T.C.
VAN VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Sayı : 57698940 /.......
13/02/2015
Konu : Teklife Davet
Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem Zorunlu Trafik Sigorta Poliçesi Hizmeti Alımı 65 ED 150 işi satın alınacaktır.
İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 16.02.2015 tarih ve saat 11:00`a kadar göndermenizi, teklifinizde
teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.
Dr.Yakup İMREN
İl Sağlık Müdürü
İhtiyaç Listesi
Sıra No
Malın / İşin Adı
1
Zorunlu Trafik Sigorta Poliçesi Hizmeti Alımı 65
ED 150 (Şasi No NMOA08TEDC2M34213 Motor
No 2M34213)
Miktar
1
Birim
Adet
Birim Fiyat
Tutar
Satınalmanın Yapılacağı Birim: İl Sağlık Müdürlüğü
NOTLAR:
-------------1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
2) Teklif zarfları firma tarafında bizzat verilecektir.
3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
4) Şartlı teklifler ve Yeni Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak
kullanılabilecektir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Hatuniye Mah. İpekyolu Cad. İkinisan Kavşağı İl Sağlık Müdürlüğü - VAN VAN
Telefon: (0.432) 210 21 15 Faks: (0.432) 216 00 46 e-posta: [email protected] Elektronik ağ: www.vsm.gov.tr
Download

teklif mektubu