T.C.
V AN V A LİLİĞ İ
Van H alk Sağlığı M üdürlüğü
Sayı : 37.811.563-934/
20/01/2015
Konu : Teklife Davet
Kurumumuzun ihtiyacı olan (4) kalem İNŞAAT MALZEME ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.
hariç fiyat teklifinizi en geç 23.01.2015 tarih ve saat 10:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de
bildirilmesini arz/rica ederim.
akup İMREN
Halk Sağlığı Müdürü
Satınalma tarih ve saati
23.01.2015 - 10:00
Teklif Başvuru Yeri
VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA KOMİSYON ODASI
Teslimat Yeri
VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AYNİYAT BİRİMİ
Teklif Türü
T eklif Birim Fiyat - İşin tamamı
Sıra No
M alın / İşin Adı
İhtiyaç Listesi
M iktar
Birim
BOY
1
DEMİR PROFİL 20*20
100
2
DESENLİ SAC 100*200
10
TABAKA
3
GALVANİZLİ DÜZ SAC 100*100
4
TABAKA
4
DEMİR KAPI SÜSÜ
20
ADET
Birim Fiyat
T utar
Satınalmanın Yapılacağı Birim: Van Halk Sağlığı Müdürlüğü
* Teknik şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ederim.
* Fiyatlar KDV hariç olarak verilecektir.
* Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
* Malzemeler kurumumuz ilgili deposuna en geç yedi iş günü içerisinde teslim edilecektir.
* Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
* Teklif mektubunda ad, soyad veya ticaret ünvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
* Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
* Teklif kurumumuzun standart teklif formu ile doldurulacak, veya ilgili firmanın proforma faturasına yazılacaktır.
* İl dışından gönderilen fakslanan tekliflerin aslı posta veya kargo yoluyla peşin ödemeli olarak kurumumuz satınalma birimine
gönderilecektir.
ABDURRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD.ARAP BABA 1.SOKAK /VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA
BİRİMİ VAN
Telefon: 432 215 84 76-135 Faks: 432 216 84 76 e-posta: [email protected] Elektronik ağ: www.vanhalksagligi.gov.tr
Download

İhtiyaç Listesi - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü