T.C.
VAN VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Sayı : 57698940 /.......
02/03/2015
Konu : Teklife Davet
Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem HİZMET ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat
teklifinizi en geç 03.03.2015 tarih ve saat 15:00`a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica
ederim.
Dr.Mehpare ALTAY
İl Sağlık Müdür V.
İhtiyaç Listesi
Sıra No
Malın / İşin Adı
1
AMBULANS DEPO KAPAĞI VE ORTA KAPI
ARIZA ONARIMI HİZMET ALIMI İŞİ
Miktar
1
Birim
Adet
Birim Fiyat
Tutar
Satınalmanın Yapılacağı Birim: İl Sağlık Müdürlüğü
NOTLAR:
-------------1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
2) Teklif zarfları firma tarafında bizzat verilecektir.
3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
4) Şartlı teklifler ve Yeni Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak
kullanılabilecektir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Hatuniye Mah. İpekyolu Cad. İkinisan Kavşağı İl Sağlık Müdürlüğü - VAN VAN
Telefon: (0.432) 210 21 15 Faks: (0.432) 216 00 46 e-posta: [email protected] Elektronik ağ: www.vsm.gov.tr
Download

teklif mektubu