Febril Nötropeni Kılavuz Toplantısına Davet,
Sevgili Febril Nötropeni dostları,
Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan Febril Nötropeni Kılavuz
Toplantısı 29 – 30 Mart 2014 tarihlerinde Swiss Otel, Ankara’da düzenlenecektir.
Bu yıl ki toplantının içeriği, geçmiş Febril Nötropeni toplantılarından oldukça farklı
biçimde yapılandırılacaktır. Toplantı sırasında yeni yayınlanan Avrupa ve ABD
kılavuzları interaktif bir biçimde işlenecek ve ülkemiz koşullarına uyarlanabilirliği
konusu tartışmaya açılacaktır. Toplantı sonrası bütün tartışmaların bir ya da birkaç farklı
metin halinde ‘Türk Febril Nötropeni Kılavuzu’ olarak yayınlanması hedeflenmektedir.
Güncel gelişmeler konusunda meslektaşlarımızı aydınlatmayı amaçlayan bu eğitim
faaliyetinin, geçtiğimiz yıllarda düzenlediğimiz toplantılarda olduğu gibi bu yıl da
büyük ilgi göreceğinden kuşkumuz yoktur.
Febril Nötropeni Derneği tarafından bundan önce düzenlenen bilimsel toplantılara
katılan meslektaşlarımızla, bu toplantıda da birlikte olabilmeyi diliyor ve saygılar
sunuyoruz.
Febril Nötropeni Derneği Yönetim Kurulu
Febril Nötropeni Derneği Yönetim Kurulu
Başkan
Hamdi Akan
İkinci Başkan
Volkan Korten
Genel Sekreter
Alpay Azap
Araştırma Sekreteri
Murat Akova
Sayman
Ahmet Demirkazık
Üye
Sevtap Arıkan
Üye
Tezer Kutluk
BİLDİRİ GÖNDERME KOŞULLARI
Toplantı için gönderilecek serbest bildiriler sadece elektronik poster biçiminde kabul edilecektir.
Elektronik poster sunumu ile ilgili ayrıntılar www.febrilnotropeni.net adresinde yayınlanacaktır.
Poster gönderimi için son tarih 10 Mart 2014 olup, katılımcılara sunumlarının kabulü hakkında
e-mail ile bildirim yapılacaktır.
FEN KATILIM DESTEĞİ
Toplantıya elektronik poster göndererek katılanlar içinden Febril Nötropeni Derneği tarafından
seçilecek 40 yaş altındaki genç araştırıcılara toplantıya katılım desteği sağlanacaktır. Destek, kayıt
ücreti, yol ve konaklama masraflarını içerecektir.
GENEL BİLGİLER
DÜZENLEYEN
Febril Nötropeni Derneği
TOPLANTI MERKEZİ
Swiss Otel ve Konferans Merkezi, Ankara
TOPLANTI TARİHİ
29 – 30 Mart 2014
TOPLANTI DİLİ
Toplantı dili Türkçe’dir.
KREDİLENDİRME
Toplantının tüm oturumları, Türk Tabibleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu
tarafından kredilendirilecektir.
İPTAL KOŞULLARI
Kayıt ve konaklama ücretleri iadesi ile ilgili olarak;
* 10 Şubat 2014 tarihine kadar bildirildiği taktirde ücretlerin tamamı,
* 10 Şubat 2014 – 20 Şubat 2014 tarihleri arasında bildirildiği taktirde ücretlerin %50’si iade edilecektir.
* 20 Şubat 2014 tarihinden sonra bildirilen iptaller dikkate alınmayacaktır.
Tüm iadeler toplantı bitiminden sonraki 1 ay içerisinde gerçekleştirilecektir.
BİLİMSEL PROGRAM
29 Mart 2014, Cumartesi
08:30 – 08:45
Açılış ve Program Hakkında Bilgilendirme
Hamdi Akan
08:45 – 09:45
Kılavuzlar Febril Nötropenik Hasta Bakımı İçin Ne Kadar Gerekli?
Oturum Başkanı: Volkan Korten
Evet, Gerekli!
Murat Akova
Hayır, Her Hasta İçin Özel Karar Vermek Gerekli!
Önder Ergönül
09:45 – 10:15
Febril Nötropenik Hasta Takip Ekibi: Kimlerden Oluşmalı,
Rol Tanımları Neler Olmalı?
Oturum Başkanı: Ahmet Demirkazık Konuşmacı: Gökhan Metan
10:15 – 10:45
Kahve Arası ve Poster Sergisi
10:45 – 12:00
Febril Nötropenik Hastada Antibakteriyel Profilaksi Kılavuzu
Oturum Başkanı: Hamdi Akan
Dünya’da ve Türkiye’de Bakteriyel Epidemiyoloji, Kinolon Direnci
Recep Öztürk
Kinolon Profilaksisi Kime, Ne Zaman, Ne Süreyle?
Volkan Korten
12:00 – 13:30
Endüstri Destekli Oturum (Gilead) - Yemek Arası
13:30 – 15:00
Febril Nötropenik Hastada Antibakteriyel Tedavi Kılavuzu: Tartışma
Yönetici: Murat Akova, Neşe Saltoğlu
Tartışmacılar: Hande Arslan, Alpay Azap, İftihar Köksal, Halis Akalın,
Mehmet Ali Özcan, Mustafa Çetiner
15:00 – 15:30
Kahve Arası ve Poster Sergisi
15:30 – 16:30
Febril Nötropenide Fungal Tanı Kılavuzları-Tartışma
Yönetici: Sevtap Arıkan Akdağlı
Tartışmacılar: Beyza Ener, Özlem Özdemir, Macit Arıyürek
16:30 – 17:00
17:00 – 19:00
Antifungal Profilaksi Kılavuzları: Kime, Hangi İlaçla, Ne Süreyle
Hamdi Akan
Febril Nötropenide Fungal Tedavi Kılavuzları: Tartışma
Yönetici: Ömrüm Uzun
Tartışmacılar: Zekaver Odabaşı, Fahir Özkalemkaş, Nur Yapar, Atahan Çağatay,
Bilgin Arda
30 Mart 2014, Pazar
08:30 – 09:00
Pediatrik Febril Nötropeni Kılavuzları: Erişkinden Farklılıklar
Oturum Başkanı: Tezer Kutluk
Konuşmacı: Rejin Kebudi
09:00 – 11:00
Febril Nötropenide Antiviral Tanı ve Tedavi Kılavuzları-Tartışma
Yönetici: Hande Arslan
Tartışmacılar: Özlem Azap, Selami Toprak, Meral Akçay Ciblak, Rahmet Güner
11:00 – 11:30
Kahve Arası
11:30 – 12:30
Akut Lösemi ve Kök Hücre Naklinde Bağışıklama Kılavuzları
Oturum Başkanı: Ateş Kara
Konuşmacı: Esin Şenol
12:30
Kapanış
TARTIŞMA OTURUMLARI KONU DAĞILIMI
29 Mart 2014, Cumartesi
Saat 13:30-15:00
Febril Nötropenik Hastada Antibakteriyel Tedavi Kılavuzu
Yöneten: Murat Akova
Tartışmacı
Cevaplaması Beklenen Sorular
Hande Arslan
Febril Nötropenik Hastada Düşük Risk Grubunun Özellikleri Nedir? Bu
Hastalarda Empirik Tedavi Nasıl Olmalı? Oral Tedavi Uygulaması Ne Kadar
Gerçekçi, Kime ve Süreyle Verilmeli?
Alpay Azap
Empirik Tedavide Eskalasyon Tedavisi Yaklaşımı Nedir? Ne ile Yapılır? Kime,
Ne Zaman, Ne Süreyle Verilmelidir?
İftihar Köksal
Empirik Tedavide De-Eskalasyon Tedavisi Yaklaşımı Nedir? Ne ile Yapılır?
Kime, Ne Zaman, Ne Süreyle Verilmelidir?
Halis Akalın
Febril Nötropenide Çoklu Dirençli Gram-Negatif Bakteri İnfeksiyonları
Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilmelidir? Hangi Antibiyotikler, Ne Dozda, Hangi
Süreyle Verilmelidir?
Mehmet Ali Özcan
Febril Nötropenide Çoklu Dirençli Gram-Pozitif Bakteri İnfeksiyonları
Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilmelidir? Hangi Antibiyotikler, Ne Dozda, Hangi
Süreyle Verilmelidir?
Mustafa Çetiner
Hedeflenmiş Antineoplastik İlaçların ve Hematolojik Kanser Tedavisinde
Kullanılan Yeni İlaçların Yarattığı İnfeksiyon Risk Faktörleri Nelerdir? Bu
İlaçların Kullanımı Sonucunda Ortaya Çıkabilecek İnfeksiyonlar Nelerdir?
Saat 15:30-16:30
Febril Nötropenide Fungal Tanı Kılavuzları
Yöneten: Sevtap Arıkan Akdağlı
Tartışmacı
Cevaplaması Beklenen Sorular
Nötropenik Hastada Mikolojik Tanı İçin Kullanılabilecek Yöntemler: Klasik
Mikoloji, Galaktomannan, Mannan, Beta-Glukan, PCR. Örnek Alımı Ne
Zaman Başlamalı?
Beyza Ener
Özlem Özdemir
Fungal İnfeksiyon Tanısı Kullanıldıktan Sonra İzlemde Hangi Mikolojik
Yöntemler Kullanılmalı? Antifungal Duyarlılık Testleri Küf Mantarı
İnfeksiyonunda Ne Denli Önemli ve Ne Zaman Yapılmalı? Örnekler Ne
Sıklıkta Gönderilmeli?
Nötropenik Hastada Fungal İnfeksiyon Şüphesi Uyandıran Pulmoner Klinik
Bulgular Nelerdir? Tanı İçin Erken Dönemde Yapılması Gereken Tetkiler
Nelerdir? Bronkoskopi ve BAL Yapılması İçin Kontrendikasyonlar Nelerdir?
BT Ne Sıklıkta Tekrarlanmalı?
Açık Biyopsi Endikasyonları Nelerdir?
Macit Arıyürek
BT’de Fungal İnfeksiyona İşaret Eden Bulgular Nelerdir? Örnek Radyolojik
Görüntüler.
Sık BT Çekmenin Radyasyon Maruziyeti Açısından Riskleri Nelerdir?
Azaltmak İçin Ne Yapılabilir?
Saat 17:00-19:00
Febril Nötropenide Fungal Tedavi Kılavuzları
Yöneten: Ömrüm Uzun
Tartışmacı
Cevaplaması Beklenen Sorular
Zekaver Odabaşı
Ne Zaman ve Hangi Kritelere Dayanarak Antifungal Tedavi Başlamalı?: Tanı
Bazlı (Pre-Emptif) mı Yoksa Empirik Tedavi mi?
Fahir Özkalemkaş
Hangi Antifungal İlaçlar Başlangıç Tedavide Kullanılabilir? Avantaj ve
Dezavantajları Nelerdir? Etkinlik, Yan Etkiler, İlaç Etkileşimleri, Maliyet, SUT
Kurallarının Kullanıma Etkileri Nelerdir?
Nur Yapar
Antifungal Profilaksi Alan Hastalarda Antifungal Seçimi Nasıl Olmalıdır?
Antifungal Tedavi Süresi Nasıl Belirlenir? Kandidemi ve İnvaziv Aspergilloz’da
Tedavi Süresini Belirleyen Faktörler Nelerdir?
Atahan Çağatay
İnvaziv Fungal İnfeksiyonlarda Tedavi Başarı/Başarısızlığı Nasıl Belirlenir?
Tedavi Ne Zaman Kesilmeli veya Değiştirilmeli?
Bilgin Arda
Ne Zaman Zigomikoz ve Diğer Nadir Mantarlar İnfeksiyon Etkeni Olarak
Düşünülmeli? Tanı Yöntemleri ve Tedavi Planlaması Nasıl Yapılmalı?
30 Mart 2014, Pazar
Saat 09:00-11:00
Febril Nötropenide Antiviral Tanı ve Tedavi Kılavuzları
Yöneten: Hande Arslan
Tartışmacı
Cevaplaması Beklenen Sorular
Özlem Azap
Nötropenik Hastalarda Viral İnfeksiyon Tanısında Ülkemizde Kullanılan
Yöntemler Nelerdir? CMV Taraması Hangi Hastalarda, Ne Zaman ve Ne
Sıklıkta, Hangi Testler Kullanılarak Yapılmalıdır?
Selami Toprak
CMV İnfeksiyonu ve CMV Hastalığı: Tedavi Ne Zaman Başlanmalı?
Hasta Nasıl İzlenmeli? Tedavi Ne Zaman ve Hangi Kriterler Kullanılarak
Sonlandırılmalı?
Meral Akçay Ciblak
Rahmet Güner
Nötropenik Hastada İnfluenza ve Diğer Solunum Yolu Viruslarının Yaptığı
İnfeksiyonlar Nelerdir? Tanı ve Tedavide Kullanılabilecek Yöntemler
Nelerdir?
Febril Nötropenik Hastada Viral Hepatit Etkeni Virüsler Nelerdir? Akut
Lösemi İndüksiyon Tedavisi veya Kök Hücre Nakli Öncesi Tarama Gerekir Mi?
HBV veya HCV Serolojisi Pozitif Bulunan Hastada Alınması Gerek Önlemler
Nelerdir? HBV ve HCV Taşıyıcılarında Kök Hücre Nakli Nasıl Planlanmalıdır?
Tartışmacı ve Oturum Başkanları
Ahmet Demirkazık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji
Bilim Dalı
Alpay Azap
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı
Atahan Çağatay
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı
Ateş Kara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
Beyza Ener
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı
Bilgin Arda
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları
Anabilim Dalı
Esin Şenol
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları
Anabilim Dalı
Fahir Özkalemkaş
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji
Bilim Dalı
Gökhan Metan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı
Halis Akalın
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı
Hamdi Akan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji
Bilim Dalı
Hande Arslan
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı
İftihar Köksal
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı
Macit Arıyürek
Mehmet Ali Özcan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı
Tartışmacı ve Oturum Başkanları
Meral Akçay Ciblak
Murat Akova
Mustafa Çetiner
Neşe Saltoğlu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve
İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Nur Yapar
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı
Ömrüm Uzun
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı
Önder Ergönül
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları
Anabilim Dalı
Özlem Azap
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı
Özlem Özdemir
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Rahmet Güner
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
Recep Öztürk
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve
İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Rejin Kebudi
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı
Selami Toprak
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji
Bilim Dalı
Sevtap Arıkan Akdağlı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tezer Kutluk
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı
Volkan Korten
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı
Zekaver Odabaşı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı
* Sıralama isme göre alfabetik sırayla yapılmıştır.
KAYIT, KONAKLAMA VE TRANSFER ÜCRETLERİ
KAYIT ÜCRETİ: 250 €
* Kayıt ücretlerine KDV ilave edilecektir.
KONAKLAMA ÜCRETİ
Oteller
Tek kişilik oda
Çift kişilik odada kişi başı
Swiss Otel
390 Euro
280 Euro
* Konaklama şekli oda-kahvaltı olup, fiyatlar 2 geceyi (Giriş: 28.03.2014 – Çıkış: 30.03.2014) kapsamaktadır.
Konaklamalar 2 gecelik paket olarak satılmaktadır.
* Otel giriş saati 13:00, çıkış saati ise 12:00’dir. 12:00’yi geçen saatler için extra ücret talep edilecektir.
* Konaklama ücretlerine KDV ilave edilecektir.
TRANSFER ÜCRETLERİ
Transfer detaylarını Serenas Turizm’e bildirmiş olan tüm katılımcıların transferleri Havaalanı-Otel-Havaalanı
şeklinde gerçekleştirilecektir.
Çift Yön Transfer Ücreti: 80 Euro + KDV
Uçak saati değişikliklerinizi yazılı olarak 48 saat önceden bildirmeniz ve ardından teyit almanız durumunda
transfer değişikliğiniz dikkate alınacaktır.
* Otogar için transfer hizmeti verilmeyecektir.
HESAP NUMARALARI
HESAP ADI: SERENAS ULUSLARARASI TURİZM KONGRE ORGANİZASYON A.Ş.
BANKA ADI
HSBC BANK A.Ş.
BANKA SWİFT KODU
HSBCTRIX
BANKA EFT KODU
123
ŞUBE ADI
ANKARA KURUMSAL ŞUBE
ŞUBE KODU
106
ŞUBE ADRESİ
NERGİZ SOK. BAYRAKTAR VIA TOWER K:12 SÖĞÜTÖZÜ ANKARA
TL
106-1026679-282
TL IBAN
TR130012300106102667928200
EURO
106-1026679-773
EURO IBAN
TR550012300106102667977399
SEKRETERYALAR
BİLİMSEL SEKRETERYA
Dr. Murat Akova
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı - Ankara
Telefon: 0 312 311 12 71
E-Posta: [email protected]
TOPLANTI SEKRETERYASI
Serenas Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon A.Ş.
Turan Güneş Bulvarı 5. Cadde No:13
Yıldız, Çankaya – Ankara
Telefon: 0 312 - 440 50 11
Faks: 0 312 - 441 45 62
E-posta: [email protected]
Url: www.serenas.com.tr
Download

Untitled - Febril Nötropeni Portalı