V
Önsöz..................................................................................................... İİİ
Dr. Teoman Soysal
Önsöz..................................................................................................... IV
Dr. Burhan Ferhanoğlu
Lenfoid Malinitelerin Sınıflamasına Genel Bakış (DSÖ 2008)........... 188
Dr. Nükhet Tüzüner
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,
Hematopatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
Lenfomalara Genel Bakış.................................................................... 200
Dr. M. Cem Ar
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Lenfomalarda Kemoterapi ve Kombine Tedavi Prensipleri .............. 226
Dr. Burak Uz, Dr. Hakan Göker
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Prekürsör Lenfoid Maliniteler............................................................. 244
Dr. Şehmus Ertop
Bülent Ecevit Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, Zonguldak,Türkiye
Kronik Lenfositik Lösemi-Küçük Lenfositik Lenfoma....................... 253
Dr. Teoman Soysal
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı,
İstanbul, Türkiye
Lenfoplazmasitik Lenfoma................................................................. 271
Dr. Günhan Gürman
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
B Hücreli Prolenfositik Lösemi........................................................... 276
Dr. Günhan Gürman
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Tüylü Hücreli Lösemi.......................................................................... 279
Dr. Günhan Gürman
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Primer Deri Lenfomaları..................................................................... 283
Dr. Mustafa Çetin, Dr. Ayten Ferahbaş, Dr. Çiğdem Pala, Dr. Özlem Canöz
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
Ekstranodal Marjinal Zon Lenfomalar................................................ 305
Dr. Semra Paydaş
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
İÇİNDEKİLER
VI
HematoLog
2013:3•2
Foliküler Lenfoma............................................................................... 318
Dr. Selami Koçak Toprak, Dr. Önder Arslan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Mantle Hücreli Lenfoma...................................................................... 343
Dr. Ömür Gökmen Sevindik, Dr. Mehmet Ali Özcan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı İzmir, Türkiye
Difüz Büyük B Hücreli Lenfoma.......................................................... 355
Dr. Burhan Ferhanoğlu, Dr. Murat Özbalak
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı İstanbul, Türkiye
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
İstanbul, Türkiye
Primer Merkezi Sinir Sistemi Lenfomaları.......................................... 382
Dr. Burhan Ferhanoğlu, Dr. Murat Özbalak
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı İstanbul, Türkiye
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
İstanbul, Türkiye
Diğer Büyük B Hücreli Lenfomalar..................................................... 395
Dr. Fergün Yılmaz, Dr. Ayhan Dönmez
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
Çocukluk Çağı Burkitt Lenfoma ve Difüz Büyük B Hücreli Lenfoma İle
Burkitt Lenfoma Arası Ayırededilemeyen B Hücreli Lenfoma........... 407
Dr. Rejin Kebudi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik
Hematoloji-Onkoloji BD ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü,
Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
T-Hücreli Prolenfositik Lösemi.......................................................... 429
Dr. Günhan Gürman
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Büyük Granüler Lenfositik Lösemi.................................................... 432
Dr. Mustafa Yılmaz
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı,
Trabzon, Türkiye
Çocukluk Çağında Görülen Ebv-Pozitif T-Hücreli Lenfoproliferatif
Hastalıklar........................................................................................... 442
Dr. Serap Karaman, Dr. Sema Anak
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik, Hematoloji Onkoloji
Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik, Hematoloji Onkoloji
Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Erişkin T Hücreli Lösemi-Lenfoma.................................................... 449
Dr. İrfan Yavaşoğlu
Adnan Menderes Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, Aydın, Türkiye
VII
Periferik T Hücreli Lenfoma (NOS)..................................................... 478
Dr. S. Sami Kartı
Yeditepe Üniversitesi Tıp fakültesi, Hematoloji Bilim Dali, İstanbul, Türkiye
Hodgkin Lenfoma, Etyoloji, Tanı, Patogenez, Klinik,
Prognoz ve Tedavi.............................................................................. 486
Dr. Ali Zahit Bolaman
Adnan Menderes Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, Aydın, Türkiye
İmmün Yetersizlik Zemininde Oluşan Lenfoproliferatif Hastalıklar.....512
Dr. Mehmet Sönmez, Dr. Nilay Ermantaş, Dr. Hasan Mücahit Özbaş
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Trabzon,
Türkiye
Histiositik ve Dendritik Hücre Maliniteleri....................................... 527
Dr. Deniz Gören Şahin, Dr. Olga Meltem Akay
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
Hodgkin Lenfoma Tedavisinde Radyoterapi Endikasyonları............. 539
Dr. Yasemin Bölükbaşı, Dr. Uğur Selek
University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center, Radiation Oncology
Department, Houston, TX, USA
Amerikan Hastanesi, MD Anderson Radyasyon Onkolojisi Bölümü,
İstanbul, Türkiye
Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Non Hodgkin Lenfoma Tedavisinde Radyoterapinin Rolü................. 548
Dr. Yasemin Bölükbaşı, Dr. Uğur Selek
University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center, Radiation Oncology
Department, Houston, TX, USA
Amerikan Hastanesi, MD Anderson Radyasyon Onkolojisi Bölümü,
İstanbul, Türkiye
Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Lenfoma Tedavisinde Transplantasyon (Otolog ve Allojeneik)........ 558
Dr. Zafer Gülbaş
Anadolu Sağlık Merkezi (John Hopkins Afiliye), Kocaeli, Türkiye
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
Splenik Marjinal Zon Lenfoma, Splenik B-Hücreli Lenfoma/Lösemi,
Sınıflandırılamayan, Nodal Marjinal Zon Lenfoma ............................ 460
Dr. Seçkin Çağırgan, Dr. Serkan Ocakçı
İzmir Medicalpark Hastanesi, Hematoloji Kliniği ve Kemik İliği Nakli Merkezi,
İzmir, Türkiye
Download

İÇİNDEKİLER - Türk Hematoloji Derneği