SAYIŞMACALAR
İğne battı
Canımı yaktı
Tombul kuş
Arabaya koş
Arabanın tekeri
İstanbul`un şekeri
Hop hop
Altın top
Bundan başka oyun yok.
Portakalı soydum
Başucuma koydum
Ben bir yalan uydurdum
Duma duma dum
Kırmızı mum
Dolapta pekmez
Yala yala bitmez
Ayşecik cik cik cik
Fatmacık cık cık cık
Sen bu oyundan çık
SOKAK OYUNLARI
Genel kurallar: Yakalanan, bulunan veya topla vurulan çocuk “ebe” olur.
Oyunun başında yapılan sayışmacada ilk (veya son) çıkan çocuk “ebe” olur.
Kuralların dışında hareket eden çocuk yanar; “ebe” olur.
Yakalamaca / kovalamaca / koşmaca / ebelemece: Koşan çocuklar birbirlerini
yakalamaya çalışır, yakaladığında “Ebe!!!” diye bağırır.
Saklambaç: Ebe “kale”ye yüzünü dönüp gözlerini kapatıp sayar: “1,2,3 ... Önüm arkam,
sağım solum sobe. Saklanmayan ebe!” Diğer çocuklar saklanır. Ebe saklanan çocukları
bulunca “Sobe!!!” diye bağırır ve eliyle kaleye vurur. Ebeye yakalanmadan kaleye eliyle
dokunan çocuklar da “Sobe!” diye bağırır.
Sek sek: Yere çizilmiş kare, daire vb. şekillerin üzerinden tek ayakla sekerek geçilir.
Çizgiye veya geometrik şeklin dışına basan yanar.
Birdirbir: Çocuklardan biri eğilerek dizlerini tutar, diğer çocuk “birdir bir” diyerek onun
üzerinden atlar ve yanına eğilip dizlerinden tutar. İkinci çocuk aynı şekilde “ikidir iki”
diyerek eğilmiş çocukların üzerinden atlar, o da eğilip dizlerini tutar.
Köşe kapmaca: Belirlenmiş kalelerden hareket eden çocuklar boş kaleye kadar ebeye
yakalanmadan koşmaya çalışır. Yakalanan ebe olur. (“Müzik ve sandalye” oyununun
müziksiz ve sandalyesiz türüdür.)
Körebe: Gözleri bağlanmış ebe diğer çocukları yakalamaya çalışır. Yakalanan çocuk ebe
olur.
İp atlama: Ebe olan iki çocuk ipi sallar. İp atlayan çocuk ipe basarsa veya düzgün
atlayamazsa yanar ve ebe olur.
Evcilik (doktorculuk, dükkancılık, öğretmencilik, vb.): Rol yapmaya dayalıdır, oyunun
kuralları yoktur.
İstop: Ebe topu çok yükseğe fırlatır. Bu sırada diğer çocuklar kaçışır. Ebe topu yakalar
yakalamaz “İstop!” (<STOP!) diye bağırır ve diğer çocuklar oldukları yerde dururlar. Ebe
elindeki topla duran çocuklardan birini vurmaya çalışır. Vurulan çocuk ebe olur.
Yakar top: İki takım halinde oynanır. Takımlardan biri topu alır ve iki ayrı kaleye geçer.
Diğer takım ortada durur. Kaledeki takım ortadaki oyuncuları topla vurmaya çalışır.
TEKERLEME
-Komşu, komşu ! -Hu, hu!
-Oğlun geldi mi?
-Geldi
-Ne getirdi?
-İnci, boncuk.
-Kime, kime?
-Sana, bana.
-Başka kime?
-Kara kediye
-Kara kedi nerede? -Ağaca çıktı
-Ağaç nerede?
-Balta kesti
-Balta nerede?
-Suya düştü.
-Su nerede?
-İnek içti.
-İnek nerede?
-Dağa kaçtı.
-Dağ nerede?
-Yandı, bitti kül oldu.
Download

Çocuk oyunları