ÖZEL ASÇAY ANAOKULU
SİHİRLİ ELLER SINIFI
HAFTALIK BÜLTENİ
Hazırlayan: Ebru BAHADIR
ÖĞRETMENİN MESAJI:
MERHABA; 24.11.2014-28.11.2014 tarihleri arasında uygulanan
etkinliklerin özetini sizlere sunmaktayım.
SEVGİLERLE…
BU HAFTA NELER ÖĞRENDİK





Öğretmenler günü kutlandı, Başöğretmen Atatürk hakkında sohbet edildi
Öğretmenlik mesleği hakkında sohbet edildi drama yapıldı
İyi-kötü kavramı öğrenildi
Mavi rengi öğrenmeye devam ettik
Temizlik kurallarının önemi vurgulanarak
her çocuk öğretmeninin de yardımı ile istediği bir temizlik kuralının dramasını yaptı
 Mimiklerimizi kullanarak duygularımızı ifade ettik
OYUN ETKİNLİKLERİ
 AMBARA VURUM BİR TEKME
Ambara vurdum bir tekme. (Tekme atılır.)
Ambarın kapısı açıldı.
İnci boncuk saçıldı.
Limonu da böyle keserler. (Kesme hareketi)
Suyunu da böyle sıkarlar. (Sıkma hareketi)
Çamaşırı böyle yıkarlar. (Yıkama hareketi)
Suyunu da böyle sıkarlar. (Çamaşır sıkma hareketi)
Ütüyü de böyle yaparlar. (Ütü yapma hareketi)
Saçımı da böyle örerler. (Saç örme hareketi yapılır)
Güzeli de böyle severler. (Yakınındakine dönüp gülünür.
Severler...
 FIŞ FIŞ KAYIKÇI
Fış fış kayıkçı kayıkçının küreği
Hop hop eder yüreği, akşama fincan böreği
Benim evde etim var, bir yaramaz kedim var
Kedim eti yerse , Annem beni döverse
Inga… ınga ağlarım.
Babam beni severse.
Hah hah ha gülerim…
 TAVŞAN KAÇ
Şu hendekte bir tavşan
Uyuyordu, uyuyordu
Var mı sana sataşan
Senin ile uğraşan
Tavşan kaç tavşan kaç tavşan kaç…
 Heykel traş oyunu oynandı
 Mısır patlatma oyunu oynandı
ŞARKILAR VE
PARMAK OYUNLARI
 ÖĞRETMENİM
Öğretmenim canım benim, canım benim.
Seni ben çok, pek çok severim
Sen bir ana, sen bir baba
Her şey oldun artık bana
Okut, öğret ve nihayet,
Yurda yarar bir insan et.
 MİNİK KUŞ
Mini, mini bir kuş donmuştu,
pencereme konmuştu
Aldım onu içeriye
cik cik cik cik ötsün diye
Pır pır ederken canlandı
ellerim bak boş kaldı
 ÖĞRETMENLER GÜNÜ (parmak oyunu)
-Öğretmenim bir tanedir! (Sol elin işaret parmağı gösterilir.)
-Onu çok çok severim.(Sağ elin işaret parmağı,sol elin işaret parmağı çevresinde
döndürülür.)
-O konuşur, ben dinlerim.(Sol elin işaret parmağı hareket ettirilir.
Öteki hareketsiz durur.)
-Çok şeyler öğrenirim.
Şarkı söyler, dans ederiz.(Parmaklar el ile birlikte hareket ettirilir.)
-Gezmelere gideriz.(Parmaklar yürütülür.)
-Öğretmenler Günü'nde(Sağ elin işaret parmağı hareket ettirilir.
Ötekine dokundurulur.)
-Ona çiçek veririm. Ellerinden öperim.
 YILDIZLAR
Yıldızlar pırıl pırıl parlar(eller iki yana açılarak parmaklar hareket ettirilir)
Güneş gözümüzü yakar(eller ile gözler kapatılır)
Bulutlar birbirine çarpar(iki el birbirine vurulur)
O anda şimşek çakar(eller aşağı yukarı hareket ettirilir)
Şimşek çaktı mı korkarız(korku mimikleri yapılır)
Saklanacak yer ararız(eller ile yüz saklanır)
SANAT ETKİNLİKLERİ





Öğretmenler günü kartı hazırlandı
Mum boya tekniği ile sulu boya yapıldı
Mısır patlatılarak ağaç resmi yapıldı
Damlatma tekniği ile sulu boya çalışması yapıldı
OKUMA YAZMA HAZIRLIKLARI




Kitap çalışmalarına devam edildi
Mavi rengi öğrenmeye devam ettik
Çocukların getirdikleri hikayeker okundu
Öğretmenler günü ile ilgili hikayeler okundu
AİLE KATILIMI
 2 Aralık Salı günü sarı giyme günü
çocuklarımıza sarı kıyafet giydirip göndermenizi rica ediyorum
 3 Aralık çarşamba sağlıklı besinler öğrencilerimiz;
 Mehmet Akif KIZILYEL
 Doruk ÖKTEM
 Bu hafta sonu evde mavi rengi bulma oyunları oynayabilirsiniz
 Hafta sonunda çocuğunuzla birlikte gazete ve dergileri incelemenizi istiyorum.
İncelediğiniz gazete ya da dergilerdeki gördüğünüz sarı renkteki nesne, meyve, sebze vs.
Resimlerini kesip boyutunu sizin seçtiğiniz bir kartona yapıştırma faaliyeti yapmanızı ve
bu yaptığınız faaliyeti Pazartesi günü okula göndermenizi rica ediyorum.
GÖRSEL SANATLAR
Seramik hamuru ile ince kaslarını geliştirmeye yönelik salyangoz ve gül yapımı.
Amaç: Farklı malzemler kullanarak ve parçadan bütüne doğru ilerleyerek hayal güçlerini ve
vizyonlarını genişletmek.
Kazanımlar:



Parça bütün ilişkisi
Yumuşak-sert kavramı
İnce kasların gelişimi
Bu hafta İngilizce dersimizde öğrendiklerimiz:
Brown, Gray, White, Black
Mouse, Duck, Teddy Bear
Exp:
Brown teddy bear,
Gray mouse
White duck
Exp:
A)What is this?
B) It’ s a white duck.
A)What is this?
B) It’ s a gray Mouse.
A)What is this?
B) It’ s a brown teddy bear.
REVISION:
It’s cold, It’s hot, It’s sunny, It’s rainy.
Unutmayalım, tekrar edilmeyen bilgi çabuk unutulur
İNGİLİZCE ÖGRETMENİ ZEHRA GÜNEŞ
İYİ HAFTA SONLARI DİLERİM 
Ekonomiyi Keşfediyoruz
“Pazarlama Araştırması”
Niçin Pazarlama Araştırmasını Keşfediyoruz?
Şirketlerin ne yapacağı veya üreteceğine nasıl karar verdiklerini
anlamak için pazarlama araştırmalarını öğreniyoruz.
Dersin Sonunda Çocuğunuz Bunları Söyleyebilir . . .
yı çalıştık.
Çocuğunuz Bilgisini Bu Şekilde Arttırdı:
keşfederek.
Follow Up at Home:
e onu, bu oyuncağın
değişik özellikleri taşıyacak şekilde nasıl yapılabileceğini anlatmaya
teşvik edin.
ASÇAY EĞİTİM AKADEMİ
PSİKOLOJİK HİZMETLER BİRİMİ
ÇOCUKLARDA YARATICILIĞI GELİŞTİRME
Yaratıcılık, olmayan bir şeyi hayal edebilme, bir şeyi herkesten farklı yollarla yapabilme ve
yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir. Başka bir deyişle yaratıcılık herkesin gördüğü şeyi aynı görüp
onunla ilgili farklı şeyler düşünebilmektir. Yaratıcılık günlük olaylara ve nesnelere herkesten farklı
bakabilmek ve farklı yaklaşım tarzı geliştirebilmektir.
Yaratıcı çocukların özellikleri şunlardır:
*Araştırmacıdırlar
*İç disiplinleri vardır
*Soru sorarlar
*Özel ilgi alanları vardır
*Hayal güçleri yüksektir
*Meraklıdırlar
*Sezgileri güçlüdür
*Açık fikirlidirler
*Orijinaldirler
*Bağımsızdırlar
*Beceriklidirler
*Eleştiricidirler
*Enerjiktirler
*Kalıplardan uzaktırlar
Yaratıcılık eğitimi neden gereklidir?
Doğuştan getirilen bir yetenek olan yaratıcılık öğrenilebilecek bir özellik değil, geliştirilecek
bir yetidir. Doğumdan itibaren uygun bir fiziksel çevre, çocuğa göre hazırlanmış destekleyici bir
program ve bu alanda özenle yetiştirilmiş kişiler ile bu yeti geliştirilebilir.
Çocukların yaratıcılığını geliştirmek önemlidir, çünkü böylece çocuğunuz;









Karşılarına çıkan güçlükleri yenmek için yeni çözüm yolları bulabilir,
Herşeyi merak ederek, sorgulamaya ve araştırmaya yönelir,
Hayal güçleri genişler,
Yeni ve değişik buluşlar ortaya koyar,
Bir konu üzerinde dikkatini uzun süre tutabilir,
Ayrıntılara dikkat eder,
Kendisine güvenir,
Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade edebilir,
Yeniliklere açık, yeni yaşantılar denemeye cesaretli olur.
Çocuklarda yaratıcılığın ortaya çıkmasını engelleyen tutumlar nelerdir?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Çocuğun oyunlarına müdahale etmek
Çocuğun yaptığı resim vb. faaliyetleri eleştirerek “doğrusu budur” demek
Çocuğun hayal dünyasıyla alay etmek, küçümsemek
Çocuğu, hiç yeteneği olmayan bir yöne zorlamak, bu konuda baskı uygulamak
Çocuğu yaptıklarından dolayı sürekli eleştirmek
Çocuğu belli kalıplara sokmaya çalışmak
Yaratıcılığın geliştirilmesinde yetişkinlerin rolü büyüktür. Bu nedenle sizlere önerilerimiz şunlardır:
* Çocuğunuza yaratıcı örnekler verin, düşünme ve hayal kurması için fırsatlar tanıyın.
* Bir problemle karşılaştığında bunun birden fazla çözümü olabileceğini öğreterek yaratıcı yöntemler
geliştirmesini sağlayın.
* Çocuğunuzu fikirlerini şekillendirmeleri için cesaretlendirin ve yaptıklarına saygı duyun.
* Ev işleri ile ilgili küçük sorumluluklar verin.
* Yaratıcılığını geliştirecek oyuncaklar seçin. İşe yaramayan malzemeleri çocuğunuz için biriktirin ve
bunları kullanması için onları teşvik edin.
* Çocuğunuz için yakın ve uzak çevresini tanımasına fırsat verici geziler düzenleyin; çocuğa neye
bakması, neyi görmesi, neyi duyması gerektiği konularında ona yol gösterici olun ve böylece
çocuğunuzun, yaratıcılık için çok önemli olan gözlem yapma yeteneğinin gelişmesini sağlayın.
* Çocuğunuzun fikirlerini çok fazla eleştirmeyin, hayal gücüyle yaptıklarına müdahale etmeyin ve
başka çocuklarla kıyaslamayın.
* Çocuğunuza kendi düşüncelerini geliştirmesini sağlayacak açık uçlu sorular sorun. (Sence daha
başka nasıl bir yol olabilir?, Böyle yaparsak ne olur?…)
* Çocuğunuzun düşüncelerine değer verin ve kendi düşüncelerini ifade etmesi yönünde onu
destekleyip cesaretlendirin.
* Çocuğunuzun dünyasını mümkün olduğunca çok uyaranla zenginleştirin.
* Çocuğunuzun yaptığı etkinliği bitirmesi için acele ettirmek ya da etkinliğin sadece sonucuna önem
vermek yerine süreci vurgulamak, çocuğun yaptığı etkinliğin sonucu ile ilgili endişe duymasını
engelleyeceğinden kendini daha yaratıcı yollarla ifade edebilmesini sağlar.
* Çocuğunuzun sonu gelmeyen sorularına sabırla, onun anlayabileceği düzeyde ve doğru bir şekilde
cevap vermeye özen gösterin.
Hüseyin GEBEŞ
Uzm. Psikolojik Danışman/Psikoterapist
Download

sihirli eller sınıfı haftalık bülteni