOLAR................................................................................................................................ 1-2
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI ................................................................................................ 3
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI................................................................................. 4
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI........................................................................................................... 5
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA AİT NOTLAR ............................................................................
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
NOT 23
NOT 24
NOT 25
NOT 26
NOT 27
NOT 28
NOT 29
6-68
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ................................................................. 6
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR ....................................................... 7-29
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA .................................................................................................... 30
İŞLETME BİRLEŞMELERİ ............................................................................................................... 30- 31
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ......................................................................................................... 32
FİNANSAL YATIRIMLAR .................................................................................................................... 32
FİNANSAL BORÇLAR ..................................................................................................................... 32-35
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR ..................................................................................................... 36-37
DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR .............................................................................................. 37-38
STOKLAR ........................................................................................................................................... 38-39
MADDİ DURAN VARLIKLAR ......................................................................................................... 40-41
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ......................................................................................... 42
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI .................................................................................................... 42
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER .................................................... 43-45
ŞEREFİYE ................................................................................................................................................ 45
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR .................................................................................... 45-46
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ............................................................................................ 47
ÖZKAYNAKLAR ............................................................................................................................... 47-49
SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ ............................................................................................. 50
PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ,
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME GİDERLERİ .................................................................................... 50-51
DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / (GİDERLER) ............................................................................. 51
FİNANSAL GELİRLER ........................................................................................................................... 51
FİNANSAL GİDERLER........................................................................................................................... 52
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ..................................................................................... 53-55
HİSSE BAŞINA KAZANÇ ...................................................................................................................... 55
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI ................................................................................................. 56-59
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ ................ 60-68
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR ................................................................................. 68
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR ................................................................... 68
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE
BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Notlar
Cari Dönem
31 Aralık 2011
Önceki Dönem (*)
31 Aralık 2010
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişk ili Taraflardan Ticari Alacak lar
- Diğer Ticari Alacak lar
Diğer Alacaklar
- İlişk ili Taraflardan Ticari Olmayan Alacak lar
- Kısa Vadeli Diğer Alacak lar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
5
6
8
26
8
9
26
9
10
17
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
Maddi Duran Varlıklar (Net)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
9
11
12
15
24
17
TOPLAM VARLIKLAR
122.558.625
93.789.541
7.732.800
52.337.024
24.725.678
27.611.346
10.077.027
5.206.705
4.870.322
51.317.801
1.093.973
5.742.059
622.050
43.444.945
26.655.870
16.789.075
9.497.444
7.926.581
1.570.863
34.106.893
376.150
121.322.270
82.337.608
75.119
104.769.623
189.737
6.470.857
9.816.934
179.682
72.128.743
299.114
9.730.069
243.880.895
176.127.149
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar
11 Nisan 2012 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına
Genel Müdür Ergün Akkaya ve Mali İşler Müdürü Yüksel Çağlar tarafından imzalanmıştır.
(*) Yeniden sınıflandırma etkileri Dipnot 2, Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal
tabloların düzeltilmesi notunda açıklanmıştır.
Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
1
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE
BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Cari Dönem
Notlar 31 Aralık 2011
Önceki Dönem (*)
31 Aralık 2010
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
143.742.091
65.627.937
93.099.974
46.386.969
7.597.437
38.789.532
1.616.192
35.167
1.812.379
791.410
31.184.684
30.877.197
11.276.848
19.600.349
729.940
1.701.651
1.134.465
133.211.388
116.761.078
126.941.735
31.536
2.915.913
3.322.204
110.390.465
5.097
2.936.340
3.429.176
Toplam Yükümlülükler
276.953.479
182.389.015
ÖZKAYNAKLAR
(33.072.584)
(6.261.866)
(33.072.628)
(6.261.915)
3.744.000
55.272.435
6.211.977
207.939
(71.698.266)
(26.810.713)
44
3.744.000
55.272.435
6.211.977
207.939
(74.253.306)
2.555.040
49
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
- İlişk ili Taraflara Ticari Borçlar
- Diğer Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
7
8
26
8
9
24
16
17
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Diğer Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
7
9
16
24
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18
Ödenmiş sermaye
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları
Hisse senedi ihraç primleri
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıl zararları
Net dönem karı/(zararı)
Kontrol gücü olmayan paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
243.880.895
176.127.149
(*) Yeniden sınıflandırma etkileri Dipnot 2, Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal
tabloların düzeltilmesi notunda açıklanmıştır.
Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
2
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLERİ İTİBARİYLE SONA EREN YILLARA AİT
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Yeniden
Sınıflandırılmış (*)
Notlar
Cari Dönem
Önceki Dönem
1 Ocak31 Aralık 2011
1 Ocak31 Aralık 2010
S ÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış gelirleri
19
211.576.344
177.267.263
Satışların maliyeti (-)
19
(156.839.922)
(128.795.141)
54.736.422
48.472.122
BRÜT KAR
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
20
(41.324.332)
(33.424.476)
Genel yönetim giderleri (-)
20
(8.634.402)
(5.849.342)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
20
Diğer faaliyet gelirleri
21
2.759.689
6.562.495
Diğer faaliyet giderleri (-)
21
(4.161.120)
(4.747.910)
3.254.736
10.897.250
FAALİYET KARI
(121.521)
(115.639)
Finansal gelirler
22
10.265.436
4.109.548
Finansal giderler (-)
23
(46.769.620)
(11.409.144)
(33.249.448)
3.597.654
VERGİ ÖNCES İ KAR/(ZARAR)
Vergi geliri / (gideri)
- Cari dönem vergi gideri
24
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
24
NET KAR/(ZARAR)
(139.099)
6.577.829
(26.810.718)
Diğer kapsamlı gelir
-
TOPLAM KAPS AMLI GELİR
(1.412.751)
370.143
2.555.046
-
(26.810.718)
2.555.046
(26.810.713)
2.555.040
(5)
6
(26.810.713)
2.555.040
(5)
6
(7,16)
0,68
Net karın dağılımı:
Ana ortaklık payları
Kontrol gücü olmayan paylar
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı:
Ana ortaklık payları
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklığa ait hisse başına kazanç/(kayıp) (TL)
25
(*) Yeniden sınıflandırma etkileri Dipnot 2, Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal
tabloların düzeltilmesi notunda açıklanmıştır.
Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
3
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLERİ İTİBARİYLE SONA EREN YILLARA AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
1 Ocak 2010 tarihindeki bakiyeler
Ödenmiş
S ermaye
enflasyon
düzeltmesi
sermaye
farkları
Hisse
Kardan
senedi
ayrılan
ihraç kısıtlanmış
primleri
yedekler
3.744.000
55.272.435
6.211.977
207.939
Transferler
-
-
-
Toplam kapsamlı gelir
-
-
31 Aralık 2010 tarihindeki bakiyeler
3.744.000
1 Ocak 2011 tarihindeki bakiyeler
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2011 tarihindeki bakiyeler
Geçmiş
yıllar
Net dönem
Kontrol Gücü
zararları karı/(zararı)
Toplam Olmayan Paylar
(90.723.323)
16.470.017
-
16.470.017
(16.470.017)
-
-
-
55.272.435
6.211.977
207.939
3.744.000
55.272.435
6.211.977
207.939
-
-
-
-
3.744.000
55.272.435
6.211.977
207.939
43
(8.816.912)
-
-
-
2.555.040
2.555.040
6
2.555.046
(74.253.306)
2.555.040
(6.261.915)
49
(6.261.866)
(74.253.306)
2.555.040
(6.261.915)
49
(6.261.866)
2.555.040
-
(2.555.040)
(26.810.713)
(26.810.713)
(5)
(26.810.718)
(71.698.266)
(26.810.713)
(33.072.628)
44
(33.072.584)
Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
4
(8.816.955)
Toplam
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLERİ İTİBARİYLE SONA EREN YILLARA AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Cari Dönem Önceki Dönem
Dipnot
İŞ LETME FAALİYETLERİNDEN
ELDE EDİLEN NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı/(zararı)
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden
elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
- M addi duran varlıkların amortismanı
- M addi olmayan duran varlıkların itfa payları
- Şüpheli ticari / ticari olmayan alacak karşılığı, net
- Şerefiye değer düşüklüğü
- Kıdem tazminatı karşılığı
- Kredi faiz tahakkuku ve
finansal borçlar reeskont giderindeki değişim
- Sabit kıymet satış karı, net
- Kullanılmamış izin yükümlülüğü karşılığı, net
- Stok değer düşüklüğü karşılığı, net
- Hisse senedi satış zararları
- Gerçekleşmemiş kur farkı gideri
- Vergi karşılığı
1 Ocak31 Aralık 2011
(26.810.713)
11
12
8
15
16
21
16
10
24
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
- Ticari alacaklardaki (artış)
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/(artış)
- Stoklardaki (artış)/azalış
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış)
- Ticari borçlardaki artış
- İlişkili taraflara borçlardaki (artış) / azalış
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki azalış / (artış)
Faaliyetlerde kullanılan nakit
- Ödenen vergi
- Ödenen kıdem tazminatı
16
İşletme (faaliyetlerinde) / faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen nakit
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- M addi duran varlık alımları
- M addi olmayan duran varlık alımları
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit
- Bağlı ortaklık iktisabı
- Finansal varlıklardaki değişim
11
12
1 Ocak31 Aralık 2010
2.555.040
6.304.825
116.087
2.579.263
1.438.257
3.606.717
60.380
426.798
3.187.852
1.464.414
9.057.629
(636.172)
(76.995)
385.236
26.050.197
(6.438.730)
10.384.473
(4.635.220)
179.986
116.253
131.463
5.893.941
1.042.608
11.968.884
(13.401.534)
1.930.192
(17.596.144)
(3.999.584)
23.412.401
(7.902.629)
1.445.191
24.414.705
(8.469.389)
(7.654.970)
231.972
(6.461.120)
1.183.347
7.572.376
(528.247)
(4.143.223)
(791.764)
(1.458.684)
10.288.674
(2.121.342)
(780.059)
(6.393.671)
7.387.273
(40.457.116)
(6.710)
2.147.584
622.050
(22.750.756)
(273.025)
118.503
(4.870.533)
(442.060)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
(37.694.192)
(28.217.871)
FİNANS AL FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Ödenen krediler
- Alınan yeni krediler
- İlişkili taraflara ticari olmayan alacaklardaki azalış
- Hisse senedi satışı
- Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim
(61.402.716)
104.761.450
2.719.876
(5)
(24.945.919)
42.143.532
4.173.012
1.836.143
6
46.078.605
23.206.774
1.990.742
5.742.059
7.732.800
2.376.176
3.365.883
5.742.059
Finansal faaliyetlerden elde edilen nakit
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞ İM
DÖNEM BAŞ I NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
DÖNEM S ONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
5
5
Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
5
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Kerevitaş” veya “Şirket”) ve bağlı ortaklıkları
(“Grup”), dondurulmuş ve konserve meyve ve sebze, dondurulmuş ve konserve su ürünleri,
dondurulmuş unlu mamuller, kaplamalı ürünler ve konserve ton balığı üretimi ve ticareti ile
uğraşmaktadır. Grup, Bursa’daki fabrikasında yaptığı üretimi bayiler aracılığı ile tüm Türkiye’de
pazarlamakta, aynı zamanda da bu ürünlerinin ihracatını gerçekleştirmektedir. 1978 yılında su ürünleri
ihracatı amacı ile kurulmuş, yıllar içinde yaptığı yatırımlarla Superfresh markası ile 1990 yılından
itibaren gıda sektörünün önde gelen şirketlerinden birisi olmuştur. Şirket'in merkez ofisi, Üniversite
Mahallesi Avcılar adresinde kayıtlıdır.
Şirket’in, ana tesisleri (sebze, meyve, su ürünleri, ton balığı konserve ve pizza fabrikası) Bursa'da
olup, Kartal/İstanbul, Avcılar/İstanbul ve Antalya'da soğuk hava depoları mevcuttur.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'na (“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri 1994 yılından beri İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası'nda (“İMKB”) işlem görmektedir.
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle, Şirket’in hisselerinin çoğunluğunu elinde
bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki gibidir:
Yıldız Holding A.Ş.
Watling Private Equity S.A.
Zeki Ziya Sözen
Hasan Kamuran Merzeci
Diğer Halka Kapalı Kısım
Diğer Halka Açık Kısım
31 Aralık 2011
%
53,82
10,02
10,00
7,83
4,08
14,25
31 Aralık 2010
%
53,82
10,02
10,00
7,83
4,08
14,25
100,00
100,00
31 Aralık 2011 tarihli hissedar ve hisse oranları MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) kayıtları dikkate
alınarak güncellenmiştir.
31 Aralık 2011 itibariyle Şirket’in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 1.208’dir
(31 Aralık 2010: 1.178).
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle konsolidasyona tabi tutulan Bağlı Ortaklıklar ve
ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir:
Kerevitaş’ın doğrudan ve dolaylı
kontrolü (%)
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Ekzimer Dış Ticaret Gıda Sanayi A.Ş.(“Ekzimer”)
Ancoker Su Ürünleri San. Tic. A.Ş. (“Ancoker”)
Mersu Su Ürünleri San. Tic. A.Ş. (“Mersu”)
6
99,98
100,00
99,99
99,98
100,00
99,99
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar
2.1.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartları
Grup, yasal defterlerini ve kanuni mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
SPK, Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”
(“Tebliğ”) ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve
ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden
sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe
girmiş olup, SPK’nın Seri: XI, No: 25 “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında
Tebliğ”i yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarını Avrupa
Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
(“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen
UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan
farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar
UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK
tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas
alınacaktır.
Konsolide finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar SPK tarafından 17 Nisan 2008, 9 Ocak 2009 ve
28 Nisan 2009 tarihli duyurular ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu
kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.
2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak ve yürürlüğe giren 660 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile 2499 sayılı Kanun’un Ek 1. Maddesi iptal edilmiş ve Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(“Kurum”) kurulmuştur. Bu Kanun Hükmünde
Kararname’nin Geçici 1. maddesi uyarınca, Kurum tarafından yayımlanacak standart ve düzenlemeler
yürürlüğe girinceye kadar, bu hususlara ilişkin mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam
edilecektir. Bu nedenle, söz konusu durum, raporlama tarihi itibarıyla, bu finansal tablo dipnotunda
açıklanan ‘Finansal Tabloların Hazırlanma İlkeleri’nde herhangi bir değişikliğe yol açmamaktadır.
Kullanılan Para Birimi
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede
geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve
faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para
birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
2.1.2 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
(a) Grup’un sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar
Yoktur.
(b) Grup’un finansal performansını ve/veya bilançosunu etkileyen yeni ve revize edilmiş
standartlar
Yoktur.
7
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
2.1.2 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı)
c) 2011 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
UMS 24 (2009) ‘İlişkili Taraf Açıklamaları
Kasım 2009’da UMS 24 “İlişkili Taraf Açıklamaları” güncellenmiştir. Standarda yapılan güncelleme,
devlet işletmelerine, yapılması gereken dipnot açıklamalarına ilişkin kısmi muafiyet sağlamaktadır. Bu
güncellenen standardın, 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde
uygulanması zorunludur.
UMS 32 (Değişiklikler) Yeni Haklar İçeren İhraçların Sınıflandırılması
Değişiklikler, döviz cinsinden olan bazı ihraç edilen hakların özkaynağa dayalı finansal araç veya
finansal borç olarak sınıflanmasını öngörmektedir. Yapılan değişikliğe göre; herhangi bir para birimi
cinsinden belirli bir tutar karşılığında işletmenin özkaynağına dayalı finansal araçlarının elde
edilmesine ilişkin hak, opsiyon ya da teminatlar; işletmenin, bunları, özkaynağına dayalı ve aynı
sınıftaki türev olmayan finansal araçlarını ellerinde bulunduranların tümüne oransal olarak sunması
durumunda özkaynağa dayalı finansal araç niteliğindedir. UMS 32’ye yapılan değişiklikler öncesi,
herhangi bir para birimi cinsinden belirli bir tutar karşılığında işletmenin özkaynağına dayalı finansal
araçlarının elde edilmesine ilişkin hak, opsiyon ya da teminatlar türev işlem olarak
muhasebeleştirilmekteydi. Değişikliklerin geriye dönük olarak uygulanması zorunludur.
Grup’un bu nitelikle enstrümanları olmadığı için, bu değişikliklerin uygulanmasının Grup’un cari ve
önceki yıllar finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıştır.
UFRS 1 (değişiklikler) UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması – Diğer İstisnai Durumlar
1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olan UFRS 1
standardındaki değişiklikler, UFRS 7 gerçeğe uygun değer açıklamalarının karşılaştırmalı sunumu
açısından UFRS’leri ilk kullanan işletmelere sınırlı muafiyet getirmektedir.
8
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
2.1.2 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı)
(c) 2011 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (Devamı)
UFRYK 14 (Değişiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi
UFRYK 14 plandan yapılan geri ödemeler veya plana gelecekte yapılacak katkılardan kaynaklanan
indirimlerin UMS 19’un 58. paragrafı uyarınca ne zaman kullanılabilir olduğuna, asgari fonlama
koşullarının gelecekte yapılacak katkılardan kaynaklanan indirimlerin kullanılabilirliğini nasıl
etkileyebileceğine ve asgari fonlama koşullarının ne zaman bir yükümlülük doğurabileceğine
değinmektedir. Değişiklikler şu anda peşin ödenen asgari fonlama gerekliliklerinin varlık olarak
muhasebeleştirilmesine izin vermektedir. Değişikliklerin uygulanmasının Grup’un konsolide finansal
tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
UFRYK 19 ‘Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi’
Bu Yorum bir finansal borcun ödenmesi amacıyla ihraç edilen özkaynağa dayalı finansal araçların
nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiğini düzenlemektedir. UFRYK 19 gereği, bu koşullar altında
çıkarılan özkaynağa dayalı finansal araçlar gerçeğe uygun değerleri ile ölçülür ve ödenen finansal
borcun defter değeri ile ödenen tutar arasındaki fark kar veya zararda muhasebeleştirilir.
Grup’un bu nitelikte işlemleri olmadığı için UFRYK 19’un uygulanmasının Grup’un cari ve önceki
yıllar finansal tablolarına etkisi olmamıştır.
2010, Yıllık İyileştirmeler
UMSK, yukarıdaki değişikliklere ve yeniden güncellenen standartlara ek olarak, Mayıs 2010 tarihinde
aşağıda belirtilen ve başlıca 5 standardı/yorumu kapsayan konularda açıklamalarını yayınlamıştır:
UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Olarak Uygulanması; UFRS 3 İşletme
Birleşmeleri; UMS 27 Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar; UMS 34 Ara Dönem
Finansal Raporlama; ve UFRYK 13 Müşteri Bağlılık Programları. 1 Temmuz 2010 tarihinde veya bu
tarih sonrasında geçerli olan UFRS 3 ve UMS 27’deki değişiklikler haricindeki tüm diğer
değişiklikler, erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 1 Ocak 2011 tarihinde veya bu tarih sonrasında
başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
Söz konusu standartlar, değişiklikler ve yorumların Grup’un finansal performansı veya finansal
durumuna önemli bir etkisi olmamıştır.
9
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
2.1.2 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı)
(d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulaması benimsenmemiş
standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
Grup henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki
değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır:
UFRS 7 (Değişiklikler)
UFRS 9
UFRS 10
UFRS 11
UFRS 12
UFRS 13
UMS 1 (Değişiklikler)
UMS 12 (Değişiklikler)
UMS 19 (2011)
UMS 27 (2011)
UMS 28 (2011)
UFRYK 20
UMS 32 (Değişiklikler)
Sunum – Finansal Varlıkların Transferi; Finansal varlık ve
finansal borçların netleştirilmesi
Finansal Araçlar
Konsolide Finansal Tablolar
Müşterek Anlaşmalar
Diğer İşletmelerdeki Paylara ilişkin Açıklamalar
Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu
Ertelenmiş Vergi – Mevcut Aktiflerin Geri Kazanımı
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Bireysel Finansal Tablolar
İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat
(Dekapaj) Maliyetleri
Finansal Araçlar: Sunum - Finansal varlık ve finansal
borçların netleştirilmesi
UFRS 7`de yapılan değişiklikler, finansal varlıkların transferine ilişkine dipnot açıklamalarını
arttırmayı amaçlamıştır. UFRS 7’ye yapılan değişiklikler finansal varlıkların transferini içeren
işlemlere ilişkin ek dipnot yükümlülükleri getirmektedir. Bu değişiklikler bir finansal varlık transfer
edildiği halde transfer edenin hala o varlık üzerinde etkisini bir miktar sürdürdüğünde maruz kalınan
riskleri daha şeffaf olarak ortaya koyabilmek adına düzenlenmiştir. Bu değişiklikler ayrıca finansal
varlık transferlerinin döneme eşit olarak yayılmadığı durumlarda ek açıklamalar gerektirmektedir.
Grup yönetimi UFRS 7’ye yapılan bu değişikliklerin Grup’un dipnotları üzerinde önemli bir etkisi
olmayacağını düşünmektedir. Fakat gelecek dönemlerde Grup diğer türlerde finansal varlık transferi
işlemleri yaparsa, bu transferlere ilişkin verilecek dipnotlar etkilenebilecektir.
UFRS 7’ye yapılan değişiklikler, işletmenin, netleştirmeye ilişkin haklar ve netleştirmeye ilişkin
uygulanabilir ana sözleşme veya benzer düzenlemelere tabi olan finansal araçlarla ilgili dipnotlarda
açıklama yapmasını gerektirir. Yeni dipnot açıklamaları, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih
sonrasında başlayan ara dönem veya mali dönemlerden itibaren sunulmalıdır.
Kasım 2009’da yayınlanan UFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni
zorunluluklar getirmektedir. Ekim 2010’da değişiklik yapılan UFRS 9 finansal yükümlülüklerin
sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikleri içermektedir.
10
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
2.1.2 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı)
(d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulaması benimsenmemiş
standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (Devamı)
UFRS 9’un getirdiği önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:
TFRS 9, TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardı kapsamında
kayıtlara alınan tüm varlıkların, ilk muhasebeleştirmeden sonra, itfa edilmiş maliyet veya
gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmesini gerektirir. Belirli bir biçimde, sözleşmeye bağlı
nakit akışlarının tahsilini amaçlayan bir yönetim modeli kapsamında elde tutulan ve belirli
tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerinin yapılmasına yönelik
nakit akışlarına yol açan borçlanma araçları yatırımları genellikle sonraki dönemlerde itfa
edilmiş maliyet üzerinden ölçülürler. Bunun dışındaki tüm borçlanma araçları ve özkaynağa
dayalı finansal araçlara yapılan yatırımlar, sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri
üzerinden ölçülür.
TFRS 9’un finansal borçların sınıflandırılması ve ölçümü üzerine olan en önemli etkisi,
finansal borcun (gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak
tanımlanmış borçlar) kredi riskinde meydana gelen değişikliklerle ilişkilendirilebilen değişim
tutarının muhasebeleştirilmesi ile ilgilidir. TFRS 9 uyarınca, finansal borcun gerçeğe uygun
değerinde meydana gelen ve söz konusu borcun kredi riskinde meydana gelen değişikliklerle
ilişkilendirilebilen değişim tutarı, tanımlanan borcun kredi riskinde meydana gelen
değişikliklerin muhasebeleştirme yönteminin, kâr veya zararda yanlış muhasebe eşleşmesi
yaratmadıkça ya da artırmadıkça, diğer kapsamlı gelirde sunulur. Finansal borcun gerçeğe
uygun değerinde meydana gelen değişikliklerin kredi riskinde meydana gelen değişikliklerle
ilişkilendirilebilen tutarı, sonradan kar veya zarara sınıflandırılmaz. Halbuki TMS 39 uyarınca,
gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan borçlara ilişkin
gerçeğe uygun değerinde meydana gelen tüm değişim tutarı kar veya zararda sunulmaktaydı.
TFRS 9’da yapılan değişiklik ile TFRS 9’un 2009 ve 2010 versiyonlarının uygulama tarihi 1 Ocak
2015 veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler olarak ertelemiştir. Değişiklik öncesi, TFRS
9’un uygulama tarihi 1 Ocak 2013 veya sonrasında başlayan mali dönemler olarak belirlenmişti.
Değişiklik, erken uygulama seçeneğine izin vermeye devam etmektedir. Ayrıca değişiklik, TMS 8 “
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler, Hatalar” ve TFRS 7 “Finansal Araçlar:
Açıklamalar”daki mevcut karşılaştırmalı geçiş dipnot sunumuna ilişkin hükümlerini güncellemiştir.
Karşılaştırılmalı olarak sunulan finansal tabloların yeniden düzenlenmesi yerine, işletmeler, TMS 39
“Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardından, TFRS 9’a geçişlerde güncelleştirilmiş
dipnot sunum açıklamalarını, işletmenin TFRS 9’u uygulama tarihine ve önceki dönem finansal
tablolarını yeniden düzenlemeyi seçmesine bağlı olarak, yapabilirler veya yapmak zorundadırlar.
11
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
2.1.2 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı)
(d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulaması benimsenmemiş
standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (Devamı)
Grup yönetimi TFRS 9’un, Grup’un konsolide finansal tablolarında, 1 Ocak 2015 sonrasında başlayan
mali dönemlerde uygulanacağını tahmin etmekte ve TFRS 9 uygulamasının Grup’un finansal varlık ve
yükümlülükleri (örneğin; mevcut durumda satılmaya hazır finansal olarak sınıflanmış olan borçlanma
araçlarının, sonraki raporlama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden değerlenmesi ve
değerleme farklarının gelir tablosuna kaydedilmesi gerekebilir) üzerinde önemli derecede etkisi
olabilir. Ancak, detaylı incelemeler tamamlanıncaya kadar, söz konusu etkiyi, makul düzeyde, tahmin
etmek mümkün değildir.
Mayıs 2011’de konsolidasyon, müşterek anlaşmalar, iştirakler ve bunların sunumuyla ilgili olarak
UFRS 10, UFRS 11, UFRS 12, UMS 27 (2011) ve UMS 28 (2011) olmak üzere beş standart
yayınlanmıştır.
Bu beş standardın getirdiği önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:
UFRS 10, UMS 27 “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar” standardının konsolide finansal tablolar
ile ilgili kısmının yerine getirilmiştir. UFRS 10’un yayımlanmasıyla UFRYK 12 “Konsolidasyon –
Özel Amaçlı İşletmeler” yorumu da yürürlükten kaldırılmıştır. UFRS 10’a göre konsolidasyon için tek
bir esas vardır, kontrol. Ayrıca UFRS 10, üç unsuru içerecek şekilde kontrolü yeniden
tanımlamaktadır: (a) yatırım yaptığı işletme üzerinde güce sahip olması (b) yatırım yaptığı işletmeyle
olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kalması veya bu getirilerde hak sahibi olması (c)
elde edeceği getirilerin miktarını etkileyebilmek için yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücünü
kullanma imkânına sahip olması. Farklı örnekleri içerek şekilde UFRS 10’nun ekinde uygulama
rehberi de bulunmaktadır.
UFRS 11, UMS 31 “İş Ortaklıklarındaki Paylar” standardının yerine getirilmiştir. UFRS 11, iki veya
daha fazla tarafın müşterek kontrolü olduğu müşterek anlaşmaların nasıl sınıflanması gerektiğini
açıklamaktadır. UFRS 11’in yayımlanması ile UFRYK 13 “Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler Ortak Girişimcilerin Parasal Olmayan Katılım Payları” yorumu yürürlükten kaldırılmıştır. UFRS 11
kapsamında müşterek anlaşmalar, tarafların anlaşma üzerinde sahip oldukları hak ve yükümlülüklerine
bağlı olarak müşterek faaliyet veya iş ortaklığı şeklinde sınıflandırılır. Buna karşın UMS 31
kapsamında üç çeşit müşterek anlaşma bulunmaktadır: müştereken kontrol edilen işletmeler,
müştereken kontrol edilen varlıklar, müştereken kontrol edilen faaliyetler.
Buna ek olarak, UFRS 11 kapsamındaki iş ortaklıklarının özkaynak yöntemi kullanılarak
muhasebeleştirilmesi gerekirken, UMS 31 kapsamındaki birlikte kontrol edilen ortaklıklar ya
özkaynak yöntemiyle ya da oransal konsolidasyon yöntemiyle muhasebeleştirilebilmektedir.
12
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
2.1.2 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı)
(d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulaması benimsenmemiş
standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (Devamı)
UFRS 12 dipnot sunumuna ilişkin bir standart olup bağlı ortaklıkları, müşterek anlaşmaları, iştirakleri
ve/veya konsolide edilmeyen yapısal şirketleri olan işletmeler için geçerlidir. UFRS 12’ye göre
verilmesi gereken dipnot açıklamaları genel olarak yürürlükteki standartlara göre çok daha
kapsamlıdır.
Bu beş standart 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren
geçerlidir. Erken uygulama opsiyonu ancak bu beş standardın aynı anda uygulanması şartıyla
mümkündür.
Grup yönetimi yukarıda anlatılan beş standardın 1 Ocak 2013 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap
dönemlerine ait konsolide finansal tablolarında uygulanacağını düşünmektedir. Bu beş standardın
uygulanmasının konsolide finansal tablolar üzerinde önemli etkisi olabilir. UFRS 10’un uygulanması
sonucunda Grup şu andaki bağlı ortaklıklarından bazılarını konsolidasyondan çıkarabilir veya daha
önce konsolide etmediği yatırımlarını konsolidasyona dahil edebilir. UFRS 11’in uygulanması
sonucunda, şu anda oransal konsolidasyon kullanılarak muhasebeleştirilen Grup’un müştereken
kontrol edilen işletmesinin muhasebeleştirilmesinde değişiklikler olabilir. UFRS 11 kapsamında
müştereken kontrol edilen işletme, tarafların anlaşma üzerinde sahip oldukları hak ve
yükümlülüklerine bağlı olarak müşterek faaliyet veya iş ortaklığı şeklinde sınıflandırılabilir.
Halihazırda Grup yönetimi bu standartların uygulanmasının konsolide finansal tablolar üzerinde
yaratacağı etkiyi detaylı olarak değerlendirmemiştir.
UFRS 13, gerçeğe uygun değer ölçümü ve bununla ilgili verilmesi gereken notları içeren rehber
niteliğinde tek bir kaynak olacaktır. Standart, gerçeğe uygun değer tanımını yapar, gerçeğe uygun
değerin ölçümüyle ilgili genel çerçeveyi çizer, gerçeğe uygun değer hesaplamaları ile ilgili verilecek
açıklama gerekliliklerini belirtir. UFRS 13’ün kapsamı geniştir; finansal kalemler ve UFRS’de diğer
standartların gerçeğe uygun değerinden ölçümüne izin verdiği veya gerektirdiği finansal olmayan
kalemler için de geçerlidir. Genel olarak, UFRS 13’ün gerçeğe uygun değer hesaplamaları ile ilgili
açıklama gereklilikleri şu andaki mevcut standartlara göre daha kapsamlıdır. Örneğin, şu anda UFRS 7
“Finansal Araçlar: Açıklamalar” standardının açıklama gerekliliği olan ve sadece finansal araçlar için
istenen üç-seviye gerçeğe uygun değer hiyerarşisine dayanan niteliksel ve niceliksel açıklamalar,
UFRS 13 kapsamındaki bütün varlıklar ve yükümlülükler izin zorunlu hale gelecektir.
UFRS 13 erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında
başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
Yönetim, UFRS 13’ün Grup’un konsolide finansal tablolarında 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih
sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren uygulanacağını, bu yeni standardın uygulanmasının
finansal tabloları etkileyebileceğini ve finansal tablolarla ilgili daha kapsamlı dipnotların verilmesine
neden olacağını tahmin etmektedir.
13
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
2.1.2 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı)
(d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulaması benimsenmemiş
standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (Devamı)
UMS 1’e yapılan değişiklikler kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirlerin ya tek bir tablo halinde ya da
birbirini izleyen iki tablo halinde sunulması opsiyonunu devam ettirmektedir. Ancak, UMS 1’e yapılan
değişiklikler diğer kapsamlı gelir bölümünde ilave dipnotlar gerektirmektedir. Buna göre diğer
kapsamlı gelir kalemleri iki gruba ayrılır: (a) sonradan kar veya zarara yeniden sınıflandırılmayacak
kalemler ve (b) bazı özel koşullar sağlandığında sonradan kar veya zarara yeniden sınıflandırılacak
kalemler. Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergiler de aynı şekilde dağıtılacaktır.
UMS 1’e yapılan değişiklikler 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali
dönemlerden itibaren geçerlidir. Buna göre, diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu, değişiklikler
gelecek muhasebe dönemlerinde uygulandığında değiştirilecektir.
UMS 12’e yapılan değişiklikler 1 Ocak 2012 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali
dönemlerden itibaren geçerlidir. Yönetim, UMS 12’ye yapılan değişikliklerin gelecek muhasebe
dönemlerinde uygulanmasının, Grup’un defter değerinin satış yoluyla geri kazanılacağı yatırım amaçlı
gayrimenkullerine ilişkin olarak geçmiş dönemlerdeki ertelenmiş vergi yükümlülükleri tutarında
düzeltme gerektireceğini tahmin etmektedir. Ancak, yönetim bu değişikliklerin uygulanması
sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.
UMS 19’a yapılan değişiklikler tanımlanmış fayda planları ve işten çıkarma tazminatının
muhasebesini değiştirmektedir. En önemli değişiklik tanımlanmış fayda yükümlülükleri ve plan
varlıkların muhasebeleştirilmesi ile ilgilidir. Değişiklikler, tanımlanmış fayda yükümlülüklerinde ve
plan varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim olduğunda bu değişikliklerin kayıtlara
alınmasını gerektirmekte ve böylece UMS 19’un önceki versiyonunda izin verilen ‘koridor yöntemi’ni
ortadan kaldırmakta ve geçmiş hizmet maliyetlerinin kayıtlara alınmasını hızlandırmaktadır.
Değişiklikler, konsolide bilançolarda gösterilecek net emeklilik varlığı veya yükümlülüğünün plan
açığı ya da fazlasının tam değerini yansıtabilmesi için, tüm aktüeryal kayıp ve kazançların anında
diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir.
UMS 19’a yapılan değişiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali
dönemlerden itibaren geçerli olup bazı istisnalar dışında geriye dönük olarak uygulanmalıdır.
Yönetim, UMS 19’a yapılan değişikliklerin Grup’un konsolide finansal tablolarında 1 Ocak 2013
tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren uygulanacağını, bu yeni
standardın uygulanmasının finansal tablolarındaki tanımlanmış fayda planlarını etkileyebileceğini
tahmin etmektedir. Ancak, yönetim bu değişikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında
oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.
14
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
2.1.2 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı)
(d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulaması benimsenmemiş
standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (Devamı)
19 Ekim 2011 tarihinde UMSK yerüstü maden işletmelerinde üretim aşamasındaki hafriyat
maliyetlerinin muhasebeleştirilmesine açıklık getiren UFRYK 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde
Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri yorumunu yayınlamıştır. Yorum, üretim
aşamasındaki hafriyatların ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak muhasebeleşeceği,
muhasebeleşen varlığın ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceğine açıklık getirmektedir.
Yorum 1 Ocak 2013 tarihinde ya da sonrasında başlayan finansal dönemler için yürürlüğe girecek olup
erken uygulamaya izin verilmektedir.
UMS 32’ye yapılan değişiklikler ile netleştirme kuralları ile ilgili mevcut uygulama hususlarına
açıklık getirmek ve mevcut uygulamalardaki farklılıkları azaltmak amaçlanmaktadır. Değişiklikler, 1
Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
2.1.3 Konsolidasyon Esasları
a)
Konsolide finansal tablolar ana ortaklık Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı
ortaklıklarının aşağıda belirtilen esaslara göre hazırlanan finansal tablolarını kapsamaktadır.
Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal
tabloların tarihi itibarıyla ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamaları gözetilerek SPK Finansal
Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanmıştır. Bağlı ortakların faaliyet sonuçları, satın
alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik tarihlerinde
dahil edilmiş veya hariç bırakılmıştır.
b)
Bağlı ortaklıklar, Grup’un ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler
neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisi
kanalıyla; veya (b) oy kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla
birlikte mali ve işletme politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve
işletme politikalarını Grup’un menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip
olduğu şirketleri ifade eder.
Aşağıda yer alan tabloda 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla bağlı ortaklık ve
ortaklık oranı gösterilmektedir:
Bağlı ortaklık
Ekzimer
Ancoker (Not 4)
Mersu (Not 4)
Ana Ortaklığın
oy hakları (%)
2011
2010
99,98
100,00
99,99
15
99,98
100,00
99,99
Etkin ortaklık
oranları (%)
2011
2010
99,98
100,00
99,99
99,98
100,00
99,99
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
2.1.3 Konsolidasyon Esasları (Devamı)
Grup’un mevcut bağlı ortaklığının sermaye payındaki değişiklikler
Grup’un bağlı ortaklıklarındaki sermaye payında kontrol kaybına neden olmayan değişiklikler özkaynak
işlemleri olarak muhasebeleştirilir. Grup’un payı ile kontrol gücü olmayan payların defter değerleri, bağlı
ortaklık paylarındaki değişiklikleri yansıtmak amacıyla düzeltilir. Kontrol gücü olmayan payların
düzeltildiği tutar ile alınan veya ödenen bedelin gerçeğe uygun değeri arasındaki fark, doğrudan
özkaynaklarda Grup’un payı olarak muhasebeleştirilir.
Grup’un bir bağlı ortaklığındaki kontrolü kaybetmesi durumunda, satış sonrasındaki kar/zarar, i) alınan
satış bedeli ile kalan payın gerçeğe uygun değelerinin toplamı ile ii) bağlı ortaklığın varlık (şerefiye
dahil) ve yükümlülüklerinin ve kontrol gücü olmayan payların önceki defter değerleri arasındaki fark
olarak hesaplanır. Bağlı ortaklığın varlıkların gerçeğe uygun değer ile veya yeniden değerlenmiş tutarları
ile değerlenmesi ve buna ilişkin birikmiş kazancın/zararın diğer kapsamlı gelir içinde
muhasebeleştirilmesi ve özkaynakta toplanması durumunda, diğer kapsamlı gelir içinde önceden
muhasebeleştirilen ve özkaynakta toplanan tutarlar, Şirket’in ilgili varlıkları satmış olduğu varsayımı
üzerine kullanılacak muhasebe yöntemine göre kayda alınır (örneğin; konuyla ilgili UFRS standartları
uyarınca, kar/zarara aktarılması ya da doğrudan geçmiş yıl karlarına transfer). Bağlı ortaklığın satışı
sonrası kalan yatırımın kontrolünün kaybedildiği tarihteki gerçeğe uygun değeri, UMS 39 Finansal
Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm standardı kapsamında belirlenen başlangıç muhasebeleştirmesinde
gerçeğe uygun değer olarak ya da, uygulanabilir olduğu durumlarda, bir iştirak ya da müşterek olarak
kontrol edilen bir işletmedeki yatırımın başlangıç muhasebeleştirmesindeki maliyet bedeli olarak kabul
edilir.
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki
dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Grup, cari yıl içerisinde muhasebe politikalarında
herhangi bir değişiklik yapmamıştır.
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Grup’un cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli
bir değişikliği olmamıştır.
16
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
2.2.1 İlişkili Taraflar
Bu mali tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri,
aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar İlişkili taraflar
olarak kabul ve ifade edilmişlerdir (Not 26). Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili taraflarla bazı iş
ilişkilerine girilebilir.
2.2.2 Nakit ve Nakit Benzeri Değerler
Nakit ve nakit benzerleri bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadırlar. Hazır değerler, eldeki
nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye
sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları
içermektedir (Not 5).
2.2.3 Ticari Alacaklar
Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Grup kaynaklı ticari alacaklar, etkin faiz
yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı
bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura
tutarından değerlendirilmiştir.
Grup’un, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu
olması halinde ticari alacaklar için bir alacak risk karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı,
alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve
güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlarda dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari
alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.
Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu
tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır (Not 8).
2.2.4 Stoklar
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve değişken
genel üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa uygun olan
yönteme göre ve çoğunlukla ilk-giren-ilk-çıkar yöntemine göre değerlenir. Net gerçekleşebilir değer,
olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile satışı
gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir.
Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine
indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce
stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya
değişen ekonomik koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu kanıtlandığı durumlarda,
ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile
sınırlıdır (Not 10).
17
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.2.5 Finansal Varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe
uygun değerinden kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile
alım işlemiyle
doğrudan
ilişkilendirilebilen
harcamaların toplam
tutarı
üzerinden
muhasebeleştirilir.Yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı
koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan finansal varlıkların alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar,
işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıklar “vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar” olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma,
finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında
belirlenmektedir.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya
uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit
toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal
varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar
Grup’un vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme
planına sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak
sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet
bedelinden değer düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi
kullanılmak suretiyle hesaplanır.
2.2.6 Finansal Kiralama İşlemleri
Kiralama - kiralayan durumunda Grup
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemi, finansal
kiralama olarak sınıflandırılır. Diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflanır.
Finansal kiralama alacakları Grup’un kiralamadaki net yatırım tutarı kadar kaydedilir. Finansal
kiralama geliri, Grup’un finansal kiralama net yatırımına sabit dönemsel getiri oranı sağlayacak
şekilde muhasebe dönemlerine dağıtılır.
Faaliyet kiralamasına ilişkin kira gelirleri, ilgili kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile
muhasebeleştirilir. Kiralamanın gerçekleşmesi ve müzakere edilmesinde katlanılan doğrudan başlangıç
maliyetleri kiralanan varlığın maliyetine dahil edilir ve doğrusal yöntem ile kira süresi boyunca itfa
edilir.
18
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.2.6 Finansal Kiralama İşlemleri (Devamı)
Kiralama - kiracı durumunda Grup
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri, finansal
kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da asgari kira
ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı olan
yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri,
finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan ana para ödemesi olarak
ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmasını
sağlar. Finansal giderler, Grup’un yukarıda ayrıntılarına yer verilen genel borçlanma politikası
kapsamında finansman giderlerinin aktifleştirilen kısmı haricindeki bölümü gelir tablosuna kaydedilir.
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için alınan
veya alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir),
kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir. Koşullu kiralar oluştukları
dönemde gider olarak kaydedilir.
2.2.7 Maddi Varlıklar Ve İlgili Amortismanlar
Maddi varlıklar, elde etme maliyetinden, birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değeri ile
gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman
metoduna göre ayrılmaktadır (Not 11). Arazi ve arsalar, ekonomik ömürleri sonsuz olarak kabul
edildiğinden amortismana tabi tutulmamışlardır.
Maddi varlıklar için tahmin edilen ekonomik ömürler aşağıdaki gibidir:
Yıllar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis,makine ve cihazlar
Taşıtlar
Özel maliyetler
Demirbaşlar
Diğer maddi duran varlıklar
13-20
25-50
5-14
10
5-10
5-10
10
Bir varlığın kayıtlı değeri, varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksekse, kayıtlı değer derhal geri
kazanılabilir değerine indirilir.
Maddi varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar, düzeltilmiş tutarlar ile tahsil olunan
tutarların karşılaştırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır.
19
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.2.8 Maddi Olmayan Varlıklar
Maddi olmayan varlıklar, iktisap edilmiş hakları, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yazılımlarını
içermektedir. Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten sonra 5 yılı
geçmeyen bir süre için tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile
amortismana tabi tutulur. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların
kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine indirilir (Not 12).
2.2.9 Devlet Teşvik Ve Yardımları
Devlet teşviği, işletmenin teşviğin elde edilmesi için gerekli koşulları yerine getireceğine ve teşviğin
elde edileceğine dair makul bir güvence olmadan finansal tablolara yansıtılmaz.
Devlet teşvikleri, bu teşviklerle karşılanması amaçlanan maliyetlerin gider olarak muhasebeleştirildiği
dönemler boyunca sistematik şekilde kâr veya zarara yansıtılır. Bir finansman aracı olan devlet
teşvikleri, finanse ettikleri harcama kalemini netleştirmek amacıyla kâr veya zararda
muhasebeleştirilmek yerine, kazanılmamış gelir olarak finansal durum tablosu (bilanço) ile
ilişkilendirilmeli ve ilgili varlıkların ekonomik ömrü boyunca sistematik şekilde kâr veya zarara
yansıtılmalıdır.
Önceden gerçekleşmiş gider veya zararları karşılamak ya da işletmeye gelecekte herhangi bir maliyet
gerektirmeksizin acil finansman desteği sağlamak amacıyla verilen devlet teşvikleri, tahsil edilebilir
hale geldiği dönemde kâr ya da zararda muhasebeleştirilir.
Devletten piyasa faiz oranından düşük bir oranla alınan kredinin faydası, devlet teşviği olarak kabul
edilir. Düşük faiz oranının yarattığı fayda, kredinin başlangıçtaki defter değeri ile elde edilen
kazanımlar arasındaki fark olarak ölçülür.
2.2.10 Borçlanma Maliyetleri
Tüm borçlanma maliyetleri,
kaydedilmektedir (Not 7).
oluştukları
dönemlerde
20
konsolide
kapsamlı
gelir
tablosuna
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.2.11 Ertelenmiş Vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda
gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici
farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak
hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların
tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte
vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması
şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı
etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal
tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez. Ertelenmiş
vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın
gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve
iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici
farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici
farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek
suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların
ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi
varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan
verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine
getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli
ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi
varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Grup’un bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının
defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin
vergi sonuçları dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini
mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi
mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Grup’un cari vergi varlık ve
yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
2.2.12 Kıdem Tazminatı Karşılığı
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik
veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan
Faydalar Standardı (“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda
planları olarak nitelendirilir.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla
ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal
tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıştır.
21
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.2.13 Kur Değişiminin Etkileri
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede
geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin mali durumu ve
faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum birimi
olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki
para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir.
Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan
kurlar kullanılarak Yeni Türk Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan
parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin
belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden
ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.
Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda
muhasebeleştirilirler:
Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı
para birimiyle gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele
alınan ve bu tür varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları,
Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karşı finansal koruma sağlamaya
ilişkin muhasebe politikaları aşağıda açıklanmaktadır) karşı finansal koruma sağlamak
amacıyla gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan kur farkları,
Yurtdışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim yedeklerinde
muhasebeleştirilen ve net yatırımın satışında kar ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti
ya da ihtimali olmayan yurtdışı faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan doğan
kur farkları.
Grup’un yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, konsolide finansal tablolarda bilanço
tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, işlemlerin
gerçekleştiği tarihteki kurların kullanılması gereken dönem içerisindeki döviz kurlarında önemli bir
dalgalanma olmadığı takdirde (önemli dalgalanma olması halinde, işlem tarihindeki kurlar kullanılır),
dönem içerisindeki ortalama kurlar kullanılarak çevrilir. Oluşan kur farkı diğer kapsamlı gelirde
muhasebeleştirilir ve özkaynağın ayrı bir bileşeninde biriktirilir.
22
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.2.14 Hasılat
Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür.
Tahmini müşteri iadeleri, indirimler ve karşılıklar söz konusu tutardan düşülmektedir.
Malların satışı
Malların satışından
muhasebeleştirilir:
elde
edilen
gelir,
aşağıdaki
şartların
tamamı
yerine
getirildiğinde
Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
Grup’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde
etkin bir kontrolünün olmaması,
Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi,
İşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması, ve
İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.
Faiz geliri
Finansal varlıklardan elde edilen faiz geliri, Grup’un ekonomik faydaları elde edeceği ve gelirin
güvenilir bir biçimde ölçülmesi mümkün olduğu sürece kayıtlara alınır. Faiz geliri, kalan anapara
bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz
konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk
ettirilir.
Kira geliri
Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleşmesi boyunca doğrusal yönteme göre
muhasebeleştirilir.
2.2.15 Sermaye ve Temettüler
Adi hisseler sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği
dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir.
23
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.2.16 Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak,
bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın en güvenilir
şekilde tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak
ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine
eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen
hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.
2.2.17 Hisse Başına Kazanç
Kapsamlı gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net karın, dönem boyunca piyasada bulunan
hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse”
yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazan hesaplamalarında,
ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama
hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak
bulunmuştur.
2.2.18 İşletme Birleşmeleri
İşletme satın alımları, satın alım yöntemi kullanılarak, muhasebeleştirilir. Bir işletme birleşmesinde
transfer edilen bedel, gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür; transfer edilen bedel, edinen işletme
tarafından transfer edilen varlıkların birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerlerinin, edinen işletme
tarafından edinilen işletmenin önceki sahiplerine karşı üstlenilen borçların ve edinen işletme tarafından
çıkarılan özkaynak paylarının toplamı olarak hesaplanır. Satın alıma ilişkin maliyetler genellikle
oluştukları anda gider olarak muhasebeleştirilir.
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ile üstlenilen yükümlülükler, satın alım tarihinde gerçeğe uygun
değerleri üzerinden muhasebeleştirilir. Aşağıda belirtilenler bu şekilde muhasebeleştirilmez:
Ertelenmiş vergi varlıkları ya da yükümlülükleri veya çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
varlık ya da yükümlülükler, sırasıyla, UMS 12 Gelir Vergisi ve UMS 19 Çalışanlara
Sağlanan Faydalar standartları uyarınca hesaplanarak, muhasebeleştirilir;
24
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.2.18 İşletme Birleşmeleri (Devamı)
Satın alınan işletmenin hisse bazlı ödeme anlaşmaları ya da Grup’un satın alınan işletmenin
hisse bazlı ödeme anlaşmalarının yerine geçmesi amacıyla imzaladığı hisse bazlı ödeme
anlaşmaları ile ilişkili yükümlülükler ya da özkaynak araçları, satın alım tarihinde UFRS 2
Hisse Bazlı Ödeme Anlaşmaları standardı uyarınca muhasebeleştirilir; ve
UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardı
uyarınca satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan varlıklar (ya da elden çıkarma grupları)
UFRS 5’de belirtilen kurallara göre muhasebeleştirilir.
Şerefiye, satın alım için transfer edilen bedelin, satın alınan işletmedeki varsa kontrol gücü olmayan
payların ve, varsa, aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin daha
önceden elinde bulundurduğu edinilen işletmedeki özkaynak paylarının gerçeğe uygun değeri
toplamının, satın alınan işletmenin satın alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen
tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarını aşan tutar olarak hesaplanır. Yeniden değerlendirme
sonrasında satın alınan işletmenin satın alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen
tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarının, devredilen satın alma bedelinin, satın alınan
işletmedeki kontrol gücü olmayan payların ve, varsa, satın alma öncesinde satın alınan işletmedeki
payların gerçeğe uygun değeri toplamını aşması durumunda, bu tutar pazarlıklı satın almadan
kaynaklanan kazanç olarak doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleştirilir.
Hissedar paylarını temsil eden ve sahiplerine tasfiye durumunda işletmenin net varlıklarının belli bir
oranda pay hakkını veren kontrol gücü olmayan paylar, ilk olarak ya gerçeğe uygun değerleri
üzerinden ya da satın alınan işletmenin tanımlanabilir net varlıklarının kontrol gücü olmayan paylar
oranında muhasebeleştirilen tutarları üzerinden ölçülür. Ölçüm esası, her bir işleme göre belirlenir.
Diğer kontrol gücü olmayan pay türleri gerçeğe uygun değere göre ya da, uygulanabilir olduğu
durumlarda, bir başka UFRS standardında belirtilen yöntemler uyarınca ölçülür.
Bir işletme birleşmesinde Grup tarafından transfer edilen bedelin, koşullu bedeli de içerdiği
durumlarda, koşullu bedel satın alım tarihindeki gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülür ve işletme
birleşmesinde transfer edilen bedele dahil edilir. Ölçme dönemi içerisinde ortaya çıkan ek bilgilerin
sonucunda koşullu bedelin gerçeğe uygun değerinde düzeltme yapılması gerekiyorsa, bu düzeltme
şerefiyeden geçmişe dönük olarak düzeltilir. Ölçme dönemi, birleşme tarihinden sonraki, edinen
işletmenin işletme birleşmesinde muhasebeleştirdiği geçici tutarları düzeltebildiği dönemdir. Bu
dönem satın alım tarihinden itibaren 1 yıldan fazla olamaz.
Ölçme dönemi düzeltmeleri olarak nitelendirilmeyen koşullu bedelin gerçeğe uygun değerindeki
değişiklikler için uygulanan sonraki muhasebeleştirme işlemleri, koşullu bedel için yapılan
sınıflandırma şekline göre değişir. Özkaynak olarak sınıflandırılmış koşullu bedel yeniden ölçülmez ve
buna ilişkin sonradan yapılan ödeme, özkaynak içerisinde muhasebeleştirilir. Varlık ya da borç olarak
sınıflandırılan koşullu bedelin Finansal araç niteliğinde olması ve UMS 39 Finansal Araçlar:
Muhasebeleştirme ve Ölçüm standardı kapsamında bulunması durumunda, söz konusu koşullu bedel
gerçeğe uygun değerinden ölçülür ve değişiklikten kaynaklanan kazanç ya da kayıp, kâr veya zararda
ya da diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. UMS 39 kapsamında olmayanlar ise, UMS 37
Karşılıklar veya diğer uygun UFRS’ler uyarınca muhasebeleştirilir.
25
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.2.18 İşletme Birleşmeleri (Devamı)
Aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde Grup’un satın alınan işletmede önceden sahip
olduğu özkaynak payı gerçeğe uygun değere getirmek için satın alım tarihinde (yani Grup’un kontrolü
ele aldığı tarihte) yeniden ölçülür
ve, varsa, ortaya çıkan kazanç/zarar kar/zarar içinde
muhasebeleştirilir. Satın alım tarihi öncesinde diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilen satın
alınan işletmenin payından kaynaklanan tutarlar, söz konusu payların elden çıkarıldığı varsayımı
altında kar/zarara aktarılır.
İşletme birleşmesi ile ilgili satın alma muhasebesinin birleşmenin gerçekleştiği raporlama tarihinin
sonunda tamamlanamadığı durumlarda, Grup muhasebeleştirme işleminin tamamlanamadığı kalemler
için geçici tutarlar raporlar. Bu geçici raporlanan tutarlar, ölçüm döneminde düzeltilir ya da satın alım
tarihinde muhasebeleştirilen tutarlar üzerinde etkisi olabilecek ve bu tarihte ortaya çıkan olaylar ve
durumlar ile ilgili olarak elde edilen yeni bilgileri yansıtmak amacıyla fazladan varlık veya
yükümlülük muhasebeleştirilir.
1 Ocak 2010 tarihi öncesinde oluşan işletme birleşmeleri, UFRS 3’ün önceki versiyonunda belirlenen
muhasebe kuralları uyarınca muhasebeleştirilmiştir.
2.2.19 Şerefiye
Satın alım işleminde oluşan şerefiye tutarı, varsa, değer düşüklüğü karşılıkları düşüldükten sonra satın
alım tarihindeki maliyet değeriyle değerlenir.
Değer düşüklüğü testi için, şerefiye Grup’un birleşmenin getirdiği sinerjiden fayda sağlamayı
bekleyen nakit üreten birimlerine (ya da nakit üreten birim gruplarına) dağıtılır.
2.3
İşletmenin Sürekliliği
Grup’un 31 Aralık 2011 tarihli konsolide mali tabloları işletmenin sürekliliği esasına göre
hazırlanmıştır. Bununla birlikte, 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren döneme ait özkaynaklar ve
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle geçmiş yıllar zararları sırasıyla (33.072.584) TL ve (71.698.266) TL
olarak gerçekleşmiştir. Grup yönetimi, Grup’un sürekliliğini devam ettirme konusunda kapsamlı bir
değerlendirme yapmış ve konuyla ilgili finansal ve operasyonel bir takım önlemler almıştır.
2011 ve 2010 yılında brüt kar ve operasyonel kar elde edilmiş ve işletme faaliyetlerinden net nakit
girişi gerçekleşmiştir. Grup, yapılmakta olan yatırımlarının devreye alınması ve ürün yelpazesinin
daha da genişletilmesi sonucunda, söz konusu oran ve bakiyelerde önemli ek iyileşmelerin oluşacağını
öngörmektedir.
26
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.3
İşletmenin Sürekliliği (Devamı)
Kerevitaş Bursa’daki arsa ve binaları için gayrimenkul değerleme çalışması yaptırmıştır. UFRS
bilançosunda 31 Aralık 2011 itibarıyla şayet, maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesi yeniden
değerleme yöntemine göre yapılsaydı ve söz konusu değerleme çalışmasında tespit edilen değer farkı
muhasebeleştirilseydi, Grup’un konsolide özkaynakları üzerinde ertelenmiş vergi sonrası 10.517.002
TL olumlu etkisi olacaktı. Ayrıca Kerevitaş, 7 Nisan 2011 tarihinde özel durum açıklamasıyla
kamuoyuna duyurduğu bağımsız denetimden geçmemiş TTK 324 bilançosunda Bursa'daki arsa ve
binaları ile ilgili hazırlanan 25 Mart 2011 tarihli değerleme raporundaki değerleri yansıtmış ve 31
Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan TTK 324 bilançosundaki toplam özkaynaklar tutarı 4.934.840
TL olarak gerçekleşmiştir. Kerevitaş, TTK ve THP uyarınca hazırlanan finansal tablolarında
değerleme sonucu oluşan değerleri muhasebeleştirseydi 31 Aralık 2011 itibarıyla toplam
özkaynaklarda 10.241.085 TL artış meydana gelecekti.
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Ekim 2009 tarih ve 31/876 sayılı kurul toplantısında
alınan karar gereğince TTK 324 maddesi uyarınca düzenlediği ve 7 Nisan 2011 tarihinde yayınladığı
31 Aralık 2010 tarihli bilançosunda değerlemesi yaptırılmış olan Bursa Akçalar Kasabası'ndaki arazi
ile fabrika tesislerinde, satış ve benzeri nedenlerle değişme olmamıştır. Fakat değerleme sonucu oluşan
fon 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle özsermaye yeterliliğini karşılayamamaktadır.
Sermaye kaybının sebebi olan dönem zararı, 31 Aralık 2011 tarihli finansal tablolardaki dövizli
borçların değerlenmesi sonucu ortaya çıkan kur farklarından kaynaklanmaktadır. Bilanço düzenleme
tarihi itibarıyla söz konusu kur farkları bir gider karşılığı olarak uzun vadede yapılandırılmış banka
borçlarına ait olup, bunun sonucunda ortaya çıkan sermaye kaybının da gerçek bir kayıp olmadığı
gerekçesi ile yeni bir TTK 324 Bilançosu düzenlenmemiştir. Fakat şirketimiz, genel ekonomik
durumdaki gelişmeleri ve kur dalgalanmalarını takip ederek gerekli tedbirleri almaya devam etmekte
olup, konuyla ilgili gelişmelerde kamuyu bilgilendirecektir.
Grup yönetiminin işletmenin sürekliliğinin sağlanması amacı ile almış olduğu, yukarıda açıklanan
önlemlerin yanı sıra, Grup’un ana ortağı durumunda olan Yıldız Holding de, Grup’un mali yapısının
güçlenmesi ve Grup’un mevcut olan ticari ve ticari olmayan borçlarını ödemekte herhangi bir güçlükle
karşılaşmaması ve zamanında ödemelerini gerçekleştirmesi için Grup’a gerekli kaynak ve desteğin
sağlanacağını taahhüt etmiştir. Bu koşullar altında, Grup yönetimi Grup’un öngörülebilecek gelecek
için faaliyetlerine devam edebileceğine inanmaktadır.
2.4
Karşılaştırmalı Bilgiler ve önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal
tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde
yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır.
Grup, cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından önceki
dönem finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapmıştır. Sınıflamaların niteliği, nedeni ve tutarları
aşağıda açıklanmıştır:
27
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
(Devamı)
31 Aralık 2010 konsolide finansal tablolarında “Satışlar ve Satışların Maliyeti” notu
içerisinde “Diğer Gelirler” altında gösterilen 61.229 TL tutarındaki vade farkı gelirleri
“Finansal Gelirler” notunda gösterilmiştir.
31 Aralık 2010 konsolide finansal tablolarında “Satışlar ve Satışların Maliyeti” notu
içerisinde “Diğer Gelirler” altında gösterilen 134.150 TL tutarındaki alınan fiyat farkları
“Satışların Maliyeti” notunda gösterilmiştir.
31 Aralık 2010 konsolide finansal tablolarında “Diğer Faaliyetlerden Giderler” notu
içerisinde “Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar ” altında gösterilen (99.785) TL tutarındaki
çalışmayan kısım gider ve zararları “Satışların Maliyeti” notunda gösterilmiştir.
31 Aralık 2010 konsolide finansal tablolarında “Faaliyet Giderleri” notu içerisinde “Genel
Yönetim Giderleri” altında gösterilen (599.072) TL tutarındaki şüpheli alacak karşılık
giderleri “Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar” notunda karşılık giderleri olarak
gösterilmiştir.
31 Aralık 2010 konsolide finansal tablolarında “Diğer Borçlar ve Alacaklar” notu içerisinde
“Diğer Borçlar” altında gösterilen 897.694 TL tutarındaki personele borçlar “Çalışanlara
Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar” notunda gösterilmiştir.
31 Aralık 2010 konsolide finansal tablolarında “Ticari Alacak ve Borçlar” notu içerisinde
“Ticari Alacaklar” altında gösterilen (116.428) TL, aynı not içerisinde “İlişkili taraflardan
ticari alacaklar reeskontu” adı altında gösterilmiştir.
31 Aralık 2010 konsolide finansal tablolarında “Ticari Alacak ve Borçlar” notu içerisinde
“Ticari Borçlar” altında gösterilen 5.878 TL, aynı not içerisinde “İlişkili taraflara ticari borçlar
reeskontu” adı altında gösterilmiştir.
31 Aralık 2010 konsolide finansal tablolarında “Çalışanlara Sağlanan Uzun Vadeli Faydalar”
notu içerisinde gösterilen 803.957 TL tutarındaki “Kullanılmamış İzin Yükümlülüğü
Karşılığı”, “Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar” notu içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2010 tarihli konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar içerisinde
“Karşılıklar,Koşullu Varlık ve Yükümlülükler” notunda, şirket tarafından verilen TRİ’lerden
B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRi’lerin
125.203.950 TL toplam tutarı, aynı not içerisinde kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu
TRİ’ler toplamında gösterilmiştir.
31 Aralık 2010 tarihli konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar içerisinde “Finansal
Giderler” notunda, “Diğer” olarak gösterilen (1.359.449) TL, not içerisinde “Reeskont Faiz
Gideri” olarak gösterilmiştir.
31 Aralık 2010 tarihli konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar içerisinde “Diğer Alacaklar
Ve Borçlar” notunda, “Kısa Vadeli Diğer Borçlar” içerisinde “Alınan Avanslar” olarak
gösterilen 610.756 TL, “Diğer Varlık ve Yükümlülükler” notunda “Diğer Kısa Vadeli
Yükümlülükler” içerisinde gösterilmiştir.
28
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Tahmin ve Varsayımları
Konsolide finansal tabloların SPK Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanmasında Grup
yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile oluşması
muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını
belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar Grup
yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen fiili sonuçlar ile
farklılık gösterebilir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve
gerçekleştikleri dönem gelir tablosunda yansıtılmaktadırlar. Gelecek finansal dönemde, varlık ve
yükümlülüklerin kayıtlı değerinde düzeltmelere neden olma riski olan tahmin ve varsayımlar aşağıda
belirtilmiştir:
Net gerçekleşebilir değer
No 2.2’de belirtilen muhasebe politikası gereğince, stoklar maliyetin veya net gerçekleşebilir değerin
düşük olanı ile değerlenir. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde tahmini satış
fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti
toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır.
Maddi varlıklar ve maddi olmayan varlıklar faydalı ömürleri
Not 2.2’de belirtilen muhasebe politikası gereğince, maddi ve maddi olmayan varlıklar elde etme
maliyetinden birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklüğü düşüldükten sonraki net
değeri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi ve maddi olmayan varlıkların faydalı ömürleri
baz alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Faydalı ömürler
yönetimin en iyi tahminlerine dayanır, her bilanço tarihinde gözden geçirilir ve gerekirse düzeltme
yapılır.
Şüpheli alacak karşılığı
Grup, ticari alacaklarını tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde,
söz konusu alacaklar için bir değer düşüklüğü karşılığı oluşturur. Grup ticari alacak yaşlandırması ve
müşterilerin ödeme performansını değerlendirir ve bunun sonucunda şüpheli alacak karşılığını belirler.
Şüpheli alacak karşılığı müşterilerin geçmiş ödeme performanslarından ve mali durumlarından yola
çıkarak oluşturulmuş bir muhasebe tahminidir (Not 8).
Diğer karşılıklar
Dipnot 2.2’te belirtilen muhasebe politikası gereğince, karşılıklar, Grup’un geçmiş olaylar sonucunda,
elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir yükümlülüğün mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü
yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkışının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek
miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrılmaktadır.
Şerefiye değer düşüklüğü
Grup, Not 4'te bahsedilen işletme birleşmesi sonucu Mersu ve Ancoker'in birer nakit yaratan birim
olduğu gerçeği ışığında, muhasebeleştirilen şerefiye tutarının bu şirketlerin gelecekte Grup'a nakit
girişi sağlayamayacağını bilanço tarihi itibariyle kuvvetle muhtemel olduğunu varsayarak 31 Aralık
2010 konsolide finansal tablolarında söz konusu şerefiye'nin tamamına karşılık olarak değer
düşüklüğü muhasebeleştirmiştir.
29
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Türkiye’de kurulmuş olan Grup’un faaliyet konusu dondurulmuş ve konserve meyve ve sebze,
dondurulmuş ve konserve su ürünleri, dondurulmuş unlu mamuller, kaplamalı ürünler ve konserve ton
balığı üretimi ve ticaretidir. Grup’un faaliyet alanı, ürünlerin niteliği ve ekonomik özellikleri, üretim
süreçleri, müşterilerin risklerine göre sınıflandırılması ve ürünlerin dağıtımında kullanılan yöntemler
benzerdir. Ayrıca, Grup’un organizasyon yapısı, Grup’un farklı faaliyetleri içeren ayrı bölümler
halinde yönetilmesi yerine tek bir faaliyetin yönetilmesi şeklinde oluşturulmuştur. Bu sebeplerden
dolayı, Grup’un operasyonları tek bir faaliyet bölümü olarak kabul edilmekte ve Grup’un faaliyet
sonuçları, bu faaliyetlere tahsis edilecek kaynakların tespiti ve bu faaliyetlerin performanslarının
incelenmesi bu çerçevede değerlendirilmektedir.
NOT 4 – İŞLETME BİRLEŞMELERİ
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle işletme birleşmesi bulunmamaktadır.
31 Aralık 2010
Bağlı ortaklık iktisabı
Grup, 19 Ağustos 2010 tarihinde Ancoker’in %55, Mersu’nun %99.99 hissesini Merzeci Holding
A.Ş.’den (“Merzeci Holding”) 25.169.975 TL karşılığı satın almıştır. Grup, alınan hisse bedellerinin
karşılığında Avcılar/İstanbul’da bulunan idari bina ve depolarından oluşan kompleksin %40’ı
Mehmet Cemil Merzeci’ye, %40’ı Cankız Merzeci’ye ve %20’si Remzi Merzeci’ye olmak üzere
9.048.606 TL karşılığında satmış, Merzeci Holding’in FYYS kapsamında taksitler halinde itfa
edilecek USD cinsinden anapara ve faiz içeren 11.250.836 TL karşılığındaki banka borcunu FYYS
şartlarında Merzeci Holding adına ödenmeyi kabul etmiş (Not 7) ve 4.870.533 TL tutarında da nakit
ödeme yapmıştır. Birleşme işlemi, UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” kapsamında değerlendirilmiş olup,
satın alma bedeli ile iktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin
makul değeri arasındaki satın alma bedeli lehine oluşan 3.187.852 TL tutarındaki fark şerefiye olarak
muhasebeleştirilmiştir. Satın alınan tanımlanabilir varlıkların ve devralınan yükümlülüklerin detayları
aşağıdaki gibidir:
30
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 4 – İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Devamı)
Nakit ve nakit benzeri değerler
Ticari alacaklar
Finansal varlıklar
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar
Ticari borçlar
Ödenecek kurumlar vergisi
Ertelenen vergi yükümlülüğü
Diğer borçlar ve kısa/uzun vadeli yükümlülükler
Diğer
Net varlıkların makul değeri
Eksi: Satın alma maliyeti
31 Aralık 2010
2.474
96.199
1.914.862
24.494.010
14.770
(2.237.064)
(2.405)
(3.666.779)
(1.081)
1.367.137
21.982.123
25.169.975
Şerefiye
(3.187.852)
Eksi: Elde edilen iştiraklerdeki nakit ve nakit karşılığı değerler
Bağlı ortaklık iktisap tutarı
(2.474)
25.167.501
Grup, bahsedilen işletme birleşmesi sonucu Mersu ve Ancoker'in birer nakit yaratan birim olduğu
gerçeği ışığında, muhasebeleştirilen şerefiye tutarının bu şirketlerin gelecekte Grup'a nakit girişi
sağlayamayacağının bilanço tarihi itibarıyla kuvvetle muhtemel olduğunu varsayarak 31 Aralık 2010
konsolide finansal tablolarında söz konusu şerefiyenin tamamına karşılık olarak değer düşüklüğü
muhasebeleştirmiştir.
31
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Kasa
Bankalardaki vadesiz mevduatlar
Toplam
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
99.595
7.633.205
97.423
5.644.636
7.732.800
5.742.059
NOT 6 - FİNANSAL YATIRIMLAR
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları (B Tipi Likit Fon)
-
622.050
Toplam
-
622.050
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
69.672.179
15.884.154
7.543.641
16.395.456
11.524.747
437.502
2.826.979
93.099.974
31.184.684
NOT 7 - FİNANSAL BORÇLAR
(a) Kısa vadeli finansal borçlar
Kısa vadeli döviz kredileri
Uzun vadeli döviz kredilerinin kısa vadeli kısımları
Türk Lirası (“TL”) krediler
Kısa vadeli finansal kiralama yükümlülükleri - net (*)
Toplam
(*) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle kısa vadeli finansal yükümlülükler tutarı 3.086.849 AVRO’ dur
(31 Aralık 2010: 1.172.348 AVRO ).
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle kısa vadeli döviz kredilerinin detayı aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2011
Döviz Cinsi
ABD Doları (FYYS) (*)
ABD Doları (FYYS) (*)
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
Vade Faiz Oranı % Döviz Tutarı
Temmuz 2012
Ocak 2012
Ocak 2012
Şubat 2012
Ağustos 2012
Haziran 2012
Ocak 2012
Toplam
Libor+2,5
Libor+2,5
Libor+3,05
5,70
5,70
5,00
Libor+4,8
4.409.652
3.999.557
10.156.445
578.159
555.892
15.435.872
10.158.686
Tutar TL
8.329.391
7.554.763
19.184.509
1.092.084
1.050.025
29.156.818
19.188.743
85.556.333
32
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 7 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)
(a) Kısa vadeli finansal borçlar (Devamı)
31 Aralık 2010
Döviz Cinsi
ABD Doları
ABD Doları (FYYS) (*)
ABD Doları (FYYS) (*)
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
Vade Faiz Oranı % Döviz Tutarı
Haziran 2011
4,75
10.033.740
Temmuz 2011
Libor+2,5
3.918.963
Ocak 2011
Libor+2,5
3.499.606
Ocak 2011
Libor+3,05
187.162
Temmuz 2011
Libor+3,05
171.796
Haziran 2011
3,30
161.184
Toplam
Tutar TL
15.587.412
6.088.109
5.436.639
290.757
266.886
250.400
27.920.203
(b) Uzun vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli döviz kredileri
Uzun vadeli finansal kiralama yükümlülükleri - net (*)
Toplam
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
112.812.808
14.128.927
103.646.700
6.743.765
126.941.735
110.390.465
(*) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle kısa vadeli finansal yükümlülükler tutarı 5.781.540 AVRO’dur
(31 Aralık 2010: 2.973.815 AVRO).
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle uzun vadeli finansal borçların detayı aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2011
Vade
ABD Doları (FYYS) (*)
ABD Doları
AVRO
TL
Uzun vadeli finansal kiralama
yükümlülükleri, net
Aralık 2016
Şubat 2013
Mart 2013
Mart 2013
Yıllık faiz Orijinal para
oranı (%)
birimi TL karşılığı
Libor+2,5
5,70
6,60
12,00
40.145.381
19.302.750
103.932
267.245
75.830.609
36.460.964
253.990
267.245
14.128.927
Toplam
126.941.735
33
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 7 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)
(b) Uzun vadeli finansal borçlar (Devamı)
31 Aralık 2010
Vade
ABD Doları (FYYS) (*)
ABD Doları
ABD Doları
AVRO
TL
Uzun vadeli finansal kiralama
yükümlülükleri, net
Aralık 2016
Ocak 2012
Ocak 2012
Mart 2013
Mart 2013
-
Toplam
(*)
Yıllık faiz Orijinal para
oranı (%)
birimi TL karşılığı
Libor+2,5
3,30
Libor+3,05
6,60
12,00
46.551.384
9.835.778
9.797.005
219.800
377.028
72.317.575
15.279.880
15.219.648
452.569
377.028
6.743.765
110.390.465
31 Ocak 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4743 sayılı “Mali Sektöre Olan Borçların
Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 11
Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve
Anlaşması”nın onaylanması kabulü ve uygulamasına ilişkin genel şartlar hakkında yönetmeliğin
yürürlüğe girmesi ile birlikte, Şirket’in bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması
amacıyla lider banka konumundaki T.İş Bankası A.Ş. ve diğer bankalarla 28 Mayıs 2003
tarihinde ana protokol, 18 Eylül 2003 tarihinde I. Ek protokol ve 27 Aralık 2005 tarihinde II. Ek
protokol imzalanmıştır.
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket’in Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşması (FYYS)
kapsamındaki alacaklı kuruluşları Watling Private Equity S.A., T.Vakıflar Bankası TAO. ve RCT
Varlık Yönetim A.Ş.’dir. Şirket’in FYYS Anlaşması kapsamındaki borçları düzenli olarak ödenmekte
olup vadesi geçmiş borcu bulunmamaktadır.
Şirket FYYS kapsamındaki borçlarının geri ödeme taksitlerini 6 aylık dönemler halinde yapmaktadır.
2014 yılına kadar anapara geri ödemeleri tamamlanacak 2015 ve 2016 yıllarında ise biriken kümüle
faizlerin taksitler halinde geri ödemesi yapılacaktır.
Şirket, 19 Ağustos 2010 tarihinde gerçekleştirilen işletme birleşmesi kapsamında Merzeci Holding’in
FYYS kapsamında taksitler halinde itfa edilecek 7.161.576 ABD Doları cinsinden anapara ve faiz
içeren banka borcunu FYYS şartlarında Merzeci Holding adına ödemeyi kabul etmiştir. 31 Aralık
2011 tarihi itibariyle FYYS kapsamındaki borçların itfa edilecek maliyeti 6.014.132 ABD Doları’dır.
34
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 7 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)
Kısa ve uzun vadeli finansal borçların geri ödeme planı aşağıdaki gibidir.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Toplam
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
93.099.974
60.989.461
23.995.292
20.309.585
19.083.706
2.563.691
31.184.684
46.056.425
16.508.794
15.758.347
14.997.385
15.025.898
2.043.616
220.041.709
141.575.149
Kısa ve uzun dönem finansal kiralama yükümlülük tablosu aşağıdaki gibidir:
2011
Asgari ödemeler
2012
2013
2014
2015
Toplam
2011
2012
2013
2014
2015
Toplam
Faiz
Yükümlülük
8.582.851
7.553.103
6.139.661
1.303.208
1.039.210
595.061
242.084
29.900
7.543.641
6.958.042
5.897.577
1.273.308
23.578.823
1.906.255
21.672.568
Asgari ödemeler
Faiz
Yükümlülük
3.365.352
3.357.463
2.369.882
1.532.691
6.179
538.373
336.931
138.568
40.772
6.179
2.826.979
3.020.532
2.231.314
1.491.919
-
10.631.567
1.060.823
9.570.744
35
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 8 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Ticari Alacaklar
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Kısa vadeli ticari alacaklar:
Ticari alacaklar
Alacak senetleri ve alınan çekler
Ticari alacaklar reeskontu (-)
Eksi: Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
25.106.941
9.741.599
(317.811)
(6.919.383)
Ticari alacaklar, net
27.611.346
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 26) (*)
İlişkili taraflardan ticari alacaklar reeskontu
24.959.860
(234.182)
Toplam
52.337.024
17.179.885
4.022.642
(73.332)
(4.340.120)
16.789.075
26.772.298
(116.428)
43.444.945
(*) İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır.
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla şüpheli ticari alacaklar karşılığı hareket tablosu aşağıdaki
gibidir.
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Dönem başı
Dönem içerisinde ayrılan karşılıklar (Not 21 )
Kur Farkı
Konusu kalmayan karşılıklar ( Not 21 )
Dönem sonu
(4.340.120)
(2.676.511)
(78.283)
175.531
(3.913.322)
(599.072)
172.274
(6.919.383)
(4.340.120)
Şüpheli ticari alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
6 aydan uzun
Toplam
6.919.383
4.340.120
6.919.383
4.340.120
Ticari alacaklar ile alacak senetleri ve çekler 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla TL için ortalama % 7 (31
Aralık 2010: % 6,4) oranı kullanılarak iskonto edilmiştir.
36
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 8 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
Ticari Borçlar
Kısa vadeli ticari borçlar
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Ticari borçlar
Ticari borçlar reeskontu (-)
Borç senetleri
Diğer borçlar
34.429.000
(519.175)
4.515.098
364.609
Ticari borçlar, net
38.789.532
İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 26) (*)
İlişkili taraflara ticari borçlar reeskontu
7.712.930
(115.493)
Toplam
46.386.969
19.333.398
(9.680)
250.000
26.631
19.600.349
11.282.726
(5.878)
30.877.197
Alacak ve borç senetleri iskonto edilmiş değerleriyle gösterilmektedir. Değerin tespitinde uygulanan
yıllık etkin faiz oranı %10,6’dür (31 Aralık 2010: %6,4).
(*) İlişkili taraflara olan ticari borçlar alış işlemlerinden kaynaklanmaktadır.
NOT 9 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Peşin ödenen vergiler ve fonlar
Personelden alacaklar
Diğer (*)
İlişkili taraflardan alacaklar (Not 26) (**)
Toplam
687.832
47.544
4.134.946
525.019
59.909
985.935
4.870.322
1.570.863
5.206.705
7.926.581
10.077.027
9.497.444
(*) 4.080.653 TL tutarındaki alacak, iade işlemleri devam eden, vergi dairesinden iadesi talep edilen
alacaklardan oluşmaktadır.
(**) İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar, Yıldız Holding’e kullandırılan kredi niteliğinde
paralar olup üçer aylık dönemlerde etkin piyasa faiz oranı ile adatlandırılmaktadır.
37
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 9 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)
Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Verilen depozito ve teminatlar
Toplam
75.119
179.682
75.119
179.682
Kısa Vadeli Diğer Borçlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Ödenecek vergi ve fonlar
Diğer
Toplam
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
979.575
636.592
25
429.955
299.985
-
1.616.192
729.940
Uzun Vadeli Diğer Borçlar
Alınan depozito ve teminatlar
Toplam
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
31.536
5.097
31.536
5.097
NOT 10 - STOKLAR
İlk madde ve malzemeler
Yarı mamuller
Mamuller
Ticari mallar
Diğer stoklar
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
Toplam
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
13.066.782
16.540.939
10.253.369
11.925.635
196.969
(665.893)
11.094.340
13.517.360
7.556.961
2.218.889
(280.657)
51.317.801
38
34.106.893
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 10 – STOKLAR (Devamı)
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle stok değer düşüklüğü karşılığının stok kalemi bazında
dağılımı aşağıdaki gibidir.
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
İlk madde ve malzeme
Yarı Mamul
Mamul
Ticari mal
Toplam
(190.595)
(6.771)
(220.385)
(248.142)
(32.382)
(245.630)
(2.645)
(665.893)
(280.657)
31 Aralık itibariyle stok değer düşüklüğü karşılığının dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir.
Dönem başı
Dönem içerisinde ayrılan karşılıklar
Konusu kalmayan karşılıklar
Dönem sonu
2011
2010
(280.657)
(506.510)
121.274
(164.404)
(215.893)
99.640
(665.893)
(280.657)
31 Aralık 2011 tarihinde sona eren yılda giderleştirilerek satılan malın maliyeti hesabında dahil edilen
stok tutarı 124.073.790 TL’dir (31 Aralık 2010: 96.871.417 TL).
39
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 11 - MADDİ DURAN VARLIKLAR
1 Ocak
2011
Maliyet
Arazi ve arsalar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis makina ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Diğer maddi duran varlıklar
Yapılmakta olan yatırımlar
Birikmiş amortisman
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis makina ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Diğer maddi duran varlıklar
Net defter değeri
İlaveler
31 Aralık
2011
Transferler
Çıkışlar
5.750.112
346.208
2.615.611
689.794
(9.401.725)
(111.574)
(7.898)
(1.047.448)
(1.242.860)
6.638.312
954.421
51.140.144
74.710.505
13.898.065
13.532.695
606.798
44.096.454
4.110.312
(2.409.780)
209.687.706
6.443.312
954.421
45.457.887
59.352.997
10.574.868
11.999.187
577.772
30.201.610
6.078.316
195.000
43.719
15.011.300
707.586
1.541.406
29.026
14.252.498
8.676.581
171.640.370
40.457.116
-
(592.710)
(21.827.629)
(40.174.850)
(10.178.078)
(11.280.121)
(546.122)
(14.912.117)
(40.452)
(1.183.882)
(1.333.515)
(584.767)
(373.654)
(57.001)
(2.731.554)
-
53.158
3.607
841.603
(633.162)
(22.958.353)
(41.508.365)
(10.762.845)
(11.650.168)
(603.123)
(16.802.067)
(99.511.627)
(6.304.825)
-
898.368
(104.918.083)
72.128.743
34.152.291
-
40
(1.511.412)
104.769.623
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 11 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
1 Ocak
2010
Maliyet
Arazi ve arsalar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis makina ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Diğer maddi duran varlıklar
Yapılmakta olan yatırımlar
Birikmiş amortisman
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis makina ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Diğer maddi duran varlıklar
Net defter değeri
İlaveler
Çıkışlar
İşletme
iktisabı
sebebiyle
ilaveler
31 Aralık
2010
2.405.877
402.674
23.511.013
29.253.903
9.689.392
9.373.569
565.681
18.930.735
3.356.090
159.880
55.746
7.013.172
424.223
434.306
11.783.257
2.880.172
(16.400)
(5.736.544)
(22.074)
(7.289)
(518.356)
(157.946)
3.877.555
512.401
27.683.418
23.107.996
461.253
2.198.601
12.091
5.974
-
6.443.312
954.421
45.457.887
59.352.997
10.574.868
11.999.187
577.772
30.201.610
6.078.316
97.488.934
22.750.756
(6.458.609)
57.859.289
171.640.370
(79.827)
(6.737.386)
(24.354.170)
(9.577.234)
(8.878.358)
(499.693)
(14.300.017)
(14.713)
(467.109)
(1.634.904)
(139.591)
(208.169)
(37.359)
(1.104.872)
4.237
1.357.234
22.074
4.763
498.746
(502.407)
(15.980.368)
(14.207.850)
(461.253)
(2.198.357)
(9.070)
(5.974)
(592.710)
(21.827.629)
(40.174.850)
(10.178.078)
(11.280.121)
(546.122)
(14.912.117)
(64.426.685)
(3.606.717)
1.887.054
(33.365.279)
(99.511.627)
33.062.249
19.144.039
(4.571.555)
24.494.010
72.128.743
Cari dönem maddi duran varlık alımlarının 16.064.311 lik kısmı finansal kiralama yolu ile alınmıştır.
(31 Aralık 2010: 10.702.406 TL).
Maddi duran varlıklar üzerindeki
(31 Aralık 2010: 183.357.025 TL).
toplam
ipotek
41
ve
rehin
tutar
186.761.335
TL’dir
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 12 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1 Ocak
2011
Maliyet
Haklar
1.215.170
Birikmiş itfa payları
Haklar
(916.056)
Net defter değeri
299.114
Maliyet
Haklar
Birikmiş itfa payları
Haklar
Net defter değeri
İlaveler
Çıkışlar
31 Aralık
2011
-
1.221.880
-
(1.032.143)
6.710
(116.087)
189.737
Çıkışlar
31 Aralık
2010
273.025
-
1.215.170
(60.380)
-
1 Ocak
2010
İlaveler
942.145
(855.676)
86.469
(916.056)
299.114
Amortisman ve itfa payı giderlerinin; 2.873.595 TL’si (31 Aralık 2010: 1.929.846 TL) satılan malın
maliyetine, 3.491.217 TL’si (31 Aralık 2010: 1.611.348 TL) pazarlama satış dağıtım giderlerine,
56.100 TL’si (31 Aralık 2010: 125.903 TL) genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.
31 Aralık 2011 tarihinde sona eren dönem itibariyle araştırma ve geliştirme giderlerine dahil edilen
amortisman tutarı yoktur (31 Aralık 2010: Yoktur).
NOT 13 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Şirket T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nden
6 Temmuz 2009 tarihinde 93743 nolu Yatırım Teşvik Belgesi almıştır. Belgenin geçerlilik süresi 2
yıldır. Söz konusu teşvik belgesi 30 Mayıs 2011 tarihli müracaata istinaden müsteşarlık tarafından 2
Haziran 2012 tarihine kadar uzatılmıştır.Yatırım Teşvik Belgesinde öngörülen destek unsurları %100
oranında gümrük muafiyeti ve Katma Değer Vergisi istisnasıdır. Yatırım Teşvik Belgesi'nde
öngörülen yatırımın toplam tutarı 20.861.858 TL’dir.
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle teşvik belgesi kapsamında
20.900.932 TL’dir (31 Aralık 2010: 7.087.122 TL).
42
gerçekleşen yatırım tutarı
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 14 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Koşullu Varlık ve Yükümlülükler
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle teminatlar ve taahhütler aşağıdaki gibidir:
Koşullu varlıklar
Alınan Teminat Mektupları
Alınan İpotek ve Rehinler
Toplam
Koşullu yükümlülükler
Verilen İpotekler
Verilen İşletme Rehni
Verilen Kefaletler
Verilen Teminat Mektupları
Toplam
43
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
17.993.000
6.935.010
11.821.000
6.700.000
24.928.010
18.521.000
40.908
31 Aralık 2010
104.761.335
127.000.000
14.323.406
910.270
101.357.025
127.000.000
11.780.089
910.270
246.995.011
241.047.384
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 14 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
Grup Tarafından Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle Grup’un Teminat/Rehin/İpotek (“TRİ ”) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:
Şirket tarafından verilen TRİ’ler
Döviz cinsi
A. -Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplamı
TL
USD
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen bağlı ortaklıklar
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer
3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu
TRİ’lerin toplam tutarı
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i) Ana ortaklık lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
ii) B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
iii) C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
2011
Tutarı
213.499.270
10.150.000
TL Karşılığı
Döviz cinsi
213.499.270
19.172.335
TL
USD
2010
Tutarı
213.499.270
10.150.000
TL Karşılığı
213.499.270
15.691.900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin özkaynaklara oranı
44
232.671.605
229.191.170
0%
0%
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 14 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
Grup tarafından açılan davalar
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
357.378
357.378
Vergi davaları (*)
(*)
Dış Ticaret Vergi Dairesi aleyhine İstanbul 6.Vergi Mahkemesinde açılan KDV ve Vergi
Cezalarının terkinine ilişkin dava kazanılmış, ilgili Vergi Dairesi tarafından temyiz edilmiş olup
dosyanın temyizden dönüşü beklenmektedir.
NOT 15 - ŞEREFİYE
Şerefiyenin 31 Aralık itibariyle sona eren dönemlere ait hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2011
-
1 Ocak
İlaveler
Değer düşüklüğü karşılığı
31 Aralık
-
2010
3.187.852
(3.187.852)
-
NOT 16- ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Personele Borçlar
Kullanılmamış İzin Yükümlülüğü Karşılığı
Toplam
1.085.417
726.962
897.694
803.957
1.812.379
1.701.651
Çalışanlara Sağlanan Uzun Vadeli Faydalar
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Toplam
45
2.915.913
2.936.340
2.915.913
2.936.340
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 16 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)
Kıdem tazminatı karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır.
Türk İş Kanunu’na göre, Grup bir senesini doldurmuş olan ve Grup’la ilişkisi kesilen veya emekli olan
25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler için
60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir.
23 Mayıs 2002’deki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı geçiş
süreci maddeleri çıkartılmıştır. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 2.731,85 TL (2010: 2.517,01 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama
şartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün
bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır.
UMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer
değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün
hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler kullanılmıştır:
İskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığı (%)
2011
2010
4,66
4,66
98,46
100,00
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı
gösterir. Grup’un kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için
1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan 2.805,04 TL (1 Ocak 2011: 2.623,23 TL) üzerinden
hesaplanmaktadır.
31 Aralık itibariyle sona eren dönemler içindeki kıdem tazminatı karşılığının hareketleri aşağıdaki
gibidir:
2011
2010
1 Ocak
Dönem içerisindeki artış
Dönem içerisindeki ödemeler
2.936.340
1.438.257
(1.458.684)
2.251.985
1.464.414
(780.059)
31 Aralık
2.915.913
46
2.936.340
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 17 - DİĞER VARLIK ve YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıklar
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Verilen sipariş avansları
Personel avansları
İş avansları
Diğer KDV
Gelecek aylara ait giderler
Toplam
474.127
17.850
9.111
26.670
566.215
365.446
6.338
4.366
-
1.093.973
376.150
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Alınan avanslar
Gelecek aylara ait gelirler
Gider tahakkukları
Toplam
277.247
514.163
-
610.756
523.709
791.410
1.134.465
Diğer duran varlıklar
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Devreden KDV
Verilen maddi duran varlık avansları
Gelecek yıllara ait giderler
Toplam
8.741.043
1.075.891
-
6.680.889
2.633.044
416.136
9.816.934
9.730.069
NOT 18 - ÖZKAYNAKLAR
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle, Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri
0,01 TL nominal değerde 374.400.000 adet hisseden meydana gelmiştir.
Şirket’ in 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Hissedarlar
Yıldız Holding
Watling Private Equity S.A.
Zeki Ziya Sözen
Hasan Kamuran Merzeci
Diğer Halka Kapalı Kısım
Diğer Halka Açık Kısım
Toplam
31 Aralık 2011
Pay %
Tutar
53,82
10,02
10,00
7,83
4,08
14,25
2.015.040
375.001
374.400
293.159
152.856
533.545
100,00 3.744.000
47
31 Aralık 2010
Pay %
Tutar
53,82
10,02
10,00
7,83
4,08
14,25
2.015.040
375.001
374.400
293.159
152.856
533.545
100,00 3.744.000
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 18 – ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler ve geçmiş yıl karları
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin
%20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise
toplam temettü tutarından şirketin ödenmiş sermayenin %5’ini düşüldüktem sonra kalan tutarın
%10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği
sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması
mümkün değildir. Bu tutarların SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca “Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış Yedekler” içerisinde sınıflandırılması gerekmektedir. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle
kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerinin tutarı 207.939 TL’dir (31 Aralık 2010: 207.939 TL). Şirket’in
yasal kayıtlarında bulunan geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan dönem karı ve kar
dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklar bulunmamaktadır.
SPK’nın 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk
finansal tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen tutarın,
SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş finansal
tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınmaktaydı.
Bununla birlikte, “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamış
geçmiş yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler,
özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye
yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktaydı.
Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk
finansal tablo düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal
Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedek” kalemlerine bilançoda kayıtlı
değerleri ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde özkaynak grubu
içinde “özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” hesabında yer almaktaydı. Tüm özkaynak
kalemlerine ilişkin “özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece bedelsiz sermaye artırımı veya
zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kar
dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilmekteydi.
1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK
duyurularına göre “Ödenmiş Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi
İhraç Primleri”’nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu
tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden
kaynaklanan farlılıklar gibi):
-
“Ödenmiş Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş
Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle;
-
“Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”’nden kaynaklanmakta
ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş Yıllar Kar/Zararıyla”,
ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları
çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.
Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur.
48
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 18 – ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
Grup’un Seri: XI. No:29 sayılı tebliğine göre özkaynaklar tablosu 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri
itibariyle aşağıdaki gibidir:
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Hisse senedi ihraç primleri
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları/(zararları) (*)
Net dönem karı/(zararı)
Ana Ortaklığa ait özkaynaklar
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
3.744.000
55.272.435
6.211.977
207.939
(71.698.266)
(26.810.713)
3.744.000
55.272.435
6.211.977
207.939
(74.253.306)
2.555.040
(33.072.628)
(6.261.915)
(*) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Geçmiş yıllar karları/(zararları) içerisinde gösterilen Olağanüstü
Yedekler 9.330.839 TL’ dir (31 Aralık 2010: 9.330.839 TL).
Kerevitaş, Bursa'daki tesislerinin bulunduğu arsalar ve binalar için SPK lisanslı değerleme kuruluşu
olan Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye 25 Mart 2011 tarihinde değerleme çalışması yaptırmıştır.
Değerleme çalışması sonucu, arsaların ve binaların makul bedelleri sırasıyla 9.075.092 TL ve
15.261.316 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu arsa ve binaların Kerevitaş'ın Türk Ticaret Kanunu
("TTK") ve Tek Düzen Hesap Planı ("THP") uyarınca hazırlanan finansal tablolarında
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla net defter değerleri sırasıyla 1.614.790 TL ve 12.031.546 TL iken SPK
Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan finansal tablolarında ise sırasıyla 1.614.790 TL
ve 10.635.419 TL'dir. Kerevitaş, TTK ve THP uyarınca hazırlanan finansal tablolarında değerleme
sonucu oluşan değerleri muhasebeleştirseydi 31 Aralık 2011 itibarıyla toplam özkaynaklarda
10.690.072 TL artış meydana gelecekti. Kerevitaş, uygulanan muhasebe politikalarında da belirtildiği
üzere, maddi duran varlıklarını maliyet değerleri ile muhasebeleştirmektedir. SPK tarafından kabul
edilen muhasebe politikalarına göre hazırlanmış bilançosunda şayet, maddi duran varlıkların
muhasebeleştirilmesi yeniden değerleme yöntemine göre yapılsaydı, 31 Aralık 2011 itibarıyla toplam
özkaynaklarda ertelenmiş vergi sonrası 10.788.004 TL artış meydana gelecekti.
49
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 19 - SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Diğer gelirler
265.583.692
6.447.704
33.573
233.619.469
6.253.333
194.788
Brüt satışlar
İndirimler (-)
272.064.969
(60.488.625)
240.067.590
(62.800.327)
Net satışlar
Satışların maliyeti (-)
- Direk ilk madde malzeme giderleri
- İşçilik giderleri
- Amortisman ve itfa payı giderleri
- Enerji giderleri
- Genel üretim giderleri
211.576.344
177.267.263
Satışların maliyeti (-)
Brüt satış karı
(122.851.557)
(18.584.994)
(2.873.595)
(4.833.868)
(7.695.908)
(96.537.267)
(18.644.349)
(1.929.846)
(4.455.693)
(7.227.986)
(156.839.922)
(128.795.141)
54.736.422
48.472.122
NOT 20 -PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ, ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME GİDERLERİ
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Pazarlama, satış, dağıtım giderleri
Pazarlama faaliyet giderleri
Personel giderleri
Nakliye giderleri
Amortisman ve itfa payı gideleri
Diğer
Toplam
19.973.627
6.991.301
5.021.536
3.491.217
5.846.651
20.188.951
4.669.823
3.778.305
1.611.348
3.176.050
41.324.332
33.424.477
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Genel yönetim giderleri
Personel giderleri
Müşavirlik giderleri
Amortisman ve itfa payı giderleri
Diğer
Toplam
50
3.502.501
2.917.875
56.100
2.157.926
2.408.407
2.227.940
125.903
1.087.092
8.634.402
5.849.342
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 20 -PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ, ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME GİDERLERİ (Devamı)
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Araştırma ve geliştirme giderleri
Personel giderleri
Malzeme Giderleri
Diğer
Toplam
34.912
36.111
50.498
115.639
-
121.521
115.639
NOT 21 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / (GİDERLER)
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar
Sabit kıymet satış geliri
Kira gelirleri
Konusu kalmayan şüpheli alacak karşılığı (Not 8)
Hurda satış geliri
Diğer
Toplam
636.172
497.846
175.531
128.992
1.321.148
2.759.689
0
4.635.220
336.132
172.274
168.519
1.250.350
6.562.495
0
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar
Karşılık giderleri
Önceki dönem giderleri
Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı
Diğer
Toplam
2.676.511
1.484.609
4.161.120
599.072
68.759
3.187.852
892.227
4.747.910
NOT 22 - FİNANSAL GELİRLER
Vadeli satışlardan kaynaklanan vade farkı gelirleri
Kambiyo karları
Faiz gelirleri
Diğer
Toplam
51
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
3.786.100
4.404.370
2.064.510
10.456
10.265.436
2.084.946
1.331.203
661.423
31.976
4.109.548
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 23 - FİNANSAL GİDERLER
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Kredi kur farkı gideri
Kredi faiz giderleri
Reeskont faiz giderleri
Kambiyo zararları
Vadeli alımlardan kaynaklanan vade farkı giderleri
Vadeli alım faiz gideri
Komisyon gideri
Diğer
Toplam
52
32.295.991
5.537.490
457.839
2.880.247
3.289.752
29.359
109.580
2.169.362
46.769.620
3.344.392
3.188.940
189.760
1.389.524
1.169.689
156.953
95.748
1.874.138
11.409.144
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 24 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle Grup ile ilgili birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi
varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki
gibidir.
Toplam
Geçici
Farklar
31 Aralık
2011
Ertelenmiş vergi
Varlığı/
(Yükümlülüğü)
Toplam
Geçici
Farklar
Ertelenmiş vergi
(Yükümlülüğü)
31 Aralık
31 Aralık
31 Aralık
2011
2011
2011
Kıdem tazminatı karşılığı
2.915.915
583.183
-
-
Şüpheli ticari alacak karşılığı
4.432.655
886.531
-
-
Stok değer düşüklüğü
653.065
130.613
-
-
Ertelenmiş finansman gideri
551.995
110.399
-
-
Finansal borçların etkin faiz
oranı ile reeskontu
(6.651.875)
-
-
2.453.200
490.640
-
-
Kullanılmamış izin yükümlülüğü karşılığı
726.960
145.392
-
-
Stoklardaki değişiklik
(93.990)
(18.798)
-
-
(634.670)
(126.934)
-
-
514.160
102.832
-
-
28.341.665
5.668.333
-
-
Finansal kiralama borçları makul değer düzeltmesi
Ertelenmiş finansman geliri
Teslim edilmeyen satışlar
Kullanılabilecek mali zarar
(1.330.375)
M addi ve maddi olmayan duran varlıklar makul değer
düzeltmesi ile amortisman ve itfa payı farklılıkları
Ertelenen vergi varlıkları/(yükümlükleri)
(854.795)
32.354.285
Toplam
Geçici
Farklar
(170.959)
6.470.857
Ertelenmiş vergi
Varlığı/
(Yükümlülüğü)
31 Aralık
31 Aralık
2010
2010
Kıdem tazminatı karşılığı
2.936.340
587.268
Şüpheli ticari alacak karşılığı
1.701.982
340.396
Stok değer düşüklüğü
248.275
49.655
Ertelenmiş finansman gideri
107.026
21.405
Finansal borçların etkin faiz
oranı ile reeskontu
(7.515.446)
(1.503.089)
Finansal kiralama borçları makul değer düzeltmesi
351.308
70.262
Kullanılmamış izin yükümlülüğü karşılığı
803.957
160.791
Ertelenmiş finansman geliri
(15.558)
(3.112)
(15.763.764)
(3.152.753)
(17.145.880)
(3.429.176)
M addi ve maddi olmayan duran varlıklar makul değer
düzeltmesi ile amortisman ve itfa payı farklılıkları
Ertelenen vergi (yükümlükleri)
53
(16.611.020)
(3.322.204)
(16.611.020)
(3.322.204)
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 24 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle vergi karşılıkları aşağıdaki gibidir;
2011
Cari dönem yasal vergi karşılığı
Dönem karından peşin ödenen vergi ve yasal yükümlülükler
Bilançodaki vergi karşılığı
2010
139.099
(103.932)
-
35.167
-
1 Ocak ve 31 Aralık tarihleri arasında net ertelenen vergi varlığının hareketi aşağıdaki gibidir;
2011
2010
Dönem başı
Gelir tablosuna yansıtılan
Satın alımlar sebebiyle artış
(3.429.176)
6.577.829
-
(133.417)
370.143
(3.665.902)
31 Aralık
3.148.653
(3.429.176)
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmış vergi tutarları;
Cari dönem yasal vergi karşılığı
Ertelenen vergi geliri
Toplam vergi geliri / (gideri)
2011
2010
(139.099)
6.577.829
(1.412.751)
370.143
6.438.730
(1.042.608)
Dönem vergi giderinin dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir.
Vergi Karşılığı Mutabakatı
Vergi öncesi dönem karı
Yasal vergi oranı
Vergi oranı üzerinden vergi gideri
Yararlanılan mali zararın etkisi
Şerefiyenin indirilemeyen değer düşüklüğü karşılığı
İndirilemeyen giderlerin vergi etkisi
İstisnalar
Birleşme sonrası kısmi gelir tablosu vergi etkisi
Gelir Tablosu Vergi Karşılığı
2011
(33.249.448)
20%
6.649.890
(435.477)
224.317
6.438.730
54
2010
3.597.654
20%
(719.531)
62.110
(637.509)
(601.687)
787.836
66.173
(1.042.608)
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 24 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
Grup, 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tablolarda 28.341.665 TL
tutarındaki mahsup edilebilecek mali zararlar için ertelenen vergi varlığı hesaplamıştır (31 Aralık
2010: Yoktur).
NOT 25 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Cari döneme ait net kar/(zarar)
Ağırlıklı ortalama hisse lot miktarı
Lot başına TL kar / zarar
2011
2010
(26.810.713)
3.744.000
2.555.040
3.744.000
(7,16)
0,68
Hisse lot başına kar miktarı net dönem karının Grup hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama
hisse lot adedine bölünmesiyle hesaplanır.
55
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 26 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Dönem sonları itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar ile dönem içinde
ilişkili taraflarla yapılan önemli işlemlerin özeti aşağıda verilmiştir.
(i) İlişkili tarafların bakiyeleri
(a) İlişkili taraflardan ticari alacaklar
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Teközel Gıda Marka Hizm.San.ve Tic.A.Ş.
Pasifik Tük.Ürün. San.ve Tic. A.Ş.
Merkez Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş.
Doruk Gıda Paz. Sat. ve Dağ. Ltd. Şti.
Eksper Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş.
Seher Gıda Pazarlama San.Tic.A.Ş.
Unmaş Unlu Mamuller San. ve Tic.A.Ş.
Rekor Gıda Paz.San.ve Tic. A.Ş.
Natura Gıda San. ve Tic.A.Ş.
Nişfud Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Toplam
Ertelenmiş finansman gideri (-)
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
12.404.080
11.126.706
286.495
918.781
198.543
25.255
24.959.860
(234.182)
24.725.678
31 Aralık 2011 31
11.795.272
7.399.505
2.742.891
2.480.856
1.768.249
479.746
49.207
31.952
24.620
26.772.298
(116.428)
26.655.870
Aralık 2010
4.338.711
2.066.484
30.232
265.371
36.018
125.190
719.323
53.136
78.465
7.712.930
(115.493)
7.597.437
4.273.133
4.018.013
1.230.194
1.119.850
600.458
24.119
16.959
11.282.726
(5.878)
11.276.848
(b) İlişkili taraflara ticari borçlar
Turyağ Gıda San. Ve Tic. A.Ş.
Eksper Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş.
Öncü İletişim Pazarlama Yap. Tic. A.Ş. (*)
Ak Gıda San.Ve Tic. A.Ş.
Marsan Gıda San.Ve Tic. A.Ş.
Duran - Doğan Basım ve Ambalaj San.A.Ş.
Global İletişim Hizmetleri A.Ş. (**)
Natura Gıda San. ve Tic.A.Ş.
Farmamak Amb Mad. ve Amb Mak. A.Ş.
Polinas Plastik San. Tic. A.Ş.
Yıldız Holding A.Ş.
Unmaş Unlu Mamuller San. ve Tic.A.Ş.
Diğer
Toplam
Ertelenmiş Finansman Geliri
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
(*) Öncü İletişim Pazarlama Yap. Tic. A.Ş., 30 Kasım 2011 tarihi itibariyle Yıldız Holding ile
birleşmiştir. Mal ve hizmet alışları birleşme tarihine kadar olan işlemleri kapsamaktadır.
(**) Global İletişim Hizmetleri A.Ş.12 Ağustos 2011 itibariyle satılarak ilişkili taraf olmaktan
çıkmıştır.
İlişkili taraflardan ticari alacaklar ve borçlar mal satışından ve alışından kaynaklanmaktadır.Mal alış
ağırlıklı olarak hammadde alışından oluşmaktadır.
56
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 26 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
(i) İlişkili tarafların bakiyeleri ( devamı)
( c ) İlişkili taraflardan diğer alacaklar
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Yıldız Holding A.Ş.
Diğer
Toplam
5.205.503
1.202
5.206.705
7.926.581
7.926.581
İlişki taraflardan ticari olmayan alacaklar grupiçi finansal işlemlerden oluşmaktadır. Grup ile ilişkili
taraflar arasında gerçekleştirilen işlemlerden ötürü alınan veya verilen teminat yoktur (31 Aralık 2010:
Yoktur).
57
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 26 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
(ii)
İlişkili taraflarla yapılan işlemler
(a)
Mal ve hizmet satışları
2011
2010
64.412.418
33.982.388
6.124.767
5.964.858
1.661.947
14.717
112.161.095
74.371.170
29.409.537
11.831.845
6.880.075
3.325.341
2.756.699
128.574.667
2011
2010
8.490.581
7.220.312
3.147.938
1.922.992
902.342
895.614
462.702
447.655
329.686
310.839
269.074
128.957
64.719
51.017
21.220
9.358.932
34.024.580
8.868.211
2.163.271
6.944.753
1.565.012
1.203.769
2.722.425
4.390.693
2.751.896
3.092.076
33.702.106
Mal ve hizmet satışları
Teközel Gıda Marka Hizm.San.ve Tic.A.Ş.
Pasifik Tük.Ürün. San.ve Tic. A.Ş.
Merkez Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş.
Eksper Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş.
Seher Gıda Pazarlama San.Tic.A.Ş.
Rekor Gıda Paz.San.ve Tic. A.Ş.
Diğer
Toplam
(b) Mal ve hizmet alışları
Mal ve hizmet alışları
Turyağ Gıda San. Ve Tic. A.Ş.
Eksper Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş.
Yıldız Holding A.Ş.
Öncü İletişim Pazarlama Yap. Tic. A.Ş. (*)
Marsa Yağ San. ve Tic. A.Ş.
Duran - Doğan Basım ve Ambalaj San.A.Ş.
Birlik Pazarlama ve Sanayi Tic. A.Ş. (**)
Bellini Gıda San. A.Ş.
Ak Gıda San.Ve Tic. A.Ş.
Polinas Plastik San. Tic. A.Ş.
Marsan Gıda San.Ve Tic. A.Ş.
Pasifik Tük.Ürün. San.ve Tic. A.Ş.
Teközel Gıda Marka Hizm.San.ve Tic.A.Ş.
Rekor Gıda Paz.San.ve Tic. A.Ş.
Merkez Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş.
Doruk Marmara Un San.A.Ş.
Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Amb. San. A.Ş. (***)
Diğer
Toplam
(*) Öncü İletişim Pazarlama Yap. Tic. A.Ş., 30 Kasım 2011 tarihi itibariyle Yıldız Holding ile
birleşmiştir. Mal ve hizmet alışları birleşme tarihine kadar olan işlemleri kapsamaktadır.
(**) Birlik Pazarlama ve Sanayi Tic. A.Ş., 30 Aralık 2011 tarihi itibariyle Ülker Bisküvi ile
birleşmiştir.
(***) Hisselerinin Ekim ayı başında devredilmesi sebebiyle 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Mondi
Tire Kutsan Kağıt ve Amb. San. A.Ş. (eski adıyla: Tire Kutsan Oluklu Muk. A.Ş.) ilişkili taraf
olmaktan çıkartılmış.
58
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 26 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
(ii)
İlişkili taraflarla yapılan işlemler (Devamı)
(c)
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
Grup’un üst düzey kadrosu, yönetim kurulu ve icra kurulu üyelerinden oluşmaktadır.
Ücretler
59
2011
2010
1.158.011
945.251
1.158.011
945.251
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ
Finansal Risk Faktörleri
Kur riski yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal
olmayan yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Grup tarafından tutulan, yabancı para varlıklar ve borçların orijinal
para birimi cinsinden tutarları ve toplam TL karşılığı aşağıdaki gibidir.
31 Aralık 2011
1
2.a
2.b
3
4
Toplam
TL Karşılığı
T icari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
DÖ NEN VARLIKLAR
ABD Doları
Avro
GBP
Manat
4.324.397
7.643.796
6.500.736
1.279.471
4.000.288
2.998.082
496.891
14
179.397
-
286.986
36.268
165.265
18.468.929
8.277.841
676.302
-
488.519
T icari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
1.111.419
196.812
302.668
-
-
8
DURAN VARLIKLAR
1.111.419
196.812
302.668
-
-
9
TO PLAM VARLIKLAR
19.580.348
8.474.653
978.970
-
488.519
10
11
12.a
12.b
T icari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
93.099.973
-
45.294.263
-
3.086.849
-
-
-
13
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.099.973
45.294.263
3.086.849
-
-
14
15
16.a
16.b
T icari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
126.674.491
-
59.448.131
-
5.885.472
-
-
-
17
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
126.674.491
59.448.131
5.885.472
-
-
18
TO PLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
219.774.464
104.742.394
8.972.321
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200.194.116
96.267.740
7.993.350
-
(488.519)
(207.806.271)
(99.462.635)
(8.475.416)
-
323.254
5
6.a
6.b
7
Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
19.a Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünleri tutarı
19.b Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünleri tutarı
20 Net yabancı para varlık
yükümlülük pozisyonu (9-18)
21 Parasal kalemlerin net yabancı para varlık / yükümlülük
pozisyonu (1+2a+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22 Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların
19
23
24
25
toplam gerçeğe uygun değeri
Döviz varlıklarının hedge edilen tutarı
İhracat
İthalat
60
-
-
-
-
-
5.552.299
81.669.924
1.427.753
22.517.071
1.168.433
16.014.989
-
-
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Grup tarafından tutulan, yabancı para varlıklar ve borçların orijinal
para birimi cinsinden tutarları ve toplam TL karşılığı aşağıdaki gibidir.
Toplam
TL Karşılığı
ABD Doları
T icari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
1.565.454
5.530.805
13.842
706.061
3.500.885
8.910
33.202
7.923
-
-
206.563
39.156
-
DÖ NEN VARLIKLAR
7.110.101
4.215.856
41.125
-
245.719
T icari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
2.278.009
270.250
902.465
-
-
8
DURAN VARLIKLAR
2.278.009
270.250
902.465
-
-
9
TO PLAM VARLIKLAR
9.388.110
4.486.106
943.590
-
245.719
30.334.069
-
17.972.452
-
1.172.348
-
-
-
30.334.069
17.972.452
1.172.348
-
-
108.940.188
-
66.184.166
-
2.973.815
-
-
-
17 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
108.940.188
66.184.166
2.973.815
-
-
18 TO PLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
139.274.257
84.156.618
4.146.163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31 Aralık 2010
1
2.a
2.b
3
4
5
6.a
6.b
7
10
11
12.a
12.b
T icari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14
15
16.a
16.b
T icari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
19 Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
19.a Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünleri tutarı
19.b Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünleri tutarı
20 Net yabancı para varlık
yükümlülük pozisyonu (9-18)
21 Parasal kalemlerin net yabancı para varlık / yükümlülük
pozisyonu (1+2a+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22 Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların
Avro GBP
Manat
(129.886.148)
(79.670.512)
(3.202.573)
-
245.719
(132.177.997)
(79.949.672)
(4.105.038)
-
245.719
toplam gerçeğe uygun değeri
23 Döviz varlıklarının hedge edilen tutarı
24 İhracat
25 İthalat
61
-
-
-
-
-
3.397.060
21.681.379
1.459.444
13.956.472
556.712
-
-
-
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
Kur riskine duyarlılık
Grup ABD Doları, Avro ve Manat (Azerbaycan Para Birimi) cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo Grup’un ABD Doları, Avro ve Manat kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan
duyarlılığını göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin
raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği
olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı para cinsinden
parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin yıl sonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini
gösterir. Bu analiz, Grup içindeki yurt dışı faaliyetler için kullanılan, krediyi alan ve de kullanan
tarafların fonksiyonel para birimi dışındaki kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, kar/zararda ve
diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder.
Kur riskine duyarlılık
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
31 Aralık 2011
ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
ABD Doları net etki
Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
Avro net varlık / yükümlülük
Avro riskinden korunan kısım (-)
Avro net etki
Manat’ın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
Manat net varlık / yükümlülük
Manat riskinden korunan kısım (-)
Manat net etki
(18.184.013)
(18.184.013)
18.184.013
18.184.013
(1.953.415)
(1.953.415)
1.953.415
1.953.415
118.016
118.016
Toplam
(20.019.411)
62
(118.016)
(118.016)
20.019.412
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
31 Aralık 2010
ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
ABD Doları net etki
(12.376.814)
(12.376.814)
12.376.814
12.376.814
Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
Avro net varlık / yükümlülük
Avro riskinden korunan kısım (-)
Avro net etki
(659.410)
(659.410)
659.410
659.410
Manat’ın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
Manat net varlık / yükümlülük
Manat riskinden korunan kısım (-)
Manat net etki
47.609
47.609
(47.609)
(47.609)
Toplam
(12.988.615)
12.988.615
Vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri
Yoktur (31 Aralık 2010: Yoktur).
Faiz oranı riski yönetimi
Grup’un sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Grup’u faiz oranı riskine maruz
bırakmaktadır. Grubun Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi gereği protokole bağlanmış
finansal yükümlülükleri değişken faiz oranlıdır.
Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Faiz Pozisyonu Tablosu
Sabit Faizli Finansal Araçlar
Finansal Yükümlülükler
Değişken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Yükümlülükler
63
89.953.694
67.331.212
130.088.015
74.243.937
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde türevsel olmayan enstrümanların maruz kaldığı
faiz oranı riskleri baz alınarak belirlenmiştir. Değişken faizli yükümlülüklerin analizinde yıl sonundaki
bakiyenin tüm yıl boyunca var olduğu varsayımı kullanılmiştır. Grup yönetimi, riskin tamamının
maruz kaldığı libor faiz oranlarında %1’lik bir dalgalanma beklemektedir. Söz konusu tutar, Grup
içinde üst düzey yönetime yapılan raporlamalarda da kullanılmaktadır.Raporlama tarihindeki libor faiz
oranlarında %1’lik bir düşüş / yükseliş olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda
vergi öncesi dönem karı / zararı 1.300.880 TL yüksek / düşük olacaktı.
(31 Aralık 2010: 742.439 TL)
Finansal Araç Türleri İtibariyle Maruz Kalınan Kredi Riskleri
31 Aralık 2011
Alacaklar
Raporlama tarihi itibariyle maruz
kalınan azami kredi riski
- Azami riskin teminat, vs ile
güvence altına alınmış kısmı
A.Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
B.Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına
güvence altına alınmış kısmı
C.Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değeri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü
- Net değerin teminat, vs ile güvence
altına alınmış kısmı
Ticari Alacaklar
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf
24.725.678
27.611.346
5.206.705
4.870.322
7.732.800
-
17.993.000
-
-
-
24.725.678
21.976.087
5.206.705
4.870.322
7.732.800
-
5.635.259
-
-
-
-
1.350.000
-
-
-
4.431.677
(4.431.677)
-
-
-
-
-
-
2.487.706
(2.487.706)
-
-
64
Bankalardaki
Mevduat
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
Finansal Araç Türleri İtibariyle Maruz Kalınan Kredi Riskleri
31 Aralık 2010
Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf
Ticari Alacaklar
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz
kalınan azami kredi riski
- Azami riskin teminat, vs ile
güvence altına alınmış kısmı
A.Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
B.Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
Bankalardaki
Mevduat
35.446.189
16.672.647
-
2.236.304
5.644.636
-
11.821.000
-
-
-
32.166.094
14.055.662
-
2.236.304
5.644.636
3.280.095
2.616.985
-
-
-
-
567.968
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Teminat, vs ile güvence altına
güvence altına alınmış kısmı
C.Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değeri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü
- Net değerin teminat, vs ile güvence
altına alınmış kısmı
-
4.340.120
(4.340.120)
-
-
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıklara ilişkin tablo aşağıdaki gibidir:
Ticari alacaklar
Vadesi üzerinden 1 - 30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1 - 3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3 - 12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1 - 5 yıl geçmiş
Toplam vadesi geçen alacaklar
Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
3.953.434
682.670
327.879
671.276
825.842
299.549
241.189
1.250.405
5.635.259
1.350.000
2.616.985
567.968
Likidite Riski
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlamak, yeterli kredi
imkanları yoluyla fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilme yeteneğinden
oluşmaktadır. Şirket, iş ortamının dinamik içeriğinden dolayı, kredi yollarının hazır tutulması yoluyla
fonlamada esnekliği amaçlamıştır.
65
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
Sözleşme uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
31 Aralık 2011
Defter
değeri
Finansal Borçlar
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplamı
3 aydan
kısa
1-5 yıl
arası
3-12 ay
arası
5 yıldan
uzun
220.041.709
233.182.239
48.925.082
45.055.232
136.062.489
3.139.436
38.789.532
39.308.707
17.064.148
22.244.559
-
-
İlişkili Taraflara Borçlar
7.597.437
7.712.930
2.652.400
5.060.530
-
-
Diğer borçlar
1.647.728
1.647.728
1.893.439
-
31.536
-
268.076.406
-
281.851.604
70.535.069
72.360.321
136.094.025
3.139.436
Ticari Borçlar
Toplam Yükümlülük
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
31 Aralık 2010
Defter
değeri
Finansal Borçlar
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplamı
3 aydan
kısa
3-12 ay
arası
1-5 yıl
arası
5 yıldan
uzun
141.575.149
155.306.108
7.013.287
25.170.724
101.864.897
21.257.200
Ticari Borçlar
19.600.349
19.610.029
19.376.243
233.786
-
-
İlişkili Taraflara Borçlar
11.276.848
11.282.726
11.282.726
-
-
-
735.037
735.037
729.940
-
5.097
-
Diğer borçlar
Toplam Yükümlülük
173.187.383
186.933.900
66
38.402.196
25.404.510
101.869.994
21.257.200
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
Fonlama riski
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek
kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.
Sermaye risk yönetimi
Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve
sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup’un faaliyette
bulunabilirliğinin devamını korumaktır.
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenenecek temettü tutarını
belirler, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.
Sektördeki diğer şirketlere paralel olarak Grup sermayeyi borç/özsermaye oranını kullanarak izler. Bu
oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin
toplam borç tutarından (bilançoda gösterildiği gibi kredileri, ticari ve diğer borçları içerir)
düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özkaynaklar ile net borcun
toplanmasıyla hesaplanır.
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle borç/(kaynak) oranı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Toplam borçlar
Nakit ve nakit benzeri değerler
268.076.406
7.732.800
173.187.383
5.742.059
Net borç
260.343.606
167.445.324
Toplam özkaynak
(33.072.584)
Toplam sermaye
Borç sermaye oranı
(6.261.866)
227.271.022
161.183.458
1,15
1,04
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin Makul Değeri
Makul değer, finansal varlık veya yükümlülüklerin, zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında, istekli
taraflar arasında gerçekleşecek bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa teşkilatlanmış
bir piyasada işlem gören fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.
Grup, finansal varlık ve yükümlülüklerin tahmini makul değerlerini, hâlihazırda mevcut piyasa
bilgileri ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Sonuç olarak burada sunulan
tahminler, Grup’un cari bir piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir.
67
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal varlık ve yükümlülüklerin makul
değerinin tahmininde kullanılmıştır:
Parasal varlıklar
Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı
değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.
Kasa ve nakit değerler dahil, maliyetten gösterilen bazı finansal varlıkların kayıtlı değerlerinin, kısa
vadeli olmaları nedeniyle makul değerlerini yansıttığı kabul edilmektedir.
Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili değer düşüklük karşılıklarıyla beraber makul değeri
yansıttığı tahmin edilmektedir.
Parasal borçlar
Ticari borçların kayıtlı değerlerinin, makul değerlerini yansıttığı öngörülmektedir.
Krediler ve diğer parasal borçların kısa vadeli olmaları nedeniyle makul değerlerinin kayıtlı
değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.
Yabancı para uzun vadeli krediler bilanço tarihinde döviz kuru ile TL’ye çevrilmiş olup, makul
değerleri kayıtlı değere yaklaşmaktadır.
NOT 28 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yoktur.
NOT 29 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE
ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN
DİĞER HUSUSLAR
Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve
anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli başka bir husus bulunmamaktadır.
68
Download

İndir - Kerevitaş