ÖZEL ASÇAY ANAOKULU
ÇALIŞKAN ARILAR SINIFI
HAFTALIK BÜLTENİ
Hazırlayan: ZEYNEP TEKİN
ÖĞRETMENİN MESAJI:
MERHABA;24.11.2014-28.11.2014 tarihleri arasında uygulanan etkinliklerin özetini sizlere
sunmaktayım.
SEVGİLERLE…
BU HAFTA NELER ÖĞRENDİK
 Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ ü.
 Öğretmenler gününü.
 “E” sesini.
 Kelebeğin oluşumunu,
 Güzel evim
 Ağır hafif kavramını
ÖĞRENDİK.
OYUN ETKİNLİKLERİ




ÖĞRETMENCİLİK
HAZİNE OYUNU
EVİMİZ KÖYÜMÜZ
AĞIR HAFİF EŞYAYI TAŞIMA
ŞARKILAR
ÖĞRETMENİM
Öğretmenim canım benim, canım benim.
Seni ben çok, pek çok severim
Sen bir ana, sen bir baba
Her şey oldun artık bana
Okut, öğret ve nihayet,
Yurda yarar bir insan et.
TIRTIL
Sabah kalktım balkona çıktım
Bahçede bir tırtıl
Yaprakları yiyor çıtır çıtır
Pis tırtıl pis tırtıl
Neden yedin bizim yaprakları
Çıtır çıtır
Ben de seni yiyeyim mi kıtır kıtır.
KELEBEK
Bir minicik kelebek
Uçtu geldi dönerek
Kondu bir papatya
Papatya çok zalimdi
Birden bire eğildi
Yere düştü kelebek
Ah diyerek
Oradan bir arı geldi
Kelebeğe el verdi
Kurtardı kelebeği
SANAT ETKİNLİKLERİ






Parmak boyası ile el baskısı yapıldı.
Kız ve erkek çocuk resimleri boyandı.
Boyama kesme tekniği kullanılarak palyaço yapıldı.
Kesme yapıştırma tekniği ile öğretmen kartı yapıldı.
Sınırlı boyamalar ve özgün çalışmalar yapıldı. ( keçeli pastel boya
kullanılarak)
Öğretmenimin resmini tamamlıyorum etkinliği yapıldı.
OKUMA YAZMA HAZIRLIKLARI

Öğretmen ne demek? Sorusunu öğrencilerimize sorduk. Öğretmenlik mesleği
hakkında sohbet edildi. Baş Öğretmen Atatürk" sözünü öğrendik. Matematik
öğretmeninin Atatürk’e Kemal adını verdiğini öğrendik. Öğretmenimize
sevgimizi gösterelim çalışması yapıldı. Öğretmenlerimize SAYGI duymamız
gerektiği hakkında sohbet edildi.

“e” sesiyle başlayan varlıkları bulma çalışması beyin fırtınası şeklinde yapıldı.
Çalışma kitabımızdan “e “ sesi ile ilgili çalışma yapıldı. “e” sesi ile başlayan
varlıklar bulunarak altındaki kutucuklar boyandı. Kendi buldukları varlık
bulutun içine çizildi.

Ağır hafif kavramı ile ilgili çalışma sayfası yapıldı.

Sağlıklı beslenmek için yememiz gereken yiyecekler ile ilgili çalışma sayfası
boyandı.

Çalışma kitaplarımızdan 2. Kitabımızı bitirdik.

Çizgi tamamlama çalışması yapıldı.
MATEMATİK BECERİLERİ
Çivi oyunu oynandı.
Bu hafta puzzle gününde puzzle getiren öğrencilerimiz Yılmaz Eymen Şatıroğlu’na teşekkür
ederiz. 
Mandala çalışması yapıldı.
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ:
Bu hafta okuduğumuz kitapların isimleri:
 Kitap gününde “Tufi” kitabını bizimle paylaştığı için Taha Yağız YALÇIN öğrencimize
teşekkür ediyoruz. 





Doğrucu tilki
“e” sesi ile başlayan varlıklarla hikâye oluşturma çalışması yapıldı. Sınıfımız iki gruba
ayrılarak hikâyelerini oluşturdular.
Kelebek ve uzun kulak
Kelebeğin oluşumu dramatizasyon edildi.
Tarla faresi ile ev faresi
DRAMA:
ÜÇ KÜME
adlı drama uygulandı.
GELİŞİMSEL KATKILARI:
Ortak özelliklere göre kümeleme yapma
Seçenekler arasında karar verme
Düşüncesini ifade etme
Kendine ve başkasına ait olanı ayırt etme
Değişik kümelerle çalışma
Bütünün parçalarından değişik kümeler oluşturma.
AİLE KATILIMI
Eve gönderilen etkinlik sayfalarının yapılmasında çocuğunuza rehberlik
ediniz.
Çocuğunuzun, gazete dergilerden “e” sesiyle başlayan resimleri keserek
bir kâğıda yapıştırmasını ve sınıfa getirmesini sağlayın.
Hepinize saygı, sevgi ve hoşgörülü günler diliyorum…
GÖRSEL SANATLAR:
Seramik hamuru ile ince kaslarını geliştirmeye yönelik salyangoz ve gül yapımı.
Amaç: Farklı malzemler kullanarak ve parçadan bütüne doğru ilerleyerek hayal güçlerini ve
vizyonlarını genişletmek.
Kazanımlar:
 Parça bütün ilişkisi
 Yumuşak-sert kavramı
 İnce kasların gelişimi
SATRANÇ
Satranç oyunu iki kişi ile oynanan ve sıra ile hamle yapılan bir oyundur. Bu dersimizde satranç
oyununda ilk hamleyi beyazların baslatığını öğrendik. Taşlarımızın hareketlerini daha iyi
pekiştirmemiz adına yeni bir şarkı öğrendik.
ŞARKIMIZ:
Kaleler düz gider
Filler ise çapraz
Kaleler yan gider
Filler ise çapraz
Atlar atlar 2 düz 1 yan zıplar
Atlar atlar herşeyin üstünden atlar
Vezir düz gider hem yan hemde çapraz
Piyonlar düz gider
Taş alırken çapraz
Şah bir kraldır
Hemde çok önemli
Hem düz hem yan hemde çapraz oynar
Bu oyunu çok sevdik sırayla hamle yaptık
Şah-mat
Şah-mat işte budur satranç :)
NOT: Ödevlerimizi öğrencilerimizle birlikte yapıp pazartesi günü göndermenizi rica ederim.
Bu hafta İngilizce dersimizde ögrendiklerimiz;
Morning, Afternoon, Night
Breakfast, Lunch, Dinner
-
Good morning!
-Good afternoon.
-Good night.
A) What are you doing?
B) I am having breakfast.
A) What are you doing?
B) I am having lunch.
A) What are you doing?
B) I am having dinner.
GENEL TEKRARLARIMIZ:
DAYS OF THE WEEK
MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY,
SUNDAY.
 What day is it? It’ s (Monday)
 How old are you? I am (five) years old.
 Where are you from? I am from K.maraş.
Unutmayalım, tekrar edilmeyen bilgi çabuk unutulur
İNGİLİZCE ÖGRETMENİ ZEHRA GÜNEŞ
MUTLU HAFTA SONLARI DİLİYORUM
ASÇAY EĞİTİM AKADEMİ
PSİKOLOJİK HİZMETLER BİRİMİ
ÇOCUKLARDA YARATICILIĞI GELİŞTİRME
Yaratıcılık, olmayan bir şeyi hayal edebilme, bir şeyi herkesten farklı yollarla yapabilme ve
yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir. Başka bir deyişle yaratıcılık herkesin gördüğü şeyi aynı görüp
onunla ilgili farklı şeyler düşünebilmektir. Yaratıcılık günlük olaylara ve nesnelere herkesten farklı
bakabilmek ve farklı yaklaşım tarzı geliştirebilmektir.
Yaratıcı çocukların özellikleri şunlardır:
*Araştırmacıdırlar
*İç disiplinleri vardır
*Soru sorarlar
*Özel ilgi alanları vardır
*Hayal güçleri yüksektir
*Meraklıdırlar
*Sezgileri güçlüdür
*Açık fikirlidirler
*Orijinaldirler
*Bağımsızdırlar
*Beceriklidirler
*Eleştiricidirler
*Enerjiktirler
*Kalıplardan uzaktırlar
Yaratıcılık eğitimi neden gereklidir?
Doğuştan getirilen bir yetenek olan yaratıcılık öğrenilebilecek bir özellik değil, geliştirilecek
bir yetidir. Doğumdan itibaren uygun bir fiziksel çevre, çocuğa göre hazırlanmış destekleyici bir
program ve bu alanda özenle yetiştirilmiş kişiler ile bu yeti geliştirilebilir.
Çocukların yaratıcılığını geliştirmek önemlidir, çünkü böylece çocuğunuz;









Karşılarına çıkan güçlükleri yenmek için yeni çözüm yolları bulabilir,
Herşeyi merak ederek, sorgulamaya ve araştırmaya yönelir,
Hayal güçleri genişler,
Yeni ve değişik buluşlar ortaya koyar,
Bir konu üzerinde dikkatini uzun süre tutabilir,
Ayrıntılara dikkat eder,
Kendisine güvenir,
Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade edebilir,
Yeniliklere açık, yeni yaşantılar denemeye cesaretli olur.
Çocuklarda yaratıcılığın ortaya çıkmasını engelleyen tutumlar nelerdir?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Çocuğun oyunlarına müdahale etmek
Çocuğun yaptığı resim vb. faaliyetleri eleştirerek “doğrusu budur” demek
Çocuğun hayal dünyasıyla alay etmek, küçümsemek
Çocuğu, hiç yeteneği olmayan bir yöne zorlamak, bu konuda baskı uygulamak
Çocuğu yaptıklarından dolayı sürekli eleştirmek
Çocuğu belli kalıplara sokmaya çalışmak
Yaratıcılığın geliştirilmesinde yetişkinlerin rolü büyüktür. Bu nedenle sizlere önerilerimiz şunlardır:
* Çocuğunuza yaratıcı örnekler verin, düşünme ve hayal kurması için fırsatlar tanıyın.
* Bir problemle karşılaştığında bunun birden fazla çözümü olabileceğini öğreterek yaratıcı yöntemler
geliştirmesini sağlayın.
* Çocuğunuzu fikirlerini şekillendirmeleri için cesaretlendirin ve yaptıklarına saygı duyun.
* Ev işleri ile ilgili küçük sorumluluklar verin.
* Yaratıcılığını geliştirecek oyuncaklar seçin. İşe yaramayan malzemeleri çocuğunuz için biriktirin ve
bunları kullanması için onları teşvik edin.
* Çocuğunuz için yakın ve uzak çevresini tanımasına fırsat verici geziler düzenleyin; çocuğa neye
bakması, neyi görmesi, neyi duyması gerektiği konularında ona yol gösterici olun ve böylece
çocuğunuzun, yaratıcılık için çok önemli olan gözlem yapma yeteneğinin gelişmesini sağlayın.
* Çocuğunuzun fikirlerini çok fazla eleştirmeyin, hayal gücüyle yaptıklarına müdahale etmeyin ve
başka çocuklarla kıyaslamayın.
* Çocuğunuza kendi düşüncelerini geliştirmesini sağlayacak açık uçlu sorular sorun. (Sence daha
başka nasıl bir yol olabilir?, Böyle yaparsak ne olur?…)
* Çocuğunuzun düşüncelerine değer verin ve kendi düşüncelerini ifade etmesi yönünde onu
destekleyip cesaretlendirin.
* Çocuğunuzun dünyasını mümkün olduğunca çok uyaranla zenginleştirin.
* Çocuğunuzun yaptığı etkinliği bitirmesi için acele ettirmek ya da etkinliğin sadece sonucuna önem
vermek yerine süreci vurgulamak, çocuğun yaptığı etkinliğin sonucu ile ilgili endişe duymasını
engelleyeceğinden kendini daha yaratıcı yollarla ifade edebilmesini sağlar.
* Çocuğunuzun sonu gelmeyen sorularına sabırla, onun anlayabileceği düzeyde ve doğru bir şekilde
cevap vermeye özen gösterin.
Hüseyin GEBEŞ
Uzm. Psikolojik Danışman/Psikoterapist
Download

çalışkan arılar sınıfı haftalık bülteni